Affectie, wat als dat er niet meer is?

De affectie is iets wat we niet mogen onderschatten, aangezien het een van de belangrijkste facetten van de liefde is.

Als er voldoende affectie aanwezig is, dan wil je ook totale opening geven om je gevoeligste plekken van je Ziel bloot te leggen aan diegene waar je van houd.

Als er geen tot weinig affectie is, dan houdt iemand meestal zijn hart gebarricadeerd en gesloten.

Affectie missen

Als beiden partners de durf hebben om zich volledig naar elkaar toe te openen, dan zit het meestal goed. Met volledig openen bedoel ik zowel De Geest als het Lichaam. Ziel, Geest en Lichaam gaan altijd samen op.

Als het Geestelijke achterblijft op het Lichamelijke dan vormt zich vroeg of laat een onbalans. En als het Lichamelijke achterblijft op het Geestelijke dan ontstaat dezelfde situatie.

Liefde

Ik zou het woord liefde willen omschrijven als volgt :

  • Twee mensen die elkaar beschermen, over elkaar waken en aanraken. Zowel Geestelijk als Lichamelijk.
  • Wanneer de vreugde, geborgenheid en de ontplooiing van de ander even belangrijk voor je is, als je eigen geborgenheid, ontplooiing en vreugde

De affectie begint al in de belangrijkste jaren van ieder mensenleven (uitzonderingen daar gelaten). Vanaf het moment dat we als baby geboren worden, zullen we op zoek gaan naar antwoorden. Waar gaat het in het leven om? Wat ben ik waard?

Uiteraard hangen deze antwoorden samen met het zelfvertrouwen, wat ons van jongs af aan gegeven wordt. Wanneer een moeder niet voldoende genegenheid en of affectie kan geven, dan zal het kind daar op later leeftijd last van gaan krijgen.

Affectie is iets wat ons een behaaglijk gevoel geeft. Liefde zonder affectie is dan ook niet voor te stellen. Uiteraard zijn er ook veel mensen die een partner hebben en tegelijkertijd ook het gevoel van een arm om zich heen missen. Als dat zo is, dan is er onderweg iets mis gegaan want de affectie is verflauwd.

Verschillende Vormen

Affectie hoef niet perse altijd uit een aanraking te bestaan. Affectie kan ook gegeven worden in woorden en of in gebaren. Doch als de totale affectie ontbreekt in een relatie, dan kan ook dat voor de nodige stress in de relatie en of relatieproblemen zorgen.

Dit zou je kunnen oplossen door er met je partner over te praten. Een openhartig diepgaand gesprek wordt hier mee bedoeld. Neem jezelf de tijd en de rust om hierover met je partner te praten en zoek ook het juiste moment uit om hierover te praten.

Als jouw partner vind dat er niets mis is in jullie relatie, desondanks jij je er niet goed bij voelt dan mag je jezelf eens gaan afvragen of die relatie wel zo goed voor je is. Of je moet het al helemaal okay vinden, dat de affectie ontbreekt dan is het wat anders.

Als je het gesprek met je partner aangaat, maak hem of haar dan duidelijk dat het de meest normaalste zaak in een relatie is dat er affectie aanwezig is.

Note

Weet je soms hebben sommige mensen niet de moed om zelf een einde aan de relatie te maken. Wat ze dan doen in vele gevallen is dat ze totaal geen begrip, liefde en of affectie meer geven. InĀ  de hoop dat de ander dan wel zegt: voor mij hoeft het niet meer.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

 

De waarde van openlijke communicatie in een discussie
Emotionele eenzaamheid in een relatie, eenzaam maar niet single
Als je beiden op dezelfde golflengte zit, is er niet zoveel verlies aan energie

Afkeer in een relatie, het tegenovergestelde van affectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Geef een reactie