Leren van fouten, ontdek die ene heerlijke innerlijke voldoening

Het leren van fouten maken, zorgt ervoor dat we onszelf blijven ontplooien. Alle mensen maken nu eenmaal fouten en zullen die ook blijven maken. Belangrijk hierin is dat je niet steeds dezelfde fout blijft maken, want daar kom je niet verder mee.

Leren van fouten maken

Het is de kennis over de wijze waarop onze gedachtes functioneren, wat ons kan helpen om onze fouten te kunnen constateren. Zelfkennis en zelfinzicht kunnen ons hiermee dus helpen. Dat is het mooie van het proces: het leren van fouten maken.

Het leren van fouten maken vergroot dus ook ons inzicht. Als je eenmaal ontdekt hebt waarom en hoe de kans of een fout maken is ontstaan, dan kun je vaak ook iets creatiefs bedenken om verdere schade te beperken.

Als je leert van de fout die je gemaakt hebt, dan kun je die desbetreffende fout toekomstgericht ook weer vermijden.

Het is niet ongewoon om fouten te maken. Het is ook niet ongewoon dat de mens in een fractie van een seconde kan herkennen en of voelen wat er aan de hand is.

Daarom is het ook altijd goed om voldoende aandacht te schenken aan het verwerken van informatie. Alvorens we iets zeggen, ondernemen of beslissen.

Soms gebeurd het proces van: het leren van fouten onbewust dus zonder dat we er bewust bij stil staan. Want wij als mens hebben supersnelle verbindingen tot onze plaatsen in het geheugen waar onze emotionele ervaringen zijn opgeslagen. Om tot onze emotionele ervaringen te komen, is ook maar een fractie van een seconde nodig.

Ego

Om goed te kunnen leren van het proces van: het maken van fouten, zullen we ons Ego soms ook op de zijlijn moeten plaatsen. Onze Ego zit nu eenmaal ook vol met trots en soms moet je die trots achterwege kunnen laten als je daadwerkelijk iets van je fouten wilt leren. Dus ook als je iets meer over jezelf te weten wilt komen. Bijvoorbeeld: het waarom je in een bepaalde situatie zo hebt gereageerd.

Als we ons Ego opzij kunnen zetten dan zorgt dat er dus ook voor dat we ontvankelijker zijn voor onze eigen ervaringen, en dus ook voor onze fouten.

Gedegen kennis van iets zorgt ervoor dat we op de goede en juiste momenten attent zijn. Op die manier herkennen we ook wanneer zich risico’s of goede kansen voordoen.

Je leert dan ook om vooraf af te remmen, je ziet dan ook andere oplossingen alvorens je weer dezelfde fout maakt.

Analyseren van fouten

Het analyseren van onze eigen fouten geeft voldoening. Je gaat beseffen dat de fouten die je gemaakt hebt, zijn veroorzaakt door de manier waarop je op dat moment de informatie verwerkte.

Soms kunnen we ook fouten maken, door gebrek aan volledige aandacht. Dit kan er weer voor zorgen dat we een routinehandeling onnodig herhalen.

Als we ervaringen hebben opgedaan in het leren van fouten, dan herkent ons systeem dat ook meteen.

Afleiding

Afleiding kan ook een grote rol spelen bij het maken van fouten. We zijn dan afgeleid waardoor we iets niet zien en of niet op tijd waarnemen. Vandaar dat we ook makkelijk fouten kunnen maken, als we op een gegeven moment onze extreme emoties de overhand laten krijgen.

We zitten op dat moment te vol met opwinding, we hebben ons hoofd er niet helemaal bij en dat kan er voor zorgen dat we weer dezelfde fout herhalen. Datzelfde geldt als je hoofd vol zit met privé en of relatieproblemen. Je bent om die momenten niet meer zo helder van geest en dat zorgt er weer voor dat je verkeerde beslissingen kunt nemen. Beslissingen waar je achteraf misschien spijt van krijgt.

Het leren van fouten houd ook in, dat je niet vast blijft houden aan 1 oplossing, maar beseft dat er meerdere oplossingen kunnen zijn. Alleen moet je op die momenten helder genoeg zijn in je hoofd om ze te kunnen waarnemen. Niet iedereen is even handig met het zoeken naar oplossingen, maar ook hierin kun je jezelf trainen.

Stress

Stress kan dus ook een veroorzaker zijn van het maken van fouten. Vandaar dat het belangrijk is dat je op de momenten van stress, geen beslissingen neemt. Het is van belang dat je eerst tot weer tot rust komt zodat je de juiste aandacht aan de informatie kunt geven en daarop weer de juiste beslissing kunt nemen.

We onthouden emotionele gebeurtenissen nu eenmaal beter, dan onpersoonlijke gebeurtenissen. De onpersoonlijke gebeurtenissen staan te ver van ons af. Dat is ook een reden waarom we moeilijker leren van anderen die te ver van ons af staan.

We horen ze wel, we lezen ze wel maar net omdat die mensen te ver van ons afstaan kunnen we andermans belevingen niet herbeleven.

Als we het leren van fouten onder de knie willen krijgen , dan moeten we “verder kijken”. We moeten leren om iets ook vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken. Dit laatste wordt ook wel herkaderen genoemd.

Nogmaals: het is dus van belang dat je jezelf niet op 1 deel van mogelijke uitkomsten oriënteert, maar op meerdere uitkomsten. Want als je jezelf dat niet aanleert, dan let je niet op andere mogelijkheden.

Het maken van fouten hoeft dus niet altijd negatief te zijn. Pijn, verdriet en het leren van fouten kunnen ook een leraar voor ons zijn. Ze maken ons duidelijk dat we beter een andere richting in kunnen slaan of dat we beter iets los kunnen laten.

Een ander de schuld geven

Als we leren van onze eigen fouten, accepteren we ook dat er niets veranderd als we een ander de schuld geven van onze omstandigheden. We kunnen beter onze fout bestuderen en er van leren, al is dat niet altijd even gemakkelijk.

Als we zelf leren van fouten, dan wordt het ook makkelijker om met anderen over hun fouten te kunnen praten. We hebben allemaal wel een “blinde vlek” waardoor we soms onze eigen fouten niet inzien.

Vandaar dat het zo fijn is als je oprechte vrienden om je heen hebt, of een partner, of een volwassen kind die je attent maken op iets wat je mogelijk verkeerd doet. Dat is hoe dan ook een toegevoegde waarde om eerder iets van je fouten te kunnen leren.

Perfectie

Niemand is perfect en diegene die wel denken dat ze perfect zijn, die hebben het mis want perfectie bestaat gewoonweg niet.

Ieder mens heeft zijn of haar positieve eigenschappen en negatieve eigenschappen. De negatieve eigenschappen benoem ik liever als verbeterpunten.

Dat klikt niet zo zwaar als negatieve eigenschappen en het geeft je het enthousiasme om makkelijker om te kunnen gaan met het leren van fouten.

Dogmatische mensen

Dogmatische mensen, leren niet zo makkelijk van hun fouten. Waarom? Ze hebben vaker een overtuiging en of houding waarbij ze niet meer in staat zijn om opinies te herzien, op grond van nieuwe informatie. En dat is natuurlijk heel erg jammer want dat zal niet meewerken aan de innerlijke groei. Dogmatische mensen zullen dus nauwelijks iets leren van de fouten die ze maken.

Fouten uit het verleden

Als je fouten in het verleden hebt gemaakt, dan moet je daar niet over blijven piekeren. Want door te blijven piekeren vermenigvuldig je die gedachtes alleen maar keer op keer. Het verleden is het verleden en daar leef je nu niet meer! Je kunt dit goed maken door vanaf nu “anders”te gaan leren van gemaakte fouten.

Het leren van fouten, kun en mag je dus zien als levenslessen en daar is niks verkeerds aan dat is alleen maar menselijk.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring