Grenzen stellen met compassie in iedere relatie hints en tips

Grenzen stellen is heel belangrijk. Waarom? Grenzen stellen: is aangeven waar je grenzen liggen op emotioneel en lichamelijk gebied.

Zoals we allemaal al weten kan een slechte communicatie een relatie verpesten. Vandaar dat grenzen stellen met compassie belangrijk is.

Een relatie heb je wanneer je op de een of andere manier verbonden bent met iemand. Omdat elke relatie uniek is, heeft ook elke relatie zijn eigen energie.

En aangezien een relatie altijd tweezijdig is, hebben beiden personen invloed op de relatie. Als de energie die voortkomt uit de relatie goed voelt, dan zal de relatie zich ook in stand houden.

Grenzen stellen

Je zou er dan wel van moeten uitgaan, dat de relatie ook echt voor beiden goed moet voelen. Niet dat de een de ander doet of moet pleasen. Als men dan ander doet pleasen dan is er niet echt een: grenzen stellen.

Als het grenzen stellen niet toegepast wordt, dan kan het wel eens gebeuren dat jij jezelf tekort doet. Dus wees lief voor jezelf en besef dat jij net als ieder ander grenzen mag stellen.

Grenzen stellen: is ook een vorm van houden van jezelf. Als je voldoende van jezelf houd dan blijf je dicht bij jezelf. Natuurlijk is het sluiten van compromis belangrijk, maar het mag eigenlijk niet ten koste van jezelf gaan.

Als je voelt dat een relatie je niet brengt wat je jezelf zou toewensen, dan kost dat meestal energie. Vandaar dat het belangrijk is dat je een relatie hebt (maakt niet uit in welke vorm) met iemand die op jouw golflengte zit.

Want als je een relatie hebt met iemand die op jouw golflengte zit, dan kan alle positieve energie naar de relatie toestromen. Ben je samen met iemand in een relatie die niet op jouw golflengte zit dan heb je grote kans dat alle energie steeds naar de gebruiksaanwijzing van de ander toegaat.

En ook dat kost weer veel levensenergie, ook hier is je eigen grenzen stellen van belang. Want het is de bedoeling dat je beiden opbloeit van een relatie. Of althans dat je beiden positieve energie opdoet van die relatie.

Structuur liefde

Ik vermoed dat we ergens bij intuïtie allemaal wel weten wat liefde inhoud. Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de andere persoon even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing dan is er sprake van liefde.

Liefde is dus een besluit, een verbintenis. En hoe dieper de liefdesrelatie tussen twee personen is, hoe verder ze gaan in het delen van elkaars leven.

Grenzen stellen: vandaar dat het belangrijk is dat een ieder in de relatie zijn gevoelens mededeelt. Het maakt niet uit of dit positieve, negatieve en of neutrale gevoelens zijn.

Bouw hier dan ook je zelfverzekerdheid in op. Als je elkaar echt leert kennen door middel van de dialoog, zal men ook elkaars ideeën, bedoelingen en voorkeuren kunnen begrijpen.

Doch wanneer bemind worden een kwestie is van zichzelf moeten bewijzen, zullen we eerder mislukkingen dan succes boeken. We zouden dan steeds weer nieuwe teleurstellingen kunnen ervaren die weer kunnen leiden tot nieuwe conflicten en verdriet.

De manier om hieraan te kunnen “ontsnappen” is om de bovenstaande methode te gebruiken. Want als we enkel een houding aannemen om andere mensen een plezier te doen, om hun genegenheid te winnen. Dan zijn we onszelf niet meer, maar proberen we iemand anders te zijn.

Grenzen stellen: ieder mens kan aan zijn eigen groei werken. Echte en blijvende liefde maakt het mogelijk dat we onszelf weer bewust worden van onze eigen waarde. Wanneer we dit hebben bereikt, zal heel de rest zich bewegen in positiviteit.

Zoals ik al eens eerder aangaf: pijn is op zichzelf geen kwaad dat ten koste van alles moet worden vermeden. Pijn kan ook een leraar zijn van wie we veel kunnen leren. Pijn kan ons ook aangeven dat we anders zouden moeten gaan leven. Of dat we ergens mee moeten ophouden, of beter een ander richting in zouden kunnen slaan.

Compassie

Als je compassie met iemand hebt dan wordt jezelf ook meestal geraakt door het welzijn van de ander. Je hart reageert dan op iemand anders zijn pijn. Je voelt warmte, zorgzaamheid en de behoefte om de ander te steunen of te willen helpen.

Het mooie hiervan is als beiden dat gevoel voor de ander hebben. Die geweldige wisselwerking in alles. Dat is best uniek, iets om te koesteren. Het is niet dat het zelden voorkomt die wisselwerking, maar je kunt die wisselwerking nu eenmaal niet met iedereen beleven.

Als je voelt dat een relatie jouw teveel energie kost, dan zou dat wel eens ten koste van jezelf kunnen gaan.
Het zijn de personen en gebeurtenissen die in ons leven een rol spelen. Ze kunnen ons ten gronde richten, maar ze kunnen ook een bron van grote verrijking voor ons betekenen. Grenzen stellen is en blijft dus altijd belangrijk.

Zoals ik al eens eerder aangaf op mijn Blog. Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden. Een ander optie is er niet. Of ik koppel een aantal voorwaarden aan mijn liefde of ik doe dit niet.

Het is belangrijk om te onthouden dat alleen onvoorwaardelijke liefde positieve veranderingen kan aanbrengen in iemands leven.

Blijf op afstand van die mensen die hun fouten nooit zullen toegeven en die altijd zullen proberen je te laten voelen dat jij fout zit. Want dat is meer een egoïstische vorm van liefde.

Een voorbeeld van grenzen stellen: Nu stel dat iemand je om een gunst vraagt. Nu eiste de liefde wellicht dat je aan het verlangen van je partner tegemoet komt. Maar er is nog iemand anders, voor wie je evenveel aandacht dient te hebben: jezelf. Dus kijk ook naar jouw behoeftes en of wensen (grenzen stellen)

Grenzen stellen: ook aardige mensen hebben hun grenzen. Probeer dat punt niet te bereiken wat de aardigste mensen zijn de meest resolute mensen wanneer ze beslissen dat ze er genoeg van hebben. Vandaar dat de meest aardigste mensen ook aandacht moeten schenken aan: grenzen stellen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring