Browsing Category Omgaan met emoties

Omgaan met emoties, gevoelens en emoties hints en tips


maandag, februari 11, 2019

Omgaan met emoties is een proces wat je wel of niet beheerst. Vooropgesteld dat het omgaan met emoties soms lastig te beheersen is. Emoties zijn geen dingen die je vast kunt pakken en zo tot rust kunt brengen. Emoties zijn ongrijpbaar en daarom kan het omgaan met emoties soms zo moeilijk en of onhandig zijn. Omgaan met ...

View post