To do list relatie m.b.t. liefde. Zo werkt het en niet anders

To do list relatie tip 1

Het is altijd wel fijn om de dingen in vrijheid te kunnen doen, zoals jij dat wilt en wanneer je dat wilt zonder met een ander rekening te hoeven houden.

Maar als je beiden besluit om als partners met elkaar op te trekken, dan zullen beiden partners toch iets van die vrijheid moeten inleveren. Aangezien jij en je partner uiteraard niet altijd precies hetzelfde willen.

Doe je dat niet, ook prima maar…dan zal dit wel eens ten kost van je relatie kunnen gaan.

To do list relatie

To do list relatie tip 2

Als je besluit om een serieuze relatie aan te gaan, dan ga je samen dus iets nieuws opbouwen. Dat houd in dat daarvoor in de plaats dus ook e.e.a. losgelaten moeten worden.

Hoe bedoel ik dat? Simpelweg dat je iets los moet gaan laten van de wereld die je tot dusver vertrouwd was.

Het is dan ook van belang dat beiden personen iets dienen in te leveren. Maar goed als de relatie jouw (jullie) harmonie en energie geeft, dan krijg je er ook heel veel voor terug.

To do list relatie tip 3

Voor wat hoort wat, het is geven en nemen. Dat houd in dat je samen compromissen aangaat, onderhandelt en verschillende afspraken met elkaar maakt.

Als je een relatie aangaat, dan komen daar van allerlei verwachtingen bij kijken. Hier en daar zal het soms tegen vallen. Dat kan pijnlijk zijn maar als beiden partners het goed met elkaar voor hebben dan zullen ze samen ook weer tot een oplossing komen.

Soms moet je door een crisis heen en de narigheid ervan accepteren. Dat doe je natuurlijk alleen maar als het goede blijft overheersen. Want niets moet ten koste van je zelf gaan, want dan is het niet gelijkwaardig meer.

Een relatie die gebaseerd is op ongelijkwaardigheid, is puur en alleen gebaseerd op het egoïsme van de ander.

To do list relatie tip 4

Het is ook belangrijk als je in een relatie zit, dat je dan ook de openhartigheid aandurft. We kunnen niets nieuws leren zolang we zelf aan de praat blijven. We leren alleen als we ook echt naar de ander luisteren.

In een goede relatie moeten beiden partners zich voor elkaar openstellen. Want naarmate ik mezelf naar jou toe open en de mate waarin jij je opent naar mij toe zal veel zeggen over de mate waarin we ons deelgenoot maken van elkaar.

Maar ook het omgekeerde is waar. Naar de mate waarin we ons van elkaar terugtrekken en wederzijdse openheid weigeren, neem de liefde af.

To do list relatie tip 5

Hoe dieper de liefdesrelatie tussen 2 personen is, hoe verder ze gaan in het delen van elkaars leven. Een ander woord voor delen is communicatie.

Het is dus van belang dat beiden partners zich transparant naar elkaar toe willen en kunnen opstellen. Want als ik mijn gevoel niet voor je open leg, zul je altijd je eigen emoties in mijn projecteren.

Om mij te kennen moet je dus mijn gevoelens kennen. En pas als jij mij kent, door middel van een dialoog zul je ook mijn ideeën, voorkeuren en bedoelingen kunnen begrijpen.

Door je deelgenoot te maken van mijn gevoelens of emoties vertel ik je wie ik in werkelijkheid ben. Anders gezegd: ik geef je mijzelf.

To do list relatie tip 6

Beiden partners erkennen de behoeftes en verlangens van de ander en proberen hieraan tegemoet te komen. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid: Ziel, geest en lichaam.

Dat houd in dat we op alle deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Ontbreekt dat op een van deze 3 niveaus dan kan het hele organisme in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

To do list relatie tip 7

Pijn is op zichzelf geen kwaad dat ten koste van alles moet worden vermeden. Pijn is integendeel een leraar waarvan we veel kunnen leren. Pijn onderricht ons, zegt ons dat we anders moeten gaan leven. Of dat we ergens mee op moeten houden.

Bagatelliseer nooit de gevoelens en de emoties van de ander, want dat wijst op gaslighting, narcisme en of booty call.

To do list relatie tip 8

Praat in plaats van te piekeren, want piekerervaringen kunnen zorgen voor het maken of breken van een liefdesrelatie
In een liefdesrelatie moeten twee partners eerst op emotioneel lak met elkaar tot klaarheid komen (dialoog) voordat ze veilig kunnen beginnen aan een goed gesprek.

Als een van beiden partners blijft zwijgen, dan zorgt dat ervoor dat de ander dan maar moet blijven gissen wat er in hem om haar omgaat.

Conclusie: diegene die zwijgt heeft dus altijd de macht in handen. En dat kan de andere partner weer onzeker maken. En hoe raar het ook klinkt, sommige mensen kikken erop om de ander in onzekerheid te laten. Ja dat komt zelfs voor in een relatie.

To do list relatie tip 9

Naarmate we onze gevoelens verliezen, verliezen we het contact met onszelf. Dat houd in dat we lief voor onszelf moeten zijn en in staat moeten zijn om ook onze eigen grenzen ook aan te geven.

To do list relatie tip 10

Wat houd liefde nu eigenlijk in? Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing. Liefde is dus absoluut niet alleen gebaseerd op een fysieke aantrekkingskracht.
Als de liefde alleen gebaseerd is op een fysieke aantrekkingskracht dan houd het niet meer dan dat in. Vroeg of laat zal dat hoe dan ook gaan opbreken.

Want dat is een voorwaardelijke liefde, een liefde die berust op voorwaarden. En dat is niet te vergelijken met een onvoorwaardelijke liefde.

Ga altijd op je eigen intuïtie af, op je onderbuikgevoel.

Want er zijn ook heel veel mannen (en of vrouwen) die de ander alleen maar willen gebruiken en of misbruiken voor de seks. Onder het mom: dat ze op zoek zijn naar een relatie. Probeer hier dan ook tijdig door heen te prikken.

Dat soort mannen (en of vrouwen) laten altijd een spoor van gebroken harten achter zich. Gezien dit soort types heel egoïstisch zijn, maakt hun dat ook niet veel uit. In plaats van geld uit te geven aan de hoeren, breken ze liever het hart van een ander. Doordat ze de ander onder valse voorwaarden hebben gelokt.

Van het type: vandaag deze en morgen weer een ander. Dat soort mensen hebben nauwelijks empathie voor een ander en dan kun je daar ook maar beter geen relatie mee hebben. Dan zal je veel leed bespaard blijven.

OOPS

Heel veel mensen weten niet eens dat ze door Soa’s (onschuldige soa’s waarvan ze bewijze van spreken nog niet eens in de gaten hebben, dat ze dat met zich meedragen) baarmoederhals kanker, blaaskanker of prostaatkanker kunnen krijgen en zelfs mondkanker. Iedere specialist zal je kunnen vertellen: dat dit inderdaad niet uit te sluiten is.

Dus probeer veilig te vrijen, totdat je weet of je op de ander kunt bouwen en vertrouwen. Ook dan zal veel ellende je bespaard blijven.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Grenzen stellen met compassie in iedere relatie hints en tips

Grenzen stellen is heel belangrijk. Waarom? Grenzen stellen: is aangeven waar je grenzen liggen op emotioneel en lichamelijk gebied.

Zoals we allemaal al weten kan een slechte communicatie een relatie verpesten. Vandaar dat grenzen stellen met compassie belangrijk is.

Een relatie heb je wanneer je op de een of andere manier verbonden bent met iemand. Omdat elke relatie uniek is, heeft ook elke relatie zijn eigen energie.

En aangezien een relatie altijd tweezijdig is, hebben beiden personen invloed op de relatie. Als de energie die voortkomt uit de relatie goed voelt, dan zal de relatie zich ook in stand houden.

Grenzen stellen

Je zou er dan wel van moeten uitgaan, dat de relatie ook echt voor beiden goed moet voelen. Niet dat de een de ander doet of moet pleasen. Als men dan ander doet pleasen dan is er niet echt een: grenzen stellen.

Als het grenzen stellen niet toegepast wordt, dan kan het wel eens gebeuren dat jij jezelf tekort doet. Dus wees lief voor jezelf en besef dat jij net als ieder ander grenzen mag stellen.

Grenzen stellen: is ook een vorm van houden van jezelf. Als je voldoende van jezelf houd dan blijf je dicht bij jezelf. Natuurlijk is het sluiten van compromis belangrijk, maar het mag eigenlijk niet ten koste van jezelf gaan.

Als je voelt dat een relatie je niet brengt wat je jezelf zou toewensen, dan kost dat meestal energie. Vandaar dat het belangrijk is dat je een relatie hebt (maakt niet uit in welke vorm) met iemand die op jouw golflengte zit.

Want als je een relatie hebt met iemand die op jouw golflengte zit, dan kan alle positieve energie naar de relatie toestromen. Ben je samen met iemand in een relatie die niet op jouw golflengte zit dan heb je grote kans dat alle energie steeds naar de gebruiksaanwijzing van de ander toegaat.

En ook dat kost weer veel levensenergie, ook hier is je eigen grenzen stellen van belang. Want het is de bedoeling dat je beiden opbloeit van een relatie. Of althans dat je beiden positieve energie opdoet van die relatie.

Structuur liefde

Ik vermoed dat we ergens bij intuïtie allemaal wel weten wat liefde inhoud. Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de andere persoon even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing dan is er sprake van liefde.

Liefde is dus een besluit, een verbintenis. En hoe dieper de liefdesrelatie tussen twee personen is, hoe verder ze gaan in het delen van elkaars leven.

Grenzen stellen: vandaar dat het belangrijk is dat een ieder in de relatie zijn gevoelens mededeelt. Het maakt niet uit of dit positieve, negatieve en of neutrale gevoelens zijn.

Bouw hier dan ook je zelfverzekerdheid in op. Als je elkaar echt leert kennen door middel van de dialoog, zal men ook elkaars ideeën, bedoelingen en voorkeuren kunnen begrijpen.

Doch wanneer bemind worden een kwestie is van zichzelf moeten bewijzen, zullen we eerder mislukkingen dan succes boeken. We zouden dan steeds weer nieuwe teleurstellingen kunnen ervaren die weer kunnen leiden tot nieuwe conflicten en verdriet.

De manier om hieraan te kunnen “ontsnappen” is om de bovenstaande methode te gebruiken. Want als we enkel een houding aannemen om andere mensen een plezier te doen, om hun genegenheid te winnen. Dan zijn we onszelf niet meer, maar proberen we iemand anders te zijn.

Grenzen stellen: ieder mens kan aan zijn eigen groei werken. Echte en blijvende liefde maakt het mogelijk dat we onszelf weer bewust worden van onze eigen waarde. Wanneer we dit hebben bereikt, zal heel de rest zich bewegen in positiviteit.

Zoals ik al eens eerder aangaf: pijn is op zichzelf geen kwaad dat ten koste van alles moet worden vermeden. Pijn kan ook een leraar zijn van wie we veel kunnen leren. Pijn kan ons ook aangeven dat we anders zouden moeten gaan leven. Of dat we ergens mee moeten ophouden, of beter een ander richting in zouden kunnen slaan.

Compassie

Als je compassie met iemand hebt dan wordt jezelf ook meestal geraakt door het welzijn van de ander. Je hart reageert dan op iemand anders zijn pijn. Je voelt warmte, zorgzaamheid en de behoefte om de ander te steunen of te willen helpen.

Het mooie hiervan is als beiden dat gevoel voor de ander hebben. Die geweldige wisselwerking in alles. Dat is best uniek, iets om te koesteren. Het is niet dat het zelden voorkomt die wisselwerking, maar je kunt die wisselwerking nu eenmaal niet met iedereen beleven.

Als je voelt dat een relatie jouw teveel energie kost, dan zou dat wel eens ten koste van jezelf kunnen gaan.
Het zijn de personen en gebeurtenissen die in ons leven een rol spelen. Ze kunnen ons ten gronde richten, maar ze kunnen ook een bron van grote verrijking voor ons betekenen. Grenzen stellen is en blijft dus altijd belangrijk.

Zoals ik al eens eerder aangaf op mijn Blog. Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden. Een ander optie is er niet. Of ik koppel een aantal voorwaarden aan mijn liefde of ik doe dit niet.

Het is belangrijk om te onthouden dat alleen onvoorwaardelijke liefde positieve veranderingen kan aanbrengen in iemands leven.

Blijf op afstand van die mensen die hun fouten nooit zullen toegeven en die altijd zullen proberen je te laten voelen dat jij fout zit. Want dat is meer een egoïstische vorm van liefde.

Een voorbeeld van grenzen stellen: Nu stel dat iemand je om een gunst vraagt. Nu eiste de liefde wellicht dat je aan het verlangen van je partner tegemoet komt. Maar er is nog iemand anders, voor wie je evenveel aandacht dient te hebben: jezelf. Dus kijk ook naar jouw behoeftes en of wensen (grenzen stellen)

Grenzen stellen: ook aardige mensen hebben hun grenzen. Probeer dat punt niet te bereiken wat de aardigste mensen zijn de meest resolute mensen wanneer ze beslissen dat ze er genoeg van hebben. Vandaar dat de meest aardigste mensen ook aandacht moeten schenken aan: grenzen stellen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring