Een vloek opheffen? Het verbreken van vloeken, voodoo en zwarte magie

Een vloek opheffen is een zoekwoord dat best veel in Google gezocht wordt. Verwonderd je dat wellicht? Mij niet echt meer. Van oudsher af aan bestaat al het Goede maar ook het Kwade. Het Licht en de duisternis. En mensen met kwade (duivelse) intenties die kunnen heel wat kwaad aanrichten bij een ander. Het vermoeden dat er een misschien wel een vloek op je zou kunnen rusten, dat ontstaat niet zomaar.

“Wanneer je tot de Kern van de geheimen van de Kosmos wilt doordringen, dan bereik je dat langst de weg van meditatie over en realisatie van de stille kleine stem de GOD-van-binnen, want alle mysteriën van de eeuwigheid liggen in je hart”.

Ergens in de Bijbel staat: scheppende kracht zit in de macht van onze tong. Dit geldt ook voor een afbrekende kracht, m.b.t. de negatief uitgesproken woorden. Door woorden uit te spreken, kunnen er dingen ontstaan en situaties veranderen.

Even tussendoor: maar je kunt je onderbewustzijn altijd weer herprogrammeren.

Je bent nu ook per toeval op een Blog terecht gekomen, waarin je heel veel relatiegerichte oplossingen kunt vinden. Want er kan zelfs een vloek op een relatie rusten. Als je hier meer over wilt ontdekken, ga dan naar mijn pagina van verschillende relatieproblemen. En geef van daaruit weer een Boost aan je zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid.

Een vloek opheffen

Maar nu weer even terug naar hoe je een vloek kunt opheffen:

Er bestaan zoveel dingen in de onzichtbare wereld, waar wij nog geen benul van hebben. Gewoonweg omdat we het niet kunnen waarnemen met onze 5 zintuigen.

  • Denk hierbij even aan de zwaartekracht, kunnen wij die met ons blote oog waarnemen? Nee we weten enkel dat het bestaat.
  • Denk hierbij even aan de wereld van de virussen en bacteriën, kunnen wij die waarnemen met ons blote oog? Nee, maar ze bestaan wel.

Conclusie: als je iets niet kunt waarnemen met je blote oog, dan wilt dat niet perse zeggen dat het niet bestaat.  Jouw intuïtie heeft je vandaag wellicht naar mijn Blog gebracht. Dus laten we beginnen….vooraf nog even dit.

Er was er maar EEN die echt in het Licht stond en dat is Jezus Christus geweest. Hij heeft mensen door middel van de Heilige Geest genezen door demonische en of satanische krachten bij hun weg te halen. Hij gaf ons het voorbeeld van hoe het verwezenlijkt kon worden.  Amen

De enige die echt te vertrouwen is in de geestenwereld, is de allerhoogste Bron uit die wereld: Jezus Christus.

Jezus noemt de spirituele eenwording met de Christus Geest de “wedergeboorte” waardoor een relatie tussen mens en God mogelijk wordt. Door Jezus Christus voor de volle 100% in je leven toe te laten komt de Geest van Christus in je leven.

Nog even dit voordat je verder gaat lezen. Verlossing komt vanuit je Goddelijke ik, vanuit je allerhoogste bron wat ook wel het Hogere Zelf genoemd wordt. Hoewel je zelf een bent, ervaar je jezelf als twee. Als goed en kwaad, als liefhebbend als hatend, denkgeest en lichaam etc etc.

Dit gevoel in tegenpolen opgesplitst zijn brengt gevoelens van constant conflict teweeg. En leidt tot verwoede pogingen de tegenstrijdige elementen van het zelfbeeld met elkaar te verenigen. Voor twee zelven met elkaar in strijd is geen oplossing te vinden.  Doe geen poging de twee te verenigen, want de een ontkent dat de ander werkelijk kan zijn.

De Heilige Geest bewaart de verlossing in jouw denkgeest en bied hem de weg naar vrede aan.

Je Hogere Zelf ontmoeten, voel dat keerpunt in je leven

Begin met dit te zeggen: verlossing komt vanuit mijn ene zelf, zijn gedachten staan mij ter beschikking. Jouw denkgeest zal nog een tijdje onzeker blijven. Jouw zelf weet dat je niet meer kunt falen. (verlossing is in hun midden, vind die daar)

Nu geef ik de mogelijkheid om even naar dit gebed te luisteren van P. Gabriele Amorth: het is een gebed van bevrijding en Zegen. Het is een 91 jarige Priester uit Rome die al  sinds 30 jaar bekend is als een van de allerbekendste exorcisten. Na zijn introductie gaat hij het desbetreffende gebed van Zegening uitspreken.  Daarna kun je de tekst van dit artikel gewoon weer verder lezen. Neem jezelf de tijd (en laat je indien je dit graag zou willen) even door hem met zijn gebed bevrijden van negativiteit en je de Zegen geven.

Het Onze Vader

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste inleidende gebed wat er bestaat. Onderschat dit niet! Jezus Christus gaf ons hier het voorbeeld van. Vandaar dat het belangrijk is om vooraf aan alle andere gebeden het Onze Vader uit te spreken. Het Onze Vader zorgt er namelijk ook voor dat je op dat moment op een positieve/hogere trillingsfrequentie komt.

Gebed 2

Hemelse Vader,

U bent ook voor mij aan het kruis gestorven. In naam van Jezus Christus, neem mijn last van me over en vergeef (de naam van de desbetreffende persoon zelf invullen)……opdat ik (de naam van de desbetreffende persoon invullen) kan vergeven.

In naam van Jezus Christus, bescherm mij, heel mij, genees mij in Christus Jezus naam en bescherm mij tegen de invloeden van (de naam van de desbetreffende persoon zelf invullen).

Stuur mijn pijnen terug naar diegene die ze veroorzaakt hebben, want die pijnen behoren niet bij mij!

Het bloed van het Lam

Amen

Een mooi Gebed

Hemelse Vader,

U bent zo liefdevol en goed en overvloedig in uw Liefde.

In liefde kom ik tot u met deze lezer die dit op dit moment leest voor uw troon van Liefde

Zegen deze lezer en raak deze lezer aan met uw Kracht

Ik bid voor een Goddelijke openbaring en transformatie voor deze lezer op dat uw Goddelijke liefde tot overvloeden toe het leven van deze lezer zal vullen en dat deze lezer in uw bestemming mag komen en dat deze lezer in alle aspecten van het leven succesvol en voorspoedig mag zijn.

Heer Jezus, onderwijs deze lezer de weg van de liefde waarop deze lezer de weg mag wandelen zoals u die heeft bewandeld en vul deze lezer met Uw Heilige Geest opdat deze lezer Goddelijk inzicht, kracht en wijsheid mag ontvangen wat nodig is om zelf tot ontplooiing te komen en tot zegen te zijn voor de mensheid met de gaven en talenten die u deze lezer heeft geschonken tot zegen van de mensheid.

Ik dank U dat U het leven van deze lezer heeft geschapen en dat u deze lezer helpt om op een unieke en authentieke wijze uitdrukking te geven aan uw liefde en dat deze lezer een schitterende diamant mag zijn die uw Liefde mag weerspiegelen op een heel eigen wijze.

Lezer,  in de naam van Jezus Christus zegen ik je met zijn overweldigende Liefde en vraag ik bij deze aan de Hemelse Vader om je tot zegen te zijn.

Amen

Een vloek verwijderen

Ik raakte er in geïnteresseerd hoe je vervloekingen nu echt kon doorbreken. Vandaar dat ik mezelf meer dan 1 jaar lang in dat onderwerp heb verdiept. Die tijd was er echt voor nodig, voordat ik echt iets heel goeds aan mijn bezoekers kon aanprijzen. Ik schrijf hierover omdat ik intrinsiek geïnteresseerd ben in het welzijn van mezelf en van de medemens. Daarnaast is het ook een persoonlijke ervaring, die ik graag wil delen met mijn bezoekers.

De intentie

De enigste intentie was om daadwerkelijk iets keigoed te vinden, iets wat daadwerkelijk helpt om daadwerkelijk een vloek opheffen, tot stand te kunnen brengen. En dat was nog een hele weg te gaan. Ik heb me er voornamelijk in verdiept, hoe je zelf een vloek kunt opheffen en met goed resultaat. Er is een boekje (tussen al die honderden boeken, wat net iets meer heeft). Iets verderop vertel ik daar meer over.

Een vloek opheffen

Stap uit en zet de mate van geloof die je hebt aan het werk op de geestelijke, lichamelijke, verstandelijke en financiële obstakels die satan (de demonische krachten) tegen je heeft ingezet.

Als je zo dadelijk het woord God leest, dan vraag ik even aan je om dat niet gelijk te associëren met de kerk en of een andere geloof gemeenschap. Het gaat nu even niet over welke religie dan ook! Op het moment dat Jezus Christus aan het kruis stierf, scheurde God ook het Testament voor ons open.

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Wat houdt dat in? Juist ja dat we allemaal een bepaalde kracht in ons hebben die we maar aan hoeven te boren. Dat geldt ook voor de capaciteit die we in ons meedragen om: een vloek opheffen, tot stand te kunnen brengen.

Dus elke vorm van vloeken kun je zelf opheffen (maar dan moet je wel de tegenstrijdigheid in jezelf van ongeloof van te voren opheffen). Hoe doe je dat? Door te bouwen en te vertrouwen op het woord van God. Deze woorden houden in, dat ieder mens recht heeft op zegeningen want dat is het woord van God.

Hij heeft ons geleerd met name door Jezus Christus en de Heilige Geest dat we de ultieme krachtbron die in ons zit ten alle tijden kunnen opwekken. God heeft het allang gedaan, het is aan ons om verder te leven met zijn kennis.

Het gebed en de belijdenis van Gods Woord zijn twee krachtige wapens die je niet mag onderschatten. Dat geldt ook voor een vloek opheffen: alle vloeken verbreken in Jezus Naam! Het bloed van het Lam!

Dit geldt trouwens ook voor zelfvervloekingen. Ik benoem even een kort voorbeeld: onder zelfvervloeking valt bijvoorbeeld de navolgende zin ….jeetje…hier wordt ik toch “doodziek” van. Kijk er dan niet van op dat je gezondheid dan ook achter uit kan gaan. Zoals de Bijbel zegt: onderschat de kracht van de Tong niet!

Herstel deze zelfvervloeking door uit te spreken: ik zal kerngezond blijven! Sprueken 18:21 zegt: dood en leven zijn in de macht van de tong. Spreuken 12:18 zegt: de tong der wijzen brengt genezing aan.

Woorden zijn als zaad wat doods lijkt, maar scheppingskracht in zich draagt. Na het zaaien lijkt het alsof er niets is gebeurt. Zo lijken onze uitgesproken gezaaide woorden geen uitwerking te hebben. Toch ontstaat er na verloop van tijd een nieuw plantje! En wel naar de aard van het zaad.

Zaaien wij onkruid (steeds weer opnieuw praten over ellende, zogen, negativiteit en ziektes) dan moeten we er niet raar van opkijken dat we onkruid oogsten.

Er is kracht voor nodig om alleen aan gezondheid te denken, terwijl men om zich heen ziekte ziet. Of aan rijkdom te denken midden in het zien van armoede.

Echter hij of zij die deze kracht verwerft wordt een meester over zijn of haar geest. Hij of zij kan het lot overwinnen en streven naar wat hij of zij maar wilt.

Een generatievloek zou bijvoorbeeld een vloek van armoede kunnen zijn of van een kwakkelende gezondheid o whatever. Zo’n vloek die kan generaties terug door iemand over een familie zijn uitgesproken en of zijn toegewenst. Als deze generatievloek niet op rechtmatige gronden verbroken wordt dan kan het generaties lang zijn werk blijven doen.

Ups en downs

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan zo vaak verzeild raken in ongelukkige situaties. Waarom krijgen we dan vaak het gevoel, dat er iets niet klopt als de ene tegenslag na de andere ons overweldigt?

We zitten dan in een situatie waarin we niets anders mee kunnen doen, dan er maar het beste van maken.

Blijkbaar ontbreekt er iets in ons leven wat onmisbaar is om tot volledige ontplooiing te komen. Ergens moet er dan op de een of andere manier iets misgegaan zijn. Er kan iets misgegaan zijn omdat we bijvoorbeeld een vloek over ons heen hebben gekregen. Wat ook wel voodoo en of zwarte magie genoemd wordt.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Een vloek verwijderen

Je hebt verschillende vormen van vervloekingen, ik benoem er nu even drie vloeken

  • Zelfvervloeking
  • Generatievloek
  • En vloeken die je door anderen opgelegd zijn

Een vloek opheffen m.b.t zelfvervloeking, en een generatie vloek die vind je in dit interne artikel, doch als ik jou was zou ik eerst even dit artikel aflezen, zodat je in de juiste flow blijft. En de navolgende informatie even niet mist.

Vervloekingen verbreken

Er zijn heel wat gebeden om demonen te verslaan en de machten der duisternis ten val te brengen. Uiteraard heb ik vele video’s bekeken, een tientallen boeken gelezen die over dit onderwerp gingen. Voordat ik het aller beste boek, om zelf een vloek opheffen tegen kwam.

Een vloek verwijderen: Ik heb de wijze van Kenneth en Gloria Copeland bestudeert, de wijze van Joyce Meyer, van Andrew Wommack, van Derek Prince en nog van vele anderen. Internationaal en nationaal.

En er was er maar eentje die er daadwerkelijk uitsprong en dat was John Eckhardt met zijn boek: over het verwijderen van van allerlei vloeken. De titel van zijn boek luid anders, dat kun je zo dadelijk lezen.

Na zo’n zoektocht, merk je ook gelijk wie iets echt met zijn hart doet en of wie wellicht merendeels zijn of haar financiën wilt verrijken. Daar prik je dan op een gegeven moment wel doorheen. Daarmee wil ik niets aan niemand niet tekort doen. Ik uit gewoon mijn persoonlijke gedachte.

John Eckhardt

Zoals ik al eerder aangaf, zijn er heel veel mensen die vanuit moedeloosheid gedreven worden om te zoeken naar iets wat een vloek kan verwijderen. Na heel lang zoeken heb ik een boek gevonden met een krachtige uitwerking wat je op elk gebied van je leven kan helpen. Het gaat over vervloekingen verbreken.

Het allerbeste boek wat ik tegen ben gekomen is het boek van John Eckhardt. Het boek heeft de titel: gebeden die boze geesten uitdrijven.

Bij deze verwijs ik je ook even door naar zijn officiële website, klik daarvoor hier.

Op internet zijn ook volop rituelen te vinden, waarmee je voodoo, zwarte magie, demonen en vervloekingen kunt verwijderen. Of dat wel zo verstandig is? Ik oordeel daar niet zo snel over. Doch mijns inziens kun je jezelf beter bij het Witte Licht (Jezus Christus) houden wat al van oudsher af aan bewezen is in daden.

Jezus Christus

Dus ik hou het liever bij het christendom. Per slot van rekening was Jezus Christus de grootste spirituele leraar ooit. Hij genas mensen, door ze in het licht te plaatsen en door het slechte bij ze weg te nemen. Jezus Christus deed alles met behulp van de Heilige Geest.

Een Geestelijk wezen

De mens is een Geestelijk wezen, we hebben wel een lichaam maar dat is slecht onze tijdelijke woning. De werking van de Geest overstijgt de werking van ons eigen verstand.  We zijn Geest, geschapen naar het beeld van God die Geest is. Enfin iemand die er zelf geen ervaring mee heeft, kan er uiteraard ook geen zinnig woord over zeggen.

Mensen die kritiek hebben op God, die hebben dat meestal omdat ze er zelf geen ervaring mee hebben. Ik doel nu niet op een Kerk of welke andere geloofsgemeenschap dan ook! Want daar kun je ook “slechte” mensen tegen het lijf lopen. Ook wel wolven in schapenkleren genoemd.

Ik doel op het Goddelijke deel, ons Hogere Zelf dat iets is wat we allemaal in ons meedragen. Alleen is het bij de een wat meer ontwikkeld als bij de ander. Maar dit kun je ten alle tijden verder ontwikkelen.

Een lichtje branden

Gaat je nu een lichtje branden? God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Ook wij bestaan uit een drie eenheid, Ziel, Geest en Lichaam.

Wat je in Geloof vrij zet laat positieve kracht ontstaan. Je hoeft het niet allemaal te begrijpen het gebeurt gewoon.

Hier zijn zoveel getuigenissen van, dus ik hou het bij de realiteit van oudsher. Want dat is het enigste waar we de voorbeelden van hebben kunnen lezen in de Bijbel. En de Bijbel, hiermee bedoel ik het Tweede Testament is geschreven vanuit getuigenissen.

Hij wist dat hij moest helpen om anderen te redden. En soms is er een helpende hand nodig die de hulpeloze opwekt tot moed, geloof en genezing.

Sommige mensen vinden het moeilijk om in Gods beloften te geloven, omdat ze zoveel dingen in het natuurlijke hebben gezien, die deze lijken tegen te spreken. Maar het is de mensheid zelf die het kwade zaait en niet het Goddelijke.

Tegen de muur aanlopen

De vraag is echter wat je gaat doen als je op deze manier tegen de muur loopt. Je zult verleid worden om het op te geven, om terug te keren in verslagenheid. Maar doe dat niet! Want God stelt je in staat om door die muur heen te breken en door te gaan.

Het enige wat je hoeft te doen is een klein gaatje in die muur te slaan een heel klein gaatje met het Woord van God en dat is datgene wat John Eckhardt je duidelijk probeert te maken. Gods Woord is al een hamer die de steenrots vermorzelt (Jer. 23:29)

Door de jaren heen zijn er veel boeken over het onderwerp “een vloek opheffen” geschreven, maar ik geloof dat het gebedsboek van John Eckhardt uniek is door zijn eenvoud en openbaring. Dat boek van hem is eigenlijk “allesomvattend”.

God gebruikt gewone mensen om zijn doelstellingen te bereiken.

Want hij laat je aansluiten op je eigen krachtbron.

Je vind ontzettend veel informatie over vervloekingen doorbreken in zijn boek. Ik heb zelf het e.e.a. uitgetest en ik moet zeggen dat ik er heel tevreden over ben. Het doet inderdaad iets, maar goed je moet het gewoonweg persoonlijk ervaren.

Woorden kunnen je iets laten begrijpen, doch het zijn de persoonlijke ervaringen die je iets kunnen laten voelen en openbaren. En daar gaat het om!

Een vloek opheffen, is soms gewoonweg nodig. Als je vermoed dat er een vloek op je zou kunnen rusten. Een vloek ongedaan maken waarom niet?

Je intuïtie verbeteren

Zou jij jouw intuïtie willen vergroten? Luisteren naar dat engeltje op je schouder? Klik dan op deze interne link van mij. In dat artikel staat een externe link, waarop je een video kunt bekijken over de pijnappelklier (heel interessant) en er staat een mp3 op die je voor jezelf kunt afspelen.

Opgedane kennis is macht, in de positieve zin van het woord. Zo is het nog altijd geweest en zo zal het ook blijven ook.

Wil je ontdekken hoe je jezelf vrij  kunt maken van een generatievloek of zelfvervloeking? Klik dan op deze interne link want daar vind je een gebed.

Dit is een interessant artikel, het gaat over een ervaring en over het onderzoek naar gebedsgenezing. Klik daarvoor op deze externe link.

Beschermingsgebed

Beschermingsgebed voor iemand die je dierbaar is.

Heilige Vader, hier ben ik Heer raak mij aan, geef mij uw genade, leer mij u beter kennen. Amen

Vader, u kunt deuren openen die tot nog toe gesloten zijn.

Heilige Vader, stuur de juiste mensen op het pad van mijn zoon, wanneer ik hem niet kan helpen. Bescherm hem.

Amen.

Ongeloof

Er is ook een ongeloof door gebrek aan kennis. Een ongeloof dat begrenst, zodat twijfels en vrees de overhand krijgen. Marcus 9:23 zegt dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft. Het geloof kent geen grenzen.

Het ongeloof zal dus een hindernis zijn en je van je begeerde zegen afhouden. Maar het geloof kan het ongeloof afbreken en dat zal je in het gebied van de zegeningen Gods brengen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring