Zelfvertrouwen

Communicatie, de waarde van communicatie tijdens een relatie discussie

De communicatie is al helemaal van belang in een discussie omdat het de vuren aan kan wakkeren en of “blussen”. Als de gemoederen van de communicatie hoog oplopen in een discussie dan helpt het vaak als je de navolgende zin uitspreekt. Laten we deze weg niet inslaan want dat willen we geen van beiden. En het zal ons beiden ook geen goed doen.

De communicatie

Tijdens een communicatie kan iemand aangeven wat goed voor hem of haar is. Ook al zou je jezelf hierin niet kunnen verplaatsen, dan moet je het toch soms accepteren.

Ieder mens is uniek en daarom is ieder mens ook weer anders.

Als je in een discussie communicatie de ander blijft bekritiseren op zijn of haar verleden, dan blijf je in een visuele cirkel ronddraaien. Iemand leeft niet meer in zijn of haar verleden en dat is de reden waarom het beter is om zijn of haar verleden niet te blijven bekritiseren. Je kunt iets niet terugdraaien, je kunt iets wel toegeven. En als het goed is dan leren we allemaal van onze ervaringen en of levenslessen.

Als de ander iets doet wat je kwetst en of stoort, probeer het dan gelijk aan te geven. En beperk je daarbij tot wat hij of zij nu doet in deze situatie. Zonder gelijk allerlei voorbeelden aan te halen die je opgespaard hebt uit het verleden. Probeer gewoon duidelijk te maken wat voor een gevoel, zijn of haar gedrag aan jou geeft.

Mensen veranderen niet zo vaak, maar de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die kan opeens wel veranderen. Vandaar dat een juiste communicatie zo van belang kan zijn. Probeer je boosheid onder controle te houden, want wat je eenmaal gezegd hebt heb je gezegd en die klok die kun je nog maar moeilijk terugdraaien.

Verwijdering van elkaar

Er kan verwijdering ontstaan in een relatie door wat mensen doen of zeggen, maar ook door wat ze over elkaar denken. Allemaal hebben we zo onze duidelijke ideeën over wat normaal zou moeten zijn in een relatie.

Vanuit die ideeën handelen we en geven we ook betekenis aan wat de ander tegen ons zegt. Als jij bijvoorbeeld denkt: wat is hij of zij toch een grote egoïst, dan bepaald dat al hoe je tegen hem praat of hoe je tegen hem doet. Probeer tijdens de communicatie eens ontvankelijk naar de ander te luisteren.

Ontdek nu eens echt wat er in hem of haar omgaat.

Eyeopeners

Enkele zinnen die vaak helpen bij een discussie communicatie

 • Praat nu eens tegen me als ik iemand ben waarvan je zegt te houden
 • Hoe moet ik iets goed kunnen begrijpen, als jij op dit moment te kort van stof bent?
 • Als jij dit gedrag vertoont…dan geeft mij dat een….gevoel, waarom doe je dat?
 • Hoe ik iets doe is de enigste aanwijzing hoe ik als persoon ben, want een daad is een vele betere maatstaf dan woorden.
 • Dingen die ons bezig blijven houden, kunnen leiden tot een verandering in onszelf willen we dat?
 • Wat het einde van een weg lijkt, is misschien juist een bocht. Dus laten we niet al te snel op de rem trappen.
 • Ja dat klopt, zo heb ik het met je afgesproken maar dat wilt niet zeggen dat ik het er niet moeilijk mee heb.
 • Soms is het besluit om iets aan ons probleem te doen, vele malen belangrijker dan wat het probleem besluit om met ons te doen. Dus laten we ons best doen, om hier samen uit te komen.
 • Vergis je niet in het verschil tussen mijn persoonlijkheid en mijn houding. Want mij persoonlijkheid is wie ik ben en mijn houding naar jou toe hangt af hoe jij bent. Als jij al niet aardig begint, wat verwacht je dan van mij?
 • Met datgene wat je nu zegt, daar kan ik niks mee want dat sluit niet bij mij aan.
 • Ik weet waar je doorheen gaat, ik weet hoe erg zoiets kan zijn. Laten we denken in oplossingen i.p.v. in problemen.
 • Laten we ons eens afvragen wat ons hart vandaag voor ons wilt

Probleem oplossend gesprek

Als je met elkaar een probleemoplossend gesprek wilt aangaan, dan moet je allereerst helder krijgen wat het probleem is. Want vaak zit er dan in de Kern iets niet goed en als er in de kern iets niet goed zit, dan blijft zich dat uiten in randverschijnselen (de kleine irritaties). Als je de irritaties weg wilt hebben, dan moet je ontdekken wat datgene is wat er in de Kern niet goed zit.

De Kern oplossen

Als dat probleem in de kern is opgelost, dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf. Vandaar dat een transparante communicatie zo belangrijk is.

Transparante communicatie

Bij een transparante communicatie is het van belang dat je jezelf kwetsbaar kunt opstellen. Dat geldt trouwens voor beiden partners. Als een van beiden partners gesloten blijft, dan kom je geen stap verder.

Soms hebben we nu eenmaal de behoefte aan het vinden van de diepere oorzaak van de problemen. Juist omdat sommige problemen pijnlijke en hevige emoties te werk kunnen stellen. Het enigste wat hierin kan helpen is een oprechte, maar echt een oprechte communicatie.

Ons eigen aandeel

Soms moeten we ons eigen aandeel ook eens onder de loep durven nemen. Dat is misschien niet altijd even makkelijk omdat je er “middenin” zit. Doch soms moeten we ook kunnen toegeven dat ons eigen gedrag “moet” veranderen. Maar goed dat ligt helemaal aan het probleem wat er is. Soms kunnen we last  hebben van een “blinde vlek” als het gaat om ons gedrag in een bepaalde situaties. Ook al vind ons Ego dat niet fijn om te horen, soms moeten we ons Ego ook even aan de kant kunnen zetten. Het hoeft ons leven niet te blijven bepalen.

Als de ander tijdens de discussie communicatie tegen je praat, luister dan ook goed. Neem een adempauze en neem zijn of haar woorden eerst eens goed in je op.

Zonder dat je de ander weer al in de reden valt, luisteren is heel erg van belang tijdens een goede communicatie. Als je alleen hoort wat de ander zegt, dan wilt dat nog niet zeggen dat je goed aan het luisteren bent.

De drie eenheid

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog en bij deze zal ik het nog een keer herhalen. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam en dit houdt in dat we op al deze drie niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Ontbreken de behoeftes en of verlangens op een van deze drie niveaus dan kan ons gestel in onbalans raken.

Vandaar dat een oprechte en transparante communicatie zo belangrijk is. Woorden kunnen iemand schaden, maar woorden kunnen ook iemand een heel goed gevoel geven. Kies daarom zorgvuldig tijdens een discussie communicatie je woorden uit.

Laat je emoties op dat moment niet overheersen, want dan raak je oververhit. Probeer de juiste balans te creëren tussen het gevoel en de ratio. Als je dit niet gewend bent, dan zou je dat kunnen oefenen.

Want als de emoties echt verhit raken, dan is dat net als een vulkaan die lava moet spuwen. Probeer jezelf in gedachte dan een plek voor te stellen, waar je jezelf goed voelt. Sluit je ogen en haal dat beeld naar boven, voordat je verder gaat met je communicatie.

Als de communicatie niets oplost, dan zitten jullie misschien helemaal niet op dezelfde golflengte. En ja dat kan heel vermoeiend en energieslopend zijn om dat de positieve energie dan altijd naar de gebruiksaanwijzing van de ander toegaat. I.p.v. dat de positieve energie de mogelijkheid krijgt om naar de relatie zelf toe te gaan.

Als je beiden niet ongeveer op dezelfde golflengte zit, dan begrijp je elkaar ook niet goed. Je kunt elkaar niet goed aanvoelen omdat jullie op een totale andere frequentie zitten. Daar hoeft de een of de ander niet slecht voor te zijn, het is gewoonweg de frequentie die niet juist is afgesteld.

Communicatie is nu eenmaal een activiteit waarbij levende wezens, betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Niemand is perfect, maar er is altijd wel iemand tussen de massa in... die gelijkgestemd is. Voldoende kennis, zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen, zullen jou helpen bij je zelfontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten blijven trekken, verloopt alles opeens vanzelf. Als je geïnteresseerd in een of meerdere onbaatzuchtige handreikingen m.b.t  relatiestrubbelingen, stress en of relatieproblemen. Snuffel dan eens op je gemak door deze pagina heen. Neem er desnoods een kopje koffie of thee bij. Heb je de behoefte om voor jezelf of voor iemand anders een online kaarsje te branden (om welke reden dan ook) ga dan naar deze pagina. Ik geloof niet in Religies, maar wel in het Goddelijke deel wat we in onszelf hebben. Ons Hogere Zelf, Ik Ben, zoals anderen het vaak benoemen. Maar goed het komt allemaal op hetzelfde neer. Ben je geïnteresseerd in een gebed voor Voorspoed en Zegeningen, klik dan hier. Trust your vibes, energy doesn't lie. En wees lief voor jezelf, ik dacht ik herinner je er even aan...Tot aan een volgende keer.

Leave a Reply