De ware liefde vinden, wat kan dit mooie proces blokkeren?

De ware liefde vinden; als je nog boosheid, frustraties en angst in je hebt. Bijvoorbeeld door een of meerdere ervaringen met een vorige ex relatie, dan kan dat het proces van de: ware liefde vinden tegenhouden.

Het kan dan zomaar gebeuren dat je jouw ware liefde nog niet eens opmerkt omdat je nog in die “pijnlijke spiraal” zit. Althans op dit vlak.

Op het moment dat je deze pijnlijke en of verdrietige gevoelens m.b.t. een vorige ex kunt loslaten, dan kom je pas weer echt tot jezelf.

En weer echt tot jezelf komen is nodig, wil je alles kunnen vergeten. Vergeten doe je natuurlijk nooit, dus laten we het woord vergeten omzetten naar het woord vergeven.

In de theorie weten we natuurlijk allemaal dat het belangrijk is om iemand te kunnen vergeven. Maar in de praktijk werkt dat vaak anders. Het zijn de herinneringen die we met ons mee blijven dragen die onze verdere energie op vooruitgang kunnen blokkeren. Althans op het vlak: de ware liefde vinden.

De ware liefde vinden

De ware liefde komt pas, als we er ook echt voor klaar zijn. Je kunt jezelf misschien wijs maken dat je open staat voor een nieuwe relatie. Maar je gevoelens en emoties moeten er ook klaar voor zijn. Je kunt op rationeel gebied dan wel beslissen dat je er klaar voor bent. Maar dan is er nog steeds een innerlijk conflict in jezelf aanwezig, als je hart niet op dezelfde golflente als je ratio zit.

De drie eenheid

Ik heb het al eens vaker aangehaald in een van mijn vorige artikelen, nu doe ik dat nog eens. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op al deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben. Ontbreken deze op een van deze drie niveaus dan kan het hele gestel in onbalans geraken. Met alle gevolgen van dien.

Vandaar dat het zo belangrijk is om je innerlijke conflict op te lossen. Want op die manier komt het vermogen om vrij en puur lief te hebben weer vrij. En dan kan het ook blijven voortduren.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan zo af en toe of “vaak” verzeild raken in ongelukkige situaties? Ongelukkige situaties waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het “beste van te maken”.

Blijkbaar ontbreekt er in ons leven iets wat onmisbaar is om tot volledige ontplooiing te kunnen komen. Of misschien is het wel aanwezig, maar herkennen we het door omstandigheden gewoonweg niet.

Ergens op een of andere manier moet er dan iets mis gegaan zijn, dat houdt in dat ergens onderweg het licht verflauwt is. Vandaar dat het zo belangrijk is om weer tot jezelf te komen. Het allerbeste is natuurlijk altijd als je probeert om contact te leggen met je Hogere Zelf.

Voorwaardelijke liefde

Geliefd zijn op grond van je kwaliteiten en of bezit laat altijd twijfel achter. Want de voorwaardelijke liefde heeft de bittere nasmaak dat je niet om jezelf wordt bemind. Dat is anders bij de onvoorwaardelijke liefde.

Er zijn twee vormen van liefde de onvoorwaardelijke liefde en de voorwaardelijke liefde. Een andere keuze is er niet. Okay er zijn ook nog de “surrogaat liefdes” waar je mee te maken krijgt. Als je in zee gaat met fouten mannen , verkeerde mannen en of players. Die zogenaamde liefdes die staan nog onder de voorwaardelijke liefde.

Liefde voor jezelf

Wie geen liefde heeft voor zichzelf, heeft ook geen gevoel van eigenwaarde. Want de enige waarde die men heeft berust dan alleen op het vermogen om iets te kunnen presteren. Men probeert dan steeds om aan de hoogste normen te voldoen om op die manier het gevoel van eigenwaarde te versterken.

Doch je eigenwaarde moet je nooit buiten jezelf zoeken. Je moet ervoor waken dat je zou kunnen lijden aan een gevoel van persoonlijke waardeloosheid. Want op die manier ga je jezelf tegen je eigen ik keren. Zorg er dus voor dat je zelfcompassie met je meedraagt.

Men hoeft geen volmaakt en goed gehoorzaam mens te zijn, als men zich wilt openstellen tot: de ware liefde vinden. Want de ware liefde zal ook geen perfect en gehoorzaam mens op van allerlei gebieden zijn.

Het heeft geen enkele zin om perfectie na te streven, want niemand is perfect. Want dan zouden we eerder robots dan mensen zijn. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn positieve kanten en “verbeterpunten”. De negatieve kanten, benoem ik dus liever als verbeterpunten. Dan klinkt het niet zo negatief en dat geeft opening tot Geestelijke groei.

Wie als mens in zijn of haar leven alleen maar voorwaardelijke liefde heeft gekend, kan maar heel weinig kritiek verdragen op zijn of haar persoon.

Want een persoon die alleen maar voorwaardelijke liefde kent, is gewond en wilt in geen geval niet nog meer gekwetst worden. Dat is ook vrij logisch. Doch dit kan deze persoon weer belemmeren in het proces van: de ware liefde vinden.

Enkel door de ander deelgenoot te maken van onze gevoelens of emoties vertellen we aan de ander wie we daadwerkelijk zijn. We zijn dan in staat om onszelf weer aan de ander te geven.

Het is altijd verstandig om eerst de kat uit de boom te kijken. Er zijn nu eenmaal ook mannen die zich anders voordoen, dan dat ze in werkelijkheid zijn. Puur en alleen om hun doelen te bereiken.

Wat je hierbij kan helpen is te letten op de balans tussen woorden en daden. Wat zegt iemand? En hoe handelt iemand? Is dat met elkaar in balans? Of zit daar een groot gat tussen? Op het moment dat je ontdekt dat daar een groot gat tussen zit, dan mogen de alarmbellen alvast gaan rinkelen.

Onvoorwaardelijke liefde

Hoe zou je de onvoorwaardelijke liefde kunnen definiëren?

Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de ander even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing dan is er sprake van een echte liefde.

Er is dan in de basis liefde aanwezig. De structuur van de liefde kan gecompliceerd zijn, gezien er heel veel aspecten bij komen kijken waar we aandacht aan zouden moeten geven.

Liefde is dan ook een samen gaan met en niet een “vallen voor”. Onvoorwaardelijke liefde houdt ook in dat je jouw aller diepste gevoelens openstelt voor de ander. Want dat is pas de manier waarop de ander je goed kan leren kennen.

Want wanneer je de ander dat stukje van jezelf toont, dan wordt de ander zich bewust van wat er diep in jou leeft. En dat is belangrijk in het proces van: de ware liefde vinden.

Want wat je geestelijk uitstraalt, dan zal onvermijdelijk als een boemerang op jezelf terug slaan. Iemand kan er fysiek nog zo geweldig uitzien, doch als men niets uitstraalt dan zal dat ook niets met een ander doen.

Nu heb ik het even niet over de aandacht van lustbeluste mannen, want voor puur en alleen lustbeluste mannen is meestal altijd alles goed.

Een man die op zoek gaat, heeft meestal maar 3 gedachtes:

  • Nee
  • Een leuk speeltje voor mijn behoeftes en verlangens
  • Relatiemateriaal

En als je de wens hebt om de ware liefde vinden, dan behoor je tot het relatiemateriaal. Je hebt besloten dat je niet voor minder gaat!

Onthoud: voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten blijven trekken, verloop opeens alles van zelf. Hoe fijn is dat?

Belangrijk is dus dat je jezelf de ware liefde gunt en daarvoor zul je eerst klaar moeten komen met je innerlijke conflict. Zodra je dat opgelost hebt, zul je zien dat de ware liefde vinden ook voor jou is weggelegd.

Bemind worden

Bemind worden, als dat een kwestie moet zijn van zichzelf te moeten bewijzen, dat we enkel aan bepaalde verwachtingen moeten doen. Dan neigt dat eerder naar een mislukking dan naar succes.

Dus waak ervoor dat je niet in een voorwaardelijke liefde terecht komt, want dan ga je gewoonweg veel missen.
Ieder mens bezit bij zijn of haar geboorte een unieke waarde en ieder mens heeft het recht om gelukkig te mogen zijn. Ga eens bij jezelf na hoe hoog de gunfactor naar jezelf toe is?

Het is een beetje moeilijk om dat hier even in een paar woorden uit te leggen, maar als jij jezelf “gesloten” hebt in je hart voor de ware liefde. Dan werkt dat via de Universele energieën ook tegen je op (dit vlak).

Alles werkt nu eenmaal via de Universele krachten en moleculen. In een navolgend artikel zal ik hier eens uitgebreid op ingaan. Het helpt je al als je het artikel van Je Hogere Zelf gaat lezen. Klik daarvoor op deze interne link van mij.

Pijn

Laat de ervaringen van gevoelens en pijn die je ondervonden hebt door een ex relatie nu heel eventjes achterwege. Probeer eerst tot jezelf te komen zodat het proces van: de ware liefde vinden plaats kan vinden.

Pijn is niet iets wat ten koste van alles moet worden vermeden. Pijn kan voor ons ook een harde leraar zijn, van wie we veel kunnen leren. Een pijn zou ons aan kunnen geven dat we bijvoorbeeld anders zouden moeten gaan leven of dat we ergens mee moeten ophouden.

Trek jezelf niet al te zeer in je eigen wereld terug, als je teveel teleurstellingen hebt gehad. Het is vrij normaal dat je jezelf voor een tijdje terug trekt omdat je niet zit te wachten op nieuwe teleurstellingen.

Maar voel je op een gegeven moment weer vrij, nadat je het innerlijke conflict in jezelf hebt opgelost. Geef jezelf dan ook echt de mogelijk om in het proces van: de ware liefde vinden terecht te komen. Anderen benoemen dit ook wel als de soulmate.

Mensen veranderen niet zo snel, maar het is wel de manier waarop je naar elkaar kunt gaan kijken die wel opeens kan veranderen. Dit gebeurd door teleurstellingen, boosheid,  frustraties,  die je tot op het bot kunnen kwetsen. Dat geldt ook voor een rebound relatie.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Geef een reactie