Een goede relatie

Wat is een goede relatie? Wat is de basis van een gezonde relatie

Wat is een goed relatie? Het houdt in dat het een samen gaan met is… en niet een vallen voor. Om een liefdevolle en serieuze relatie tot volle ontplooiing te laten komen, zal deze relatie aan optimale basis voorwaarden moeten voldoen.

Misschien klinkt dit heel eenvoudig, maar eenvoudige dingen kunnen soms het moeilijkste zijn. Geliefd zijn op grond van je kwaliteiten laat altijd twijfel achter. Bovendien heeft de “verdiende” liefde als bittere nasmaak dat je niet om jezelf wordt bemind.

Wat is een goede relatie?

Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van de ander even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing. Dat is wat je noemt een onvoorwaardelijke liefde.

Je hebt maar twee vormen van liefde. De voorwaardelijke liefde en de onvoorwaardelijke liefde. De voorwaardelijke liefde zou je ook kunnen omschrijven als een vorm van “surrogaat” liefde.

En liefdevolle relatie houdt in: dat het van belang dat iemand niet een liefdesverbintenis aangaat die hij of zij niet kan nakomen. Want dat kan ten koste van de ander zijn.

Een breekbaar hart

Niet alleen je eigen hart is breekbaar, ook het hart van een ander is breekbaar. Dus een optimale relatie houdt in dat je net zo goed rekening houdt met de gevoelens en emoties van de ander, als van jezelf.

Eigenwaarde

Het besef van eigenwaarde is ook van belang in een liefdevolle relatie. Want het is de kostbaarste gave die je aan jezelf en aan de ander kunt bieden. In een oprechte en liefdevolle relatie mag men de ander niet manipuleren, want dat kan weer zorgen voor een energie lek bij de ander. Met de gevolgen dat dit ontzettend energieslopend kan zijn.

Manipulatie en egoïsme horen nu eenmaal niet thuis in een goede relatie. Als dit wel aanwezig is dan kan dat trieste ontsnappingspogingen met zich teweeg brengen. Dit om de scherpte van het verdriet en de pijn te verzachten.

In een liefdevolle relatie is het dus ook van belang dat de twee partners zich veilig voelen op het emotionele vlak. Want een breuk in een relatie, kan ontstaan door slechte communicatie en of emotionele problemen.

Zolang iemand zich in een goede relatie niet benauwd en of niet begrepen voelt, dan is er al een juiste basis.

Een liefdevolle relatie

In een goede relatie is het ook van belang dat we ons realiseren dat de problemen meestal gevoelsproblemen zijn. We lijden het meest door de emoties die in ons op kunnen wellen.

Als er teveel irritaties zijn, dan zoek je in een goede relatie samen naar de Kern van het probleem. Want als er iets in de Kern niet goed zit, dan uit zich dat in irritaties. Ik benoem die irritaties vaak als de randverschijnselen.

Als je in een goede relatie samen de Kern van het probleem kunt oplossen, dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf weer als sneeuw voor de zon. En dat besef je dat je echt een goede relatie hebt.

Dezelfde Golflengte

Meestal is de kans op een heerlijk voelende relatie groter, als je beiden op dezelfde golflengte zit? Waarom? Nou als je beiden op dezelfde golflengte zit, dan kan de positieve energie stromen naar de relatie zelf.

Als je niet op elkaars golflengte zit, dan gaat deze positieve energie meestal naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. Je begrijpt de ander niet zo goed, je voelt hem of haar niet goed aan.

Hierdoor kunnen verschillende stress situaties ontstaan. En daarom gaat die positieve energie steeds naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. Dat is iets wat zeer energieslopend kan zijn.

Trouw en solidair blijven is ook een onderdeel van een goede relatie. Je houdt je trouw aan wat je samen met elkaar afgesproken hebt. M.a.w. je moet elkaar serieus nemen. De gevoelens en de emoties van de ander moeten je net zo aan het hart gaan als je eigen gevoelens en emoties.

Dit geldt ook voor de verlangens en doelen die jullie nog samen willen behalen. Je houdt er rekening mee dat je met 2 personen in een relatie leeft en dat beiden zichzelf moeten kunnen zijn.

De basis van een goede relatie bestaat uit jij, ik en wij. Je houdt dus rekening met jezelf met de ander en met de relatie. Men moet er dus voor zorgen dat men voldoende “leesbaar” voor elkaar is en daar is de transparantie naar elkaar toe weer een groot onderdeel van.

Meestal als je een goede innerlijke match hebt met elkaar, dan hoef je niet zozeer over al deze punten na te denken. De relatie verloopt dat vanzelf goed.

Voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, gaat het allemaal van zelf.

En dat is eigenlijk de allermooiste relatie die je kunt hebben. Je behoed elkaar voor verdriet en pijn. Je kunt misschien niet altijd de problemen van de ander oplossen. Maar belangrijk hierin is, dat je de ander het gevoel geeft dat hij of zij er niet alleen voor staat.

Overigens is het helemaal niet zo vreemd dat twee mensen die van elkaar houden, soms botsen. Want er zullen altijd wel verschillen zijn, zelfs als je op elkaars golflengte zit. Maar goed je leeft samen omdat je om elkaar geeft en daardoor komt het gewoonlijk ook weer goed. Enfin, overal is wel eens wat.

Oh ja voordat ik het vergeet er is nog een belangrijk element in een goede goede verstandhouding. Je moet elkaar kunnen “bevestigen”. Hier bedoel ik mee dat je niet moet vergeten dat ieder mens een vorm van waardering nodig heeft.

In grote lijnen waren dit allemaal de ingrediënten van een liefdevolle relatie. De voorwaarden van een een liefdevolle  relatie, de eigenschappen van een liefdevolle en serieuze relatie.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Niemand is perfect, maar er is altijd wel iemand tussen de massa in... die gelijkgestemd is. Voldoende kennis, zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen, zullen jou helpen bij je zelfontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten blijven trekken, verloopt alles opeens vanzelf. Als je geïnteresseerd in een of meerdere onbaatzuchtige handreikingen m.b.t  relatiestrubbelingen, stress en of relatieproblemen. Snuffel dan eens op je gemak door deze pagina heen. Neem er desnoods een kopje koffie of thee bij. Heb je de behoefte om voor jezelf of voor iemand anders een online kaarsje te branden (om welke reden dan ook) ga dan naar deze pagina. Ik geloof niet in Religies, maar wel in het Goddelijke deel wat we in onszelf hebben. Ons Hogere Zelf, Ik Ben, zoals anderen het vaak benoemen. Maar goed het komt allemaal op hetzelfde neer. Ben je geïnteresseerd in een gebed voor Voorspoed en Zegeningen, klik dan hier. Trust your vibes, energy doesn't lie. En wees lief voor jezelf, ik dacht ik herinner je er even aan...Tot aan een volgende keer.

Leave a Reply