Een onzekere liefde? Tsja dat is niet niks wat nu?

by

Een onzekere liefde kan energieslopend en heel vermoeiend zijn. Als je te lang in een onzekere liefde verblijft dan zou dat ook wel eens je zelfvertrouwen kunnen aantasten. In een onzekere liefde komt het wel eens vaker voor dat de ene partner geestelijke spelletjes speelt met de ander. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben.

Een onzekere liefde

Een onzeker liefde komt het meest voor als een van de twee partners een meester in het manipuleren is. Een manipulator houdt ervan om de partner onzeker te maken, want op die manier voelt hij dat de macht aan zijn zijde is.

Liefde

De Liefde behoort geen pijn te doen en het behoort ook geen onzeker gevoel op te wekken. Als dat wel zo is dan heb je grote kans dat je te maken hebt met een voorwaardelijke liefde. Dat is een vorm van “surrogaat” liefde die enkel en alleen gebaseerd is op voorwaarden.

De voorwaardelijke liefde is dan ook niet te vergelijken met de onvoorwaardelijke liefde. Want dit laatste is een liefde die het wonder van de genezing.

Intuïtie

Allemaal weten we wel bij intuïtie wat een onvoorwaardelijke liefde inhoud. Wanneer we zelf beminnen en tegelijkertijd bemind worden.

Wanneer de affectie, vreugde, geborgenheid en ontplooiing van de ander ons aan het hart gaat net zoals bij onszelf dan is er sprake van liefde. Anders gezegd: je bekommerd je om jezelf, maar ook om de ander.

Dit houd in dat de emoties en gevoelens van de ander, net zo belangrijk zijn als de jouwe.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan soms verzeild raken in een onzekere liefde? Waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van maken. Ergens moet er dan op de een of andere manier iets mis zijn gegaan.

Drie eenheid

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. En op al die drie niveaus hebben we onze verlangens en behoeftes. Ontbreekt het op een van deze 3 niveaus dan heb je grote kans dat je hele gestel in onbalans raakt.

Als je voelt dat je gestel in onbalans raakt, dan heb je grote kans dat je in een onzekere liefde zit.

Eigen waarde

Sommigen mensen denken, beter een onzekere liefde dan geen liefde. Maar daar kan men zich wel eens in vergissen. Een onzekere liefde zorgt er namelijk voor dat je niet meer dicht bij jezelf kunt blijven.

Op het moment dat je niet meer dicht bij jezelf kunt blijven, ontstaat er een risico dat je jezelf kwijt raakt. En dat is erg als je dat overkomt.

Want op den duur gaat dat zelfs je houding veranderen, je houding kan dan wel eens switchen van een zeker gevoel naar een onbehaaglijk onzeker gevoel.

Waarom zou je dat jezelf aan doen? Ieder mens is uniek en ieder mens heeft recht op de liefde van zijn leven.

Een onzekere liefde zorgt er op den duur ook voor dat jij jezelf gaat blokkeren op verschillende vlakken. En als je jezelf te lang blokkeert dan kan je levensenergie niet meer stromen zoals die zou moeten stromen. Dit heeft uiteraard weer andere gevolgen.

Voor jezelf kiezen

Als je merkt dat je er onderdoor gaat aan die onzekere liefde, dan wordt het tijd dat je voor jezelf gaat kiezen. Blijven piekeren heeft vaak geen zin, want door te piekeren vermenigvuldig je alleen maar je gedachtes.

Richtlijn

Om een onzeker liefde beter te kunnen doorgronden, helpt het om de balans van woord en daad van de ander te observeren. Wat zegt hij of zij? Wat doet hij of zij? Is dat in balans? Als de woorden niet matchen met de daden dan is er sprake van een grote onbalans. Op die manier kun je een manipulator ook beter doorgronden.

Woorden kunnen manipulatief zijn, doch de daden van een persoon die tonen de waarheid aan. Als je in een onzeker liefde verkeerd dan heb je niks aan al dat bla bla bla. Daar heb je denk ik dan al genoeg van gehad!

De waarde van openlijke communicatie in een discussie 
Emotionele eenzaamheid in een relatie, eenzaam maar niet single
Als je beiden op dezelfde golflengte zit, is er niet zoveel verlies aan energie

Een waterval aan handreikingen m.b.t. heel veel verschillende relatieproblemen:

onbegrip, frustraties, pijn, verdriet en stress

Klik daarvoor hier

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *