Gebed om voorspoed – Gebed om zegening – gebed om genezing

Gebed om voorspoed: elk kind van God heeft de Geest van Christus, daarom bestaan wij als mens uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. Dit houdt in dat wij ook een onzichtbare intelligentie in onszelf hebben.

God schiep de mens naar zijn gelijkenis. God, Jezus Christus en de Heilige Geest waren ook gevormd uit een drie eenheid.

Voordat je vraagt om een gebed voor voorspoed, gebed om zegeningen en of een bed om genezing zul je jezelf vooraf toch even het navolgende moeten gaan realiseren.

Gebed voor Voorspoed

Gebed voor voorspoed: ik benoem nu heel even een willekeurig voorbeeld:

Jezus Christus vertelde dat we onszelf moesten richten tot de berg. Als je een ziekte hebt die voortkomt vanuit stress en of spanningen dan kun je tot de berg praten. M.a.w. je richt je van binnen naar jezelf toe en spreekt tegen je organen. Of je geef je organen de opdracht om weer goed te gaan functioneren en of genezen. In Jezus Christus Naam !

Zo is het dus zoals men het moet doen. Men gaat dus niet bidden en God om hulp vragen. God heeft ons ook het 2de testament (de Bijbel) nagelaten waarin heel veel informatie staat over hoe wij onszelf kunnen helpen. Hoe wij een gebed voor voorspoed, gebed om zegeningen en een gebed om genezing op onszelf kunnen toepassen.

Nogmaals dat doe je niet enkel in theorie, want dan werkt het gewoonweg niet!

Als je jouw Ziel en hart in een gebed legt, dan gaat jouw innerlijke jouw Hogere Zelf je vanzelf wel de weg wijzen.

Op deze aarde geldt de volgende stelling: eerst zien en dan geloven.

In de Geestelijke wereld werkt het nu eenmaal tegengesteld. Eerst geloven en dan pas zien. Dat geldt voor een gebed voor voorspoed, voor een gebed om genezing en voor een gebed om zegeningen.

God heeft ons het testament gegeven het is aan ons of wij daar erfgenaam van willen worden.

Natuurlijk vergt het kracht en geloof. Normaliter geloven we alleen in datgene wat wij met onze 5 zintuigen kunnen waarnemen. Het gebed (altijd eerst het Onze Vader opzeggen) dat zorgt ervoor dat wij meer in contact komen met dat deel van onze drie eenheid wat voor veranderingen in ons leven kan zorgen. En dat is dat Goddelijke deel in ons!

Verklaar in geloof

Ook al kan ik het niet waarnemen met mijn 5 zintuigen, ik weet dat Gods woord zegt:

Dat als ik bid en geloof dat ik dan alle antwoorden zal ontvangen. En wel die antwoorden die mij op weg helpen naar de juiste richting.

Het zal zich hoe dan ook, gaan manifesteren.

Want op het moment dat ik bid, wordt er een enorme activiteit en kracht vrij gezet in de Geestelijke wereld. In mijn persoonlijke geestelijke wereld.

Want God heeft het allang gedaan.

Op het moment dat ik bid, vloeit de kracht van God door mij heen. Ik heb het nog nooit gezien maar ik weet vanuit het 2de testament dat het er is.

Een gebed om voorspoed, een gebed voor zegeningen en een gebed voor genezing.

Het lichamelijke

Wij begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten, maar het gebeurt!

Wij hoeven niet precies te weten hoe het gebeurt of te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon zo is het lichaam gemaakt.

Het Geestelijke

Op bijna dezelfde manier wordt het geloof vrij gezet. Als je jezelf voed met het waardevolle woord van God.

Alle dingen zijn mogelijk voor diegene die gelooft (Marc 9:23)

En al wat ij in gebed gelovig vraagt, dat zult gij ontvangen (Matt 21:22)

Zoek en gij zult vinden (Matteus 7:7-8)

Gebed voor voorspoed

Wijsheid is de moeder van succes en voorspoed. En het is het Goddelijke deel in ons wat deze wijsheid in zich meedraagt.

En zolang je hieraan twijfelt,  zul je ook niet kunnen ontvangen. Zeker niet als je een gebed alleen in theorie toepast. Want als je het in theorie toepast dan komt het vaak neer op het afrafelen van een tekst en dat gaat niet diep genoeg.

Onthoud dat ook een gebed voor voorspoed door de Ether gaat als het met geloof en liefde wordt toegepast. Dus niet alleen in theorie. Dit geldt ook voor een gebed om zegeningen.

Zeg nadat je het Onze Vader eerst heb opgezegd het navolgende:

  • Laat al mijn zegeningen die in beslag zijn genomen door jaloerse vijanden worden vrijgegeven in de naam van Jezus Christus. Het bloed van het Lam.
  • Laat al mijn zegeningen die in beslag genomen zijn van voorouder geesten worden vrijgegeven in de naam van Jezus Christus. Het bloed van het Lam.
  • Laat alle satanische mechanismen die gericht zijn op het veranderen van mijn bestemming worden gefrustreerd en vernietigd worden in naam van Jezus Christus. Het bloed van het Lam
  • Ik bevrijd mezelf nu van alle geesten die verwarring zaaien. In naam van Jezus Christus. Het bloed van het Lam
  • Ik bedek (bescherm) mezelf met het bloed van Jezus Christus. In naam van Jezus Christus. Het bloed van het lam
  • Ik bevrijd mezelf nu van elk probleem dat in mijn leven vanuit de baarmoeder in Jezus Christus naam is overgebracht
  • Ik breek nu met elke satanische vloek die ooit over mij heen is gekomen. In naam van Jezus Christus amen. Het bloed van het lam
  • Bevrijd mij van alle kwaad en geef mij de wijsheid en kracht om de Heilige Geest te volgen. In Jezus Christus naam. Het bloed van het lam
  • Elke vloek van mentale ziekten, breek, breek, breek in naam van Jezus Christus. Het bloed van het lam.
  • Elke vloek van armoede breek, breek, breek in naam van Jezus Christus. Het bloed van het lam

De Kerk

Ben ik een voorstander van de Kerk en of van een andere geloof gemeenschap? Nee echt niet hoor, want in mijn ogen berust dat van oudsher af aan op manipulatie.

Want alle geestelijke leiders die de diepgang van de woorden achter de bijbel begrijpen en of hebben bestudeerd. Die weten net als mij, hoe het precies in zijn werk gaat.

Hebben ze dit alles ooit in een kerk uitgelegd? Nee bij mijn weten niet. Ben je dan een volgeling van Jezus Christus als je al deze informatie alleen voor jezelf houd. Nee in mijn ogen niet. Iedereen mag hier zijn eigen mening over hebben, maar dit is mijn persoonlijke mening. 

Wat zegt iemand? Wat doet iemand? Juist ja!

In de Bijbel staat heel duidelijk aangegeven dat je moet vertrouwen op je eigen Hogere Zelf op het eigen Goddelijke deel in jezelf! 

En dat geldt ook voor een gebed om voorspoed, een gebed voor zegeningen en een gebed voor genezing. Hoe meer informatie je hierover leest hoe duidelijker het je wordt.  En hoe beter je het kunt toepassen in je eigen leven.

Jaren terug, zocht ik hulp bij meer dan een geestelijke en te wel op verschillende niveaus. Ik kreeg alleen maar stroop rondom mijn mond gesmeerd, meer als dat was er niet.

Ergens is dat toen wel goed voor geweest, want zo ben ik zelf aan mijn lange zoektocht en Bijbelstudie begonnen. En daardoor weet ik wat ik nu weet, dank zij mijn Hogere Zelf. En dit deel ik graag met jullie!

En ik ben nog niet helemaal klaar met het bestuderen van alles. Voor wat hoort wat, voor niks gaat de zon op.

May God bless you

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring