Geest: met je Geesteskracht ga je pas echt shinen, laat je iets influisteren

De Geest, ik haal in dit artikel even in het kort iets over onze geest aan: alles wordt aanvankelijk in het ongeziene voorbereid en uitgewerkt voor het in het geziene vorm krijgt. Met andere woorden eerst verwezenlijkt het zich in de geest, vooraleer het zich in het stoffelijke uitdrukt.

De Geest

Een voorbeeld: alles in de materiële wereld rondom ons, vond zijn oorsprong eerst in de gedachte. Vanuit die gedachte nam het vorm aan, elk huis, elk schilderij, elk deel van een mechanisme, alles werd eerst geboren in de Geest van de ontwerper en of uitvinder voordat het zichtbaar werd in de fysieke wereld.

De geestkracht is de kracht van de Geest zelf en de wilskracht is de kracht van de wil. Tussen beiden krachten zit een groot verschil. Wilskracht kan moeite van je vragen of soms wel een innerlijke strijd met je zelf. Geest kracht is gebruik maken van de kracht van je geest van het leven in het licht.

De geestkracht ontwikkeld zich dan ook zonder moeite en er komt al helemaal geen innerlijke strijd aan te pas. Onze gedachten zijn krachten en elke gedachte heeft weer een trilling. En die trilling heeft en geeft weer een lading aan energie. Als je tegenstrijdige gedachten hebt dan gebeurd er dus niets.

Ieder mens bouwt zich zijn eigen wereld. Vanuit ons binnenste bouwen wij deze wereld op en wij trekken aan wat buiten ons ligt. Zo trekt het gelijke het gelijke aan.

De optimist en de pessimist

De optimist heeft gelijk en de pessimist heeft gelijk. Toch verschillen ze van elkaar net zoals het licht zich van de duisternis onderscheidt. Beiden hebben echter gelijk.

In die zin dan, dat een ieder vanuit zijn of haar standpunt gelijk heeft. En dit standpunt is de beslissende factor in het verloop van beider leven.

Het bepaald namelijk of ons leven een leven van macht of onmacht zal zijn, van vrede of van zorgen van welslagen of van mislukken. Nu laten we heel even de omstandigheden van buitenaf erbuiten. Omstandigheden van buitenaf daar kies je niet voor en ze kunnen van het ene moment op het andere opduiken. Zowel in positief als negatief.

De optimist heeft de gave om de dingen in hun volheid en juiste verhoudingen te zien. Doch de pessimist beziet alles van uit een eenzijdig begrensd standpunt.

Bij de optimist worden de gedachtes verlicht en bij de pessimist worden de gedachtes verduisterd.

Allemaal hebben we de optimist en de pessimist in ons. Soms voelen we ons gelukkig en soms ongelukkig. Als we ons ongelukkig voelen dan kunnen we onszelf ommuren, anders gezegd we kunnen ons afscheiden en of buitengesloten zijn.

In onze geest zit een gedachtegoed dat alles weet. Het is de kunst om het eruit te kunnen halen tot in de fysieke dimensie. Als dit gebeurt dan wordt dat ook wel benoemd als de “openbaringskennis” er gaat je een licht branden.

Onze Geest en ons natuurlijk verstand zijn dus twee afzonderlijke aspecten binnen in ons. En als die twee afzonderlijke aspecten niet met elkaar overeenstemmen dan ontstaat de innerlijke verdeeldheid.

De Bijbel zegt hier het navolgende over: zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijn (Jakobus 4:18)
De sleutel tot een harmonieus leven is om je natuurlijk verstand in balans kunt brengen met je geest. Ons conflict speelt zich dus af in ons denken.

Er zijn mensen onder ons die veel gevoeliger zijn dan anderen. Als organismen zijn hun lichamen fijner en gevoeliger gebouwd.

Gewoonlijk zijn dit mensen, die altijd in min of meerdere mate worden beïnvloed door de geestesgesteldheid van diegene, met wie zij in aanraking komen of in wiens gezelschap ze vertoeven.

Dit kan ongelukkig werken en of soms nadelig werken als je te gevoelig bent voor sferen en invloeden van buitenaf. Je leert dan op een gegeven moment om jezelf af te sluiten, voor ongewenste en of nadelige invloeden.

Maar als je te gevoelig bent dan kan dat ook zijn voordelen hebben want je staat dan meer open en je bent ontvankelijker voor de hogere stuwkrachten van je innerlijke bron. Wat je dan weer eerder helpt om het licht te kunnen zien.

Zo zie je maar een nadeel ook weer zijn voordelen kan hebben.

Op het moment dat de zieldimensie een waarheid ontdekt en die begint te aanvaarden, dan gaat je geest de verbinding tot stand brengen en daarmee overeenstemmen. En als die verbinding er eenmaal is dan gaat je geest pas echt shinen.

De openbaring is dan werkelijkheid voor je geworden. Je krijgt dan een innerlijke getuigenis en dat heb je niet meer noodzakelijkerwijs iets anders nodig om het te bewijzen. Je weet het gewoon.

In een van mijn navolgende artikelen zal ik hier vast nog verder op ingaan. Voor nu is dit even voldoende om goed op jezelf in te laten werken. Stap voor stap zorgt voor de meest stabiele fundering.

Als alles tegen zit, zoek dan het Geestelijke Goud in jezelf. Klik op deze interne link om dat artikel te lezen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Geef een reactie