Het onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed, doet meer dan dat je verwacht

Het onze Vader gebed kent ook de wet van oorzaak en gevolg. En alle discussie kunnen dit feit niet veranderen.

We kennen allemaal wel de wet van oorzaak en gevolg. Verricht een bepaalde handeling of verzuim om het te doen en de uitkomst is voorstelbaar en staat al vast. We weten ook allemaal dat alles wat nu zichtbaar is eerst onzichtbaar was (totdat het niet gecreëerd werd).

De wet van oorzaak en gevolg geldt ook voor het bidden. Als we goed bidden, ons afstemmen op de juiste frequentie dan ontvangen we resultaten. En als we verkeerd bidden (enkel vanuit onze ratio) dan niet.

Als we het onze Vader gebed bidden, dan leggen we dus een oorzaak. Wat er dan op gaat volgen is het resultaat. Het onze Vader gebed is een opeenvolging van woorden die op zichzelf een mystieke en evocatieve kracht heeft.

Doch wanneer het gebed onverschillig of haastig wordt afgerateld, is het onze Vader gebed niet meer dan een verzameling van geluiden zonder resultaat. Het is de zelfverzekerdheid van het Geloof wat van belang is.

Wanneer het Onze Vader gebed op de juiste manier wordt uitgesproken (met de intentie die vanuit het diepst van je hart komt) is het een gebed van voorbereiding en toenadering. Het activeert de menselijke geest en het etherische dat alles omhult wordt voorbereid op het gebed dat volgt.

Het Onze Vader gebed is uniek, omdat het in alle talen hetzelfde effect heeft, ondanks het verschil in woorden. En wanneer je het Onze Vader gebed hardop leest, er dus ernstig naar verlangt om je geest zo hoog mogelijk te verheffen. Dan pas kan het lichaam ertoe aangezet worden om zijn eigen licht uit te stralen. En dat doet het dan ook.

Het onze Vader gebed, schept speciale trillingen en om deze trillingen te bereiken kan men het grootste voordeel behalen. Het onze Vader gebed wordt uitgesproken met een kalme en zelfverzekerde stem (inclusief de eerbied).

Want wie een antwoord op zijn gebed verlangt, moet zijn eigen licht eerst creëren en dit eigen licht wordt tot stand gebracht door het wonder van het Onze Vader gebed.

Het is gewoon een feit, dat in deze wereld niets zonder inspanning verkregen wordt.

Vandaar dat het Onze Vader gebed meer is dan een op zichzelf staand gebed. Het is een belangrijk voorbereidend gebed dat extra kracht verleend aan de navolgende gebeden.

Onze Vader die in den hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want uwer is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In der eeuwigheid
Amen

De betekenis van het woord Amen= zo zij het

Jezus was de Christus, na zijn geestelijke verheffing bij zijn doop toen hij in de dertig was trad de geest in mystieke overvloed bij hem binnen. En werd hij een Gezalfde. Hij was niet langer een gewoon mens en al helemaal geen intellectueel of priester. Maar Jezus Christus was iemand met totale andere kwaliteiten en hij wist wie de Vader was.

God is een deel van jou en jij bent een deel van God. Alles is een.

Een voorbeeld: wij als mens begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten…maar het gebeurt. Het gebeurt gewoon, zo is ons lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt het geloof vrijgezet. Als je jezelf voedt met het Onze Vader gebed, dan hoef je niet perse te weten hoe het gebeurd. Zo is de Geest gemaakt.

Wij als mens bestaan nu eenmaal uit een drie eenheid. God schiep de mens naar zijn gelijkenis. En Jezus Christus was daar het allermooiste voorbeeld van. Zoekt en gij zult vinden…

Als je geloof maar zo groot is, als een mosterdzaadje…

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Niemand is perfect, maar er is altijd wel iemand tussen de massa in... die gelijkgestemd is. Voldoende kennis, zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen, zullen jou helpen bij je zelfontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten blijven trekken, verloopt alles opeens vanzelf. Als je geïnteresseerd in een of meerdere onbaatzuchtige handreikingen m.b.t  relatiestrubbelingen, stress en of relatieproblemen. Snuffel dan eens op je gemak door deze pagina heen. Neem er desnoods een kopje koffie of thee bij. Heb je de behoefte om voor jezelf of voor iemand anders een online kaarsje te branden (om welke reden dan ook) ga dan naar deze pagina. Ik geloof niet in Religies, maar wel in het Goddelijke deel wat we in onszelf hebben. Ons Hogere Zelf, Ik Ben, zoals anderen het vaak benoemen. Maar goed het komt allemaal op hetzelfde neer. Ben je geïnteresseerd in een gebed voor Voorspoed en Zegeningen, klik dan hier. Trust your vibes, energy doesn't lie. En wees lief voor jezelf, ik dacht ik herinner je er even aan...Tot aan een volgende keer.

Leave a Reply