Je hogere zelf ontmoeten, voel dat keerpunt in je leven

Je hogere zelf ontmoeten vindt plaats als jij jezelf in een hogere dimensie ontmoet. Jezus Christus was diegene die ons hier het voorbeeld van gaf. Als je daadwerkelijk de diepgang achter de woorden van het Tweede Testament gaat begrijpen, dan wordt je dat duidelijk.

Als je kennis hebt gemaakt met die ene hogere plek in je geest ( je hogere zelf ontmoeten ) en als je hebt ervaren hoe je die plek kunt bereiken dan ben je niet langer alleen een puur fysiek wezen.

Je bent dan geen menselijk individu dat een spirituele ervaring heeft gehad, maar je bent uitgegroeid toe een spiritueel individu met een menselijke ervaring. Dat wordt er bedoeld met je hogere zelf ontmoeten.

Dat is hetgeen wat er gebeurd jouw:  ik Ben. Je hogere zelf, jouw innerlijke bron is zich dan aan het ontwaken. Jezus Christus was de enige in het christendom die dat soort verlichting al vroeg bereikt had.

Je Hogere Zelf ontmoeten

Onze eigenlijke (eerste)  geboorte vindt plaats in de wereld der natuur. Onze tweede geboorte vindt plaats in de wereld van het bovennatuurlijke. In de Bijbel wordt dit ook wel benoemd als de wedergeboorte. Je hogere zelf ontmoeten.

Ieder mens heeft een vrije wil, en het is aan de mens zelf of hij wilt deelnemen aan de wedergeboorte. De Bijbel bedoeld met de wedergeboorte: het weer tot leven wekken van de menselijke Geest die “dood” was door overtredingen en zonden en dus van God gescheiden was.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Jezus Christus

Jezus Christus zei: hij die in mijn gelove, zal de werken verrichten die ik verricht en hij zal zelfs grote werken verrichten.

Maar Jezus Christus zei ook: maar ge zult hem kennen want hij houdt zich bij u op en zal in u zijn. Dat is het gedeelte van onze drie eenheid.

Als je het woord Jezus Christus hoort, dan moet je niet gelijk aan de Kerk denken. De Kerken zijn later door de mens zelf gecreëerd. Je zou dan eerder moeten denken aan je eigen Christusbewustzijn.

Ergens heel diep van binnen weten we allemaal wel dat we ook over een dergelijke kracht bezitten. Want zoals in de Bijbel werd medegedeeld: God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Ieder mens heeft dus de mogelijkheid om zijn hogere zelf te ontmoeten. Alleen is daar een oprecht geloof en de Wil met inspanning voor nodig. Maar goed, bijna niets op deze wereld verkrijg je zonder je er moeite voor te hoeven doen.

De drie eenheid

Wij als mens bestaan uit een drie eenheid: Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op al deze drie niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als de verlangens op een van deze drie niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Ook al hebben wij als mens misschien geen flauw vermoeden hoe we dit vermogen van onze hogere Zelf (Ik Ben) in ons kunnen aanspreken. We weten dan wel dat in ieder van ons een Goddelijke onzichtbare kracht is. Door velen wordt deze kracht dus benoemd als: ik Ben, je hogere zelf, je innerlijke bron. Maar goed het komt in principe allemaal op hetzelfde neer. Alleen de ene persoon benoemt het zo en de ander benoemt het weer op een andere manier.

De kracht van de Geest

Slechts enkelen onder ons hebben zich kunnen trainen in hoe je de kracht van je Geest kunt gebruiken. De meeste mensen hebben de eerst zien en dan pas geloven mentaliteit, deze mensen gebruiken alleen hun 5 zintuigen.

Doch er is meer dan alleen maar onze 5 zintuigen. En dat staat los van welke religie dan ook, dat “meer” dat vind je in je eigen Geest. In jouw eigen Christusbewustzijn, je Hogere Zelf.

Iedereen weet dat er iets moet zijn geweest wat deze stoffelijke wereld van oorzaak en gevolg in beweging heeft gezet. We weten ook wel dat er een of andere onzichtbare kracht moet zijn die alles bij elkaar houdt. Zelfs ook alle materie. Er is gewoon iets wat alle logica te boven gaat.

De allergrootste leermeesters lieten zich op geen enkele manier beperken door hun vijf zintuigen.  Ze keerde zich in hun zelf en ze ontdekte hun Hogere Zelf hun Hogere IK, hun Ik Ben en leerde de God kennen die in hun zelf zat. Zij gaan anders om met hun Geest, met hun onzichtbare ik.

Zoals ik al eerder aanhaalde, God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis (Genesis 5:11)

Geen Religie

Note: Ik heb het hier niet over een Religie, dat staat er los van net zoals de Kerk (dat is allemaal later door bepaalde machtige mensen zelf gecreëerd). Ik ga terug naar de oorsprong! Het proces van  je Hogere Zelf ontmoeten.

Dus lees het niet op een  “Kerkachtige” manier, want dan gaat het niet werken. Je hebt hier alleen maar met jezelf te maken, aangezien je op zoek gaat naar je eigen Hogere Zelf (Ik Ben).

Je hogere zelf ontmoeten komt tot stand als je jezelf in spiritueel opzicht gaat ontwikkelen. Je hogere zelf ontmoeten zou je ook kunnen omschrijven als het triggeren van je christusbewustzijn. Op het moment dat je iets gaat triggeren ga je het “wakker schudden” in jezelf. Zie het als dat zaadje wat je plant. Je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje.

Je hogere zelf ontmoeten

God schiep de mens naar zijn gelijkenis, dat houdt in dat God het al allemaal gedaan heeft. Het is verder aan de mens zelf om te kiezen voor de wedergeboorte.  Nogmaals, wat houdt de wedergeboorte in? De Bijbel bedoelt hiermee: het weer tot leven wekken van de menselijke Geest (de Heilige Geest).

Je hogere zelf ontmoeten, gaat dus over het ontwikkelen van je relatie met je eigen Geest. Er is een bron van ongekende mogelijkheden daar het niet gebonden is aan tijd en ruimte.

Het Hogere Zelf

Het hogere zelf wordt dus zoals ik al eerder aangaf, ook wel benoemd als:

 • Hogere ik
 • Betere ik
 • Ik Ben
 • Innerlijke Zelf
 • Christus zelf

En nogmaals, het komt dus allemaal op hetzelfde neer, alleen benoemd de een het zo en de ander benoemt het anders.

Ons Ego

Het hogere zelf is de tegenhanger van het lagere zelf. Het lagere zelf wordt ook wel Ego genoemd. Iedereen die meer van het leven wilt weten dan alleen:

 • Eten
 • Slapen
 • Drinken
 • Werken

Krijgt vroeg of laat de prikkels om zichzelf te willen verheffen boven de 5 zintuigen. Hij of zij weet, voelt dat er meer is dan datgene wat we kunnen waarnemen met onze 5 zintuigen. Dat is een van de redenen waarom met het proces van je hogere zelf ontmoeten in gang wilt gaan zetten.

Als je je hogere zelf gaat ontmoeten, dan ga je ook beseffen dat veel problemen niet buiten je liggen, maar in jezelf liggen. Je hogere zelf is een bron van wijsheid en kennis, mits je het niet laat verstoren door je Ego. Ons Ego werkt namelijk alleen op die frequentie waar ook onze 5 zintuigen op zitten.

Ongeloof

Ik zal je een voorbeeld geven:

Ik begrijp niet hoe mijn spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als ik iets eet, maar het gebeurt gewoon. Ik hoef het ook niet te begrijpen want het gebeurd gewoon.

Op bijna dezelfde manier wordt het Geloof vrij gezet (het in contact treden met je hogere zelf). Als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloften. Dit staat los van welke kerk en of religie dan ook. Dat is er in een later stadium allemaal door de mens bijgehaald.

Dus ga terug naar de oorsprong als je het proces van je hogere zelf ontmoeten in gang wilt gaan zetten. Bouw en vertrouw op jezelf!

Jij bent diegene die het moet doen en niemand anders.

 • “Wie in mij gelooft gelijk de Schift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”(Joh 7:38)
 • “Doch wanneer hij komt de Geest der Waarheid (je hogere zelf) zal hij u de wegwijzen tot de volle waarheid (Joh 16:13).
 • Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden (Matt 7:7).

De stoffelijke wereld

Zolang je louter en alleen in de stoffelijke en verstandelijke wereld leeft, werp je jezelf hindernissen op om de weg naar je hogere zelf ontmoeten uit te komen.

Wordt je echt de eenheid door dat je jezelf kunt verbinden met je hogere zelf dan opent jouw ziel zich voor zijn inwerkingen.

 • Ik ontdoe mij van alles wat slecht is!
 • Van alle bedrog en huichelarij
 • Alle afgunst en kwaadsprekerij
 • Want ik verlang er naar om me te richten tot het woord van God
 • Opdat ik daardoor groei en mijn Hogere Zelf ga bereiken

Ik open mijn Geest en maak me vanaf vandaag ontvankelijk voor alle en mooie positieve dingen die me aangereikt worden door mijn Hogere Zelf.

Graag wil ik nu iets kwijt over het Onze Vader Gebed, het Onze Vader gebed heeft namelijk iets mystieks. Want zodra je het Onze Vader gebed opzegt: wordt er een licht in je Auraveld gecreerd en dat zorgt er weer voor dat de Ether begint te trillen. Dit is ook de reden waarom het Onze Vader gebed, altijd het inleidend gebed moet zijn. Daarna kun je jouw persoonlijke gebeden opzeggen.

Het is wel belangrijk dat je dat niet op een rationele manier doet, want dan gooi me maar gewoon wat woorden de lucht in. Bidden kan een heel gevoelig instrument zijn, zowel voor de ontvangende als voor de uitzendende partij. Want er zijn bepaalde lichttrillingen die het gebed beïnvloeden, mits dit gebed uit het diepst van je hart komt.

Dat licht wat uit het Onze Vader gebed, voortkomt is een licht dat normaal onzichtbaar is, doch sommige mensen kunnen dat waarnemen. Het daalt neer in de vorm van een trechtvormige koker waar dan kracht doorheen omt.

Ik nodig nu deze Hogere invloeden van God uit om binnen te treden en zij zullen binnen treden
Op deze wijze worden alle lagere en ongewenste invloeden zowel uit het gezien als in het ongezien buitengesloten.
Mijn verlossing komt van mij, zij kan nergens anders vandaag komen
Niets maar dan ook niets van buitenaf kan mijn nog tegenhouden
In mij ligt de verlossing van mezelf

Bidden

Sommige mensen bidden om tot hun christusbewustzijn te kunnen komen, anderen mensen geven er de voorkeur aan om te mediteren. Er zijn nu eenmaal meerdere wegen die tot Rome kunnen leiden. Kies datgene wat het beste bij jou past.

Op het moment dat je echt gaat bidden, dan bidt je niet meer in Theorie. Want je gaat je richten op je Geest in plaats van enkel op je 5 zintuigen.

Op die manier verhef je jouw Geest (het proces van je hogere zelf ontmoeten komt op gang). En wanneer je dat doet, dan vertel jij ook aan je lichaam wat het moet doen.’

5 zintuigen

Precies zoals we ons 5 zintuigen van jongs af aan getraind hebben, zo kunnen we dat ook doen met onze Geest. Je behoort dan wel je verstand voor even op 0 te zetten. Denk gewoonweg aan het voorbeeld dat je spijsvertering precies weet wat het moet doen als je iets eet. Je hoeft het niet te begrijpen je dient er alleen in te geloven dat het zal werken.

Woorden kunnen je iets laten begrijpen, doch het zijn de ervaringen die je iets kunnen laten voelen.

Jezus Christus

Jezus Christus is voor ons door een hel gegaan. Dat deed hij door voor ons aan het kruis te sterven en uit de dood op te staan.

Door Jezus Christus voor 100% in je leven toe te laten, verschijnt en komt de Geest van Jezus Christus in je leven.

Jezus Christus was de enigste die en open boek voor ons was en daadwerkelijk wonderen kon verrichten. En dat staat los van welke kerk en of van welke Religie dan ook.

Het proces van je hogere zelf ontmoeten doe je door die dingen te doen waar hij jouw Geest de kracht voor heeft gegeven. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Je zult dan niet meer alleen worstelen en zwoegen, proberen de zee te splijten.

Mozes

Zo ging het bij Mozes hij had de kracht niet om de rode zee te splijten. Maar hij had wel de kracht om zijn staf erover uit te strekken. En toen hij dat deed in gehoorzaamheid aan Gods bevel, deed de Heilige Geest de rest.

Wij als mens, bestaan net als God uit een drie eenheid (God schiep de mens naar zijn gelijkenis).

Er zullen alleen maar positieve boven natuurlijke dingen door je heen en om je heen gaan gebeuren, als je jezelf erop toe legt om het proces van je hogere zelf ontmoeten in gang zult gaan zetten.

Oefening baart kunst

Dat geldt ook voor het proces van je hogere zelf ontmoeten. Alles wat je in het leven goed wilt doen, vraagt eerst om de insteek van inzet, doorzettingsvermogen en energie. Voor niets gaat de zon op. Je zult jezelf dus eerst hierin moeten trainen. Er is eerst een weg van leren, daarna volgt de weg van helen.

Als je hier nog meer over wilt weten, zoek dan bij de Categorie naar het menu christendom. En ontdek, ervaar hoe mooi de weg kan zijn naar het doel: je hogere zelf ontmoeten.

Verklaar in Geloof

Ook al kan ik het niet zien
Ik weet dat Gods woord zegt
Dat als ik bid en geloof dat ik dan alle antwoorden zal ontvangen
Het zal zich gaan manifesteren
Want op het moment dat ik vanuit mijn hart bidt wordt er een enorme kracht en activiteit vrij gezet in de Geestelijke wereld
Want God heeft het al gedaan!
Op het moment dat ik bid, vloeit de kracht van God door me heen
Ik heb het nog nooit gezien, maar ik weet en voel dat het er is

Doordat ons bewustzijn hier ook door groeit komt er nieuwe kennis vrij en komt er ook steeds meer licht. En dan worden de oplossingen voor problemen ook steeds duidelijker.

Door dit hogere bewustzijn worden mensen voor een keuze gezet. Kies ik ervoor om het proces van je hogere zelf te ontmoeten waardoor ik mijn kennis nog meer vergroot. Of blijf ik in de dualiteit hangen?

Hulp inroepen van Engelen, plaats jezelf op de juiste frequentie.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

Een vervloeking weghalen

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

4 Replies to “Je hogere zelf ontmoeten, voel dat keerpunt in je leven”

 1. Hoi, ik ben blij om op deze site te komen. Omdat ik reeds me zelf wilde ondekken en dat is t waarnaar ik zoch. Veel tot op dit moment geleerd en ik wil verder maar hoe doe ik dat
  Thanks,
  Ireen

 2. Ja, vaak is dat de enigste weg…om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen in je leven. Maar men moet er voor openstaan (oorzaak en gevolg)

Geef een reactie