Meer zelfvertrouwen krijgen, kraak deze navolgende code in jezelf!

Meer zelfvertrouwen krijgen is een wens van heel veel vrouwen en mannen. Het lijkt misschien wel zo dat heel veel vrouwen of mannen voldoende zelfvertrouwen hebben, maar het is niet altijd zoals het lijkt.

Meer zelfvertrouwen krijgen

Het besef van voldoende zelfvertrouwen en eigenwaarde is ongetwijfeld de kostbaarste gaven die we als persoon kunnen hebben.

Het vermogen om blij te zijn met jezelf, om jezelf lief te hebben en te waarderen is een van de voornaamste factors van ons innerlijke geluk. Daar hoort zelfcompassie ook bij.

De uitgroei van de menselijke persoonlijkheid komt tot stand door de echte zelfaanvaarding. Een zelfaanvaarding die in vreugde wordt beleeft, je moet het alleen jezelf willen gunnen.

Om de eventuele oorzaken van een gebrek aan zelfvertrouwen te kunnen doorgronden gaan we eerst terug naar iemands vroege jeugd. Want daar wordt het kind het meeste gevormd. Dit is van belang om te onthouden.

Ik begin dus eerst met inzichten m.b.t. het meer zelfvertrouwen krijgen. Want het heeft geen zin dat ik je nu al een paar punten ga opnoemen waar je aan moet denken of hoe je moet handelen om meer zelfvertrouwen te kunnen krijgen. Dat doe ik dus liever niet, persoonlijk heb ik een andere voorkeur.

Ik ga eerst samen met jou terug naar de basis en van daaruit zien we wel weer verder. Stap voor stap.
Want dat is alleen maar de theorie, we weten allemaal wel hoe de theorie luid als we op zoek zijn naar tips voor meer zelfvertrouwen. Je leest het dan wel, maar het dringt niet door zoals het zou moeten doordringen.

Verderop in dit artikel zal ik je wel een magische zin aanreiken, een magische zin die doorwerkt tot aan je onderbewuste. Want als je oprecht gaat geloven in jezelf dan zul je ook je vibes gaan verhogen en dit laatste is van belang! Maar eerst nog even dit, anders mis je misschien iets.

Rijpen in de Geest

Als je aan het proces wilt beginnen van het: vergroten van zelfvertrouwen. Dan is dat een zaadje wat zich stap voor stap moet gaan rijpen in je eigen geest. En zodra het gaat rijpen in je eigen Geest (je Hogere Zelf) dan zal het ook zichtbaar worden in de fysieke wereld. Op die manier haal je het van het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Pas als je de behoefte aan externe macht uitbant en jezelf tot het doel van je ziel brengt, dan is dat het moment waarop het zaadje gerijpt is.  Je put het dan uit jouw eigen Geest.

Innerlijke kracht

Om een liefdevolle houding ten opzichte van jezelf te kweken, die je in staat zal stellen je eigen innerlijke kracht aan te wenden, zet je alle negatieve gedachtes in jezelf om in positieve gedachtes. In plaat van dat je je veroordeelt dat je een gebrek aan zelfvertrouwen hebt, zet je jezelf in om stap voor stap te gaan werken aan je zelfvertrouwen.

Want als je jezelf blijft veroordelen omdat je een gebrek aan zelfvertrouwen hebt, dan blijf je boos op jezelf. En dit geldt voor alles waarvan je vind dat je er te kort in schiet.

Herdefinieer de negatieve gedachtes in termen waarvoor je jezelf zou willen inzetten, want dat geeft je automatisch de kracht om hierin te slagen.

Als je dit echt wilt, dan zal de “Universele” hulp zich ook aandienen.

Een voorbeeld: het kan wel eens voorkomen dat je na een (ongewilde) beëindiging van een relatie jezelf pijnigt met de vraag: waarom overkomt me dit? Doch vaak als de ergste pijn verdwenen is, kun je terugkijken en zeggen: nu weet ik wel waarom ik al die ellende heb moeten doorstaan.

De terugblik en het lijden zelf, heeft je in staat gesteld een nieuwe en wijze levenservaring op te doen. Al terugkijkend realiseer je jezelf, dat je eerst de pijn moest doorstaan om er vervolgens bovenuit te kunnen stijgen.

Nu even terug naar waar ik was gebleven….

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 1

In welke periode van iemands leven kan een gebrek aan zelfvertrouwen en of eigen waarde het vaakst ontstaan? Meestal ontstaat er weinig zelfvertrouwen al vanuit datgene, wat men als heel jong kind ontvangt.

Men is het er in het algemeen over eens dat de mate van genegenheid die het kleine kind in de vroegste jeugd ontvangt, meer van belang is dan welke andere invloed ook.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 2

Ons geestelijken zelfs ons lichamelijk wel-zijn is voor een groot deel, dus het resultaat van de tederheid en liefde die onze ouders ons als baby, en als peuter hebben gegeven!

Als een ouder het wel kon geven en de ander ouder niet, dan is dat niet hetzelfde als dat beiden ouders je tederheid en liefde konden geven.

Als we een gebrek aan zelfvertrouwen hebben en als we constant het gevoel hebben dat we onze onzekerheid moeten overwinnen kan dus een vele diepere oorzaak hebben dan we denken. Het is iets wat er al heel vroeg is ingehakt.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 3

Het is dus vreselijk wat sommige ouders en of ouder hun kind kunnen aandoen.  In principe geven ze hun kind een “levenslange” beschadiging mee. Sommige ouders denken en of dachten dat hun aanwezigheid genoeg was.

Het gaat zich niet om het aanwezig zijn, maar om de tederheid, begrip, begeleiding en liefde wat je aan je eigen kind meegeeft.

Sommige ouders zijn het dus wellicht niet waard om de naam “ouders” te mogen dragen. Want ze zijn te nalatig en of onervaren geweest om te begrijpen dat een kind ook op emotioneel vlak “gevoed” moet worden.

Zorgen voor een gesmeerde boterhammen en of voor het middageten wat op tafel komt, dat is heus niet voldoende.

Een voorzichtige conclusie: niet iedere man en of vrouw is dus geschikt om ouder te mogen en of kunnen worden. Want ouders zouden op alle mogelijke manieren hun kinderen ervan moeten doordringen, dat ze veel voor hen betekenen en liefde waard zijn. Dat het gevoel van “zelfliefde” hun doordrenkt.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 4

Het is die onbevreesde houding van iemand, dat iemand in staat stelt om met zelfvertrouwen en voldoende eigen waarden met anderen om te gaan. En die onbevreesde houding die “moet” je door je ouders ingegeven zijn. Want dat is de basis waar enige vorm van zelfvertrouwen en eigenwaarde begint.

Daarna volgt de communicatie vanuit het delen van emoties en gevoelens, ook hierin moet ouders hun kind begeleiden. Er komt dus veel meer bij kijken als je ouder bent. Althans als je niet wilt dat het gebrek aan zelfvertrouwen als een rode draad door het leven van je kind blijft lopen (zelfs nog op volwassen leeftijd).

Ouder liefde zou een veilige en geborgen verbondenheid moeten zijn en geen gebondenheid. Want dat laatste stelt niet al te veel voor.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 5

Als het kind in jou al een gebrek aan zelfvertrouwen had op jongere leeftijd, dan is het veel moeizamer om jezelf er van overtuigen dat je de moeite waard bent. En dat is heel erg jammer.

Maar goed we kunnen onszelf altijd nog heropvoeden, alleen zullen we daarmee een achterstand oplopen. Een achterstand die wel weer goed in te halen is, zodra het zaadje in je Geest zich eenmaal gaat rijpen.

Eerst zal zich het zaadje in je Geest moeten gaan rijpen, alvorens het zichtbaar kan worden in de Fysieke wereld. Op die manier haal je het zelfvertrouwen vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 6

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog en ik ga het nu weer even herhalen. Zodat je jouw ziel en geest hiermee kunt “doordrenken”.

Zelfvertrouwen en voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen, helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn! In plaats van overal aan te moeten trekken verloopt alles opeens soepel.

En bijna niets loopt soepel als jij nog kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen. Want je bent nog niet het proces in gegaan van: de onzekerheid overwinnen.

Denk hierbij ook eens aan de zelfcompassie, die nodig is om je op weg te helpen naar meer zelfvertrouwen.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 7

Onthoud dat dingen die je bezig blijven houden, kunnen leiden tot een verandering in jezelf. Vaak is het beter om iets aan ons probleem te gaan doen. Dan maar af te wachten wat het probleem met ons gaat doen.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 8

Wat wilt jou hart voor jou vandaag? Luister er goed naar. Analyseer het ook of dit wel klopt. Want als je jezelf graag dingen toewenst in dit geval “meer zelfvertrouwen krijgen” dan moet je de gun factor naar jezelf ook goed in de gaten houden. Je zou er dan voor moeten zorgen dat er geen innerlijke conflict meer is.

Wat wilt jou hart vandaag?

Ik kan mezelf wel iets toewensen, maar als mijn eigenwaarde wankelt dan houdt dat tegelijkertijd ook in dat de gun factor naar mezelf toe misschien niet al groot is (te weinig is).

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 9

In de meeste gevallen realiseren we ons niet dat onze problemen in de grond gevoelsproblemen zijn. Gevoelsproblemen die lijden onder de emoties die in ons opwellen. En juist omdat deze emoties in ons kunnen opwellen wordt ons gevoel van eigenwaarde gekwetst.

Een verandering naar meer zelfvertrouwen is een heel proces. En een proces verloopt altijd langzaam maar de verandering, die daarmee gepaard gaat zal zijn vruchten gaan afwerpen. Dus je hoop op verbetering is heel reëel.

Er zal een nieuwe wereld voor je opengaan, het leven in jou zal zich gaan verruimen als je merkt dat je meer zelfvertrouwen gaat krijgen. Daarnaast moet je onthouden dat niemand maar dan ook niemand perfect is.

En diegene die denkt dat hij of zij wel perfect is houdt zichzelf voor de gek. Want perfectie in welke persoonlijkheid dan ook, bestaat gewoonweg niet.

Meer zelfvertrouwen krijgen inzicht 10

Wat je niet te vaak moet doen is het piekeren over je gebrek aan zelfvertrouwen, want dat sein je door naar je onderbewuste. Later meer hierover. Want door teveel te piekeren over je gebrek aan zelfvertrouwen, vermenigvuldig je die onzekere gedachte alleen nog maar. Zet het om naar de stap van het verkrijgen van meer zelfvertrouwen.

Ga in oplossingen denken i.p.v. in problemen, begin daar nu mee want dat ben je waard! Lief zijn voor jezelf!

Ik kan nu wel tegen je gaan vertellen dat ieder mens uniek is en ieder mens zijn of haar kwaliteiten en schoonheden heeft. Maar als je dat niet van jezelf gelooft, dan dringt datgene wat ik tegen je zeg, toch niet tot je door.

Vandaar dat ik tegen je zeg, dat je eerst dat zaadje in je Geest moet laten rijpen. Op die manier haal je het van de nog onzichtbare wereld naar de zichtbare wereld toe.

In de theorie zal het niet moeilijk zijn om e.e.a. te begrijpen. We hebben allemaal wel onze intelligentie! Maar om dit in de praktijk te brengen is een heldhaftige prestatie. En zo’n prestatie begint stap voor stap. Die tijd is er voor nodig om dat zaadje in je Geest te kunnen laten rijpen!

Dat heeft zorg en aandacht nodig.

Zelfvertrouwen vergroten

Gezien dit proces stap voor stap gaat, adviseer ik je om mijn interne artikel over de magische zin te lezen. Hier wordt je ook uitgelegd waarom dit werkt. En hoe dat zich precies gaat afspelen in je onderbewustzijn. Het is een koppeling tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn wat wonderen kan verrichten.

Zeker als je gebrek aan zelfvertrouwen al is vastgeroest, dus doe jezelf dit niet aan. Cijfer jezelf niet weg.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Geef een reactie