PTSS ervaringen, gebeurtenissen bij een herbeleving. Waarom ik?

by

PTSS ervaringen: Waarom ik? Wanneer er iets is gebeurt wat ons heel erg diep van binnen raakt en of heeft geraakt dan kunnen we ons wel eens afvragen: waarom ik? Waarom heb ik datgene nu moeten meemaken? Waarom ben ik hierdoor beschadigd geraakt? Waarom moet ik ongevraagd deze diepgewortelde pijnen in mezelf blijven meedragen?

Eigenlijk mogen we niet al te vaak denken, waarom ik? Wat we zijn helaas niet de enigste op deze wereld die heftige trauma’s hebben moeten doorstaan. Maar goed, het komt heus wel eens voor dat we op een bepaald moment denken: waarom ik? Dat is alleen maar menselijk.

Zeker als het om PTSS ervaringen gaat, want dat is iets wat er in hakt. En dat kan er wel eens inhakken, voor de verdere rest van je leven. Die pijnlijke rode draad, die maar ongevraagd verder door je leven blijft lopen.

Andere mensen denken soms dat het maar bij 1 gebeurtenis blijft, maar dat is niet zo. Er kunnen toekomst gericht herbelevingen op herbelevingen komen en dat wordt dan wel eens behoorlijk onderschat. Zeker door die daders die anderen ongevraagd een PTSS ervaringen hebben meegeven.

PTSS ervaringen (post traumatische stress-stoornis) is een lange heftige stress reactie op een schokkende gebeurtenis: een heftig trauma.

Trauma’s

Je krijgt last van constante stress, voelt je extra waakzaam, en je kunt van allerlei lichamelijke klachten krijgen. Je voelt je snel bedreigt en trekt je terug. Je kunt soms op bepaalde momenten de grip op het dagelijkse leven verliezen. Denk hierbij aan een vorm van herbelevingen. Je kunt er zelfs voor kiezen om een einzelgänger te worden.

De rode draad in je leven

In mijn geval bleven de hartverscheurende PTSS ervaringen als een rode draad door mijn leven lopen. En net zoals ik zijn er meerdere mensen die hier last van hebben. En dat hoef je inderdaad niet altijd op te merken uit iemands uitstraling. Zelfs mensen met een vriendelijke lach, kunnen verschillende PTSS ervaringen diep in zichzelf met zich meedragen.

Een mens kan veel hebben

Een mens kan veel hebben, maar ieder mens heeft ook weer zijn eigen breekpunt. Ook al denk je van jezelf dat je sterk en krachtig bent en of moet zijn. Zelfs dan kan er een breekpunt komen. De grootste oorzaak hiervan zijn de PTSS ervaringen en of de herbelevingen.

Herbelevingen

Even tussendoor. Wat zijn herbelevingen? Vrouwen of mannen die kampen met een posttraumatische stressstoornis hebben vrijwel toekomstgericht altijd last van herbelevingen. Eigenlijk zegt de naam al wat herbelevingen zijn, want tijdens een herbeleving is het alsof je een bepaalde situatie eigenlijk opnieuw beleeft.

PTSS ervaringen: bijvoorbeeld een PTSS ervaringen vanuit onze jonge kindsjaren. Die PTSS evaringen kunnen dus als een rode draad door je hele leven blijven lopen. Het blijft dus niet bij de PTSS ervaringen maar het heeft nog verdere consequenties in een toekomst. Vandaar dat het zo belangrijk is om aandacht te schenken aan de PTSS ervaringen.

Maak niet dezelfde fout die ik ooit gemaakt heb, door het maar weg te drukken en nog eens weg te drukken. Achter een lach en of glimlach, met de gedachte: want als ik mezelf teveel slachtoffer voel, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat ik geen oog meer heb voor ander mans leed. En dat laatste was iets wat ik kost voor kost wilde voorkomen.

Nee niet doen, niet alleen maar je PTSS ervaringen wegdrukken, want dan doe je jezelf te kort. En ooit breekt een PTSS na een vorm van een zekere herbeleving weer op, als je het niet verwerkt hebt. Neem dat mee in je zelfverzekerdheid.

In mijn geval is het dan opgebroken op mijn 60ste door (weer) een andere vorm van een heftige herbeleving. Zo zie je maar weer hoe dan ook, diep ingewortelde pijnen, trauma’s willen er vroeg of laat toch weer uitkomen.

Er hoeft maar een of ander vorm van herbeleving te zijn en het is weer zo ver. De energie wordt weer uit je gezogen en je bent weer terug bij af. En dan heb je weer extra kracht nodig om hier weer uit te kunnen komen.

Hier mee wil ik duidelijk maken dat je PTSS ervaringen niet zo maar mag verwaarlozen.

Ook al verstop je het achter een vriendelijke glimlach en gaat je energie voornamelijk uit naar anderen mensen te willen helpen. Omdat je bij jezelf weet hoe wreed iemands jeugd heeft kunnen zijn en of hoe wreed de wereld soms ook op latere leeftijd kan zijn.

EMDR therapie

Op vandaag wordt de EMDR therapie toegepast om PTSS beter te kunnen verwerken. De EMDR therapie haalt de pijnlijke en of hartverscheurende gevoelens en emoties vanuit het lange termijn geheugen naar het korte termijn geheugen toe.

Bij sommige mensen komt het wel eens voor dat de EMDR therapie, voor teveel fysieke klachten kan zorgen. In ieder geval was dat bij mij zo. Daarop heb ik de Emdr therapie 6 maanden gestaakt, om weer even tot rust te kunnen komen.

Want er gebeurd toch heel wat in je mind als je PTSS wilt proberen te verwerken. Alle pijnlijke en of schokkende gebeurtenissen, trauma’s van een verleden worden weer naar boven gehaald.

Vandaar dat een therapie soms ook zo zwaar kan zijn. Je wilt alles gewoonweg wegdrukken, alsof het nooit heeft plaatsgevonden en door een therapie wordt alles weer naar bovengehaald. En al is het 55 jaar later, die pijnen voel je nog maar al te goed. Ongelooflijk maar waar!

Het klopt een therapie helpt je bij je PTSS ervaringen , het leert je bijvoorbeeld om ander te gaan denken. Meer inzichten in je diepe pijnen te krijgen. Het kan je zoveel meer bijbrengen en meegeven.

Liefde

Maar een therapie, welke dan ook geeft geen liefde. Vandaar dat het voor mensen met een PTSS ervaring zo belangrijk om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. Uiteraard moet je die onvoorwaardelijke liefde ook weer terug weten te geven aan je partner en of aan de dierbare mensen om je heen .

Want een onvoorwaardelijke liefde zonder die mooie wisselwerking, dat werkt natuurlijk niet. Uiteraard verdiend een ieder mens onvoorwaardelijke liefde, ook mensen zonder PTSS ervaringen. Het ligt bij vrouwen en of mannen met een PTSS ervaring alleen wat gevoeliger.

Onvoorwaardelijke liefde is absoluut niet te vergelijken met een voorwaardelijke liefde en of surrogaat liefde. Dat zijn 2 werelden op zich!

Herbelevingen

PTSS ervaringen worden dus weer “aangeboord” als er een vorm van herbeleving ontstaat. In een andere situatie op een ander moment.

Als ik zelf een vorm van herbeleving krijg, dat sla ik in emotioneel opzicht op tilt. Het voelt alsof de jeugdtrauma’s beginnen rond draaien als een warme pijnlijke wervelwind.

Het begint in mijn voeten, terwijl het tegelijkertijd heel snel omhoog naar mijn benen toeloopt en omhoog cirkelt door heel mijn lichaam. Net zoals een Vulkaan, die Lava moet spuwen.

Het valt gewoonweg niet meer tegen te houden, alle diepe ingewortelde pijnen willen er op zo’n moment zo snel mogelijk uitkomen. Dit ontstaat vanuit de PTSS ervaringen.

Dat zijn een van de PTSS symptomen, waardoor je jezelf tegelijkertijd ook afmat. Dit komt omdat sommige PTSS ervaringen vanuit een ver verleden nog niet helemaal verwerkt zijn. Vandaar dat het heel belangrijk is om de verwerking van de PTSS ervaringen aan te gaan.

Niet meer bagatelliseren

Niet altijd maar blijven denken: och ik moet het allemaal toch zelf doen in het leven. Stel je open voor hulp van deskundigen op dat gebied. Wacht daar niet al te lang mee, want daar zou je op latere leeftijd wel eens spijt van kunnen krijgen.

Sommige mensen kunnen zo luchtig nadenken over PTSS ervaringen. Woorden kunnen je weliswaar iets laten begrijpen. Maar het zijn de persoonlijke ervaringen die je iets daadwerkelijk kunnen laten voelen. En er is een groot verschil tussen iets van een ander te proberen te begrijpen of het zelf weten aan te voelen.

Veranderen van denkwijze

Laten we even in gedachten houden dat iedere denkwijze veranderd kan worden (vanuit rationeel opzicht). Als je je bij jezelf afvraagt waarom ik? Dan geef je in principe je gedachte/mind opdracht om te gaan “zoeken” naar antwoorden.

Bijvoorbeeld: waarom heb ik dit moeten meemaken?

Als dat gebeurt dan heb je grote kans dat jouw gedachtes/mind iets gaat invullen. In die zin: waarom een ander, of andere jouw dit hebben aangedaan. Per slot van rekening vraagt niemand om PTSS ervaringen. Het is iets wat je overkomt of je dat nou wilt of niet.

Even denken, waar waren we gebleven. Oh ja als je jouw mind/gedachte opdracht geeft om te zoeken naar antwoorden. Dan gaat jouw mind ze zoeken. En gaat dan antwoorden invullen. Gewoonweg omdat je mind niet weet waarom je dat overkomen is.

Als dit je ongevraagd is aangedaan door anderen. Bijvoorbeeld door een of beiden van je ouders, of door wie dan ook.

De gedachte: waarom ik? Zou er dan weer kunnen gaan zorgen, dat je jezelf minder waard gaat voelen, verwaarloosd voelt van jongs af aan of dat je er ook nog eens heel onzeker door wordt.

Waarom ik?

In plaats van de denken: waarom ik? Zou je jouw denkwijze kunnen veranderen en kunnen denken: wat is het positieve wat ik hieruit kan halen? Op die manier “verzwaar” je jezelf niet zo. Want die PTSS ervaringen zijn op zich al voldoende!

“Verzwaar” je zelf dus niet met die gedachte. Want anders kun je jezelf apart gezet voelen en jezelf een slachtofferrol blijven toedienen en dat geeft nog meer triestigheid en dat helpt je niet echt verder vooruit.

PTSS ervaringen, dus in plaats van te denken: waarom ik? Zou je een nieuwe gedachte kunnen omarmen en wel de gedachte, wat heeft me dit gebracht in positief?

Op die manier vervul je jouw eigen gedachte met warmte. Er is altijd wel iets positiefs te vinden, hoe klein dat het dan ook moge zijn. Ik bedoel het is al heel positief, als je s’morgens wakker wordt en dat je jouw ogen mag openen.

Het gaat erom dat je weer tot je eigen kracht kunt komen, vandaar dat het vaak zo belangrijk is om je eigen gedachtes aan te sturen. Mede ook als je PTSS ervaringen hebt opgedaan. Is dit altijd even gemakkelijk? Nee natuurlijk niet. Maar inzet om het te proberen, geeft je wel voldoening.

PTSS ervaringen: Sta open voor liefde en een nieuw vertrouwen, heb een diepe welwillendheid om van mensen die het echt waard zijn te houden.

En onthoud: voldoende eigen waarde en de juiste mensen om je heen geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, verlopen de dingen opeens op een hele fijne manier vanzelf.

Keuzes

Om weer tot je eigen kracht te kunnen komen, heb je keuze nodig waar je van groeit. Waar je sterker en krachtiger van wordt. Keuzes die je nodig hebt om weer op te kunnen laden en te ontspannen.

Als jij niet kiest voor jezelf, en wilt blijven voldoen aan het beeld wat de anderen van je hebben. Dan leef je wellicht het leven van de ander. Anders gezegd: je maakt dan keuzes die passen bij wat anderen van je verwachten. En dat is niet goed.

Als een ander last lijkt te hebben van de keuzes die je hebt gemaakt, dan zou dat wel eens twijfels en schuldgevoelens bij jezelf kunnen oproepen. Overal waar teveel voor staat is eigenlijk niet goed. In rationeel opzicht weten we dat ook allemaal wel.

Natuurlijk houd je rekening met mensen die je dierbaar zijn, maar dat moet nooit ten koste van jezelf gaan.
Want anders zou je meer van de ander houden dan van jezelf en dat is niet de bedoeling. Want dat gaat je hoe dan ook, vroeg of laat opbreken.

Als er 1 iemand is

Als er een iemand is die je nooit in de steek mag laten dat ben je dat zelf. Het is aan jou om al je gevoelens en emoties te koesteren.

Het is ook aan jou om voorzichtig om te gaan met je gedachtes als je iets negatiefs en of teleurstellend overkomt. Als je PTSS ervaringen diep in jezelf met jezelf mee draagt, dan wordt dat natuurlijk een stuk moeilijker tijdens vormen van herbelevingen. Denk aan die Vulkaan die de Lava naar buiten moet spuwen.

Vandaar dat je de vraag: waarom ik? Beter om kunt zetten naar de vraag: wat kan ik hier voor iets positiefs uithalen? Test het maar eens bij jezelf uit en dan ontdek je dat dit anders gaat voelen. Beter, prettiger en meer relax. Want op de een of andere manier zul je toch ook jezelf moeten helpen.

Als de navolgende gedachte bij je opkomt:

Als je jezelf wel eens afvraagt: waarom doe ik dit nu zo in deze situatie? Of waarom handel ik zo in een bepaalde situatie? Dan zou je die gedachte weer kunnen omzetten naar: hoe kan ik dit verbeteren? Hoe zou ik hier anders mee kunnen omgaan? Die gedachte geeft je wat meer “speelruimte”.

Ieder mens heeft zijn of haar positieve en of negatieve kanten. De negatieve kanten benoem ik liever als de verbeterpunten. Op die manier ontstaat er wat meer “ speelruimte”om eens over je negatieve kanten te gaan nadenken en er bijvoorbeeld aan te gaan werken.

Mensen met PTSS ervaringen kunnen heel goed functioneren, mits er geen vorm herbeleving op hun pad komt. Want dan zijn ze weer terug bij af.

De waarde van openlijke communicatie in een discussie
Emotionele eenzaamheid in een relatie, eenzaam maar niet single
Als je beiden op dezelfde golflengte zit, is er niet zoveel verlies aan energie

Een waterval aan handreikingen m.b.t. heel veel verschillende relatieproblemen:

onbegrip, frustraties, pijn, verdriet en stress

Klik daarvoor hier

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

No Comments Yet.

What do you think?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *