Relatieconflict oplossen, voordat de noodklok gaat luiden

Een relatieconflict oplossen is hoog nodig als beiden partners gelukkig met elkaar willen zijn. Wij als mens zijn gevormd uit een drie eenheid: Ziel, Geest en Lichaam en dat houdt in dat we op al deze 3 niveaus onze verlangens en wensen hebben. Ontbreekt dat op een van deze 3 niveaus dan kan ons gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Relatieconflict oplossen

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat partners elkaar goed begrijpen. Vaak kunnen er misverstanden ontstaan en het is dan de kunst om deze misverstanden op te sporen.

Relatieconflict oplossen hint 1

Probeer altijd te komen tot de Kern van het relatieconflict. Hoe bedoel ik dat? De kleine irritaties ontstaan altijd als er iets in de Kern niet goed zit. Deze kleine irritaties benoem ik als de randverschijnselen. Als het relatieconflict in de Kern wordt opgelost dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf als sneeuw voor de zon.

Relatieconflict oplossen hint 2

Iedere man en of vrouw heeft zijn of haar gedachtewereld, dat houdt ook in dat een ieder zijn golflengte heeft. Doch soms heeft een bepaald woord voor de ene mens een andere gevoelslading dan voor de andere mens. Vandaar dat het van belang is dat je dan vraagt: wat bedoel je nu precies? Of hoe bedoel je dat?

Relatieconflict oplossen hint 4

Als je een relatieconflict wilt oplossen dan is het van belang dat je doorvraagt. Heb ik nu goed begrepen dat je dit of dat bedoeld? Of je kunt ook vragen: wat heb ik nu volgens jou gezegd?

Weet je als er boosheid optreedt tijdens een relatieconflict dan luistert men ook slecht naar de ander. Of men sluit zich in principe van de ander af. Probeer dan een rustmoment in te lassen, probeer weer met elkaar te praten als de gemoederen gesist zijn.

Relatieconflict oplossen hint 5

Als het waar is dat we geboren zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan zo vaak in ongelukkige situaties terechtkomen. Situaties waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken.

Ergens op de een of andere manier moet er dan iets misgegaan zijn. Of te wel ergens is onderweg het licht verflauwd en dat is heel erg jammer.

Als er teveel teleurstellingen zijn, dan kunnen verlamde emoties de overhand krijgen en dat is zonde. Toch gebeurd dit met regelmaat. Woorden kunnen een mens ophemelen, maar woorden kunnen ook een mens ten onder richten. Vandaar dat de woordkeuze zo belangrijk kan zijn.
Wat er eenmaal gezegd is geworden, is gezegd geworden. Ook al was dat in een opwelling de ander zal het zich blijven herinneren.

Relatieconflict oplossen hint 6

Mensen veranderen niet zomaar, maar de manier waarop ze opeens naar elkaar gaan kijken die kan wel opeens veranderen. Als er nog voldoende liefde aanwezig is, dan is het altijd de moeite waard om een relatieconflict op te lossen.

Relatieconflict oplossen hint 7

Een stelletje moet beseffen dat de communicatiestoornissen altijd van emotionele oorsprong zijn. Daarvoor is het van belang dat ze elkaars gevoelens delen en te wel op een hele transparante en kwetsbare manier. Als het niet transparant of kwetsbaar genoeg is, dan gaat het niet werken! Om tot de kern van het relatieconflict te komen.

Als we de ander goed willen leren kennen, dan moeten we ook openstaan voor de gevoelsreacties van de ander. We moeten er niet alleen voor openstaan, maar we moeten ze ook leren te respecteren. En dat is vice versa alleen op deze manier kun je een relatieconflict oplossen.

Maak een afspraak met elkaar waarbij jullie een uurtje of twee praten over jullie relatieconflict. Op die manier kunnen beiden partners van te voren even alles op een rijtje zetten, wat ze zouden willen bespreken.

Zowel mannen als vrouwen voelen zich lekker in de relatie als de ander lief voor hun is. We willen nu eenmaal allemaal erkenning ontvangen voor al het goede wat we doen. Dat is nu eenmaal menselijk.

Relatieconflict oplossen hint 8

Als er teveel relatieconflicten ontstaan, dan wilt dat zeggen dat je op de verkeerde toer zit. Als je op de verkeerde toer door blijft gaan dan zal vroeg of laat de noodklok luiden. En dan kan er een scheiding in zicht komen.

Als je partner aan het woord is, probeer dan zijn of haar woorden goed in jezelf op te nemen. Geef desnoods aan dat je tijd nodig hebt om zijn of haar woorden te laten bezinken.

Relatieconflict oplossen hint 9

Probeer de verschillen die er tussen jullie zijn op een soepele manier op te lossen. Want dat gaat vroeg of laat de vruchten afwerpen. Leer elkaar desnoods een onderhandelmanier aan, ook dat kan zijn voordelen met zich mee brengen.

Relatieconflict oplossen hint 10

Denk aan het goede en er zal goeds uit voortkomen. Doch als je alleen negatief denkt dan zal er ook iets negatiefs uit voortkomen.

Je kunt ten alle tijden ervoor kiezen om vriendelijk te zijn. De enige kracht schuilt in de richting van je eigen gedachten. Let op je woorden, want voor sommige woorden moet je nu eenmaal “tol” betalen.

Alles wat je bewuste geest accepteert en waarvan jouw bewustzijn gelooft dat het waar is, zal door je onderbewustzijn worden overgenomen. Het zal zelfs verwezenlijkt worden. Geloof daarom in geluk en in alle zegeningen die de relatie te geven heeft.

Als je jezelf een voorstelling maakt van je einddoel, noodzaak je jouw onderbewustzijn om daarop te reageren door dit denkbeeld te verwezenlijken.

Om met een verkeerde gewoonte af te rekenen zul je het begrip vrijheid en gemoedsrust moeten inbouwen in je geesteshouding en wel op zo’n manier dat het in jouw onderbewustzijn wordt gegrift.

Besef dat uit ieder lijden iets goeds kan voorkomen. Pijn en verdriet kunnen soms ook een leraar voor ons zijn, omdat ze ons iets duidelijk kunnen maken.

Je bent ten alle tijden vrij om te kiezen. Je kunt goede gewoontes verkiezen boven slechte gewoontes. En ook dit geldt natuurlijk vice versa.

Het relatieconflict oplossen, houdt in dat je openstaat voor wat de ander te vragen of te zeggen heeft. Ook wanneer je dit even moeilijk vind. Zorg ervoor dat de communicatielijn niet verbroken wordt. Handel in liefde want ook dat zal zijn vruchten afwerpen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Geef een reactie