Zelfverzekerdheid

Relaties en onzekerheid, zelfverzekerdheid opbouwen door inzichten

Je hebt verschillende vormen van relaties, je hebt relaties die gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde en je hebt relaties die gebaseerd zijn op een voorwaardelijke liefde.

Relaties en onzekerheid

Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden. Een andere mogelijkheid is er niet. Of men koppelt een aantal voorwaarden aan de liefde, of men doet dit niet.

Alleen de onvoorwaardelijke liefde kan verandering aanbrengen in het leven van de personen die deze liefde aangeboden krijgen. En vice versa.

Relaties die bestaan uit voorwaardelijke liefde ontaarden hoe dan ook altijd in een weegschaalliefde. De onechte liefde houdt in dat een of beiden partners de ander voornamelijk zien als bron van seksueel genot. Deze vorm van relaties kunnen vaak samen geen bergen overwinnen en het gebrek aan zelfverzekerdheid zal afnemen.

De echte liefde is die liefde die ontstaat vanuit de Geest, het lichamelijke volgt dan vanzelf wel. Hoe dieper de liefde in relaties is hoe verder partners gaan in het “delen” van elkaars leven. Vandaar dat het van belang is om op zoek te gaan naar de eenheid en niet naar het geluk.

Wanneer het vuurtje van de liefde gedoofd is, laait het weer op zodra er een nieuwe lucifer wordt aangestoken. De eerste aantrekkingskracht van de liefde is een ervaring die gewoonlijk met hele sterke emoties gepaard gaat. De structuur van de liefde kan soms zo gecompliceerd zijn dat er nog veel meer aspecten zijn waaraan we aandacht moeten schenken.

Het besef van eigenwaarde in een relatie is ongetwijfeld de meest kostbare gave die we een ander kunnen aanbieden. Het is een bijdrage tot zijn of haar geluk. Relaties die lang stand houden zijn relaties die gebaseerd zijn op “samengaan met” en niet “een vallen voor”.

Relaties en zelfverzekerdheid

Allerlei overwegingen spelen hierbij een rol, zoals het aantal dingen die je samen met de ander kunt delen. Het vermogen om elkaars behoeften te begrijpen, bevredigen, normen en waardes en eventueel gemeenschappelijke interesses. Het hebben van dezelfde interesses is niet essentieel maar de interesses in ieders beleving daarvan is wel leuk.

In de relaties die voornamelijk gebaseerd zijn op onvoorwaardelijke liefde, houd ook in dat je elkaar niet blij hoeft te maken maar dat je blij van elkaar wordt. De meeste kans van slagen om blij van elkaar te worden ontstaat als je beiden op een lijn zit qua normen en waardes en qua karaktereigenschappen.

Relaties waarin beiden partners te verschillend van elkaar zijn kunnen ervoor zorgen dat je teveel energie gaat steken in de gebruiksaanwijzing van de ander. Als je teveel energie moet gaan steken in de gebruiksaanwijzing van de ander, dan blijft er niet veel energie meer over voor de relatie zelf.

Twijfels

Relaties die vol met twijfel zitten kunnen je organisme verstoren. Zoals ik al eens eerder aangaf zijn wij als mens gevormd uit een 3 eenheid. Ziel, Geest en Lichaam, dat houdt in dat we verlangens en behoeftes hebben op elk van deze 3 niveaus. Ontbreekt het op een van deze 3 niveaus dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Dit zorgt er weer voor dat relaties ten einde lopen. Aangezien relaties op vele niveaus kunnen bestaan is het van belang dat je geen liefdesverbintenis aangaat die je niet kunt nakomen.

Wanneer de oprechte liefde in relaties ontbreekt, komt dat gewoonlijk doordat een van de twee vanuit egoïsme de deuren van zijn of haar hart gebarricadeerd houdt.

Hij of zij wilt dan geen totale openheid riskeren en daarom blijven de deuren van zijn of haar hart gesloten.

Werken aan een relatie

Werken aan de liefde dat houdt in dat beiden partners streven naar de absolute eerlijkheid en openheid. Vaak is deze vorm van transparantie moeilijk te bereiken. Als die er wel is dan vergroot dat de zelfverzekerdheid in een relatie.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Niemand is perfect, maar er is altijd wel iemand tussen de massa in... die gelijkgestemd is. Voldoende kennis, zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen, zullen jou helpen bij je zelfontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten blijven trekken, verloopt alles opeens vanzelf. Als je geïnteresseerd in een of meerdere onbaatzuchtige handreikingen m.b.t  relatiestrubbelingen, stress en of relatieproblemen. Snuffel dan eens op je gemak door deze pagina heen. Neem er desnoods een kopje koffie of thee bij. Heb je de behoefte om voor jezelf of voor iemand anders een online kaarsje te branden (om welke reden dan ook) ga dan naar deze pagina. Ik geloof niet in Religies, maar wel in het Goddelijke deel wat we in onszelf hebben. Ons Hogere Zelf, Ik Ben, zoals anderen het vaak benoemen. Maar goed het komt allemaal op hetzelfde neer. Ben je geïnteresseerd in een gebed voor Voorspoed en Zegeningen, klik dan hier. Trust your vibes, energy doesn't lie. En wees lief voor jezelf, ik dacht ik herinner je er even aan...Tot aan een volgende keer.

Leave a Reply