• Affectie, wat als dat er niet meer is?

    De affectie is iets wat we niet mogen onderschatten, aangezien het een van de belangrijkste facetten van de liefde is. Als er voldoende affectie aanwezig is, dan wil je ook totale opening geven om je gevoeligste plekken van je Ziel bloot te leggen aan diegene waar je van houd. Als er geen tot weinig affectie is, dan houdt iemand meestal zijn hart gebarricadeerd en gesloten. Affectie missen Als beiden partners de durf hebben om zich volledig naar elkaar toe te openen, dan zit het meestal goed. Met volledig openen bedoel ik zowel De Geest als het Lichaam. Ziel, Geest en Lichaam gaan altijd samen op. Als het Geestelijke achterblijft op…