Woorden kunnen pijn doen, ze kunnen iemand maken maar ook afbranden

Woorden kunnen pijn doen. Woorden kunnen veelzeggend zijn, woorden kunnen zowel liefelijk als levensgevaarlijk zijn. Lieve woorden kunnen iemand maken, terwijl slechte en of negatieve woorden iemand kunnen breken. Vandaar de uitspraak: woorden kunnen iemand pijn doen.

Woorden kunnen pijn doen

Misschien roepen de navolgende zinnen over woorden kunnen pijn doen, wellicht iets van herinnering bij je op?

  • Moet ik hem of haar nu nog op zijn woord geloven?
  • Ik kan hem of haar niet meer op zijn woord geloven
  • Hoe kan ik mijn vertrouwen weer herstellen?
  • Kunnen we samen nog afspraken maken om het vertrouwen te herstellen?
  • Het vertrouwen is gewoonweg kapot (beschadigd)
  • Woorden kunnen pijn doen

Er zijn 2 opties

Optie 1
Als mensen toch voldoende van elkaar houden, dan zijn er ook genoeg aanknopingspunten om de relatie weer te kunnen herstellen.

Optie 2
Hij of zij probeert het weer goed te maken, maar mijn intuïtie en of mijn onderbuikgevoel horen deze woorden wel…maar ze blijven mij signalen afgeven dat er gewoonweg iets niet klopt.

In dit laatste geval moet je op je eigen intuïtie en onderbuikgevoel blijven vertrouwen want zij “pikken” alle ongeziene en geziene informatie op en hebben het altijd bij het juiste eind.

Zodra je jezelf gaat verwijderen van je intuïtie en onderbuikgevoel dan ga je jezelf op glad ijs bewegen. Of ander gezegd: je gaat dan meer op de woorden van iemand anders bouwen en dan ga je jezelf onbewust van jezelf verwijderen.

Iemand op zijn woorden geloven

Iemand geloven op zijn woord, dat houd in dat je hem of haar betrouwbaar acht. Als we gekwetst zijn door mensen dan komt er een breuk in het vertrouwen. Dan kunnen achteraf diezelfde woorden die je eerst goed deden opeens vervallen in de uitspraak: woorden kunnen pijn doen.

We kunnen ons door veel verschillende dingen gekwetst voelen. En als je jezelf een of meerdere keren gekwetst hebt gevoeld bij een persoon omdat er een breuk in je vertrouwen kwam, dan is dat heel moeilijk om dat weer te kunnen herstellen.

Want er zal altijd iets blijven “hangen”. Ik wil hiermee niet zegen dat het onmogelijk is om een vertrouwen weer te kunnen herstellen, maar dat heeft zeker zijn tijd nodig. Woorden kunnen pijn doen dat is niet enkel op het moment dat die woorden je pijn doen. Diezelfde pijn…die kan door blijven lopen.

Als het vertrouwen beschadigd is dan zijn er alleen maar verliezers in het verhaal. Als iemand je gekwetst heeft met zijn woorden, dan zal hij weer proberen om met woorden het geheel te proberen te herstellen.

Maar zoals ik al eerder aangaf woorden kunnen oh zo liefelijk zijn maar ook oh zo levensgevaarlijk. Denk hierbij eens aan de manipulators die zich ook bevinden onder de mensheid. Een manipulator is vaak een genie in het gebruik van woorden. Ze kunnen met diezelfde woorden een totaal ander beeld van zichzelf schetsen, dan hoe ze in werkelijkheid zijn.

Woorden geloven of niet

Hoe kun je jezelf nu beschermen tegen manipulatieve woorden?

Probeer als eerste om de woorden en het gevoel te onderscheiden. Hier kun je jezelf stapje voor stapje in trainen als dit onwennig voor je zou zijn.

Vraag jezelf af: hoe voel ik mij bij deze woorden? Voelen deze lieve woorden goed voor mij? Kloppen die woorden die ik van hem of haar ontvang met het gevoel wat ik heb? Met het gevoel wil ik meer duiden op de intuïtie op het onderbuikgevoel wat je op dat moment of een paar uur later hebt. Luister naar je innerlijke stem.

Totale verwarring

Iemand kan zich soms totaal verward voelen. Hij of zij kan dan gaan twijfelen aan zichzelf. Hij of zij kan dan gaan denken, ligt het dan nu aan mij? Ben ik gek aan het worden? Ik heb het gevoel dat ik er niet meer toe doe.

Heel vaak steekt deze vorm van verwarring de kop op. Als de woorden niet overeenkomen met de daden. Dat zijn van die momenten dat woorden kunnen pijn doen.

Wat zegt iemand? Wat doet iemand?

Ons menselijke organisme is uiterst vindingrijk als het erom gaat zich aan uiteenlopende situaties aan te passen. Dat geldt voor mensen met een integere persoonlijkheid maar datzelfde geldt ook voor manipulators. De liefelijke woorden van een manipulator zijn waardeloos, die kun je beter rechtstreeks in de prullenbak gooien.

Afgezien van het feit dat die woorden van een manipulator waardeloos zijn, kunnen zijn of haar woorden na verloop van tijd jou zo erg beschadigen dat je moeite hebt om ooit nog andere mensen te durven vertrouwen. Dus geloof me maar….woorden kunnen pijn doen!

Wat is nu eigenlijk de echte structuur van liefde?

Dat kan ik heel in het kort uitleggen: wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van een ander persoon even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing dan is er sprake van liefde.

Deze structuur klinkt in theorie heel eenvoudig maar tegelijkertijd kan het ook zo gecompliceerd zijn. Maar het is wel een goed draadlijn om je aan vast te blijven houden.

Allerlei overwegingen gaan hierbij een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dingen die je samen met elkaar kunt delen. Aan onze vermogens om elkaar een prettig gevoel te kunnen geven. De gezamenlijke normen en waardes en het vertrouwen wat we elkaar kunnen geven.

De Liefde

Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden. Een andere mogelijkheid is er niet. Of men koppelt een aantal voorwaarden aan de liefde of men doet dit niet.

De onvoorwaardelijke liefde is natuurlijk de mooiste liefde die er bestaat. Want bij een voorwaardelijke liefde zit het risico erin datje een “verdiende” liefde ontvangt. En dat heeft vaak een bittere nasmaak. In die zin dat je niet om jezelf wordt bemind, maar alleen omdat je de ander genoegen doet.

In dat geval kun je ook denken dat je eigenlijk niet bemind maar gebruikt wordt.

Het werkt dus vaak in je voordeel als je jezelf de kans gunt om een ander eerst wat beter te leren kennen, voordat je een definitieve keuze en of verbintenis aangaat. Dat kan je een hoop ellende besparen in het geval je bijvoorbeeld een manipulator of een zeer egoïstisch persoon ontmoet.

Woorden zijn vaak zo krachtig, zowel in positieve als negatieve zin. Wij weten allemaal wel hoe we ons zelf kunnen voelen bij liefelijke woorden.

Maar we weten allemaal ook wel de kracht van negatieve en of gemene woorden. Deze woorden kunnen een hele hoop emotionele pijn oproepen. Woorden kunnen pijn doen: als of je een dolk in je rug krijgt, alsof je ziel in tweeën wordt gescheurd. Iemand die echt of je geeft, echt van je houd die zal jou dat nooit aandoen.

Er kunnen soms wel eens verhitte woorden gebruikt worden tijdens een heftige discussie, helaas valt dat soms niet te vermijden. Maar dat zijn moment opnames, als dat maar zo heel af en toe gebeurd.

Als dat te vaak gebeurd, dan kan dat je dat helemaal gaan “breken”, daar kan men zelfs depressief door raken en of gaan twijfelen aan zichzelf. Of zichzelf na verloop van tijd diep ongelukkig in de relatie gaan voelen. Dus ja… en of woorden kunnen pijn doen.

Emotionele pijn kan soms ook een leraar voor ons zijn. Het kan ons willen aanduiden dat we beter een andere weg ik kunnen slaan, of dat we andere keuzes moeten gaan maken. Of dat we beter onze grenzen moeten gaan stellen o whatever.

Kortom, in dat geval kun je dan beter afwachten tot aan het moment dat je iemand ontmoet die op jouw zelfde golflente zit. Want in dit geval gaat alle liefdevolle energie naar de relatie zelf toe, in plaats van merendeels maar altijd naar de gebruiksaanwijzing van de ander. Want dit laatste kost een hele hoop energie. Zeker als je bijna al jouw energie weggeeft aan iemand die dit niet verdiend.

Bijvoorbeeld aan Manipulators en of mensen die de ander alleen maar op een egoïstische manier kunnen liefhebben. Want partners die de ander alleen maar op een egoïstische manier kunnen liefhebben die zetten zichzelf altijd boven aan. En als dat soort partners jou niet kwijt willen, dan zullen ze je altijd dingen beloven. Beloftes die naderhand nooit waargemaakt worden, er komt dan altijd wel een smoesje om de hoek kijken waarom iets niet kan. Of waarom ze iets niet gedaan hebben.

Op een gegeven moment kun je dan het geduld kwijtraken, of je hebt er genoeg van en spreekt de ander er weer voor de zoveelste keer op aan. Hoe dan ook de ander zal dan weer zoals altijd met de vinger naar jou toe wijzen. Dat is hun onrechtvaardige aard. Dus bouw en vertrouw altijd op je innerlijke stem.

Als je het gevoel hebt: hier klopt iets niet, twijfel daar dan niet aan. Niet voor niets heb je jouw eigen intuïtie (jouw antennes die ook de onbewuste signalen oppikken). Dus laat je niet gek maken door een partner die de daad niet aan het woord toevoegt.

Want daden zeggen veel meer dan woorden. Met woorden kan met iets verbloemen, daden spreken de waarheid. Always!

“Als je blijft handelen, zoals je altijd gehandeld hebt dan zul je ook krijgen wat je altijd gekregen hebt”

En als iemand tegen je zegt, dat je argwanend bent dan is daar niets mis mee. Je wordt niet zomaar argwanend, dat komt niet opeens zomaar uit de lucht vallen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Omgaan met boosheid, frustraties en woede

Leren omgaan met boosheid is een wijsheid die je jezelf geeft.

Wanneer je jezelf bezig houd met het proces van: leren omgaan met boosheid. Dan is het goed om e.e.a. te onthouden.

Wanneer je de voorkeur aan boosheid en of woede geeft als een reactie op het gedrag van iemand anders dan denk je waarom kan die persoon niet zijn zoals ik?

Vergeet niet dat anderen nooit zo zullen zijn, zoals je ze graag zou zien. Als je samen bent met iemand die op jouw golflengte zit dan heb je er niet zoveel last van. Doch als je samen bent met iemand die op een totale andere golflengte zit, dan gaat de meeste energie uit naar de gebruiksaanwijzing van de ander.

Als dit laatste te vaak voorkomt, dan is er sprake van een stilstaande energie. De energie blijft in een vicieuze cirkel rondhangen. Met alle gevolgen van dien.

Omgaan met boosheid

Boosheid, onrecht, frustraties en woede brengen allemaal fysieke en geestelijke kwellingen met zich mee. Boosheid vreet enorm veel energie van je. Een nieuwe denkwijze zal je helpen om te slagen in het proces van: omgaan met boosheid.

In theorie weten we allemaal wel hoe we zouden moeten omgaan met boosheid. Maar tussen iets weten in theorie en het dan ook daadwerkelijk kunnen toepassen in de praktijk dat is vaker een ander verhaal.

Want in de praktijk krijgen de gevoelens en emoties vaak gelijk de overhand. Als iets niet zo loopt zoals je het graag zou willen, dan kun je daardoor van je stuk gebracht worden.

Als een partner boos op jou wordt dan zou je tegen hem of haar kunnen zeggen: praat eens tegen me alsof ik een persoon ben waar je van houd!

Elke keer dat je voor boosheid kiest, wanneer je geconfronteerd wordt met iets wat je niet aanstaat dan besluit je om jezelf te laten kwetsen. Boosheid zorgt vaak voor afweer, we willen ons energieveld niet laten aantasten door de ander. Boosheid kan vaak naar binnen toe slaan, met alle gevolgen van dien. Als je te vaak boos en of gefrustreerd bent dan is die energie aanwezig in heel je lichaam.

Jouw organen moeten dan leven in die energie van boosheid. Terwijl ze veel liever zouden willen vertoeven in een relaxed en positieve energie. Dat is eens goed om daar bij stil te blijven staan. Dus met een boosheid doe je jezelf het meeste pijn.

Over de toeren raken

Over de toeren raken van iets wat je zelf toch niet in de hand hebt, dat maakt jezelf alleen nog maar meer van streek.
Als je boos wordt op iemand, dan zou je bewijze van spreken kunnen denken. Tot hier en niet verder ik laat jou mijn energieveld niet betreden. Ik laat me door jou niet meer leegzuigen.

Hoewel de uitdager van de boosheid, misschien even schrikt , weet hij ook dat hij de macht heeft om de ander uit zijn vel te laten springen.

Geef hem of haar die macht niet meer. Leg het even naast je neer want de boosheid lost toch niks op. Het proces: omgaan met boosheid zal je laten inzien dat je jezelf hierin wat meer moet beschermen.

Iedereen weet dat hij tijdens het omgaan met boosheid niet meer zo helder kan denken. Het zijn niet alleen je hersenen die op zo’n moment vertroebeld kunnen raken. Al jouw andere organen zouden daar ook last van kunnen krijgen.

Wanneer je geconfronteerd wordt met mensen of gebeurtenissen die het proces van: omgaan met boosheid willen verstoren. Wordt je dan heel goed bewust van je boosheid. Desnoods zou je aan je boosheid kunnen vragen? Wat kom je doen?

Als je eenmaal merkt dat je het proces van: omgaan met boosheid beheerst dan ben je jouw zelfbeheersing aan het trainen.

Je kunt iets onsympathiek of pijnlijk vinden en er toch niet kwaad om worden. Uiteraard vergt dat training van jezelf.

Wat zit er vaak achter boosheid?

Achter boosheid, frustraties, onrecht en woede gaat heel vaak een diepe pijn schuil. Probeer bij jezelf te ontdekken waar deze pijn precies zit?

Meestal is die pijn terug te voeren naar iets van het verleden.

Wanneer je eenmaal verwacht dat anderen het niet altijd me je eens zullen zijn dan zul je niet meer zo snel voor boosheid kiezen.

Verwacht gewoon dat de ander het niet met je eens zal zijn en als hij of zij het wel met je eens is dan is dat meegenomen.

Ruim de verwachting die je van iemand hebt op en je zult zien dat als de verwachtingen verdwijnen dat je boosheid ook minder zal worden. Of ontdek samen waar het knelpunt zit, de irritaties ontstaan vaak door de randverschijnselen. En de randverschijnselen ontstaan weer omdat er in de Kern iets niet goed zit.

Het is logisch dat wij als mens onze verwachtingen hebben. En als hier niet aan voldaan wordt dan voelen we pijn. En diezelfde pijn laat weer boosheid ontstaan. Pijn kan soms ook een leermeester voor ons zijn, het kan ons aanduiden dat we beter een andere weg in kunnen slaan of misschien anders moeten gaan handelen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring