Eerst zien dan geloven, in de Geestelijke wereld is het net andersom

Eerst zien dan geloven dat speelt zich alleen af in de zichtbare wereld. Doch als we contact willen leggen met ons Christus bewustzijn of met onze IK BEN of met onze Hogere Zelf (maakt niet uit welke naam je het geeft).

Dan is het precies andersom, dan is het niet eerst zien dan geloven maar eerst geloven en daarna zullen we het pas gaan zien. Dat geldt trouwens ook voor als je iets wilt gaan creëren. Op het moment dat je het nog niet gecreëerd hebt, is het nog onzichtbaar. Het wordt pas zichtbaar nadat je het gecreëerd hebt.

Een voorbeeld als je iets wilt gaan creëren door middel van een gebed. Of als je hulp in wilt aanroepen van Engelen, dan is het geloof in datgene wat je gaat doen belangrijk. Dan is het ook niet eerst zien en dan geloven.

Als je het gevoel hebt dat je gebeden niet verhoord worden, dan geloof je er niet voldoende in. Je ratio zit dan toch nog vol met iets van ongeloof.

Vreugde en Geloof

Weet je het is de vreugde in iets, wat je kracht zal geven om standvastig te zijn en te blijven. Het is de vreugde die je een soort blijvende kracht geeft die telkens weer een winnaar van je zal maken.

Is het makkelijk om vreugde te voelen, als je de ene tegenslag na de andere hebt gekregen? Nee helemaal niet, maar zorg ervoor dat je altijd blijft geloven. En er zal niets zijn (het duistere) om overwinningen van je te roven. Dus niet: eerst zien dan geloven, maar eerst blijven geloven en daarna zul je het ook gaan zien.

Zie het als het mosterdzaadje wat je plant. Men moet altijd in het licht blijven lopen om daar te komen waar je naar op weg bent. Ook al kan dat soms heel moeilijk voor je zijn, maar het is altijd nog beter dan te blijven wandelen in de duisternis. Vertrouw en bouw op je eigen zelfverzekerdheid.

Probeer het zo te bekijken: jouw Bijbel is de laatste wil en het testament van Jezus Christus. En als jij wilt ben jij de erfgename. Nu niet weer denken eerst zien en dan geloven. Probeer het eerst zien en dan geloven, gewoon voor heel even los te laten.

Alles wat jou toebehoort , is in dat boek opgeschreven en het slimste wat je kunt doen is ontdekken wat erin staat. Probeer de diepgang achter de woorden van de Bijbel goed te begrijpen.

Breng de kritiek vanuit de onwetendheid van sommige mensen tot zwijgen, door goed te blijven doen. Leef vanuit je Geloof en dat heeft even niets met een kerk te maken.

Ik geloof dus ik ontvang

Zoals ik al eerder aangaf laat het:  eerst zien dan geloven los, op het moment dat je gaat bidden.

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Als je het Onze Vader gebed opzegt dan gebeurt er iets met je Auraveld. Het Onze Vader gebed omringt je met een wit onzichtbaar licht, waardoor jij je frequentie verhoogt.

Het Onze Vader gebed, doet meer dan dat je zelf zou kunnen verwachten. Vandaar dat het belangrijk is dat je dit gebed opzegt, vooraf aan alle andere persoonlijke gebeden. Bid en u zal gegeven worden. 

Het Onze Vader is een levende kracht, die letterlijk de macht in zich draagt om de beloftes van Jezus Christus realiteit in jouw leven te maken.

Het geloof werkt in het geestelijke gebied (niet te verwarren met onze ratio) om onze gebeden te verhoren, maar er is geloof nodig aan onze kant om dat te manifesteren.

Het is het geloof wat nodig is om dingen uit de geestelijke wereld te halen en over te plaatsen naar de fysieke wereld. Zoals in de Hebreeën 111.1 beschreven staat: Het geloof nu is de zekerheid er dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet.

Er staat dus niet dat het geloof het bewijs is van de dingen die niet bestaan, maar van dingen die niet gezien worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld. Dus als je iets wilt bereiken met bidden dan zul je het eerst zien dan geloven los moeten laten.

Een voorbeeld

Zie het als volgt, met dit voorbeeld:

We begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten maar het gebeurt. We hoeven niet te weten wanneer het gebeurt. We hoeven ook niet te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon zo is het lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt geloof vrij gezet, als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloftes. We hoeven ook hier niet te begrijpen hoe dat precies in zijn werk gaat. Want het gebeurt gewoon.

In het geloof is het dus niet eerst: eerst zien dan geloven, maar het is net andersom. Als je gaat bidden dan moet je jezelf gewoonweg kunnen verheffen boven je 5 zintuigen. Want eerst zien dan geloven is voornamelijk gericht op je 5 zintuigen, maar er is meer dan dat alleen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Gebedsgenezing, genezen door gebed van een Generatievloek?

Gebedsgenezing mag je zien als een toegevoegde waarde. Uiteraard ga je altijd naar een arts als je iets mankeert, want daar zijn ze voor!

Wat is er mis mee als je als Christen naast de behandeling van de arts, ook aan gebedsgenezing doet? Daar is mijns inziens niets mis mee, het kan alleen maar aanvullend voor je zijn. Althans dat is mijn persoonlijke mening en mijn manier van handelen. Mijn manier hoeft uiteraard niet jouw manier van handelen te zijn. Volg  hierin gewoon je eigen hart want dat zal je de juiste weg wijzen. Ergens halverwege dit artikel, tref je een Nederlands gebed aan om een generatievloek op te kunnen heffen.

Heb jij soms het idee, dat er negativiteit op je rust? Of dat iemand anders zwarte magie op je heeft toegepast? (Er zijn gewoon dingen op deze wereld die bestaan, maar die we niet kunnen waarnemen. In een van mijn andere artikelen kun je hier meer over lezen)

Heb je behoefte aan bevrijding van negativiteit en aan een Zegen. Luister dan naar dit gebed van P. Garbriele Amorth, het is een 91 jarige Pater uit Rome die al sinds 30 jaar als exorcist werkt. Het maakt even niet uit, als je de Italiaanse woorden niet verstaat, op een gegeven moment merk je wel dat hij met het gebed van bevrijding en Zegen uitspreekt.

Als je nog meer wilt ontdekken? Lees dan mijn artikel: een vloek opheffen.

Gebedsgenezing

Er zijn talloze gebeden die je kunt toepassen als je jezelf bezig houdt met de gebedsgenezing. Onthoud wel dat het allerbelangrijkste voorgebed het Onze Vader is. Het Onze Vader gebed zorgt er namelijk voor dat je jezelf op de juiste frequentie bevind.

Na het Onze Vader gebed, kun je altijd nog andere gebeden gebruiken.

Note:

Voordat je jezelf toelegt op gebedsgenezing, adviseer ik je om vooraf even dit artikel van het Christendom te lezen. Het stelt je in staat om de kracht achter het gebed nog beter te kunnen begrijpen.

Want alleen maar in bidden in theorie dat werkt niet. Je moet kunnen bidden vanuit het allerdiepst van je hart. Waarom? Omdat je dan op een andere frequentie zit. In het artikel over het Christendom wordt je dat stap voor stap nog beter uitgelegd.

Licht en de duisternis

Net zoals het licht bestaat ook de duisternis. Als je gebedsgenezing gaat toepassen dan zou je het gebed voor de generatievloek op te heffen kunnen toepassen. En of jezelf eventueel gaan verdiepen in een gebed voor duiveluitdrijving.

Joyce Meyer heeft voor de duiveluitdrijving een goed boekje met de titel: ervaar genezing.

Generatievloek

Gebedsgenezing om een Generatievloek ongedaan te kunnen maken.

Eerst zeg je dus altijd ter inleiding het Onze Vader op om in de juiste flow te kunnen komen.

Het Onze Vader gebed

Onze Vader die in den hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk Kome
Uw wil geschiede zowel in de Hemel als op Aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En Vergeef ons onze schulden
Gelijk wij ook anderen hun schulden vergeven
En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade
Want aan U is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid in der eeuwigheid

Amen

Gebed om een Generatievloek op te heffen

Here Jezus Christus, ik geloof dat u de zoon van God bent en de enige weg tot God bent.
Dat U aan het kruis stierf voor mijn zonden en dat u weer opstond uit de dood.
Dat U aan het kruis tot een vloek werd gemaakt, opdat ik bevrijd zou kunnen worden van de vloek en u zegeningen mag ontvangen.
Ik vertrouw op uw genade en vergeving en ik besluit van nu af aan door uw genade U te volgen en te gehoorzamen.

Ik vraag U om iedere zonde begaan door mij of mijn voorouders waardoor ik werd blootgesteld aan de vloek te vergeven. En te verwerpen.
Benoem nu alle zonden die je weet….
Als mensen mij pijn hebben gedaan of mij onjuist behandeld hebben vergeef ik hem, zoals ik zou willen dat God mij vergaf.
Benoem nu de namen …..van alle mensen die het betreft en die God je nu te binnen brengt.

Vader in de Hemel, met de autoriteit die u mij als kind van God gegeven heeft, zet ik mezelf nu vrij van iedere vloek die ooit over mij is uitgesproken. Of mij op welke manier dan ook in mijn leven heeft beïnvloed.

In naam van Jezus Christus!

Amen

Op deze manier kun je gebedsgenezing toepassen. Er zijn nog meerdere gebeden voor gebedsgenezing,  maar die bespreek ik wel weer een volgende keer.

De Tong

Mijn tong maakt mij gezond. Wat ik met mijn tong belijd heb ik al ontvangen (spreuken 12:18)

De Berg

Jezus Christus gaf aan dat we tot de Berg moesten spreken, spreek dan ook rechtstreeks tot de Ziekte!

Dit is een interessant artikel het gaat over een ervaring en over het onderzoek naar gebedsgenezing, klik op deze externe link om het te lezen.

Meer informatie over een vloek opheffen klik dan hier op deze interne link.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring