Compromis sluiten, compromis relatie, Jij, ik en Wij samen

Een compromis sluiten doe je als je met minder tevreden bent, dan wat je eigenlijk zou willen. Een compromis sluiten is kiezen voor een goede middenweg. We kiezen dan voor een weg die ook begaanbaar is.

Onze innerlijke houding telt mee als we een compromis sluiten, we houden net zo goed rekening met de ander als met onszelf. Een compromis sluiten wilt dus zeggen dat je samen streeft naar een verandering en verbetering.

Een compromis sluiten

Een compromis sluiten is misschien niet de allerbeste uitkomst voor jezelf, maar wel voor jullie tweetjes.

Een compromis sluiten houdt dus in dat je goed kunt verwoorden hoe jij het ziet en de ander ook iets gunt. Als beiden partners echt tevreden zijn met het compromis, dan zullen ze zich eraan blijven houden en niet zomaar weer even terugkrabbelen.

Als beiden partners bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, dan komt het meestal wel goed. Beiden weten van elkaar dat ze iets “inleveren” en daardoor voelt een compromis fair en oprecht aan.

Compromis sluiten hints

 • We denken dan allereerst aan het serieus nemen van de ander het herkennen en erkennen van diens eigenheid
 • We houden er rekening mee dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je elkaar gelijk begrijpt
 • Ontdek eerst wat persoonlijk voor jou haalbaar is
 • Ga er vanuit dat het mogelijk is dat jullie het optimale uit het compromis halen
 • Zoek niet gelijk naar verdedigingen
 • Kies de juiste woorden, want soms kan een bepaald woord voor de ene partner een andere betekenis hebben dan voor de ander
 • Wijs elkaars ideeën niet direct van de hand, laat ze eerst goed bezinken
 • Gun elkaar de victorie maar niet ten koste van elkaar
 • Stel je ontvankelijk op, wellicht kun je wat van de ervaringswereld van de ander opsteken
 • Ga nooit over je maximale haalbare grens, want dan zal het compromis niet goed aanvoelen
  Blijf attent op datgene wat bij jezelf en bij de ander leeft
 • Vermijd misverstanden want die ontstaan vaak door een veronderstelling, die je niet even toetst om te kijken of het wel klopt
 • Als de gemoederen verhit mochten raken, las dan even een pauze in. Want als iemand boos of geïrriteerd raakt luister hij of zij nu eenmaal slecht. Het dringt dan allemaal niet meer zo goed door
 • Luister goed naar elkaar, hoor het niet alleen wat de ander zegt maar luister goed want dan zul je de ander ook minder in de rede vallen
 • Las tussendoor even een praatpauze in en laat de ander uitpraten want misschien komt er nog wel een stukje achteraan waar je niet op gerekend had

Sommige regels ontstaan vanzelf bij een compromis sluiten en anders spreek je ze nog eens duidelijk af. Stel het bij daar waar nodig.

Laat een compromis sluiten nooit hoog oplopen, want dan gaat het vertrouwen weg.
Laat de verwachting open dat je beiden wederzijds iets hebt te bieden en dat ook voor elkaar kunt krijgen.

Genegenheid

Ondertussen toon je op zijn minst genegenheid naar elkaar toe. En dan kun je op verschillende manieren tot uitdrukking brengen. Zo blijft het compromis aantrekkelijk voor elkaar.

Een compromis sluiten houdt ook in dat er iemand bij je is, die jou probeert te begrijpen en dat geeft altijd een fijn gevoel. Het geeft een vorm van veiligheid en houvast.
Je kunt op me rekenen

Een compromis sluiten houdt ook in dat je de ander duidelijk maakt dat hij of zij op je kan rekenen. Hij of zij kan op jou rekenen als het erop aan komt. Jij kunt op hem of haar rekenen als het erop aankomt. Vandaar dat het zo belangrijk is om een goed compromis in stand te houden, want het kan vele positieve vruchten voor je gaan afwerpen.

Een compromis sluiten kan ook inhouden dat we iets uit zijn aan het praten. Je bent in contact met elkaar, je spreekt de gevoelens uit die je dwars zitten, of je helder misverstanden op. Je kunt eventuele missers rechtzetten, of je heldert taboes op. Je bent bereid van je fouten te leren Of je bent misschien wel bereid om sorry tegen de ander te zeggen.

Overal tal van zaken nemen partners gezamenlijke besluiten. Het zijn dan ook besluiten waar ze samen verantwoordelijk voor zijn. Een conflict sluiten moet nooit met ergernis beginnen, want dan begint het al verkeerd.

Het is heel normaal dat beiden partners van tijd tot tijd eens met elkaar botsen. Maar ze leven samen omdat ze om elkaar geven en daardoor komen ze er gewoonlijk ook weer uit.

Ben het niet met de ander eens, om de goed vrede te bewaren want vroeg of laat breekt dit op. Er blijft op die manier van binnen toch een irritatie ontstaan. Want blijvende irritaties kunnen een man of vrouw verzuren en of verbitteren. Kom dus op voor je eigen emoties en gevoelens, want anders trek je aan het kortste eind.

Het heeft geen zin om toe te geven om de lieve vrede te bewaren, want dat is maar tijdelijk vroeg of laat gaat dit hoe dan ook toch opbreken.

Ga op zoek naar de meest gangbare weg voor jullie tweetjes, want daar zullen jullie uiteindelijk de meeste baat bij hebben.

Soms houden we onze diepste gevoelens voor de ander verborgen, wees moedig en vertel de ander wat er bij jou van binnen leeft.

Wij als mens kunnen ontzettend vindingrijk zijn al het erom gaat om ons aan te passen aan uiteenlopende situaties, maar ga nooit over je eigen grenzen heen. Want als je te vaak over je eigen grenzen heengaat, dan ben je bezig om jezelf ontrouw te zijn.

En dat is het niet waard om een proces van het compromis sluiten in gang te zetten.

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam en dat houdt in dat we op al deze drie niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als dat ontbreekt op een van deze drie niveaus dan kan ons gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Waak dus ook goed over jezelf, want dat recht heb je. Het is heerlijk als je jezelf kunt zijn, want dat zorgt ervoor dat je ook blij met jezelf kunt zijn. Laat die blijdschap er ook blijven als je in het proces van het compromis sluiten zit.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Conflict, meningsverschil, onenigheid? Onthoud dan dit

Hoe ontstaat een conflict?  Een conflict ontstaat meestal als er iets in de Kern niet goed zit, dat uit zich dan meestal in de randverschijnselen. Later in dit artikel meer hierover.

Als je een conflict met je partner hebt dan hangt dat altijd nauw samen met je denken, voelen, gewoontes en doen. Hoe jij je voelt en wat je voelt voor je partner, hangt dus grotendeels ook af van hoe jij ook denkt over jezelf.  Met enige informatie, zelfkennis en zelfinzichten kom je hier wel uit.

Niemand is perfect en als niemand perfect is dan ben je zelf ook niet perfect en hoef je ook niet perfect te zijn. En dan moet je dat ook al helemaal niet van een ander eisen. Iedereen is zoals hij is. We hebben allemaal onze positieve en negatieve eigenschappen. Ik benoem de negatieve eigenschappen eigenlijk  liever als de eventuele verbeterpunten, dat klinkt niet gelijk zo zwaar.

Alhoewel het een hele mooie eigenschap is, als je ook open kunt staan voor innerlijke groei. Je eigen verbeterpunten kunt toegeven. Jezelf ook kwetsbaar kunt en durft op te stellen. Maar dat is weer een ander verhaal.

Dogmatisme

Mensen met een minder groot Ego staan dan ook eerder open voor innerlijke groei, als mensen met een te groot Ego. Mensen met een te groot Ego gaan er altijd vanuit dat alleen zij gelijk hebben. Zij neigen meer naar de dogmatische kant.

Wat houdt dogmatisme in? Dogmatisme houdt in dat iemand een overtuiging of houding heeft die hij of zij niet meer wilt herzien na nieuwe informatie. Iemand die dogmatisch is, is dus iemand die ook niet flexibel kan zijn. Weet waar je aan begint!

Herkaderen

Mensen met een minder groot Ego kunnen ook veel makkelijker herkaderen. Wat houdt herkaderen in? Als je kunt herkaderen dan kun je dingen ook vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Sommige gebeurtenissen kun je dan ook gemakkelijker een andere betekenis geven.

Als je goed kunt herkaderen, dan zal dat zeker helpen bij een conflict, meningsverschil of onenigheid. Het ligt er helemaal aan, wat het meest belangrijkste voor je is.

In het algemeen geldt dit ook als je een conflict hebt met een vriend en of vriendin. Je hebt van dat conflict dat wel wat minder last omdat het niet je partner is. Want als het goed is breng je met een vriend en of vriendin minder tijd door dan met je partner.

Verdraagzaamheid

Hier uit zal ook gaan blijken hoe groot de verdraagzaamheid naar de ander toe is en vice versa.
In de liefde speelt chemie wel degelijk een rol, doch soepelheid, inzet en een gezonde manier van denken speelt op de langere duur een vele grotere rol.

Hoe ontstaat een stabiele, goede relatie?

De allerbeste relatie ontstaat, door een geestelijke klik die verder gaat dan een verliefdheid. Een juiste geestelijke klik, met als aanvulling een wederzijdse aantrekkingskracht.

En niet andersom! Want dan verdwijnt die aantrekkingskracht ook weer even snel als dat het gekomen is. Dat gebeurt vele malen sneller als je samen niet op een golflengte zit.

Mensen veranderen niet zo snel, het is wel de manier waarop ze elkaar kunnen gaan kijken die opeens kan gaan veranderen. Bijvoorbeeld als je opeens heel erg teleurgesteld raakt door de ander, omdat hij of zij je bewust kwetst.

Onze Geest

Want uiteindelijk bepaald onze Geest alles. Onze Geest kan er ook voor zorgen of ons lichaam bereid is om zich voor de ander te blijven openstellen of niet.

Drie eenheid

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam dit houdt in dat we op alle deze 3 niveaus ook onze verlangens en of behoeftes hebben. Ontbreken de verlangens en behoeftes op een van deze 3 niveaus, dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Lust

Een lichamelijke lust hoeft niets met liefde te maken te hebben. Want een lichamelijke lust is voornamelijk gericht op het vleselijke. Iemand die alleen geïnteresseerd is in de lichamelijk lust, interesseert zich ook niet echt voor de ander. Bijvoorbeeld: denk hierbij aan een one night stand, of iets anders kortstondigs.

De golflengte

Als je samen bent met iemand die niet op jouw golflengte zit, dan gaat de meeste energie verloren aan de gebruiksaanwijzing van de ander. En ja dit kan weer voor de nodige conflicten zorgen.

Je bent te verschillend van elkaar en daardoor kun je elkaar niet volgen en of begrijpen.

Het zou juist zo moeten zijn, dat de positieve energie naar de relatie zelf toegaat en niet naar de gebruiksaanwijzing van de ander. Want dit kan …oh zo vermoeiend en energieslopend zijn, omdat dan het ene conflict na het andere conflict weer kan ontstaan. Van de serie: wanneer houden die conflicten en of meningsverschillen nu eens op?

Jezelf zijn en blijven

Mensen kunnen zich niet op verzoek van een ander opeens anders gaan voelen en anders zijn. Het is van belang dat een ieder zichzelf kan blijven. Je kunt je wel aanpassen aan de ander, naar elkaar toegroeien maar je mag jezelf niet gaan veranderen. Want dan blijf je niet meer dicht bij jezelf en dat gaat je vroeg of laat opbreken. Hoe je het ook wendt of keert.

Verifiëren

Verifieer altijd bij je partner of het waar is wat je denkt? Want soms hebben wij als mens wel eens de neiging om iets voor de ander in te vullen. Zeker als we niet zeker weten hoe de ander over iets denkt. Vandaar dat een open communicatie zo belangrijk is.

Transparantie

Als je beiden even transparant naar elkaar kaar toe wilt zijn, vanuit respect naar de ander toe. Dan zullen zich heel veel conflicten gaan oplossen.

Conflicten

Als er teveel conflicten ontstaan, dan doe je afbreuk aan elkaar. Kleine irritaties, boosheid, onenigheid en conflicten ontstaan vaak omdat er iets in de Kern niet goed zit. Als je datgene wat in de Kern niet goed zit, samen weet op te lossen dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf. Met de randverschijnselen doel ik op de kleine irritaties.

Puntjes op de i zetten bij een conflict

Veel conflicten kunnen ook ontstaan omdat de ander meent dat hij of zij altijd de puntjes op de i moet zetten.
Welke denkfouten kunnen een conflict, meningsverschil en oneindigheid laten ontstaan?

Conflicten oplossen

Ik benoem hier gewoon even een paar van de vele denkfouten

 1. Denkfout: soms wordt er wel eens gedacht als zij of hij van me houd, dan moet hij ook aan kunnen voelen wat ik graag wil. Goede manier van denken: Als iemand van me houd, dan houdt dat niet in dat hij of zijn mijn gedachten kan lezen. Hij of zij kan me hoogste steeds beter aanvoelen.
 2. Denkfout: als hij kritiek op mij heeft, dan voelt dat niet fijn aan. Misschien betekent dat wel dat hij of zij niet meer van me houd. Goede manier van denken:Als je iemand als je partner accepteert, dan houdt dat niet in dat je dan ook altijd het gedrag van de ander even prettig vind. Doch als er voldoende wederzijdse liefde is, dan lost zich dat altijd wel vanzelf weer op.
 3. Denkfout:Als ik me aangeleerd heb om me aan te passen aan zijn wensen, dan moet hij uit zichzelf ook doen wat ik wil. Goede manier van denken: je partner kan nog altijd geen gedachten lezen
 4. Denkfout : als de relatie goed zit, dan moet je altijd over belangrijke dingen hetzelfde denken. Goede manier van denken: dit hoeft niet altijd zo te zijn. Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar. Je bent niet samen met een fotokopie van jezelf! Dat zou ook niet goed voor je zijn, want daar zou je niets meer van kunnen leren. Aangezien ons leven ook bestaat uit leerprocessen (mits je niet dogmatisch bent).
 5. Denkfout: Hij of zij moet altijd zin hebben om de intimiteit met mij te bedrijven, Anders houd hij of zijn niet genoeg van me. Goede manier van denken: een ieder mens heeft soms wel eens zijn of haar dag niet. Of zit te vol met zorgen, piekert en dat kan altijd een manier zijn waarvoor je jezelf op die dag niet open kunt stellen voor de ander.

Intimiteit

Belangrijk hierin is dat je samen ook altijd open kunt communiceren over de intimiteit. Gezien dit jullie ook samen aangaat. Hier moet geen taboe op liggen, want dat ben je hoe je het ook wendt of keert niet openhartig genoeg met elkaar. En ja dan kan er weer een conflict ontstaan.

Zie het niet als een wedstrijd

Een onenigheid moet je dan ook nooit als een wedstrijd zien. Alsof het niet winnen een vernedering is. Nee dat is geen vernedering. Bekijk een conflict, onenigheid, meningsverschil gewoon vanuit een gezond standpunt.

Richt jezelf samen op de oplossing en niet op het probleem waardoor het conflict op staat. Op die manier heb je samen ook voldoende verdraagzaamheid naar elkaar. Verdraagzaamheid is een veel mooier iets, dan star naar elkaar toe blijven. Op sommige vlakken ben je gewoon anders van elkaar, accepteer dat gewoon van elkaar. Want er zullen vast heel veel andere raakvlakken zijn.

Vanzelfsprekend

Niets maar dan ook niets is vanzelfsprekend in dit leven. Opeens kan iets wat zo vanzelfsprekend leek opeens uit je leven verdwijnen. Dus leer datgene wat je dan wel hebt te koesteren met elkaar en geniet daarvan!

Overal is wel wat, en als er ergens wel eens iets niets aan de hand is dan klopt het ook niet. Geef elkaar de vrijheid om ook jezelf te kunnen zijn. Wat ook wel de vrijheid in de relatie genoemd wordt (uiteraard hoort monogamie hier wel bij).

Maak het jezelf niet al te moeilijk! Of je moet je jezelf al ongelukkig voelen bij de ander, dan is het een heel ander verhaal. Dan moet je op een gegeven moment wel voor jezelf gaan kiezen. Want harmonie, innerlijke rust en een glimlach doen je vele malen meer goed, dan al die stress situaties waar dan toch geen einde aan lijkt te komen.

Teveel Stress, kan een mens “kapot” maken. Heel veel fysieke klachten komen nu eenmaal voort uit stress. Dus onderschat dit niet! Pieker ook niet al te veel als je jezelf diep ongelukkig voelt, want door teveel te piekeren vermenigvuldig je die gedachtes alleen nog maar.

Note

Voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen, helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, verloopt alles soepel.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door Alicia

Sharing with friends is Caring