Geloof in jezelf en omarm jezelf!

Geloof in jezelf want al onze perspectieven, hoop en vrees worden nu eenmaal de maat van ons leven.
En zowel de acceptatie van jezelf, als de aandacht voor jezelf speelt hierin ook een grote rol.

Geloof in jezelf

Als je niet in jezelf gelooft, dan kan dat jouw emoties en gevoelens teveel overschaduwen. Zorg ervoor dat al je trauma’s, tegenslagen, teleurstellingen en verdriet je niet kunnen gaan ontmoedigen.

Besef dat het leven nu eenmaal bestaat uit vallen en weer opstaan. Ik weet daar ook alles van dus ik kan er ook nog eens vanuit eigen ervaringen over mee praten.

Ieder keer dat je weer valt, sta je weer op door een beroep te doen op je innerlijke kracht.

Je kunt dit beroep op je innerlijke kracht, alleen maar doen als je voldoende van jezelf houd. Dat is de enigste voorwaarde. En deze voorwaarde wakkert ook het geloof in jezelf aan.

Als je niet of te weinig gelooft in jezelf. Dan ervaar je teveel dingen met minder prettige gevolgen van dien. Het geloof in jezelf zou dan ook een must voor jezelf moeten zijn, net zoals de liefde die je voor jezelf voelt.

De liefde die je voor jezelf voelt, behoort niet af te hangen van het feit of je nu wel of niet iets bereikt hebt in je leven. En het behoort zeker niet af te hangen van materialistische zaken. Want dan zoek je het constant buiten jezelf, het geloof in jezelf moet je binnenin jezelf zoeken.

Ieder mens is uniek

Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn kwaliteiten en tekortkomingen. Dat is niet meer dan menselijk, dat is maar goed ook want anders zouden we een robot zijn. Perfectie bestaat nu eenmaal niet, geen enkel mens is perfect.

Ieder mens heeft een bepaalde mate van zelfliefde, eigenwaarde en zelfvertrouwen nodig. Het geloof in jezelf, zorgt er ook voor dat je op een hogere frequentie komt. Je golflengte zal veranderen en dat werkt alleen maar positief op je hele gestel. En zelfs ook op je leven.

Ik heb het al eens vaker op mijn Blog aangehaald en ik zal het nog een keertje aanhalen. Wij als mens bestaan uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam en dat houd in dat we op al deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Ontbreekt het op een van deze 3 niveaus dan kan je gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien.

Dus als je niet gelooft in jezelf of te weinig gelooft in jezelf dan ontstaat er een onbalans in je hele gestel.

Twee soorten mensen

Probeer deze twee voorbeelden eens in jezelf op te nemen. In een van deze twee voorbeelden zul je jezelf voor een groot deel herkennen.

De ene persoon is vol met het geloof in zichzelf, heeft veel zelfvertrouwen. Hij maakt van zichzelf een gemagnetiseerd mens. Anders gezegd hij trekt positiviteit aan.

De andere persoon is vol met onzekerheden twijfels en of angsten en zijn of haar leven wordt hierdoor grotendeels beheerst. In dit voorbeeld zit de angst als het ware verankerd in je hersenen. En op die manier geef je jezelf niet voldoende de kans om positieve dingen te kunnen aantrekken.

Dit kan er weer voor zorgen dat je angst hebt om vooruit te komen in het leven. En als je angst hebt in het leven zul je ook niet ver vooruit komen. Doch ieder mens, inclusief jezelf heeft recht op een fijn leven.

Ons onderbewustzijn

Ons onderbewustzijn, draagt een enorme kracht in zich. Het is de kunst om te leren hoe je deze kracht kunt aanboren, om inzicht te krijgen in de werking ervan. In enkele van mijn artikelen heb ik dit wat dieper uitgelegd. Als je via de homepagina door het archief heen scrollt kom je het vanzelf tegen.

Als je dat eenmaal ervaren hebt, het echte geloof in jezelf. Dan kun je het op van allerlei gebieden in je leven gaan toepassen. Het proces van het Geloof in jezelf zorgt er dus voor dat je jezelf kunt laten inspireren door een nieuw licht op jezelf te laten schijnen.

Dit nieuwe licht wat je dan op jezelf laat schijnen, zal ervoor gaan zorgen dat je een nieuwe kracht gaat ontwikkelen.

Deze kracht hoef je niet te verwerven, deze kracht is er al. Het is de kracht van je onderbewustzijn. Jouw innerlijke kracht die je maar hoeft te verwelkomen en te omarmen.

Wees daarom ten alle tijden jezelf, heb het geloof in jezelf en heb jezelf lief. En als je jouw ondergesneeuwde innerlijke vermogens tot zijn recht laat komen dan zul je jezelf pas echt lief gaan hebben.

Je zult een wereld van gedachten, gevoelens, licht , liefde en schoonheid gaan ontdekken. En te wel binnen in jezelf.

De liefde voor jezelf, je innerlijke kracht en het geloof in jezelf zijn 3 dingen die je jezelf moet gunnen! Zodra je het jezelf gunt, zal het ook naar boven komen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Ben jij een pechvogel?

Als je jezelf een pechvogel voelt, dan is de uitdaging niet van je matige of slechte kanten uit te gaan maar van je kwaliteiten. Ook een pechvogel kan boven zichzelf uitstijgen en fantastisch worden waar hij goed in is.

Plaats jezelf op een plek waar je het meest tot zijn recht komt. Dat houd in dat je moet leren om positieve gedachtes aan te nemen. Ja ook, als je vele teleurstellingen en tegenslagen hebt moeten verwerken en of nog moet verwerken.

Pechvogel

Blijf niet in die flow van pechvogel hangen, want dan heb je grote kans dat je in die vicieuze cirkel blijft hangen. En niet je aandacht richten op alles wat mis loopt in je leven. Want op die manier geef je telkens dezelfde signalen af aan je onderbewustzijn. En dat zal hier weer op zijn manier op reageren.

Als je jezelf een pechvogel voelt, dan moet je dus daar niet halsstarrig je aandacht op blijven richten. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft recht om het allerbeste aan te trekken. Onze gedachtekrachten komen vaak als een boemerang bij ons terug.

En dat is een goede reden om je te richten op positieve gedachtes, ook al voel je jezelf nog even een pechvogel. Dat wat we “voeden” in onze Geest dat blijft bestaan. Sterker nog dat blijft groeien.

Vertroebel je geest niet meer langer en begin erin te geloven. Dat de tijd van pechvogel verleden tijd was en dat je nu op weg bent om een ander leven te krijgen. Ook op deze gedachte reageert je onderbewustzijn.

Omarm het tegendeel

Als je geen pechvogel meer wilt zijn omarm dan het tegendeel. Het tegendeel van pechvogel is de geluksvogel. En dat je alles mag zijn wat je maar kunt bedenken. Laat de fantasie de loop en geniet er in gedachte van.

Hou het licht en vergroot deze positieve gedacht uit.

Zeg ja tegen je verlangens

Ik heb het al eens eerder aangehaald op mijn Blog. Ik zal het nog een keer aanhalen. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. Dit houd in dat we op alle deze 3 niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben. Als de verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt, dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Als je iets leuk vind, dan doe je dat toch het liefst zoveel mogelijk? Wat voelt beter voor je de gedachte dat je een pechvogel bent of de gedachte dat je wel eens een geluksvogel zou kunnen worden.

Als je voor het ene kiest, dan zul je het andere moeten laten.

Verlangens

Verlangens zijn er in alle soorten en maten. Maar ze hebben een ding met elkaar gemeen. Ze hebben betrekking op iets wat jij wilt.

Het is heel goed mogelijk een verlangen te koesteren en er tegelijkertijd niet naar te handelen. Dat is een valkuil die je als pechvogel kunt tegenkomen. Vandaar dat het belangrijk is dat je die overtuiging dat je een pechvogel bent zo snel mogelijk laat varen.

Op mijn Blog vind je ook enkele artikelen over het positief denken, via de homepagina kun je snel door het hele archief scrollen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Uitstelgedrag aanpakken? Doe je zo!

Het uitstelgedrag aanpakken heeft meer voordelen dan nadelen. Alleen hoe maak je een begin? Wat motiveert ju nu echt om het uitstelgedrag aan te pakken?

Het uitstelgedrag aanpakken, zorgt er sowieso voor dat je innerlijk meer rust krijgt. Je hoeft datgene wat je maar steeds uitstelt niet meer in je hoofd mee te dragen.

Niet morgen maar nu

Het oplossen van problemen is vaak een nuttige bijeenkomst van je innerlijk geluk. Iedereen heeft de macht te denken wat je in je hoofd wilt laten opkomen. Als er bijvoorbeeld een negatieve gedachte bij je naar binnen schiet, dan heb je nog altijd de macht om het te verdrijven.

Uitstelgedrag aanpakken

Als je jouw uitstelgedrag wilt aanpakken, dan moet je leren om anders te gaan denken. Als het proces van het uitstelgedrag aanpakken maar niet op gang wilt komen dan kost het je wat inspanning om sommige denkgewoontes af te leren.

Je krijgt er dan ook wel iets voor terug als je het proces van het uitstelgedrag aanpakken de baas bent geworden. Je zult een andere kant van jezelf leren kennen, die je op dat gebied wat meer voldoening zal gaan geven.

Woorden kunnen je iets laten begrijpen, daden kunnen je iets laten voelen. Want net zoals je vrij bent om gelukkig boven ongelukkig te verkiezen, zo ben je vrij om het proces van het uitstelgedrag aan te pakken.

Laat je hersenen gewoon voor je werken en dan zul je de gewoonte krijgen om niet meer overstuur te raken als iets misloopt. Leer om te bouwen en te vertrouwen op je eigen innerlijke kracht.

Het Lot

Alleen jij kunt je lot verbeteren of jezelf gelukkig maken. Het is aan jou de macht over je eigen Geest te nemen. Je kunt je beter laten leiden door een verlangen naar groei, dan door een drang om je tekortkomingen goed te maken.

Motivatie om te groeien

De motivatie om te groeien betekend dat je je eigen levensenergie gebruikt voor een groter geluk. Om jezelf het proces van: uitstelgedrag aanpakken eigen te maken, zul je blijven moeten herhalen dat de Geest van jou is.

Laat het zelfvernietigend denken achterwege, want dat vertroebeld alleen maar je Geest. Want al je gevoelens die je over jezelf hebt vertellen je hoeveel je van jezelf houd. Of als je al of niet van jezelf houd.

Verwar nooit je eigenwaarde met je gedrag. Ieder mens heeft intellectuele, sociale en emotionele gevoelens over zichzelf. Met voldoende inspanning en tijd kun je, als je dat verkiest ook het proces van het uitstelgedrag aanpakken.

Gewoon jezelf in gang zetten, stap voor stap. Ervaar dan hoe dat voelt. Liefde voor jezelf betekent jezelf als een waardevol mens aanvaarden omdat je dat beslist. Klagen is een toevlucht van diegene die niet zoveel zelfvertrouwen hebben.

Hou jezelf niet voor dat je slecht bent in het proces: uitstelgedrag aanpakken. Want dan kun je nooit de inzet opbrengen die de verandering op dit terrein nu eenmaal van je vergt.

Zolang jij jezelf het etiket onbekwaam opplakt m.b.t. het proces: uitstelgedrag aanpakken , dan heb je altijd een ingebouwde reden om het te laten afweten.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Ben ik nog gelukkig in mijn relatie?

Als je jezelf afvraagt: ben ik nog gelukkig in mijn relatie dan ben je niet meer zeker van iets. Misschien kun je niet precies op dat “iets” de vinger leggen maar er is wel iets. Want dat voel je!

Ben ik nog gelukkig in mijn relatie?

De gedachte van : ben ik nog gelukkig in mijn relatie? Kan met vlagen of met regelmaat in je opkomen. Dit geeft de ernst van deze gedachte ook aan. Of misschien heb je wel de gedachte: ik ben niet meer gelukkig in mijn relatie?

 • Misschien speel je met de gedachte van een ander leven?
 • Misschien ben je even de weg kwijt?
 • Misschien houd je jezelf voor dat het niet zo slecht is?
 • Je weet het gewoon even niet meer?

Als dit laatste het geval is klik dan eens op deze link. Op die manier leer je om contact te maken met je onderbewustzijn, dat is altijd handig als je het even niet meer weet.

Om jezelf een nog beter beeld van de situatie te geven, klik daarvoor hier. Je komt dan uit bij dit artikel: Liefde is dat polshoogte van elkaar nemen? Nee echt niet! Wat is liefde dan wel?

Mensen veranderen niet zo snel, maar het is de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die wel opeens kan veranderen.

In plaats van de gedachte: ben ik nog gelukkig in mijn relatie? Zou je jezelf ook het volgende kunnen afvragen:

Het terugkaatsen

Misschien voel ik wel het gemis van het terugkaatsen van mijn liefde, affectie, begrip en geborgenheid? Alles kan en om goed te begrijpen wat er diep in je speelt is het van belang dat je jouw inzichten en kennis gaat vergroten.

Mijn Blog behandeld diverse situaties die in een relatie en of in de liefde kunnen voorkomen. Meestal is het niet een ding wat iemand dwars zit. Vaak is het en, en, en en.

Vandaar dat het van belang is dat je naar de Kern van het probleem kijkt en niet naar de randverschijnselen. De randverschijnselen zijn de kleine irritaties die voortkomen uit het feit dat er in de Kern iets niet meer klopt. Dit mag je in gedachte meenemen, als de vraag van ben ik nog wel gelukkig in mijn relatie weer bij je opkomt.

Omdat ieder mens uniek is en ieder mens ook weer anders is, heeft het maken van een test vaak geen zin. Een test is meer globaal genomen. Men kijkt dan meer naar de theorie, als naar de persoon zelf. Althans dat is mijn persoonlijke mening. Want je laat een test toch niet je lot bepalen?

Elke keuze die we maken, bepaald ons lot.

En de gedachte van: ben ik nog gelukkig in mijn relatie? Daar mag tijd en aandacht aan gegeven worden. Opdat je in alle rust een beslissing voor jezelf kunt nemen. Haastige spoed is zelden goed. Het loont zich dus altijd om iets goed te overwegen.

Iedereen heeft zijn min en pluspunten. En zolang de min en pluspunten in balans zijn is er niets aan de hand. Want overal is wel eens wat. Doch als de minpunten de pluspunten grotendeels gaan overheersen. Ja dan mag je de alarmbellen bij jezelf gaan laten rinkelen.

Ik heb het al eens eerder aangehaald op mijn Blog. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid Ziel, Geest en Lichaam. Dit houd in dat we op al deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als onze verlangens of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreken dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Ook dit kan de oorzaak zijn van de gedachte: ben ik nog gelukkig in mijn relatie?

Op dit Blog vind je nog veel meer informatie. Ik zou zeggen snuffel eens wat rond en open die link van een artikel waarvan je denkt dat die van toepassing op jouw zou kunnen zijn. Het gaat zich nu om jou en daar mag tijd en aandacht aan besteed worden. Dat heeft te maken met je eigenwaarde en de liefde die je voor jezelf hebt.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Lust of liefde? Mhh wat voelt deze man nu echt voor mij?

Is het lust of liefde? Dat is een vraag die sommige vrouwen zich wel eens afvragen. Waarom? Ze voelen dat er iets niet klopt, maar kunnen het niet precies met de vinger aanwijzen. Vrouwen hebben nu eenmaal een sterke vrouwelijke intuïtie en dan beginnen ze zich af te vragen is het lust of liefde?

En dat is maar goed ook, want het internet wemelt van players, genotsjagers en foute mannen. Hier wil ik niet alle mannen mee in diskrediet brengen. Want er zijn ook genoeg foute vrouwen. Als een man en of een vrouw de ander gebruikt dan deel ik ze in de categorie: foute mannen en of vrouwen in.

Want ze weten bij voorbaat al dat ze heel manipulatief bezig zijn. Ik kan echt allergisch reageren op mannen en of vrouwen die een ander gebruiken en of misbruiken.

Lust of liefde

Gebruik maken van iemands goedheid dat is nooit goed te praten. Ik ga nu even het voorbeeld van een foute man aanhalen. Je weet toch al dat ik aangegeven heb dat er ook foute vrouwen zijn.

Er zijn mannen die enkel en alleen op zoek naar lust zijn. Sommige mannen bezoeken om heel veel redenen liever geen prostituee. Uiteraard hebben ze wel zin in lust. En ze willen hun lust bevredigd zien. Wat doen ze dan?

Manipulatie

Ze maken gewoon een profiel aan op een datingsite. Niet omdat ze zo graag een relatie aan zouden willen gaan, maar puur en alleen omdat ze op zoek naar lust zijn. Met andere woorden ze gaan manipulatief te werk, om hun doel te kunnen behalen. In dit geval is hun doel dan de lust.

Dit gaan ze jou echt niet bij voorbaat vertellen, want dan gooien ze hun eigen ruiten in. Dit soort mannen wisselt dan ook vaak van vrouw. Als het ze te “moeilijk” wordt dan gaan ze er van door.

Dit is allemaal niet zo leuk om te horen, maar zo werkt het wel bij dit soort mannen.

Deze mannen willen dan ook liever niet een persoonlijke en of emotionele band aangaan met een vrouw die ze uitzoeken voor de lust.

Als je het gevoel hebt dat alles mis gaat in de liefdesrelatie, dan heb je grote kans dat die man alleen maar voor de lust in jou geïnteresseerd is.

Lust gericht

Als de man alleen maar gericht is op lust, dan:

 • Is hij niet echt in jou als persoon geïnteresseerd
 • Is hij ook niet geïnteresseerd in datgene wat jou bezig houd
 • Hij interesseert zich nauwelijks voor jouw gevoelens en emoties
 • Hij bagatelliseert het gene waar jij mee zit
 • Hij is niet bezig over een toekomst samen
 • Hij is niet echt geïnteresseerd om jouw familie en of vrienden te ontmoeten
 • Of hij blijft er liever niet al te lang hangen
 • Hij is voornamelijk op zichzelf gericht
 • Hij weet als geen ander heel goed te manipuleren
 • Hij heeft het vaak te druk
 • Hij neemt zich niet voldoende de  tijd voor jou
 • Hij blijft niet langer bij jou dan nodig is
 • Hij heeft niet veel… voor je over
 • Hij geeft je nauwelijks affectie of een gevoel van geborgenheid
 • Hij gaat in seksueel opzicht ook anders met je om

Als je deze dingen bij een man kunt opmerken, dan mogen je alarmbellen af gaan. Hele grote kans dat deze man alleen maar zijn lust wilt bevredigen. En te wel op een hele egoïstische manier puur en alleen om de ander te gebruiken en misbruiken. En natuurlijk doet dit pijn.

Bouw en vertrouw hierin op je eigen intuïtie, op je zelfverzekerdheid hierin.

Mocht dit het geval zijn, dan kun je beter voor jezelf kiezen. Op die manier laat je jezelf niet meer onnodig kwetsen. Lijd je niet aan dat onzekere gevoel. En je geeft jezelf de mogelijkheid om:

Op een dag een man tegen te komen, die de liefde duidelijker en intenser naar je terugkaatst en dat is heel mooi. Grote kans dat daaruit wel een onvoorwaardelijke liefde ontstaat. En dan ben je achteraf alleen maar blij dat je deze manipulator hebt verlaten.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Patronen doorbreken? Hoe doorbreek je een patroon? Wat helpt nu echt?

Patronen doorbreken is vaak moeilijk omdat er pijn achter kan schuilen, maar dat hoeft niet altijd. Het ligt er helemaal aan welke patronen je moet doorbreken. En hoeveel? Het doorbreken van een patroon wordt nog een stuk moeilijker, als dat patroon er al vanaf een oud verleden is.

Patronen doorbreken

Patronen doorbreken lukt je het allerbeste als je echt heel goed begrijpt waarom je ze moet doorbreken en wat dan de voordelen voor je zullen zijn.

De voordelen wakkeren het proces van patronen doorbreken aan. Als je een patroon moet doorbreken en je krijgt er alleen maar nadelen voor terug, wat heeft het dan voor een zin? Want je wordt dan niet echt gemotiveerd om een patroon te doorbreken.

En zonder motivatie lukt nu bijna eenmaal niets.

De weg naar verandering

Soms wordt er teveel aandacht gegeven aan de genoegens van de zintuigen en dit kan vaak ten koste gaan van inzichten.

De weg van het proces van patronen doorbreken gaat stap voor stap. Op die manier heb je de minste kans op een terugval.

Probeer jezelf een beeld te vormen van hoe het proces van patronen doorbreken bij jou tot stand zou kunnen komen. Hou dit beeld vast zodat het verankerd kan worden in je onderbewustzijn.

Geef je geworstel op en begin er op te vertrouwen dat het je gaat lukken om een patroon te doorbreken. Het is tijd geworden om op jezelf te vertrouwen.

Willen is kunnen

Er gebeurd niets totdat je iets in gang zet en datzelfde geldt ook voor het proces van patronen doorbreken. Op die manier ga je letterlijk een nieuw energieveld voor jezelf creëren.

Een hogere frequentie zal je helpen bij het oplossen van een probleem. Terwijl een lagere frequentie je problemen zal verergeren en oplossingen in de weg zal staan’

Ieder mens bezit het vermogen om de frequentie te verhogen. Door de snelheid waarmee je vibreert, beweeg je in die frequentie die ik Geest noem.

Snellere vibraties betekenen dat je dichter bij de “Geest” komt. En langzamere vibraties houden je vast in de wereld van de problemen.

Als je naar deze pagina zou kijken door een bijzondere sterke microscoop dan zou je het zien dansen van de moleculen etc. Dat geldt ook voor je lichaam het is allemaal vertraagde energie die niet lijkt te vibreren maar als je alles onder de microscoop zou bekijken dan zou je een verbasend beeld van beweging zien.

Alle informatie die je ontvangt komt binnen via je 5 zintuigen. Elk probleem waarmee je wordt geconfronteerd gaat gepaard met een vibratiefrequentie.

Wanneer dit probleem in botsing komt met ons zijn, dan voel je dit conflict in je energieveld. We noemen iets een probleem omdat we het niet kunnen begrijpen en of oplossen.
In de langzame vibraties bevinden zich ziektes en disharmonie. Je kunt de kwaliteiten van je geest oproepen om het fouten denken weg te nemen. Dat denken wat de problemen creëert.

Anders gezegd, als jij er van overtuigd bent dat je met gemak door het proces van patronen doorbreken heen komt dan gaat je dat ook lukken! Waar een wil is een weg.

Patronen doorbreken wilt zeggen, niet meer willen leven in het verleden maarin het nu. Want patronen ontstaan meestal vanuit een verleden.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Hoe kom ik van mijn onzekerheid af?

Hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Dat is een vraag die we ons allemaal wel eens stellen. Als je zo af en toe een onzeker gevoel hebt, dan is dat helemaal is niet zo erg.

Doch als je last hebt van een chronische onzekerheid dan stel je jezelf niet alleen regelmatig de vraag: hoe kom ik van mijn onzekerheid af?

Het gaat dan nog dieper. Het kan je op de een of andere manier van binnen “verscheuren”. En dat doet alleen maar pijn! En daarmee doe je jouw eigen waarde en zelfliefde te kort. Ze horen ook bij jou en al wat bij jou hoort behoor je met liefde te behandelen.

Hoe kom ik van mijn onzekerheid af?

Je komt van je onzekerheid af door te beseffen, dat je helemaal niet perfect hoeft te zijn. En waarom hoef je niet perfect te zijn? Omdat niemand maar dan ook niemand perfect is. Anders zou hij of zij wel een robot zijn en gelukkig zijn we dat niet.

We zijn allemaal mensen en allemaal hebben we onze plus en min punten. Het is de kunst om zowel van je plus punten als van je min punten te gaan houden.

Tip

Klik op deze interne link van mijn artikel wat gaat over meer zelfvertrouwen krijgen, kraak die code in jezelf. Want dat is de basis om je zelfvertrouwen te vergroten.

Op die manier erken je ook je minpunten. Je omarmt ze met liefde. Je kijkt wat er mogelijk is om ze hier en daar nog wat bij te schaven.

We maken allemaal fouten. En als we van die fouten leren, dan zal ons dat een volgende keer niet meer overkomen. Zie het als een groeiproces wat je innerlijke keer op keer verrijkt.

Als je jezelf afvraagt: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Ga dan bij jezelf na waar bij jou het knelpunt zit?

 • Ben je van nature onzeker?
 • Komt dat door het gemiste basisvertrouwen wat ouders zouden moeten meegeven?
 • Komt dat door een of andere ex relatie?
 • Komt dat door de sfeer die er bij vrienden heerst?
 • Komt dat door de sfeer die er op je werk heerst?
 • Komt dat doordat je jouw baan hebt verloren?
 • Komt dat doordat je jouw partner bent verloren?
 • Komt dat omdat je het financieel moeilijk hebt?
 • Komt dat omdat je de juiste partner nog niet gevonden hebt?
 • Komt dat omdat je twijfels in je relatie hebt?
 • Komt dat door relatieproblemen?
 • Komt dat doordat je jezelf gebruikt en of misbruikt voelt?
 • Of ben je onzeker over je uiterlijk? Klik dan eens hier

Als het gevoel van onzekerheid daarvan moet afhangen? Dan laat je de omstandigheden jouw zelfvertrouwen bepalen en dat is nooit en ten nimmer goed. De echte Status van de Persoon zit in de persoon zelf en niet in datgene wat hij of zij heeft.

Als je jezelf afhankelijk maakt van anderen, dan ga je “wankelend” door het leven. Want zodra ook maar iets wegvalt, valt ook je zelfvertrouwen weg. Maak jezelf dus niet afhankelijk van datgene wat er rondom je om gebeurd. Onderaan dit artikel vind je links van mij, waar ik er nog dieper op inga.

Spermazaadcel

Alleen de sterkte spermazaadcel, is in staat om de eicel van de vrouw te bevruchten. Dit houd in dat je al gecreëerd bent door de sterkste spermazaadcel die er maar bestond. Dat houd in dat er al een bepaalde kracht in jezelf zit.

In plaats van tegen jezelf te zeggen: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Kun je beter tegen jezelf zeggen: hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?

Elke gedachte draagt een kracht en macht in zich. Als je tegen jezelf zegt: hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten? Dan geef je dat signaal af aan je onderbewustzijn. Als je dit vaak genoeg doet dan zal jouw onderbewustzijn je vanzelf de oplossing aanreiken. Ieder mens is uniek en ieder mens is weer anders.

Oplossing

Leer jezelf dus aan om niet in het probleem te denken maar in de oplossing. Het is de enigste manier waardoor jouw intuïtie en of onderbewustzijn  je de handvaten zal aanreiken. Die persoonlijk op jou gericht zijn.

Dus maak je Geest niet aanhoudend troebel. Stel jezelf niet steeds de vraag: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Nee, laat dat vanaf nu achterwege.

Geloof erin dat er stapsgewijs een oplossing vanuit jezelf komt als je vanaf nu gaat denken: hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten? En wees ervan overtuigd dat de oplossing zich gaat aandragen.

Het klinkt misschien heel simpel, maar zo is het wel. Dat is namelijk de eerste stap om de zin: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Niet meer te voeden en datgene wat je niet meer blijft voeden, zal vroeg of laat afsterven.

Geef jezelf wat meer waardering en zelfliefde, je Geest en lichaam zullen daar heel blij mee zijn. Jouw organen voelen zich op hun best als ze kunnen functioneren in positieve energie. Verpest niet alles voor jezelf! Omarm je eigenwaarde en zelfliefde en dan komt de rest stap voor stap vanzelf.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Positief denken, welke voordelen heeft positieve energie?

Dit artikel over positief denken, is meer gericht op mensen die vanuit zichzelf het positief denken niet goed kunnen vasthouden. En voor mensen die christelijk zijn, want anders is het niet interessant voor je.

Het is nu eenmaal een realiteit dat de ene persoon het proces van positief denken beter en langer vast kan houden dan de ander.

Als het je vanuit jezelf niet lukt om het positief denken vast te houden dan kun je van je verstand switchen naar de Geest. Dan is het dus een ander weg die je gaat belopen. Maakt niet uit als je maar bij je doel uitkomt. Er zijn wel meerdere wegen die naar Rome leiden.

De Theorie

In theorie weten wel allemaal dat het proces van positief denken altijd staande moet worden gehouden. Doch in de praktijk valt dat soms echt niet mee! Dan wordt de diepgang pas interessant.

Het aanleren van het positief denken werd ons al van oudsher bijgebracht. Het Woord van God leerde ons al dat we positief moesten denken. Het Woord van God wilde ons al duidelijk maken dat je ten alle tijden moet bouwen en vertrouwen op je eigen Christusbewustzijn.

Positief denken

Hoe maak je contact met je Christusbewustzijn. Je maakt contact met je Christusbewustzijn door de wedergeboorte. Een andere mogelijkheid is er niet. Wat is de wedergeboorte? De wedergeboorte houd in het kort in: dat je uit jezelf op zoek gaat naar Jezus Christus.

Jezus Christus

De uitspraak van Jezus Christus: niemand komt tot de Vader dan door mij.

Het positief denken houd in dat je volledig bouwt en vertrouwt op je eigen Christusbewustzijn. Het is een proces wat je gaanderweg moet leren. En dit gaat stap voor stap.

Onderaan dit artikel vind je links waarin je uitgelegd wordt dat bidden in theorie niet werkt. En waarom dat niet werkt?

Als je niet gelovig bent, dan verwijs ik je door naar de artikelen over zelfvertrouwen en of zelfverzekerdheid.

Als je vanuit je verstand het proces van positief denken niet kunt volharden. Bijvoorbeeld omdat je teveel tegenslagen en of teleurstellingen hebt moeten incasseren. Dan is het altijd nog mogelijk om de andere weg te belopen. De weg van en naar de Geest. Je kunt dan contact gaan maken met je eigen Christusbewustzijn.

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matt. 6 31-33)

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Je hebt vertrouwen en spreek het uit alsof het al zo is, want zo wordt het ook in de Bijbel uitgelegd.

 • Zoekt en gij zult vinden
 • Bidt en gij zult ontvangen
 • Klopt er en wordt opengedaan

Positief denken

Als dingen je in het leven tegen kunnen zitten, dan is het vrij logisch dat je dan ook last kunt krijgen van negatieve gedachtes. Dit is iets wat niet meer dan menselijk is.

Onbegrensde mogelijkheden

Doch diep in ons onderbewustzijn liggen onbegrensde mogelijkheden van wijsheid op ons te wachten. De oneindige wijsheid in ons Christelijke bewustzijn en of onderbewuste kan ons veel onthullen. Ook m.b.t de vruchten van het positief denken, mits we ontvankelijk van geest zijn.

Het grootste geschenk wat ouders aan hun kinderen kunnen geven is het basisvertrouwen. Als ouders hier niet in slagen dan kan dat de kinderen mogelijk voor hun hele leven schaden. In zo’n situatie zullen ze moeite hebben om te kunnen geloven in een echte vertrouwensrelatie of dat nu met mensen is of met God.

Omgaan met problemen

Als je een probleem hebt, richt je dan op de oplossing van het probleem. Want als je alleen aan het probleem denkt dan kan dat ervoor zorgen dat je chronisch gaat piekeren. Piekeren heeft geen zin want door te piekeren vermenigvuldig je het probleem alleen.

Als je jezelf richt op het positief denken, dan voel je een vorm van geestelijke verlichting. En die vorm van geestelijke verlichting is weer nodig om innerlijke vrede te kunnen voelen. En die innerlijke vrede is weer nodig om goed contact te kunnen maken met je Christusbewustzijn.

Negatieve gedachtes zou je kunnen vergelijken met de beet van een slang. Het is niet de beet die het meest pijnlijke is, maar het is het gif wat de slang inspuit wat de meest grote gevolgen heeft.

 • Het positief denken zou je kunnen zien als het licht
 • Het negatief denken zou je kunnen zien als de duisternis

Als je moeite hebt met het positief denken dan pleeg je in principe een aanslag op je Geest, ziel en lichaam. Het positief denken verhoogt je levensenergie en je levenslust en dat is wel zo belangrijk.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Relatieverslaving? Waar herken je een relatieverslaving aan?

Een relatieverslaving wat houd dat in? Een relatieverslaving houd in ieder geval niet in dat je aan ieder relatie verslaafd ben. Een relatieverslaving doelt op het feit dat je verslaafd bent aan de partner met wie je in een relatie zit.

Wat is het grote nadeel van een relatieverslaving? Het grote nadeel van een relatieverslaving is dat je bij een partner kunt blijven, die niet echt in staat is om je de liefde te geven waar jij naar verlangt. Of dat je bij een partner blijft die jouw niet respectvol behandeld en of nooit rekening houd met jouw emoties, gevoelens en of wensen. Je kunt je ook in een relatieverslaving bevinden, omdat je niet graag alleen bent.

Relatieverslaving

Een relatieverslaving kan er dus voor zorgen dat jij jezelf, eenzaam of diep ongelukkig in die relatie voelt. Als je merkt dat je desondanks alles, jezelf niet los kan maken van je partner dan mag je spreken van een relatieverslaving.

Als je in een relatieverslaving zit, dan blijf je de dingen die jouw ongelukkig maken, maar steeds goed praten. In een relatieverslaving bagatelliseer je jouw eigen gevoelens. Dit kan weer een deuk geven aan jezelf vertrouwen en of je eigenwaarde naar beneden halen. Overdenk dit nog eens en bouw en vertrouw op je eigen intuïtie en je zelfverzekerdheid.

Valse hoop

Als je in een relatieverslaving zit, dan hoop je dat je partner gaat veranderen. Je blijft naar mogelijkheden zoeken die de relatie toch nog kunnen redden. Desondanks dat je jezelf ongelukkig voelt. Want diep in je hart weet je dat hij of zij niet de juiste persoon voor je is.

Dan is diegene die jou, jouw liefde duidelijker en intenser naar jou terug kan kaatsen de beste match voor jou.

In je onderbewustzijn zul je dit vast al weten en weet je ook dat een relatieverslaving een vorm van “surrogaat liefde” is.

Bij jezelf ten rade gaan

Vaak doen we er goed aan om bij onszelf ten rade te gaan. Op die manier kun je een emotionele en gevoelsmatige “valkuil” vermijden.

Mensen die nooit veel liefde, affectie en of geborgenheid in hun leven hebben ontvangen zijn over het algemeen kwetsbaarder. Zij kunnen heel snel het slachtoffer worden van een mens, die alleen maar een klein beetje aardig is.

Als je last hebt van een relatieverslaving, dan kun je dus voor een hele lange tijd bij de verkeerde partner blijven.

Als je gevoel je aangeeft dat er in je relatie iets niet klopt, luister dan naar je gevoel en laat je niet manipuleren door de ander.

Als je moeite hebt m.b.t. het stellen van grenzen bij partners dan dit misschien liggen aan het feit dat je niet voldoende van jezelf houd? Of jezelf niet meer dan dat gunt?

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Evangelist Christendom, leren bidden welke energie brengt dat met zich mee?

Evangelist betekenis? Evangelist wat houd dat in? Een evangelist is letterlijk de brenger van het Evangelie van de “goede boodschap”. Er zijn vele nationale en internationale evangelisten. En iedere evangelist heeft weer zijn eigen methodes om het evangelie te verkondigen.

Als evangelist verspreid ik via internet deze krachtige gebeden die van toepassing zijn op de heling van Ziel, Geest en Lichaam. Vooraf aan deze krachtige gebeden wil ik je het e.e.a. beter laten begrijpen. Want gebrek aan kennis kan je afhouden van genezing. Scroll je mee?

Ik splits allinea’s even op in delen, zodat later e.e.a. wat makkelijker terug te vinden is.

Evangelist Alicia

Evangelist Alicia deel 1

In het dagelijkse leven leef ik vrij geïsoleerd, als soms iemand iets aan me vraagt over het Goddelijke dan geef ik antwoord. Als ze teveel verdriet en tegenslagen moeten verwerken, dan reik ik ze meestal het gebed aan om de Generatievloek op te heffen. Of het gebed om de zelfvervloeking op te heffen.

Een mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld gegrepen uit het dagelijkse leven. 

Heel recent kwam ik per toeval via internet met een Duitse man in gesprek. Hij vertelde me dat zijn moeder was gestorven op haar 46ste. Op latere leeftijd toen hij getrouwd was, verloor hij zijn vrouw aan dezelfde vreselijke ziekte, waar zijn moeder ook aan overleden was. Zijn eigen vrouw stierf dus ook op haar 46ste. Mij begonnen gelijk de alarmbellen te rinkelen.

Ik dacht meteen: goh daar kon wel eens een generatievloek rusten op die Familie? En te wel op de vrouwen in die familie. Hij vertelde me gaanderweg ook, dat hij een dochter had van 28 jaar.

Goh zei ik tegen die onbekende man, heb je er ooit eens bij stilgestaan dat er wel eens een Generatievloek op je familie zou kunnen rusten? Laat het maar eens bezinken, wat ik nu tegen je heb gezegd. En als je mij erom vraagt dan reik ik je dat gebed wel aan. In dit artikel van mij staat het gebed om een Generatievloek op te heffen.

Uitspraak van Jezus Christus: Niemand komt tot de Vader dan door mij,

Heb ik een theologische achtergrond? Nee echt niet, het voordeel hiervan is dat ik het dan ook anders en misschien met meer diepgang kan brengen. Men hoeft ook niet perse een theologische achtergrond te hebben als je wilt bouwen en vertrouwen op het Woord van God en op de Bijbel.

Ik hou er niet zo van om mezelf dan op dat vlak,  in een “hokje” te moeten plaatsen. We zitten nu in de 20ste eeuw! Van oudsher af aan leerde Jezus Christus ons hoe we het Zelf allemaal konden doen.

De Bijbel legt je uit dat alles draait om het triggeren van je eigen Christusbewustzijn. De ene persoon doet het op die manier en een ander weer op een andere manier. Dat maakt allemaal  niet uit, als het je maar lukt en als  je maar bij je doel uitkomt.

Hoe werd ik evangelist?

Ben ik altijd een evangelist geweest? Nee echt niet, ik geloofde wel in God en in al het bovennatuurlijke. Maar daar had je het dan ook mee gehad. Bidden deed ik ook, doch achteraf besefte ik dat ik alleen maar in theorie deed bidden (mijn toenmalige onwetendheid).

Passie

Het was wel van jongs af aan altijd mijn Passie om te werken met energieën. Zo werkte ik met menselijke energieën als relatietherapeute. En met energieën van het menselijk energieveld (de Aura en Chakra’s) als Magnetiseur. Het Etherisch lichaam is de blauwdruk van het fysieke lichaam. En toen?

 • Toen kreeg ik op een dag “per toeval”op een dag een heel groot Kerkelijk Mariabeeld cadeau
 • Daarop kwam ik “per toeval” in contact met The Seekers Trust (The Harmony Prayers)
 • Van daaruit kwam ik weer “per toeval” in contact met verschillende Amerikaanse en andere Internationale Bijbel leraren
 • En zo ging bleef het allemaal maar versneld doorgaan
 • Alsof ik ergens naar toe werd gezogen en ikzelf even niets meer te bepalen had

Evangelist Alicia deel 2

De Bijbel

Ik werd als het ware gezogen naar de diepgang achter de woorden van de Bijbel. Had ik dat ooit van mezelf verwacht? Nee echt niet!

Daarop ging ik eerst een Nederlandse Bijbelstudie volgen, maar daar haalde ik niet echt voldoening uit. Toen kwam van het een weer het ander en ben ik Bijbelstudies bij verschillende Amerikaanse en andere internationale Bijbelleraren gaan volgen. Hier haalde ik wel die voldoening uit waar ik naar op zoek was.

De dingen begonnen me opeens wel te dagen!

Maar nu genoeg over mij, ik ga jullie nu de krachtige gebeden aanreiken in de hoop dat het een mooie en positieve wending aan je leven mag geven.

Ieder mens beloopt zijn of haar weg. En soms wordt je aangestuurd door het bovennatuurlijke of je dat nu wilt of niet. Het gebeurd gewoon en het beste is dan om er ook aan toe te geven.

Evangelist Alicia deel 3

Kritiek op God

Mensen die kritiek hebben op God, die hebben dat meestal omdat ze er zelf geen ervaring mee hebben,
Iemand die er zelf geen ervaring mee heeft kan er uiteraard geen zinnig woord over zeggen. Laten we eerlijk zijn.

Evangelist Alicia deel 4

Gaven van de Geest

De gaven van de geest overstijgen de werking van ons eigen verstand.
Wij zijn een Geest, geschapen naar het beeld van God die Geest is.

De tijden zijn veranderd, vele mensen geven God ergens de schuld van. En dan vraag ik me af waarom ze de Duivel nergens de schuld van geven? Maar goed, hoe meer je de Bijbel bestudeerd, hoe meer inzichten je krijgt.

Het Onze Vader gebed

Ieder evangelist weet dat het Onze Vader gebed het meest belangrijkste gebed is. Jezus Christus gaf ons dat voorbeeld. En Jezus Christus werd ongeveer na zijn 30ste de grootste Evangelist ooit. En niet alleen in woorden maar bovenal ook in daden!

Evangelist Alicia deel 5

Onze Tong

Onze Tong beheerst ons lichaam en stuurt ons bestaan.
Het gebed is het allerbelangrijkste wapen in de Geestelijke strijd.
Je hoeft het niet allemaal te begrijpen het gebeurd gewoon.
Mits je jouw Geest kunt verheffen boven je 5 zintuigen
Want ons verstand gelooft alleen dat wat het met de 5 zintuigen kan waarnemen.
Wat je in geloof vrijzet laat kracht ontstaan.
Zonder die kracht van God in ons leven, is ons leven met God slechts gebaseerd op theorie (1 Korintiers 4:20)

Evangelist Alicia deel 6

Uiteraard gaat ieder mens bij ziekte eerst naar een huisarts en of specialist. Want daar zijn ze voor! Krachtige gebeden voor genezing mag je dan ook alleen zien als een extra aanvulling.
Verklaar in Geloof

Evangelist Alicia deel 7

Verklaar in Geloof

Verklaar in Geloof,
Ook al kan ik het niet zien.
Ik weet dat Gods Woord zegt:
Dat als ik bid en geloof dat ik dan alle antwoorden zal ontvangen.

Het zal zich gaan manifesteren, vanuit het onzichtbare (Geest) wordt het naar het zichtbare toegehaald (Fysiek).

Op het moment dat ik bidt, wordt er een enorme kracht vrij gezet in de Geestelijke wereld.
Want God heeft het al gedaan!
Op het moment dat ik bid, vloeit de kracht van God door me heen.
Ik heb het nog nooit gezien, maar ik weet dat het er is.
Mijn Geest, mijn Christusbewustzijn weet dat het er is!

Gods Geestelijke materie

De Geestelijke dimensie in en om ons heen is veel belangrijker dan het verstandelijke aardse menselijke en stoffelijke.

Om ons te kunnen opbouwen in de Geest hebben we Gods geestelijke gaven nodig. Want de zichtbare wereld wordt geregeerd door het onzichtbare.

De ketenen waarmee mensen geboden zijn die zijn geestelijk. De bolwerken die afgebroken moeten worden zijn Geestelijk.

Evangelist Alicia deel 8

De Wil van God

Om de wil van God tot stand te zien komen, hebben we de gaven van de Geest nodig. Het lichaam is een volger en geen leider!

Als je de navolgende gebeden goed wilt toepassen, dan is het nodig dat je de tweestrijd in jezelf gaat opheffen. Geloven en toch niet helemaal geloven.

Gaan er 2 tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn? Dus wordt het eens met jezelf!

Want het geloof van een persoon die nog in tweestrijd is met zichzelf zal gewoon niet werken. Men moet leren om je Ziel, Geest en Lichaam op elkaar af te stemmen voordat je ook maar iets kunt verwezenlijken.

Evangelist Alicia deel 9

Hoe doe je dat?

Begin als eerst je Geest te voeden met het Woord van God. En wel op die manier zoals je je lichaam voed met voedsel. Op die manier zal jouw Geest de leiding krijgen.

Realiseer je dat het niet in het natuurlijke gedaan kan worden, eerst moet het zich in de Geest gaan rijpen. Op het moment dat het in de Geest gerijpt is. Haal je het van het onzichtbare naar het zichtbare toe. Het woord van God maakt ons meer dan eens duidelijk, dat we leren leven door zijn Geest en niet alleen op eigen kracht. Daar gaat het allemaal om!

Krachtige gebeden

Als eerste bid je het Onze Vader want dit is altijd het voorbereidend gebed. Het zorgt ervoor dat je op de juiste frequentie komt. Jezus Christus gaf ons daar het voorbeeld van.

Indien gij nu van Christus zijt dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen van het Testament (Galaten 3:29)

Evangelist Alicia deel 10

Navolgende krachtige gebeden

Hemelse Vader, ik sta op uw Woord en ik verwacht van U dat u aan mijn zijde blijft.
Ik laat uw wind over al mijn akkers waaien

Kyrie Eleison (Heer ontferm u over ons)

Ik ben Gods Gerechtigheid in Christus
Ik geloof dat ik ontvang
Ik geloof in de liefde die Jezus Christus voor mij heeft
Ik en de Vader zijn een (God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis)

Amen

Hemelse Vader
Ik dank u dat u door het geloof in Jezus Christus uw natuur en geest met mij gedeeld heeft
Ik plant dit geloof en geef het water met uw Woord
En ik verwacht dat het groeit en bergen zal overwinnen in mijn leven (Romeinen 10:17)
Laat de openbaring, ingevingen en antwoorden komen.

In naam van Jezus Christus !

Amen

Evangelist Alicia deel 11

God wonderbaarlijke kracht

Gods wonderbaarlijke kracht en wonderwekkende kracht heeft mij belooft dat wanneer mijn menselijke kracht eindigt zijn wonderwekkende kracht mij er doorheen zal helpen.

Geest ben ik, een Heilige zoon van God. Vrij van alle beperkingen, veilig en vrij om te vergeven.

Ik dank U dat u mij heeft overgebracht van het Koninkrijk van de duisternis in het Koninkrijk van uw licht en liefde.

In naam van Jezus Christus

In naam van Jezus Christus
Leg ik mijn handen op mijn lichaam en spreek ik genezing uit over heel mijn Ziel. Geest en Lichaam.
Laat deze genezing stap voor stap zichtbaar worden in mijn fysieke lichaam.
Ik zegen nu, mijn Ziel, Geest en Lichaam met Gods helende kracht en spreek gezondheid, vreugde en liefde uit.

Evangelist Alicia deel 12

Heilige Geest

Heilige Geest,
Ik sta u via Jezus Christus toe om mijn leven nu te helen en ook om de onderliggende patronen in mijn leven te helen die ten grondslag hebben gelegen van deze kwaal.

Heilige Geest

U staat erom bekend dat u mensen inspireert, leid en bemoedigt, doe dat nu ook bij mij!

Amen

Evangelist Alicia deel 13

Ezfeziers 1:11-13

Ieder persoon die in Jezus Christus gelooft wordt automatisch vergezeld met zijn Heilige Geest

Jezus Christus werd verwekt door de Geest
Jezus Christus werd geleid door de Heilige Geest
Jezus Christus ontving de kracht van de Geest
En het is door de Geest dat hij zich voor ons opofferde

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring