Wat is een goede relatie? Wat is de basis van een gezonde relatie

Wat is een goed relatie? Het houdt in dat het een samen gaan met is… en niet een vallen voor. Om een liefdevolle en serieuze relatie tot volle ontplooiing te laten komen, zal deze relatie aan optimale basis voorwaarden moeten voldoen.

Misschien klinkt dit heel eenvoudig, maar eenvoudige dingen kunnen soms het moeilijkste zijn. Geliefd zijn op grond van je kwaliteiten laat altijd twijfel achter. Bovendien heeft de “verdiende” liefde als bittere nasmaak dat je niet om jezelf wordt bemind.

Wat is een goede relatie?

Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van de ander even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing. Dat is wat je noemt een onvoorwaardelijke liefde.

Je hebt maar twee vormen van liefde. De voorwaardelijke liefde en de onvoorwaardelijke liefde. De voorwaardelijke liefde zou je ook kunnen omschrijven als een vorm van “surrogaat” liefde.

En liefdevolle relatie houdt in: dat het van belang dat iemand niet een liefdesverbintenis aangaat die hij of zij niet kan nakomen. Want dat kan ten koste van de ander zijn.

Een breekbaar hart

Niet alleen je eigen hart is breekbaar, ook het hart van een ander is breekbaar. Dus een optimale relatie houdt in dat je net zo goed rekening houdt met de gevoelens en emoties van de ander, als van jezelf.

Eigenwaarde

Het besef van eigenwaarde is ook van belang in een liefdevolle relatie. Want het is de kostbaarste gave die je aan jezelf en aan de ander kunt bieden. In een oprechte en liefdevolle relatie mag men de ander niet manipuleren, want dat kan weer zorgen voor een energie lek bij de ander. Met de gevolgen dat dit ontzettend energieslopend kan zijn.

Manipulatie en egoïsme horen nu eenmaal niet thuis in een goede relatie. Als dit wel aanwezig is dan kan dat trieste ontsnappingspogingen met zich teweeg brengen. Dit om de scherpte van het verdriet en de pijn te verzachten.

In een liefdevolle relatie is het dus ook van belang dat de twee partners zich veilig voelen op het emotionele vlak. Want een breuk in een relatie, kan ontstaan door slechte communicatie en of emotionele problemen.

Zolang iemand zich in een goede relatie niet benauwd en of niet begrepen voelt, dan is er al een juiste basis.

Een liefdevolle relatie

In een goede relatie is het ook van belang dat we ons realiseren dat de problemen meestal gevoelsproblemen zijn. We lijden het meest door de emoties die in ons op kunnen wellen.

Als er teveel irritaties zijn, dan zoek je in een goede relatie samen naar de Kern van het probleem. Want als er iets in de Kern niet goed zit, dan uit zich dat in irritaties. Ik benoem die irritaties vaak als de randverschijnselen.

Als je in een goede relatie samen de Kern van het probleem kunt oplossen, dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf weer als sneeuw voor de zon. En dat besef je dat je echt een goede relatie hebt.

Dezelfde Golflengte

Meestal is de kans op een heerlijk voelende relatie groter, als je beiden op dezelfde golflengte zit? Waarom? Nou als je beiden op dezelfde golflengte zit, dan kan de positieve energie stromen naar de relatie zelf.

Als je niet op elkaars golflengte zit, dan gaat deze positieve energie meestal naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. Je begrijpt de ander niet zo goed, je voelt hem of haar niet goed aan.

Hierdoor kunnen verschillende stress situaties ontstaan. En daarom gaat die positieve energie steeds naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. Dat is iets wat zeer energieslopend kan zijn.

Trouw en solidair blijven is ook een onderdeel van een goede relatie. Je houdt je trouw aan wat je samen met elkaar afgesproken hebt. M.a.w. je moet elkaar serieus nemen. De gevoelens en de emoties van de ander moeten je net zo aan het hart gaan als je eigen gevoelens en emoties.

Dit geldt ook voor de verlangens en doelen die jullie nog samen willen behalen. Je houdt er rekening mee dat je met 2 personen in een relatie leeft en dat beiden zichzelf moeten kunnen zijn.

De basis van een goede relatie bestaat uit jij, ik en wij. Je houdt dus rekening met jezelf met de ander en met de relatie. Men moet er dus voor zorgen dat men voldoende “leesbaar” voor elkaar is en daar is de transparantie naar elkaar toe weer een groot onderdeel van.

Meestal als je een goede innerlijke match hebt met elkaar, dan hoef je niet zozeer over al deze punten na te denken. De relatie verloopt dat vanzelf goed.

Voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, gaat het allemaal van zelf.

En dat is eigenlijk de allermooiste relatie die je kunt hebben. Je behoed elkaar voor verdriet en pijn. Je kunt misschien niet altijd de problemen van de ander oplossen. Maar belangrijk hierin is, dat je de ander het gevoel geeft dat hij of zij er niet alleen voor staat.

Overigens is het helemaal niet zo vreemd dat twee mensen die van elkaar houden, soms botsen. Want er zullen altijd wel verschillen zijn, zelfs als je op elkaars golflengte zit. Maar goed je leeft samen omdat je om elkaar geeft en daardoor komt het gewoonlijk ook weer goed. Enfin, overal is wel eens wat.

Oh ja voordat ik het vergeet er is nog een belangrijk element in een goede goede verstandhouding. Je moet elkaar kunnen “bevestigen”. Hier bedoel ik mee dat je niet moet vergeten dat ieder mens een vorm van waardering nodig heeft.

In grote lijnen waren dit allemaal de ingrediënten van een liefdevolle relatie. De voorwaarden van een een liefdevolle  relatie, de eigenschappen van een liefdevolle en serieuze relatie.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Op dezelfde golflengte zitten, geeft geen energie lek meer

Als jij en je partner op dezelfde golflengte zitten, dan brengt dat heel wat voordelen met zich mee. Datzelfde geldt trouwens ook voor de vrienden en of vriendinnen om je heen.

Want als je op dezelfde golflente zit, dan kan alle positieve energie naar de relatie zelf en of naar de vriendschap toestromen.

Als je niet op dezelfde golflente zit of als je totaal niet op dezelfde golflente zit, dan gaat de meeste positieve energie naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. In plaats van naar de relatie zelf en dat kost een hele hoop energie.

Op dezelfde golflengte zitten

Als je voelt dat er een innerlijke klik met iemand ontstaat, dan is dat meestal omdat je al aanvoelt dat je op dezelfde golflengte zit. Een half woord is dan vaak al voldoende om elkaar goed te kunnen aanvoelen en of te begrijpen. Uiteraard werpt dit alleen maar zijn vruchten af.

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog, maar ik zal het nog eens aanhalen. Eigenwaarde en de juiste mensen om je heen, helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken verloopt alles opeens vanzelf.

Met de juiste mensen wordt bedoeld die mensen die op jouw golflente zitten. Bedenk dat het een heel goed evenwicht is, als je op dezelfde golflengte zit.

Om zich emotioneel echt goed te voelen, moeten mensen ook voelen dat ze er werkelijk toe doen. En steeds als we voelen dat we iets zinvols doen, dan geeft dat ook een extra betekenis aan ons leven. En betekenis geeft vreugde.

Als je samen bent met iemand of met anderen die niet op jouw golflente zitten, dan kan er een gebrek aan vreugde ontstaan. Dit omdat er misschien te vaak of geregeld onbegrip in de relatie ontstaat. En dat kan energieslopend voor je zijn.

Het kan zelfs de kracht uit je innerlijke bron wegzuigen, omdat je jezelf niet altijd begrepen voelt. Of omdat er te vaak en te veel conflicten en of stress situaties ontstaan.

Gebrek aan vreugde doet onze energie weglekken. Datzelfde geldt trouwens ook voor een gebrek aan oprechtheid. Dat soort ervaringen kunnen een mens laten “opbranden”.

Vandaar dat het belangrijk is dat je samen bent en of omgaat met mensen die op dezelfde golflengte zitten.

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid en te wel Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op al deze drie niveaus ook onze verlangens en behoefte hebben.

Ontbreekt het verlangen en of de behoefte op een van deze drie niveaus dan kan ons gestel in onbalans raken. Ik kan dit niet vaak genoeg herhalen.

Om een gevoel van vervulling te ervaren, moeten we deel zijn van iets wat in verband staat met een groter geheel. En dan kom je weer terug op die partner en of die vrienden die op dezelfde golflengte zitten.

Om ons goed over onszelf te voelen, moeten we ons goed voelen over dat wat we doen.

Of het nu goed of slecht uitvalt, allemaal hebben wij een beeld van onszelf. Daar zijn ook negatieve trekken en gedragingen bij, maar het is wat we zijn. We bestaan nu eenmaal allemaal uit plus en min.

En trouw blijven aan onszelf is belangrijk. Natuurlijk kunnen we ons ook realiseren, dat we nog altijd onze verbeterpunten hebben. Ik benoem de negatieve eigenschappen, liever als de verbeterpunten. Innerlijke groei, zelfinzicht en zelfkennis zijn belangrijk voor onze ontwikkeling. Het is dus altijd een pre is als we open staan voor innerlijke groei. Want uiteindelijk gaat dat altijd zijn vruchten afwerpen in positieve zin van het woord.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Lief zijn voor jezelf, dan zijn dit de regels om toe te passen

Lief zijn voor jezelf is een must, want dat ben je jezelf verschuldigd. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn of haar kwaliteiten.

Lief zijn voor jezelf

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog, maar ik herhaal het nog eens in dit artikel. Eigenwaarde en de juiste mensen om je heen, helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn.

In plaats van overal aan te moeten trekken verloopt alles opeens soepel.

Lief zijn voor jezelf, houdt in dat je het negatieve van anderen niet in jezelf laat sluipen, waardoor het sporen van onzuiverheden kan nalaten. Weer deze onzuiverheden, die bij je binnen willen dringen. Want onzuiverheden, zullen allerlei verstoringen in jezelf gaan geven. Met alle gevolgen van dien.

Lief zijn voor jezelf houdt dus in de eerste plaats in, dat je ervoor zorgt dat je mensen om je heen hebt die op jouw golflente zitten.

Als je een of meerdere mensen om je heen hebt, die op een andere golflengte zitten. Dan gaat meestal de positieve energie naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe.

I.p.v. dat die energie bij jezelf blijft. Dat geldt trouwens ook als je een partner hebt die op een andere golflengte zit. I.p.v. dat de positieve energie dan naar de relatie toe kan gaan, gaat die positieve energie naar de gebruiksaanwijzing van je partner toe.

Stress en spanningen

Lief zijn voor jezelf houdt ook in, dat je stress, discussie en spanningen probeert te vermijden. Waak ervoor dat je jouw positieve levensenergie dicht bij je zelf houd. Bij een teveel aan discussies zou je tegen de ander kunnen zeggen: laten we niet deze weg inslaan, want dat willen we geen van beiden.

Lief zijn voor jezelf houdt ook in, dat je bij een discussie tegen je partner kunt zeggen: praat eens tegen me alsof ik diegene ben waarvan je houd.

Lief zijn voor jezelf, houdt dus in dat je ten alle tijden je eigen grenzen moet bewaken.
Sommige mensen willen graag de baas zijn omdat ze zich willen doen gelden. Waar zoeken ze die macht? Juist ja vaak in alles wat buiten henzelf ligt.

Als men denkt sterk te zijn door wat men bezit, dan is die kracht een illusie. Het klopt dan weliswaar dat men beschikt over bepaalde uiterlijke middelen, maar wat als je ze verliest?

Dus laat je niet intimideren door mensen die macht uit willen oefenen. Lief zijn voor jezelf houdt ook het doorgronden van situaties in. Iemand die gestudeerd heeft, is ontwikkeld op dat bepaald vlak, maar dat wilt niets zeggen over zijn of haar persoonlijkheid.

Wees lief voor jezelf door je eigen kwaliteiten lief te hebben en te koesteren. Voel jezelf nooit minder dan een ander.

De ware kracht

De ware kracht ligt in de Geest, persoonlijke intelligentie, wijsheid en zuiverheid geven je veel sterkte. Natuurlijk zijn er aan de buitenkant ook enkele werkzame elementen, dat kunnen we niet ontkennen.

Bewaar je enthousiasme

Bewaar je enthousiasme, sta open voor liefde. Daar bedoel ik in eerste instantie mee: de liefde die we voor onszelf kunnen voelen. Want dat is de liefde die een stralende en of sprankelende toestand in ons schept. Die liefde verdrijft het negatieve en al wat duister is en of aanvoelt.

Zelfliefde laat je vibreren, het zuivert je, het verlicht je geest en het hersteld jouw innerlijke harmonie.
Lief zijn voor jezelf houdt ook in dat je niet chronisch gaat piekeren. Piekeren op zich kan niet zoveel kwaad, maar waak ervoor dat dit geen chronisch piekeren wordt want dat gaat ten koste van je levensenergie.

Door teveel te piekeren, vermenigvuldig je die gedachtes alleen maar keer op keer. Probeer dit zo veel mogelijk te vermijden, dus wees lief voor jezelf.

Haatgevoelens

Lief zijn voor jezelf, houdt ook in dat je met haatgevoelens kunt handelen. Haatgevoelens komen meestal voor uit boosheid. En boosheid komt voort uit het voelen van verdriet, pijn en of onrechtvaardigheid.

Onthoud dat je met haat jezelf ook pijn doen. Probeer als de tijd er rijp voor is, deze haatgevoelens om te zetten in onverschilligheid. Want onverschilligheid, geeft je kracht. Terwijl haat gevoelens je tegelijkertijd ook de zwakte geven van: “jezelf niet goed voelen”.

Confrontatie

Probeer een confrontatie uit de weg te gaan met diegene die je haat. Schreeuw het desnoods uit naar die ander, doch doe dat thuis als je in je eentje bent. Dat zal vast en zeker opluchten! Vermijd de confrontatie met personen die koud, gemeen, vals en of gevoelloos zijn, want dan trek je toch altijd aan het kortste eind. Sommige mensen hebben nu eenmaal geen geweten en denken dat ze zich alles, met een ander kunnen permitteren. Laat dat soort mensen los!

Probeer te denken in oplossingen en niet in problemen. Ik weet dat is niet altijd even makkelijk, maar het kan wel voor een positieve ommekeer in je leven gaan zorgen. En daar gaat het per slot van rekening om “lief zijn voor jezelf”. Kom voor jezelf op, opkomen voor jezelf houdt ook in dat je lief bent voor jezelf.

Denkvermogen

Ons denkvermogen, controleert en bestuurt onze gedachtes. Het is de Geest die goed of kwaad maakt, die rampzalig of gelukkig maakt. Dus wees lief voor jezelf.

Lief zijn voor jezelf, houdt ook in dat je soms moet kunnen herkaderen. Wat bedoel ik met herkaderen? Herkaderen is iets vanuit een ander perspectief kunnen bekijken.

Ik zal een simpel voorbeeld geven wat ons allemaal wel raakt of geraakt heeft. We hebben allemaal wel eens pijn, verdriet en of teleurstellingen gevoeld. Pijn hoeft niet altijd slecht te zijn, soms kan pijn en of verdriet ons erop wijzen dat we beter een andere weg in kunnen slaan. Of dat we beter iets los kunnen laten wat ons meer slecht dan goed doet. Pijn en of verdriet kunnen dus ook een leraar voor ons zijn.

Drie eenheid

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog en dit zal ik dit artikel nog eens doen. Wij als mens zijn geen enkelvoudig wezen. Wij bestaan allemaal uit een drie eenheid en te wel uit Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op elk van deze 3 niveaus onze behoeftes en of verlangens hebben.

Als deze behoeftes en of verlangens op een van deze 3 niveaus ontbreekt, dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien. Dus wees lief voor jezelf.

Lief zijn voor jezelf, houdt dus in dat je alle vormen van stress probeert te vermijden. Distantieer jezelf ervan. Om te kunnen groeien naar een volledige ontplooiing van jezelf heb je je innerlijke rust nodig. Van daaruit kun je dan weer voor jezelf te werk gaan.

Zelfrespect

Koester ook je zelfrespect, ook dit doe je door je eigen grenzen goed aan te geven. Wees ervan overtuigd dat je het waard bent om van jezelf te houden. Want als zelfrespect, liefde voor jezelf en eigenwaarde ontbreken dan kan er van intens en voluit leven geen sprake zijn.

Lief zijn voor jezelf, houdt ook in dat je kennis vergaard, die ervoor kunnen zorgen dat je sommige situaties beter kunt handelen.

Partners

Liefde is een activiteit en geen passieve gemoedstoestand. Liefde houdt in een samengaan met en niet een “vallen voor”. Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden een andere mogelijkheid is er gewoonweg niet. Dus stel ook hier jouw grenzen. Wees lief voor jezelf.

Wie geen liefde heeft voor zichzelf, heeft ook geen gevoel van eigenwaarde. De enige waarde die hij of zij dan meent te hebben berust op zijn vermogen iets te moeten presteren. En zo werkt het niet! Want het moet vanbinnen uitkomen vanuit je diepste bron.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Liefde is samen wakker worden. Tips over de liefde en quotes

Liefde is samen gaan met en niet een vallen voor. Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden. Een andere mogelijkheid is er niet.

Liefde is samen een verbintenis creëren die de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de geliefde persoon beoogt. Het essentiële geschenk van de liefde is samen elkaar een gevoel van eigenwaarde geven. En het besef van eigen waarde is ongetwijfeld de kostbaarste gave die we een ander kunnen aanbieden. Dat is namelijk een van de voornaamste bijdrage tot zijn of haar levensgeluk.

Wil je gelijk de quotes over liefde is bekijken? Scroll dan meteen naar beneden.

Liefde is samen een besluit nemen

Liefde is jezelf aan de ander geven.  En het besef dat communicatiestoornissen altijd van emotionele oorsprong zijn. Liefde is samen leren om je gevoelens te delen en absolute openheid te geven. Elkaar begrijpen en ook dat ieder gevoel je ook iets over jezelf leert.

Liefde is samen elkaar deelgenoot maken in veiligheid, geborgenheid en warmte.  Het is compensatie van bepaalde zwakke punten door de ander om die daar juist sterker in is. Je weet wat je van de ander kunt verwachten.

Mensen veranderen niet zo snel, het is alleen de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die opeens kan veranderen. Vandaar dat respect en waardering in de liefde een must is.

Dezelfde golflengte

Liefde is samen ongeveer op dezelfde golflengte zit. Want op die manier kan de liefdevolle energie naar de relatie zelf toestromen. Als je te verschillend van elkaar bent, als de ander niet op jouw golflente zit. Dan gaat de meeste positieve energie naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe en dat kan energieslopend zijn.

Voor een goed gesprek, heb je een spreker en een luisteraar nodig. Vaak zijn we wat te veel gespitst op onze tekst als spreker en te weinig op de rol van luisteraar. Onthoud dit wan dan kan er van alles mis gaan.

Schijnbaar is het eenvoudiger voor ons om te zeggen wat ons niet bevalt aan de ander, dan om te zeggen wat we graag van hem of haar zouden willen.

Conflicten

Wanneer het niet lukt om de verschillen die er zijn tussen jou en je partner op een soepele manier op te lossen dan ontstaan er conflicten. Meestal als er conflicten ontstaan dan zit er iets in de Kern niet goed. En als er iets in de Kern niet goed zit, dan uit zich dat in randverschijnselen. De randverschijnselen waarmee ik de kleine irritaties bedoel.

Zodra het probleem in de Kern is opgelost, verdwijnen de kleine irritaties vanzelf. Liefde is ook transparant naar elkaar toe willen zijn.

Seksuele energie

Seksuele energie komt niet alleen vrij door intimiteit met elkaar te delen. Een geestelijke klik gaat veel verder dan intimiteit met elkaar delen.

Seksualiteit zou je moeten delen met het hele lichaam. Jouw bekken vertegenwoordigen het lagere zelf. Als je alleen de intimiteit beleeft met je lagere zelf, dan zou je dat tot een robot kunnen maken. Een robot die vanuit de primitieve impulsen gestuurd wordt. Het zou dan meer kunnen neigen naar lust dan naar Passie.

Als je in staat bent om het hele contact met jezelf te ervaren tijdens de intimiteit dan stel jij jezelf in staat om ook echt contact te maken met de mens in jouw partner. Dat is de manier waarop ware Passie kan ontstaan.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring