Hulp inroepen van Engelen, stem je af op de juiste frequentie

Hulp inroepen van engelen dat kan als je jezelf op de juiste frequentie afstemt. Woorden kunnen namelijk een volmaakt genezingsinstrument vormen als ze voldoende kracht en gevoel meekrijgen op de juiste wijze.

De hulp inroepen van engelen gaat dus op de manier waarop men het doet. De hulp inroepen van engelen gaat als je jezelf vooraf realiseert dat het universum bestaat uit onzichtbare en zichtbare substantie. Later meer hierover, enfin deze materie is een heerlijk iets om jezelf daarin te verdiepen.

Wij mensen krijgen de hulp van God en zijn engelen als wij daarom vragen, als je dat eenmaal beseft dan kan dit een bron van kracht en inspiratie voor je zijn.

Voordat we hier aan beginnen moeten we eerst eens de substantie van het universum onder de loep nemen. De substantie die alles omvat en alles bij elkaar houdt.

De Ether is beschreven als een substantie die de hele ruimte doordringt. Dus Lichtgolven, stralende warmte en electro-mangnetische straling doorgeeft.

Alle mensen bestaan uit dezelfde stof, maar hebben een verschillende trilling. Het is een trilling die de oneindig vele ween in het heelal omzet van de vrije ether in de stoffelijke ether.

Hulp inroepen van Engelen

Lichaam en ziel bestaan merkwaardig genoeg uit dezelfde stof, namelijk ether. Het lichaam is ether wat zich heeft gemanifesteerd als stevig vanwege zijn specifieke trilling. De ziel is dus een niet gemanifesteerde ether. Het verschil is slechts een kwestie van trilling.

De lichaamsether heeft een langzame trilling, de zielsether trilt met een vele grotere snelheid. Onthoud dit voor je gevoel van zelfverzekerdheid als je hiermee start.

Beschouw het vleselijke dus als ether die een langzame trilling heeft. Dit is van belang bij de hulp inroepen van engelen. Dus in plaats dat je teveel aandacht besteed aan de ether die al manifest is (je lichaam) zou je je moeten bekommeren om dat deel van je wezen dat niet fysiek manifest is, en dat is je ziel.

Het lichaam in zijn fysieke staat verandert alleen wanneer het etherische deel, of tewel de ziel eerst is veranderd.
Anders gezegd: de hogere trilling heeft voorrang op de lagere trilling. Dat is het geheim van de hulp inroepen van engelen.

Onze gedachten zijn nauw verbonden met het etherische en het lichaam ontvang de dingen via ons denken. Het is ons denken dat het etherische beïnvloedt en verandert. En als gevolg daarvan verandert dan het lichaam.

In het lichaam vindt een constante instroomplaats van het etherische wat de ziel wordt genoemd. En de levenskracht die alles beheerst dat is de geest.

Jezus Christus begreep de beginselen al bijna tweeduizend jaar geleden, lang voordat de moderne wetenschap een aanvang had genomen.
Wij als mens zijn nog niet voldoende ontwikkeld om deze mysteriën te begrijpen.

Leer het jezelf af om te spreken over de dingen die boven natuurlijk zouden zijn, alsof de dingen die een mens niet begrijpt duister of eng zouden zijn. Dat zijn ze niet, ze zijn vol licht, vreugde, volmaakt en zuiver.

Een voorbeeld: als we iets eten, dan weet onze spijsvertering precies wat het moet doen. Datzelfde geldt ook voor als we ons boven onze 5 zintuigen plaatsen, door middel van een gebed waarbij we de hulp inroepen van engelen.

Wij als mens weten hoe we de sferen die onder ons liggen kunnen beheersen. Maar we kunnen de heersende krachten boven ons alleen maar voelen.

Je Hogere Zelf ontmoeten, voel dat keerpunt in je leven

Probeer om niet meer te piekeren , maar strek gewoon je handen uit naar het volgende niveau boven je. Uiteraard moet je geloof vanuit het diepst van je hart komen, want zonde geloof werkt nu eenmaal niets. Zonder geloof, dat zou inhouden dat je alleen maar met je ratio bezig bent en dan ben je weer puur en alleen gericht op je 5 zintuigen.

Het geloof wat het diepst vanuit je hart komt, dat verheft zich boven je 5 zintuigen en dan is het een heel ander verhaal.
Je zal nochtans zien dat de verleiding misschien groot is om in de oude patronen te blijven denken en werken. Dit moet je dus proberen te voorkomen. Ergens aan werken is heel belangrijk, maar je moet het kunnen doen vanuit een vreugde.

Als je het vanuit vreugde doet, dan ben jij iemand die vanuit liefde in staat is om de dingen op een nieuwe manier te organiseren in je eigen bestaan.

Het leven vanuit liefde houdt in dat er een hele nieuwe Aura ontstaat in je wezen. Want iedere stap die je zet van vanuit liefde, maakt een vonk wakker in je die weer een draadje vormt tussen je hart en de buitenkant van je Aura.

De mens zou er eigenlijk altijd voor moeten zorgen dat hij zoveel liefde in zich draagt, dat hij de weg terugvindt naar het Goddelijke. En als je het allesomvattende Goddelijke niet meer loslaat dan staat de mens juist en kan hij een groot werk verrichten hier op deze aarde.

Als je niet meer weet op welke manier je vooruit moet gaan, dan sta je niet meer in verbinding met het Goddelijke. Doch wanneer je in liefde leeft, dan ga je telkens weer een nieuwe deur openmaken naar meer licht. De mens vindt altijd wel een uitweg, want hoe duister het doolhof soms ook kan zijn, er is altijd licht. Waar het licht ook is, het roept altijd.

Wanneer je dus liefdevol te werk gaat in jouw leven, dan maak je een leven dat uniek is. Dit is dan jouw schittering, jouw verovering en jouw bestaan. Wie werkelijk goed is , die zal altijd een openheid en een vrijheid bewerken in de ander.

Doch wanneer het kwaad zich camoufleert als goedheid of als liefde dan zal het toch altijd mensen opsluiten en manipuleren. Daar moet je dus heel alert op zijn, dat je jezelf niet laat manipuleren en dat je jezelf niet laat “kooien”.

Het is van belang dat je tot een groeiende vrijheid komt en dat is een reden om echt gelukkig te kunnen zijn. Hoe vrijer je bent, hoe opener je staat tegenover het Goddelijke.

De onzichtbaarheid van de Engelen moet worden aangepakt, want zichtbaarheid kan geen criterium zijn. Zeker niet wanneer het erom gaat het bestaan te bewijzen van dingen, kwaliteiten of aanwezigheid. Zoals al eens eerder is gezegd is al het zichtbare voortgekomen vanuit het onzichtbare. Heel veel dingen waren nog niet zichtbaar totdat ze niet gecreëerd werden.

Het gebed aan de Engelen

Hulp inroepen van Engelen: de juiste methode is dat het juiste vertrouwen en de echte krachten in werking worden gezet.

Ik herhaal het nog maar een keer: emotieloze woorden zonder vertrouwen hebben nagenoeg geen kracht. Echte gebeden vanuit het hart worden door kracht opgeladen. Wie met zijn hele hart bidt, stuurt gewoonweg trillingen de ether in. En deze trillingen zijn voor elk individu volkomen uniek, bekijk het als een vingerafdruk die ook uniek is.

De hulp inroepen van engelen begint met het Onze Vader gebed. Want het onze vader gebed is een resonerend moment van kracht wat de juiste toon aanslaat. Het is nu eenmaal een vaststaande regel van het universum ook wel een natuurwet genoemd. Het is de oorzaak en gevolg in actie, dat je eerst moet vragen voordat je kunt ontvangen. Na het Onze Vader gebed, kun je vragen (vraag dan met vertrouwen).

Het Onze Vader

Het onze vader gebed is hierin uniek omdat het in alle talen hetzelfde effect heet, ondanks het verschil in woorden. Wanneer je het onze Vader hardop leest en er ernstig naar verlangt om je Geest zoveel mogelijk te verheffen, dan kan het lichaam ertoe aangezet worden om zijn eigen licht uit te stralen. Ik heb dat zelf al meerdere keren mogen ervaren. Je voelt ook dat het Onze Vader gebed speciale trillingen bereikt.

Enkel een gebed dat hardop wordt uitgesproken heeft het benodigde effect. Het onze Vader creëert een licht en dat zorgt er weer voor dat de ether begint te trillen. Ook Engelen horen je gebed en geven de kracht die nodig is.

Maar je bidt dus altijd tot God, want er is geen andere kracht in het universum. Hij alleen is de essentie van alle dingen en de schepper van alles. God gebruikt zijn bemiddelaars op aarde die zich op het spirituele bestaansniveau bevinden.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Jouw beschermengel om hulp vragen, hoe doe je dat?

Jouw Engelbewaarder ook wel Beschermengel genoemd is je vriend en helper. Misschien realiseer jij jezelf al dat je een Beschermengel hebt? Omdat je al vele innerlijke boodschappen hebt mogen ontvangen?

Of misschien nog niet? Maar ben je er nu zoekende naar. Je bent en wordt vanzelf door hem aangestuurd.

Om een gelukkig en tevreden leven te kunnen leiden, zullen we het belang van de zingeving moeten inzien. Ook al lijkt het leven soms zo broos, vaak hebben de dingen die gebeuren een doel.

De Beschermengel

Een doel waar we ons nog niet van bewust zijn. Doch gaandeweg kan het zo maar zijn, dat je hebt gevoeld dat er een aanwezigheid was die je blij maakte. Dan mag je er vanuit gaan dat dit jouw Engelbewaarder en of Beschermengel was. Je kunt dan een verheven gedachte krijgen die diep doordringt in jezelf. Dat is de Geest van de mens die dan werkzaam is.

De waarheid is dat welke gedachte, zelfs de gedachten waarvan we ons niet echt bewust zijn, het leven vormt wat we leiden.

Als de Ziel iets perse wilt ervaren, dan plaatst ze eerst een beeld van die ervaring voor zich waarna ze het te binnen gaat. Vraag aan je Beschermengel en of Engelbewaarder of hij je Ziel wekt met een kus.

Gebrek aan zelfachting en of aan zelfvertrouwen, vormt een van de grootste blokkades om het leven te leiden wat je het allerliefst zou willen leiden.

Vaak wordt dit veroorzaakt door kwelgeesten. Als je hier meer over zou willen lezen. Kies dan bij de Categorie het onderwerp christendom. Scroll en ontdek daar hoe je een zelfvervloeking en of een generatie vloek kunt opheffen.

De Beschermengel zie je niet, maar je kunt zijn aanwezigheid wel voelen als je jezelf daarvoor openstelt. Creëer in je huis ergens een plekje wat heilig voor jezelf voelt en steek er een kaarsje aan. Kom met jezelf in Harmonie en maak contact met je Beschermengel en of Engelbewaarder.

Lukt het niet de eerste keer, dan lukt het bij een van de volgende pogingen wel. Daarvoor moet je wel je ongeloof aan de kant zetten. Dat is iets wat logisch is, want anders stel je jezelf niet open.

In de Praktijk

Op het moment dat je ECHT gaat bidden dan bidt je niet in Theorie. Je gaat je richten op je Geest in plaats van op je 5 zintuigen en dat is een groot verschil.

Want op die manier verhef je jouw Geest . En wanneer je dat doet, vertel jij jouw Lichaam wat het moet doen. Precies zoals we onze 5 zintuigen hebben getraind, zo kunnen we dat ook met onze Geest doen.

Je hoeft het niet allemaal te begrijpen het gebeurt gewoon. Want wat je vrij zet in Geloof laat kracht ontstaan. Zo werkt het ook voor je Beschermengel en of Engelbewaarder. Zonder Geloof is het niet mogelijk om contact met je Beschermengel te maken.

Ieder mens heeft een ziel, die ook wel de Hogere Zelf wordt genoemd. De vonk van het Goddelijke licht dat omschreven staat in de Bijbel. Als je jouw beschermengel om hulp wilt vragen dan moet je jezelf met je innerlijke verbinden.

Over het algemeen is men zich er nog niet van bewust dat de mens zijn vele problemen werkelijk zou kunnen oplossen als hij eenmaal heeft ervaren dat hij in contact kan komen met zijn Hogere bestaansniveau.

Ons hogere spiritueel bestaansniveau kan zeer krachtige veranderingen teweeg stellen en zelfs een grote genezingskracht geven. Het heeft de mogelijkheden om dat te toen op fysiek en geestelijk gebied.

Het gaat hier om de Magische kracht van de Beschermengel en eventuele andere Engelen. En hier komt de mysterie van het gebed om de hoek kijken. En dat staat los van welke Religie dan ook.

De Ether

Het mysterieuze gebed, werkt door tot in de Ether. Je zult jezelf even boven je 5 zintuigen moeten verheffen wil je in contact kunnen komen met je Beschermengel en of andere Engelen.

Ze leven en bevinden zich niet daar waar jij leeft met je 5 zintuigen. Ze zijn hoger verheven, vandaar dat je jezelf op een hogere frequentie moet plaatsen. Dit kun je doen door een persoonlijk gebed en of door Meditatie.
Door contact te maken met je Beschermengel kun je met een hoeveelheid kracht in aanraking komen. Een kracht die er normaal gesproken niet zou zijn.

Overgave

Overgave is hier het sleutelwoord, zonder overgave kun je niet volledig in iets geloven. Ieder mens heeft een Beschermengel op wat voor een niveau dan ook.

Onthoud: als je jezelf teveel zorgen maakt, als je teveel piekert over wat dan ook. Dan raakt je kracht uitgeput. Hoeveel mensen hebben zich wel niet door te veel stress bepaalde ziektes op het lijf gehaald die normaal gesproken niet waren gekomen.

De Beschermengel en andere Engelen leven in de substantie van het Universum. En het is de Ether die alles bij elkaar houd. De Ether is de substantie die alles omvattend is. Het is de mysterie van het oneindige.

Alle mensen bestaan uit dezelfde stof, maar hebben allemaal een verschillende trilling. En dit manifesteert zich weer in de stoffelijke substantie. De Lichaam Ether heeft een langzamere trilling dan de Ziel ether. De Ziels Ether trilt met een vele grote snelheid.

Het lichaam in zijn fysieke staat verandert alleen wanneer het etherische deel of te wel de Ziel eerst is veranderd. Dit is het geheim van genezing en van het contact maken met je Beschermengel.

Het Etherische is dus een schakelpaneel wat het lichaam aanstuurt en de kracht achter dit alles is onze Geest. Let op het denken is niet onze Geest. Dit wordt soms wel eens verward.

Jezus Christus

Jezus Christus begreep deze beginselen al bijna 2000 jaar geleden. De meeste mensen zijn nog niet zo ver omdat deze kennis hun verstand te boven zou gaan. Wij zijn zeker allemaal niet alwetend. En we weten ook nog niet volledig hoe die kracht verspreid wordt in de Geest.

De 5 zintuigen

Net zoals onze spijsvertering weet wat het moet doen als we gegeten hebben. Zo weten onze Geest wat het moet doen als we ons verheffen boven onze 5 zintuigen.

Als je in contact wil komen met je Beschermengel, dan werkt dat dus alleen als je jezelf op een Hogere frequentie kunt bevinden. Anders ben je alleen maar in de Theorie bezig en dat werkt nu eenmaal niet.

Het is een kwestie van oefenen en jezelf blijven trainen als je een goed contact wilt maken met je Beschermengel en of andere Engelen.

Strek gewoon je handen uit naar het volgende niveau boven je. Ga het niet analyseren met je verstand want dan blijf je vast hangen aan je 5 zintuigen. En het is net de bedoeling dat je jezelf gaat verheffen boven je 5 zintuigen.

Dus pieker niet, maak je geen zorgen. Wees ontspannen en relaxed en bouw en vertrouw op je eigen krachten. Die mysterieuze kracht die we allemaal in ons meedragen.

Spirituele invloeden zijn nu eenmaal niet zichtbaar, ze zijn gebaseerd op het onzichtbare. Net zoals de zwaartekracht, deze kun je met het blote oog niet waarnemen maar ze bestaat wel. En zo zou ik nog wel andere tientallen voorbeelden kunnen benoemen.

Nog 1 voorbeeld dan, virussen en bacteriën kun je ook niet met je blote oog waarnemen, maar ze bestaan wel.
Iedereen kan de kracht van het gebed leren kennen. Het gebed is de schakel tussen Hemel en Aarde. Het is het Koninkrijk der Hemelen. En dat staat los van welke Religie dan ook!

Het is wel een vaststaande regel van het Universum, dat je moet vragen voordat je kunt ontvangen. Dat is nu eenmaal een natuurwet en dat geldt ook voor het contact maken met je Beschermengel.

Het Onze Vader is het meest Krachtigste gebed, om je frequentie te verhogen. Na het Onze Vader kun je welk gebed dan ook kiezen. Dat maakt niet zoveel uit, maak er gewoon een mooi en persoonlijk gebed van.

Het Onze Vader is uniek, omdat het in alle talen hetzelfde effect heeft. Als je het Onze Vader hardop leest en er met overgave naar verlangt om je Geest zo hoog mogelijk te verheffen. Dan zal dit ook geschiedden. Want je Lichaam wordt ertoe aangezet om zijn eigen licht uit te stralen.

Het gebed heeft het meeste effect als de zon is ondergegaan. Vandaar dat ze ervoor zorgen dat de Kapelletjes alleen maar schemerlicht toelaten.

De Essentie waar het bij het bidden om gaat, is dat de Ether tot trilling wordt gebracht. Op die manier ontstaat er en vorm van roepsein. En deze roepsein wordt verstuurd naar de Spirituele Wezens waaronder je Beschermengel.

Uiteraard moet je jezelf wel in de juiste gemoedstoestand bevinden. Je moet jezelf op je gemak voelen en ontvankelijk opstellen voor je Beschermengel. Je moet een nauw contact gaan ervaren met je Beschermengel. Jij en je beschermengel zijn afhankelijk van elkaar. Want beiden maken jullie deel uit van het geheel.

De Bijbel bevat ongeveer 200 rechtstreekse verwijzingen naar Engelen en er zijn ook ontelbare indirecte verwijzingen.
Als je meer wilt ontdekken over het verhogen van je frequentie zoek dan bij de Categorie, het onderwerp christendom uit. En bekijk welk artikel het beste bij je zou kunnen aansluiten. Ik zal  binnenkort nog meer artikelen over de Engelen gaan schrijven.

Aartsengelen aanroepen? Wat is er dan vooraf zeker nodig?

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring