Eerst zien dan geloven, in de Geestelijke wereld is het net andersom

Eerst zien dan geloven dat speelt zich alleen af in de zichtbare wereld. Doch als we contact willen leggen met ons Christus bewustzijn of met onze IK BEN of met onze Hogere Zelf (maakt niet uit welke naam je het geeft).

Dan is het precies andersom, dan is het niet eerst zien dan geloven maar eerst geloven en daarna zullen we het pas gaan zien. Dat geldt trouwens ook voor als je iets wilt gaan creëren. Op het moment dat je het nog niet gecreëerd hebt, is het nog onzichtbaar. Het wordt pas zichtbaar nadat je het gecreëerd hebt.

Een voorbeeld als je iets wilt gaan creëren door middel van een gebed. Of als je hulp in wilt aanroepen van Engelen, dan is het geloof in datgene wat je gaat doen belangrijk. Dan is het ook niet eerst zien en dan geloven.

Als je het gevoel hebt dat je gebeden niet verhoord worden, dan geloof je er niet voldoende in. Je ratio zit dan toch nog vol met iets van ongeloof.

Vreugde en Geloof

Weet je het is de vreugde in iets, wat je kracht zal geven om standvastig te zijn en te blijven. Het is de vreugde die je een soort blijvende kracht geeft die telkens weer een winnaar van je zal maken.

Is het makkelijk om vreugde te voelen, als je de ene tegenslag na de andere hebt gekregen? Nee helemaal niet, maar zorg ervoor dat je altijd blijft geloven. En er zal niets zijn (het duistere) om overwinningen van je te roven. Dus niet: eerst zien dan geloven, maar eerst blijven geloven en daarna zul je het ook gaan zien.

Zie het als het mosterdzaadje wat je plant. Men moet altijd in het licht blijven lopen om daar te komen waar je naar op weg bent. Ook al kan dat soms heel moeilijk voor je zijn, maar het is altijd nog beter dan te blijven wandelen in de duisternis. Vertrouw en bouw op je eigen zelfverzekerdheid.

Probeer het zo te bekijken: jouw Bijbel is de laatste wil en het testament van Jezus Christus. En als jij wilt ben jij de erfgename. Nu niet weer denken eerst zien en dan geloven. Probeer het eerst zien en dan geloven, gewoon voor heel even los te laten.

Alles wat jou toebehoort , is in dat boek opgeschreven en het slimste wat je kunt doen is ontdekken wat erin staat. Probeer de diepgang achter de woorden van de Bijbel goed te begrijpen.

Breng de kritiek vanuit de onwetendheid van sommige mensen tot zwijgen, door goed te blijven doen. Leef vanuit je Geloof en dat heeft even niets met een kerk te maken.

Ik geloof dus ik ontvang

Zoals ik al eerder aangaf laat het:  eerst zien dan geloven los, op het moment dat je gaat bidden.

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Als je het Onze Vader gebed opzegt dan gebeurt er iets met je Auraveld. Het Onze Vader gebed omringt je met een wit onzichtbaar licht, waardoor jij je frequentie verhoogt.

Het Onze Vader gebed, doet meer dan dat je zelf zou kunnen verwachten. Vandaar dat het belangrijk is dat je dit gebed opzegt, vooraf aan alle andere persoonlijke gebeden. Bid en u zal gegeven worden. 

Het Onze Vader is een levende kracht, die letterlijk de macht in zich draagt om de beloftes van Jezus Christus realiteit in jouw leven te maken.

Het geloof werkt in het geestelijke gebied (niet te verwarren met onze ratio) om onze gebeden te verhoren, maar er is geloof nodig aan onze kant om dat te manifesteren.

Het is het geloof wat nodig is om dingen uit de geestelijke wereld te halen en over te plaatsen naar de fysieke wereld. Zoals in de Hebreeën 111.1 beschreven staat: Het geloof nu is de zekerheid er dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet.

Er staat dus niet dat het geloof het bewijs is van de dingen die niet bestaan, maar van dingen die niet gezien worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld. Dus als je iets wilt bereiken met bidden dan zul je het eerst zien dan geloven los moeten laten.

Een voorbeeld

Zie het als volgt, met dit voorbeeld:

We begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten maar het gebeurt. We hoeven niet te weten wanneer het gebeurt. We hoeven ook niet te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon zo is het lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt geloof vrij gezet, als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloftes. We hoeven ook hier niet te begrijpen hoe dat precies in zijn werk gaat. Want het gebeurt gewoon.

In het geloof is het dus niet eerst: eerst zien dan geloven, maar het is net andersom. Als je gaat bidden dan moet je jezelf gewoonweg kunnen verheffen boven je 5 zintuigen. Want eerst zien dan geloven is voornamelijk gericht op je 5 zintuigen, maar er is meer dan dat alleen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Heilige Geest van God, the Seekers Trust wat kunnen we ermee?

De heilige geest van God, is de derde persoon van de drie eenheid. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Wij als mens bestaan ook uit een drie eenheid: Ziel, Geest en Lichaam.

De Heilige Geest van God

In Johannes 14 ; 16-18 lezen we: en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geve, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Namelijk de heilige geest van God, van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet al wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe.

De Heilige geest van God, zou je dus ook de kracht in jezelf kunnen benoemen. Het is een kracht die niet in ieders bereik ligt, je zult er moeite voor moeten doen om met deze kracht in contact te kunnen komen. Iets verderop in dit artikel ga ik je iets vertellen over the Seekers Trust uit Addington, het is de moeite waard om jezelf daar eens in te gaan verdiepen.

Je zult er wel in moeten geloven en daar bedoel ik niet mee geloven in theorie. Maar geloven in de praktijk. Want als je met je hart bid, dan is dat iets heel anders dan als je enkel met je hersenen bidt.

Wat God bedoelt met de mens is niet altijd duidelijk voor de mens, maar wel voor God. Voor de heilige geest van god. Hij weet heel precies wat de bedoeling is. De mens heeft een vrije wil, hij kan dus zijn eigen pad kiezen.

De heilige geest van god kan er voor zorgen om wezens op je pad te brengen. Wanneer mensen een bepaalde weg afleggen, kan het zijn dat ze geholpen worden door het goddelijke langs een Engel.

Bidden

Weet dat het bidden altijd zijn betekenis heeft, maar dikwijls kunnen wij als mens het verband niet zien tussen het een en het ander. Het is heel belangrijk dat we tot een gebed kunnen komen, op die manier zal je toch de kracht worden gegeven om vooruit te kunnen gaan.

De zuiverheid van de heilige geest van god heeft te maken met een intentie. Het is de intentie om het echte te vinden in het leven en daarmee bezig te durven zijn, dat maakt dat je zuiver bent. Vind je zuiverheid en je vind je kracht. De kracht van de heilige geest van god.

Iedere stap die je in je leven zet vanuit liefde, maakt een vonk wakker. Een vonk die het draadje vormt tussen je hart en de buitenkant van je Aura. Innerlijke vreugde verhoogt nu eenmaal het bewustzijn.

Het is belangrijker om naar jezelf te kijken dan naar de wereld om je heen. Als je meer naar jezelf kijkt dan kun je een hele specifieke energie gaan waarnemen. De heilige geest van god, dat is hetgeen wat er voor zorgt dat je steeds meer van jezelf zult gaan ontdekken.

Woorden kunnen ons iets laten begrijpen, maar het zijn de persoonlijke ervaringen die ons iets kunnen laten voelen. Als we bidden als we contact maken met de heilige geest van god, dan verheffen we onszelf voor een moment boven onze 5 zintuigen. We verhogen op dat moment onze energie. En die ervaring stelt je weer in staat om met nieuwe energie te gaan werken.

The Seekers Trust

Wat mij ontzettend heeft geholpen om in contact te komen met de heilige geest van god is mijn ervaring geweest met the Seekers Trust uit Addington. Het is een gebedsteam wat samen met je bid op afstand. Dezelfde dag en dezelfde tijd, je kunt de dagen en de tijd zelf uitkiezen.

Dat gebed dat je dan samen doet met de Seekers Trust heeft een enorme potentie. Je voelt en ervaar energieën die je misschien nog nooit eerder ervaren hebt.

De gebeden zijn weliswaar in het Engels, maar dat maakt niets uit. Je kunt ernaar vragen en dan sturen zij het jou gratis toe.

The Seekerst Trust uit Addington, is nooit opgericht door priesters het is in die tijd opgericht door een hele gewone man die in contact kwam met de heilige geest van god (ja op zo’n manier zou je het kunnen omschrijven).

Wanneer je het licht ervaart in je wezen, dan zal het je ook steeds verder brengen. En het zal je ook steeds nieuwe inspiratie en of nieuwe ideeën aanreiken. De Heilige geest van God.

Want wanneer je ideeën en of inspiratie krijgt vanuit je oorspronkelijkheid, vanuit de heilige geest van god dan zul je ervaren dat die ander zijn. Wees stil in jezelf en luister altijd naar je eigen hart.

Jij bent het die de weg kunt vinden en niemand anders.

Je contact met de heilige geest van god, kan en zal je daarbij helpen. In die mate dat je jezelf deze houding eigen maakt in het dagelijks leven, zul je zien dat er stilaan meer vreugde in je leven komt.

Als je contact maakt met de heilige geest van god, dan zul je dus nieuwe dingen gaan ontdekken en dan kun je ook ervaren hoe machtig het werk kan zijn wat er dan in jouw gebeurd. Ontdek hierin je zelfverzekerdheid.

Het betekent dat je een stukje nieuwigheid in jezelf naar voren brengt als je contact gaat maken met de heilige geest van god. En dat je dan weer van daaruit de dingen die er vroeger waren stilletjes aan verdrijft.

Als je contact maakt met de heilige geest van god, dan voegt dat dus een hele mooie waarde toe. Je bent dan in staat om nieuwe inzichten te verwerven en in jezelf op te nemen. En van daaruit weer naar jezelf te kijken en jezelf daarin te zien veranderen.

De diepe vreugde van het contact met de heilige geest van god, zal er altijd zijn. Het laat je werkelijk als herboren voelen. En het zal verschillende deuren voor je gaan openen.

Er is een tijd om te leren en er is een tijd om te helen.

Als je iets eet dan begrijp je niet hoe je spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen, maar het gebeurt. Je hoeft dus niet te weten of te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon, zo het lichaam is zo gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt het geloof vrij gezet. Als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloften.

Zoekt en gij zult vinden

Als je daadwerkelijk in contact wilt komen met de heilige geest van god, dan zal er ook een manier gaan ontstaan waardoor dit gaat lukken.

Want er is altijd licht en waar het licht dan ook is, het roept altijd. Het licht is de magneet, het licht is datgene wat aantrekt, wat vooruit brengt en zo zal het ook altijd zijn. Dus zoek naar die innerlijke kracht die je in je hebt.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring