Duivels gedrag, satanisch, demonisch. Jazeker bestaat dat nog

Duivels wat houd dat in? Dat is een persoon die het totale kwaad voorstelt. Denk hierbij aan iemand die je kwaad aandoet. Dan denk je …of beter gezegd: je weet het vrijwel zeker onbewust of bewust dat diegene een duivels plan aan het uitvoeren is.

Sommige mensen zijn nu eenmaal meedogenloos of te wel onmenselijk of gevoelsarm. Dat soort mensen hebben geen Ziel.

Duivels gedrag

Enkele voorbeelden van een duivels gedrag:

Duivels gedrag voorbeeld 1

Pedofielen, verkrachters een aanranders vertonen ook een duivels gedrag, ze zijn onmenselijk omdat ze jonge kinderen jeugdtrauma’s meegeven.

Want een trauma zit hem niet alleen in de gebeurtenis, maar het ankert zich voor altijd vast in de Geest en in het Lichaam.
Of het slachtoffer dit nu wil of niet.

Het is gewoonweg niet meer uit het systeem te krijgen, het kan wel vervagen maar het zit en blijft erin. En wel levenslang!

Dat is dus ook een teken van een duivels gedrag. Mensen die een duivels gedrag vertonen zijn meedogenloos en daardoor denken ze alleen maar aan datgene wat ze zelf willen. Het maakt hen niet uit, of ze daarmee het slachtoffer levenslang beschadigen.

Want door dat duivels gedrag van hun, krijgt het slachtoffer hoe dan ook steeds vormen van herbelevingen. M.a.w. als iets gebeurd wat er ook maar enigszins op lijkt, dan gaan alle alarmbellen rinkelen en storten ze weer in.

De pijn van de herinneringen van het verleden begint bij de enkels van de voeten omhoog te komen, het stijgt als een draaikolk naar boven en dan schreeuwt het slachtoffer de innerlijk de pijn uit. Zie het als een vulkaan die Lava moet spuwen. Het is niet meer tegen te houden, het limiet is bereikt.

Duivels gedrag voorbeeld 2

Narcisten, manipulators, gaslighters. ( Zij hebben enkel het kwaad met iemand anders voor en om daarin te kunnen slagen willen ze eerst de volledige macht krijgen over hun slachtoffer).

En een van de dingen die ze dan doen is het slachtoffer isoleren. Hoe doen ze dat? Bijvoorbeeld: ze proberen ten koste van alles een wig te drijven tussen het slachtoffer en zijn of haar dierbare vrienden. Mijn advies heden ten dagen: het siert je als je iemand wilt beschermen tegen het kwaad! Maar wees en blijf waakzaam.

Een voorbeeld een dierbare platonische vriend van je, deelt zijn verdriet met je. Een radeloos verdriet,  waarin hij je laat blijken dat hij zijn partner niet meer vertrouwd omwille van haar  chronische leugens en bedrog. Dan wil jij die vriend beschermen, maar die bescherming die je dan aan de ander wilt geven,  mag nooit ten koste van jezelf gaan. Onthoud dat voor altijd. Onderschat manipulators niet!

Zeker dat soort vrienden die het slachtoffer van manipulatie “wakker” proberen te maken.

Bijvoorbeeld omdat men als buitenstaander intuïtief aanvoelt, dat er iets in zijn geheel niet klopt. Een buitenstaander heeft vaak de beste helikopterview, want het slachtoffer zit er midden in en bedrijft de liefde met zijn manipulator en of narcist.

Dat houdt in dat het slachtoffer enkel en alleen constant geconfronteerd wordt met het masker van de ander, wat verborgen is achter een lieve en of vriendelijke lach.

Duivels gedrag voorbeeld 3

De eeuwig durende glimlach. Alle mensen die van generatie op generatie afstammen van het Dna van de Duivel (van Satan) die dragen een masker.

En meestal hebben ze altijd een hele vriendelijke lach op hun gezicht, zijn ze strontvriendelijk. Er zijn nauwelijks emoties in hun gezicht af te lezen. Kan ook niet, want ze dragen een masker.

Als er een type mens is wat je beter niet kunt vertrouwen, dan is het dat soort mens. Het dragen van een masker behoort dus ook tot het duivels gedrag. Onthoud voor altijd, dat iemand met een duivels gedrag zich altijd vermomd achter een masker.

Het duivels gedrag, maakt het slachtoffer verward. Zie het als het paard van Troje of als een wolf met schaapskleren.

Helaas krijgen we allemaal in ons leven wel eens te maken met mensen die een duivels, demonisch, satanisch gedrag vertonen.

En ook nog heel vaak zonder dat we dat beseffen. Intuïtief voel je dan wel wat aan dat er iets niet klopt, maar je kunt er niet precies de vinger op leggen.

Dat zijn mensen die van generatie op generatie door geplant worden via het Dna van de Duivel. Het ultieme duivelse! Niet alleen het goede, maar zeker ook het slechte kan zich voortplanten. Daar is deze maatschappij wel een groot voorbeeld van.

Duivels gedrag voorbeeld 4

Ongezonde jaloezie is vaak ook een uiting van een Duivels gedrag. Want dat soort duivels gedrag gunt de andere nog niet eens het licht in de ogen.

Zou je denken, dat dit niet zo vaak voortkomt. Nou daar zou je jezelf dan wel eens behoorlijk in kunnen vergissen.
Want men weet nooit en ten nimmer wat er achter een “gemaakte” glimlach schuil gaat. En dan komen we weer terug op de uitspraak een wolf in schapenkleren.

In rationeel opzicht weet iedereen wel dat elk mens niet zomaar te vertrouwen is. Maar in de praktijk kunnen mensen zich vaak laten misleiden door datgene wat er achter een gemaakte glimlach zit.

Duivels gedrag voorbeeld 5

Pesten het chronisch pesten is ook een duivels gedrag. Ja dat zijn die kleine duiveltjes, die later ook volwassen worden.
Pesters tref je dan ook aan in alle leeftijdscategorieën. Pesters komen al voor op de lagere school, gezien dat soort kinderen ook volwassen worden. Heb je grote kans dat je ze later ook op de werkvloer tegenkomt o whatever.

Kleine kinderen die van jongsaf al aan gepests worden, raken op den duur ook beschadigd in hun psyche. En dat is vreselijk voor deze kinderen! De gevolgen van het pesten zullen ze levenslang met zich mee blijven dragen. Hoe je het ook wendt en keert.

Nogmaals het zit hem niet alleen in de gebeurtenis en of in de gebeurtenissen. Het leed, de pijn die ze hieraan overhouden verankert zich in hun geest en lichaam. En ik vind het heel triest dat dit zo vaak door de massa wordt onderschat.
Het leven van sommige mensen gaat over rails, het leven van andere mensen gaat enkel over hobbels.

Er zijn niet veel manieren om het ongezien kwaad te kunnen bestrijden. Het enigste waarmee we het duivelse gedrag kunnen bestrijden is het gebed. Precies zoals het in de Bijbel wordt weergegeven.

Wat God staat voor het licht en het duivelse gedrag staat enkel voor de duisternis. Mensen kunnen God ook nooit de schuld geven van iets. Want het is niet God die iets verkeerds doet, het zijn sommige mensen die door hun duivelse gedrag iets doen wat eigenlijk niet het licht kan zien.

Zoals ik het al eens vaker heb aangegeven op mijn Blog. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Ieder mens draagt iets goddelijks in zich, behalve die mensen die van generatie op generatie afstemmen van het DNA van de Duivel. Dat zulk mensen staan alleen in de duisternis.

Aangezien de mensen, die van God afstammen uit de drie eenheid bestaan hebben ze ook de mogelijkheid om zich tot hun Geloof te wenden. En hier bedoel ik geen kerken en of andere gemeenschappen mee. Want die zijn ook vaak manipulatief.

Ik bedoel hiermee te zeggen, dat jij en alleen jij je kunt verheffen boven je 5 zintuigen en dat doe je door een gebed. Het allerbelangrijkste gebed hierin is het Onze Vader. Dat gebed zorgt ervoor dat je op de juiste trillingsfrequentie komt.

Maar goed hier is zoveel over te zeggen en te schrijven, meer hierover vind je in een van mijn andere artikelen. Bijvoorbeeld het artikel vloek opheffen of het artikel hoe verwijder je een generatievloek.

Ik weet nu even niet meer waar precies, maar in een van dit soort artikelen staat ook een verwijzing naar een boekje en naar een video van een van de meest bekende Exorcisten in Rome. Misschien versta je het Italiaans niet, maar het is al voldoende om er aandachtig naar te luisteren. De energieën die daardoor over je heen komen.

Die alom bekende exorcist is al overleden. R.I.P maar via youtube kun je nog heel veel over hem vinden (wel allemaal Italiaans talig)

Enfin m.b.t. dat onderwerp kun je heel veel informatie lezen op mijn Blog. Dus help je zelf met al die informatie, zeker als je leven alleen nog maar uit hobbels bestaat!

Er lopen, dwalen zoveel onzichtbare energieën door het Universum waar wij als mens nog niet eens het benul van hebben.
Als je nagaat al dat wat nu zichtbaar is, was eerst onzichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan het simpele voorbeeld van een auto. Voordat iemand de eerste auto had ontworpen was de auto nog onzichtbaar.

Een ander simpel voorbeeld: voordat de smartphone werd ontworpen, was hij nog onzichtbaar.

Het Geloof in God is ook onzichtbaar, totdat je het in jezelf tot stand laat komen.

De zwaartekracht is onzichtbaar, terwijl we allemaal weten dat het bestaat. De wereld van de bacteriën is onzichtbaar, de wereld van de virussen is onzichtbaar terwijl we allemaal weten dat het bestaat.

Als je jezelf gaat wenden tot je 3 eenheid, doe dan niet een gebed afrafelen want zo werkt het niet. Ook hierover leg ik meer uit in een van mijn artikelen die ik al geplaatst heb. Als jij jezelf hierin wat meer wilt verdiepen, dan moet je daar zelf ook moeite voor doen.

Zo is het met alles in het leven, dus ook met dit.

Tot slot: zoals ik al eens eerder aangeven heb. Kunnen mensen elkaar maken, maar kunnen ze elkaar ook afbranden. Onderschat het Duivelse gedrag van sommige mensen nooit en ten nimmer.

Sommige mensen denken dat de Bijbel een of ander sprookjes boek is. In die zin dat God en de Duivel niet bestaan. Maar in de Bijbel wordt hiermee aangeven het Goede en het Kwade. Dat heeft nog altijd bestaan, gezien het kwaad zich ook voortplant van generatie op generatie zal dit ook altijd blijven bestaan.

Probeer jezelf hierin te beschermen, hoe je dat kunt doen dat kun je ook ergens op mijn Blog lezen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Gaslighting effect , als je door de ander onterecht aan jezelf gaat twijfelen

Wat is het gaslighting effect? Het gaslighting effect is een vorm van manipulatie. Diegene die het gaslighting effect toepast dat is de manipulator en of narcist. Hij of zij doet heel bewust om zijn partner mentaal te ontredderen. Je kunt hier beter slachtoffer dan partner lezen.

Gaslighting effect

Het gaslightin effect bij 2 partners mag je zien als een combinatie van 2 mensen, waarbij de gastlighter twijfel en verwarring bij de ander zaait. En het – gaslighting effect slachtoffer – wat gaat twijfelen aan de eigen manier van kijken of denken om de relatie in stand te houden.

De methode van het Gaslighting effect wordt veel gebruikt door manipulators en narcisten. Je mag wel stellen dat diegene die het Gaslighting effect toepast op de ander dat hij of zij een psychische mishandelaar is.

Door het Gaslighting effect kan het slachtoffer behoorlijk gaan twijfelen aan zichzelf en dat is ook de bedoeling van deze narcist en of manipulator.

Ze kunnen soms zo ver gaan, dat je je bij jezelf af gaat vragen of jij nu gek bent of de ander? De narcist en of manipulator past dit Gaslighting effect toe om de macht over jou belevingswereld te kunnen krijgen. Ze kunnen hierdoor je zelfvertrouwen laten wankelen en dat is ook hun opzet.

Het Gaslighting effect komt niet alleen voor tussen 2 partners, je kunt het overal tegenkomen.

Diegene die het Gaslighting effect toe passen is een ander soort mens. Een mens met kwaadaardige bedoelingen en intenties. Meestal zoeken ze een persoon die lief en goed in elkaar steekt, omdat ze deze personen vaak makkelijker kunnen bewerken. Hoe geraffineerd is dat?

Onthoud dat voldoende zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen de energie in jezelf naar boven halen. Je hoeft dan niet meer om iets te “vechten” want je merkt dat alles vanzelf gaat. Zoals het ook zou moeten zijn.

Diegene die het Gaslighting effect toepassen, doen zich meestal heel lief voor. Ze passen het “pleasen” toe, vertellen niet veel. Knikken vaak ja en amen, maar ondertussen bereiden ze hun terrein voor.

Lief zijn voor de ander

Lief zijn dat houd niet in, dat je maar altijd JA moet knikken of niet uit mag komen voor je eigen mening. Lief zijn voor de ander dat houd in eerste instantie in, dat je ook respect en begrip toont voor de gevoelens en emoties van je partner. Diegene die dat niet doet is geen waardevolle partner.

Gezien manipulators en narcisten nauwelijks rekening houden met de gevoelens en emoties van de partner, mag je dus stellen dat ze alles behalve lief zijn. Hun uiterlijk vertoon lijkt misschien lief, maar dat zijn ze dus absoluut niet. Ze behoren meer tot de “kwaadaardige” mensen die alleen maar denken aan hun eigen belang en doelen, doch op een hele egoïstische manier.

Natuurlijk zeggen ze tegen je: ik hou van je. Maar ze houden alleen maar van de ander op een egoïstische manier. Want als je echt van iemand houd, dan hou je ook rekening met de gevoelens en emoties van de ander. Dus let niet alleen het horen van de zin: ik hou van je. Maar let op de daad die daarbij getoond wordt.

Verlang niet naar de goedkeuring van de ander, als je van jezelf weet dat je goed bezig bent dan heb je geen goedkeuring nodig. Leer dus om goed voor jezelf op te komen, wees lief voor jezelf (ik dacht ik herinner je even hieraan).

Want er is niets zo erg, dan dat je ontrouw aan jezelf bent. Vroeg of laat gaat dat jouw persoonlijkheid afbrokkelen en dat is het allemaal niet waard.

Het Gaslighting effect is bedoel om jou “klein” te houden, trap daar niet in. Een manipulator en of narcist zal ten alle tijden met de vinger naar jou toe wijzen. Ik zeg dan altijd: doe dat gebaar maar eens met je handen dan wijzen er 3 vingers naar jou toe.

Daarbij praten ze altijd in de IK- vorm, ik dit en ik dat. En nauwelijks in de WIJ -vorm. Waar ben, sta  en blijf jij dan?

Gaslighters hebben er dus ook een handje aan om de zaken om te draaien. Daar wordt je als normaal mens toch hartstikke gestoord van, dus bescherm jezelf hierin goed.

Soms verdwijnen mensen uit je leven, omdat je door het Universum (het Al is) beschermd wordt dus loop ze niet achterna. Verwerk je verdriet en laat het dan los.

Let er ook op dat de Gaslighter niet gaat inspelen op je gevoelige punten. Om elkaar als partners beter te leren kennen, moet je jezelf ook transparant en kwetsbaar openstellen, dat is waar. Maar als je de pech hebt dat je iemand voor je hebt die het Gaslighting effect toepast dan is het hek van de dam. Met alle gevolgen van dien.

Kwetsbaarheid tonen is altijd goed, maar kijk eerst even de kat uit de boom met welk type mens je te maken hebt.

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog en ik doen het nu nog een keer. Manipulators en Narcisten zijn er vaker alleen maar op uit om een seksmaatje te vinden (of iemand waar ze alles van gedaan krijgen). Doch onder het mom van: ik zoek een relatie.

En op dat punt ontstaan veel gebroken harten. Ik verwijs je hiervoor naar het volgende artikel: mhhh wat voelt deze man voor mij is het liefde of enkel lust.

Want als je echt van iemand houd, lees goed a.u.b. Als je echt van iemand houd dan zij de gevoelens en emoties van de ander even belangrijk voor je als je eigen emoties en gevoelens. En dat geldt ook voor de ontplooiing als persoon en de behoeftes en wensen. Het rekening houden met de ander…

Houd de ander alleen maar van je op een egoïstische manier, dan is alles alleen maar gericht op de manipulator en narcist. Heb geen angst om tijdelijk alleen door het leven te gaan, dat is altijd nog vele malen beter dan dat je gebruikt en of misbruikt wordt.

Verwijder jezelf van het Gaslighting effect, daar doe je jezelf een heel groot plezier mee. In het begin ben je misschien heel erg verdrietig omdat je op iets beters had gehoopt. Maar onthoud: een nieuwe deur kan pas voor je opengaan als de vorige deur al dicht is. Dus laat ook je eigen stem gelden! Kom voor jezelf op, wees lief voor jezelf.

Wil je nog wat meer duidelijkheid, surf dan naar het menu en klik daar op verschillende relatieproblemen en oplossingen. Geloof me er zal een wereld voor je opengaan.

Gaslighting effect= wegwezen en dat doe je alleen maar voor je eigen bestwil. Luister naar je eigen intuïtie, je eigen hart en onderbuikgevoel want dat weet altijd de juiste weg.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring