Aartsengel Michael aanroepen een krachtig gebed (video)

Aartsengel Michael aanroepen dan kun je doen via een krachtig gebed.
Aarsengel Michael is wordt dan ook gezien als een van de machtigste engelen. Aartsengel Michael treedt dan ook op als de beschermer. De betekenis van zijn naam luidt als volgt: hij die als God is.

Aartsengel Michael aanroepen

Dit video gebed wat je zo dadelijk hieronder aantreft is dan ook voor iedereen, die net als ik gelooft in de onzichtbare wereld net als ik. Anders gezegd: het gebed is bedoeld voor iedereen die net als ik, gefascineerd is en gelooft in de mysterieuze kant van het leven.

De mysterieuze kant van het Universum, dat houdt o.a. ook in dat je jezelf verheft boven je 5 zintuigen. Want als je alleen maar tewerk gaat op je 5 zintuigen dan blijf je meer in contact met het Aardse.

Zoals een ieder misschien al weet, gaat een gebed door de Ether net zoals het signaal van de Radio en of de TV. Het is onzichtbaar, je kunt het niet waarnemen met je 5 zintuigen maar het is er wel.

Net zoals de zwaartekracht bestaat, de wereld van de bacteriën en virussen die je ook niet met het blote oog kan waarnemen. Zo zou je het mogen bekijken.

Voordat je het gebed van Aartsengel Michael gaat opzeggen. Is het van belang dat je jezelf vooraf al in de Hogere sferen doet plaatsen. Hoe doe je dat? Dat doe je door eerst het Onze Vader gebed op te zeggen.

Want hoe dan ook, het Onze Vader gebed is het meest krachtigste gebed wat er bestaat. Jezus Christus gaf ons hier het voorbeeld van.

Het enigste wat hier van belang is dat je een gebed nooit afraffelt in theorie. Want dan werkt het gewoonweg niet. Dit geldt voor het Onze Vader gebed, maar dat geldt ook voor de gebeden die je richt tot de Aartsengelen. In dit geval dus Aartsengel Michael..

En het is vaak het mysterie, het gebed wat het zo mooi maakt. Anders gezegd: het werken met de krachten die onzichtbaar zijn.
Eigenlijk is alles wat je nu ziet, voorheen onzichtbaar. Denk hierbij even terug aan de telefoon die ze toen hadden uitgevonden, aan de eerste auto’s die er kwamen en ga zo maar door.

Het was voorheen onzichtbaar totdat het zichtbaar was gemaakt. De Universele krachten is iets wat ons menselijk verstand te boven gaat. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je het gebed aan Aartsengel Michael opzegt op het moment dat je jezelf bevind op een hogere trillingsniveau.

En nogmaals dat doe je door hart en ziel in je gebed te leggen, want dan krijg het ook een totale andere frequentie dan dat je het gebed enkel en alleen maar in theorie zou opzeggen.

Even tussendoor: God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Wat houdt dat in? Probeer hier eens bij stil te staan. God schiep de mens naar zijn gelijkenis: wij als mens bestaan uit Ziel, Geest en Lichaam. Net zoals de drie eenheid van God, Jezus Christus en de Heilige Geest.

Aartsengel Michael wordt dan ook samen met Aartsengel Gabriel benoemd, in het eerste en het tweede testament. En dat is niet voor niets.

Alle leven is een, wij zijn allen samen verbonden, in het ene, algemene en in het Universele leven. Vandaar dat je op een hogere frequentie ook contact kunt maken met de Aartsengelen in dat geval dus Aartsengel Michael.

De ware, levende krachten in ons leven en in de wereld rond ons werkende, zijn voor het aardse oog nu eenmaal onzichtbaar. Maar als iets onzichtbaar is dan wilt het nog niet zeggen dat het ook niet bestaat.

De wet van verbondenheid tussen het stoffelijke en het geestelijke is wonderlijk in haar werkingen. Een voorbeeld: mensen die zich door sommige sombere stemmingen laten beheersen, trekken ook sombere dingen tot zich aan. En hierdoor raak je alleen maar ontmoedigd en wanhopig.

Want een mens kan veel hebben, maar overal is een grens. Dus i.p.v. je energie te gaan steken in het piekeren, kun je beter je energie steken in een gebed. In dit geval kun je jouw gebed richten tot Aartsengel Michael, vergeet wel vooraf niet om jezelf op de juiste frequentie te plaatsen door vooraf het Onze Vader gebed op te zeggen.

Zorg er dan ook voor dat er op die momenten niemand is die je stoort want anders wordt je weer uit de juiste flow gehaald en dat is niet de bedoeling.

Hier kun je wat meer lezen over hoe je een vloek kunt opheffen en of generatievloek.

Maar nu gaan we eerst naar het krachtige gebed om Aartsengel Michael aan te roepen

Een krachtig videogebed om Aartsengel Michael aan te roepen

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Gewoon een mooie song….

Sharing with friends is Caring

Aartsengelen aanroepen? Wat is er vooraf zeker nodig?

Aartsengelen aanroepen? Lees dan eerst dit even vooraf, want dat is wel zo belangrijk! Vandaag gaan we ons verdiepen in de Magie van Aartsengelen en of je Beschermengel. De Bijbel bevat ongeveer tweehonderd rechtstreekse verwijzingen naar engelen. En er zijn nog ontelbare indirecte verwijzingen te vinden.

Hier tref je een videogebed aan voor Aartsengel Michael aan te roepen.

Gaandeweg in dit artikel bespreek ik stuk voor stuk enkele van de meest bekende aartsengelen.  Wil je dat meteen lezen? Scoll dan naar beneden. Doch misschien mis je dan dat ene aanknopingspunt wat oh zo belangrijk is. Dus ik zou tegen je willen zeggen, neem je de tijd om dit artikel op je gemak door te lezen.

Hulp inroepen van Engelen, plaats jezelf op de juiste frequentie ( Tip!)

Aartsengelen aanroepen

De oude schrijvers gaven eigenlijk geen toelichting om de eigenschappen van de aartsengelen te omschrijven omdat ze er vanuit gingen dat iedereen dat wel al wist. Aartsengel aanroepen wat de normaalste zaak van de wereld. In de tijd van de Bijbel verschenen de aartsengelen wanneer dat nodig was. En vertrokken ze ook weer als hun taak volbracht was.

Engelen van de lagere rangen, zijn over het algemeen geesten van mensen die overleden zijn en doorleven als een wezen op een hoger bestaansniveau.

Boven de engelen, staan de aartsengelen. Zij bevinden zich op een nog hogere staat van bewustzijn. Aartsengelen aan roepen omdat zij kunnen je inspireren, verzachten en of veranderen. Als je de aartsengelen aanroept is het van belang dat je jezelf ontvankelijk kunt opstellen.

Op deze aarde moeten we dagelijks leren omgaan met acceptatie, teleurstellingen en afwijzingen. Helaas kunnen wij ons hier niet aan onttrekken, zo werkt het nu eenmaal in deze wereld. En wij zitten eraan vast of we dat nu willen of niet.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

En helaas beroven al deze dingen ons van onze levensenergie. Als je jezelf wendt tot de aartsengelen, engelen en of tot het Goddelijke deel in jezelf. Vergelijk dit met een dynamo die spirituele kracht of licht genereert waarmee het Universum is gevuld. Aartsengelen aanroepen doe je met veel warmte en liefde.

In de Bijbel staan talloze verwijzingen naar dit licht.

Gebeden

Aan alle gebeden, waarmee je de aartsengelen aanroept gaat eerst het Onze Vader aan vooraf. Dit is iets wat je niet mag onderschatten. De frequentie van het Onze Vader heeft een mystieke en scheppende kracht. Het bidden of te wel aanroepen moet even georganiseerd zijn als een chemische formule. Je moet vragen om iets gedaan te kunnen krijgen.

Het Onze vader gebed is een voorbereidend gebed dat aan andere gebeden extra kracht verleend.

Het Onze Vader

Onze vader, die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Zowel in de hemel als op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook vergeven wij onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwaad
Want uwer is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In der eeuwigheid
Amen

Zoals Jezus Christus het uitlegde, mijn vader is jouw vader. De vader van iedereen en daarom Onze Vader.
Vandaar dat het belangrijk is dat je eerst de activerende kracht moet inschakelen, voordat je de aartsengelen aanroept.

Het gebed zorgt ervoor dat het effect geeft en het via de juiste kanalen kan lopen. Je moet jezelf dus eerst aansluiten, als je dit niet doet dan gaan je gebeden verloren.

Aartsengel Michael

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Michael wordt ook wel de machtige beschermer genoemd. Hij is de aartsengel die ongewenste energieën kan wegnemen. Hij heeft een zwaard in zijn hand waarmee hij etherische koorden kan doorsnijden.
Denk hierbij aan de verbindingen met mensen uit je verleden. Jet kunt aartsengel Michael ook vragen om je moed en kracht te geven. Of om stappen te zetten, waarvan jij weet dat het belangrijk is dat je ze zet.
Aartsengel Michael, begeleid je als het gaat om je levensdoel.

Aartsengel Raphael

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Raphael heeft de taak om heling tot stand te brengen. Zowel voor mensen, dieren en of situaties. Aartsengel Raphael help je om weer in je eigen kracht te kunnen komen.

Aartsengel Gabriel

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Gabriel Is de boodschapper van God, de beschermer van de communicatie. Aartsengel Gabriel helpt ons bewust te worden van de Christus in onszelf. Daarnaast kan aartsengel Gabriel helpen bij het vinden van de juiste motivatie. Of bij het overwinnen van uitstelgedrag.

Aartsengel Uriel

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Uriel is de engel van de wijsheid en ideeën. Je kunt aan aartsengel Uriel altijd vragen om je oplossingen voor je probleem te laten zien. Ook hij helpt je om in contact te komen met je diepe innerlijke.

Aartsengel Metatron

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Hij is de aartsengel die de nieuwetijds kinderen begeleid en ondersteunt. Je kunt bij hem terecht om je innerlijke kind te voelen. Voor alle spirituele inzichten kun je bij aartsengel Metatron terecht. Je kunt aan hem ook vragen om hulp te geven bij de opvoeding van je kinderen. Dat wordt vaak gedaan als het om hooggevoelige kinderen gaat.

God

Aartsengelen aanroepen doe je omdat zij de boodschappers van God zijn. Geen enkel mens kan met zekerheid zeggen wat of wie God is. De onmetelijkheid van God valt buiten elke beschrijving om. Het enigste wat we van de Bijbel weten is dat God de mens schiep naar zijn gelijkenis.

Vandaar dat je jouw binnenkamer zult moeten vinden. Niets is te klein of te groot om voor te bidden. Vraag hulp bij al die dingen in je leven, waarover je jezelf zorgen maakt.

Er is door niemand minder dan door Jezus Christus zelf verteld, dat wanneer je op de juiste manier bidt het je ook gegeven zal worden. En wat is de juiste manier van bidden? Je bid met je hele hart en ziel. Je verheft jezelf voor een moment boven je 5 zintuigen, omdat je weet dat er meer is dan datgene wat je kunt waarnemen.

Je moet ernaar streven om een sfeer van kracht en betrokkenheid op te bouwen. Als je in die sfeer zit, dan merk je dat vanzelf. Het is eigenlijk niet goed in woorden uit te leggen hoe je jezelf dan voelt. Weet je woorden kunnen je wel iets laten begrijpen, maar het zijn de ervaringen die het je laten voelen.

Hoe meer en toegewijd jouw gebed wordt uitgesproken hoe meer het een opeenhoping van psychische kracht wordt.

Generatievloek

Als jij vermoed dat je last zou kunnen hebben van een generatievloek of van een zelfvervloeking.

Het gebed

Het gebed werkt door in de Geest. Net zoals je niet begrijpt hoe je spijsverteringsorganen werken, wat ze moeten doen als je iets eet. Hoef je het ook niet te begrijpen want het gebeurd gewoon. Zo is het lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt het Geloof vrij gezet als je jezelf voedt met het gebed. Jouw Geest jouw Goddelijke ik weet dan wat het moet doen.

Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft (Marc. 9:23)
En al wat gij in het gebed gelovig vragen, zult gij ontvangen (Matt 21:22)

Het enigste wat je echt niet moet doen, is bidden in Theorie want dan werkt het gewoonweg niet.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Het kan zomaar zijn, dat het zoekwoord wat je ingetypt hebt bij Google, je op dit Blog al een antwoord geeft. Kijk daarvoor bij de categorie. Zo werkt het nu eenmaal bij de aartsengelen….

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring