Gebedstijden voor Christenen, wanneer het gebed pas echt werkt

Gebedstijden die kun je zelf invullen, het ligt eraan of je een ochtend of avondmens bent. De gebedstijden in de ochtend werken het allerbeste rond 05.30 het is dan nog vrij stil en rond die tijd of even later gaan de vogeltjes fluiten.

De gebedstijden in de ochtend zijn heel erg fijn, omdat je dan nauwelijks gestoord wordt door je telefoon of door iets anders.

Als je liever kiest voor gebedstijden in de avond dan zou dat zo rond 20.00 uur kunnen zijn of rond 22.00 uur. Sommige mensen passen de gebedstijden ook in de nacht toe, zo tussen 02.00 en 04.00 uur. Volg hierin gewoonweg je eigen hart.

Gebedstijden

Mensen die niet begrijpen dat de verandering eerst moet plaats vinden in hun geest en vanaf daar pas doorwerkt in hun ziel en lichaam zijn meestal teleurgesteld.

We moeten goed beseffen dat alles wat je ooit in het christelijk leven nodig zult hebben, is in zijn geheel al in je geest aanwezig. De heilige geest van god, de trooster die Jezus christus ons zond.

Ons lichaam heeft niet alles onder controle, vaak gaat het met de stroom mee van wat het ziet, proeft, hoort, ruikt en voelt. Tenzij je jezelf verheft boven je 5 zintuigen. Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden.

Een aan zichzelf overgelaten mens reageert gewoon op de 5 zintuigen, en gaat me met wat er in de fysieke dimensie gebeurt.

We moeten niet vergeten dat God alles wat je ooit nodig zult hebben al binnenin je wedergeboren geest gelegd. En als je eenmaal gelooft dat je dat ook daadwerkelijk bezit, dan wordt elke twijfel geëlimineerd.

Op het moment dat je Jezus Christus als je heer en redder hebt aanvaard, zal je geest ook veranderen. Het gaat er dus om dat je tijdens je gebedstijden gaat beseffen hoe je dat gene wat hij binnenin je heeft geplaatst kunt vrijzetten. Daar gaat het dus om.

Tijdens je gebedstijden moet je nooit bidden vanuit de theorie (puur verstandelijk), maar je moet den bidden vanuit je hart. Want als je bid vanuit je hart, dan geeft dat een heel ander effect dan dat je bid vanuit de theorie. Als je bid in de theorie, dan gooi je maar wat woorden de lucht in, neem dat mee in je zelfverzekerdheid.

God heeft je als gelovige alles gegeven toen je wedergeboren werd. Wat houd dat in de wedergeboorte? De wedergeboorte houd in dat je vanuit jezelf op zoek gaat naar Jezus Christus.

Alle wedergeboren christenen hebben dezelfde mate van geloof ontvangen, dezelfde kracht, dezelfde wijsheid en de zelfde capaciteiten als alle andere christenen.

We hebben alles dus al in ons, we hoeven het alleen maar vrij te zetten. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dat houdt in dat wij ook over de heilige drie eenheid beschikken. Vergeet dat niet tijdens je gebedstijden.

Sommige mensen denken dat Gods kracht zich ergens bevindt en dat ze iets moeten doen om deze kracht te kunnen verkrijgen. Maar God heeft het allemaal al in ons gelegd. We moeten dus proberen om niet meer alleen naar de fysieke dimensie te kijken maar naar de geestelijke spiegel van God.

Tijdens je gebedstijden moet je geloven dat je de Gods gerechtigheid in Christus bent.
Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn blog en ik zal het bij deze nog eens aanhalen.

Het Lichamelijke

Ik begrijp niet hoe mijn spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als ik iets eet, maar het gebeurt. Ik hoef niet te weten en of te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon, zo is het lichaam gemaakt.

Het Geestelijke

Op bijna dezelfde manier wordt geloof vrij gezet. Als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloften.

“Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft”(Marc 9:23)
“En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen”(Matt 21:22)
“Doch wanneer hij komt de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid”(Joh 16:13)
“Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden”(Matt 15:7)

Gebeden

Vaak voor of na onze gebedstijden lijkt het alsof onze gebeden niet beantwoord worden. Eigenlijk zouden we beter kunnen benadrukken dat het lijkt of onze gebeden niet beantwoord worden.

Een gebed is geen toverstokje. Als je tijdens je gebedstijden bidt, dan bouw je geestelijke weerstand op. Hier wordt met de geestelijke weerstand niet je verstand bedoeld. We hebben het over het geestelijk wat voorkomt vanuit het geloof in God.

God werkt in het geestelijke gebied, omdat God Geest is. Vandaar dat hij in het geestelijke gebied werkt om onze gebeden te verhoren, maar er is dan wel geloof nodig aan onze kant om dat te kunnen manifesteren. Om dat te kunnen vrijzetten, want zonder geloof en of zonder voldoende geloof werkt het gewoonweg niet.

Het geloof

Het geloof is niet het bewijs dat er dingen bestaan, maar van dingen die niet gezien kunnen worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld.

Vaak wordt er gezegd, je moet het van de geestelijke wereld toetrekken naar de fysieke wereld. Dat komt omdat het geloof reikt binnen het geestelijke gebied.

Het is net als een radiosignaal of een televisie of wifi zender. Ze zenden voortdurend uit in de Ether. Je kunt in een ruimte zijn waar je die signalen niet kunt horen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. En hier mag je aan denken als je bid tijdens je gebedstijden.

Tijdens je gebedstijden moet je erbij stil staan, dat je jezelf zult moeten afstemmen op de juiste frequentie. Dan trekt de radio die signalen uit het gebied dat we niet kunnen waarnemen en transformeert ze naar het bereik dat we het kunnen horen met ons menselijk oor.

De fysieke en geestelijke wereld

De fysieke en geestelijke wereld bewegen parallel aan elkaar. God beweegt en antwoord jouw gebed, maar je zul het nooit zien manifesteren in het fysieke, tenzij je jouw geloof de kloof laat overbruggen tussen het ongeziene geestelijk gebied en de fysieke wereld waarin je leeft.

De Bijbel

Zoals in de Bijbel staat verhoort God onze gebeden, maar er kunnen van allerlei dingen aan de hand zijn tussen de tijd dat hij jouw gebed verhoort en dat jij het antwoord ziet manifesteren. Denk daaraan voor en na je gebedstijden.

Je moet blijven geloven, hoe moeilijk dat ook soms kan zijn. Moeilijk in die zin omdat je de ene tegenslag na de andere te verwerken krijgt. Maar dat zou ook zou zijn zonder je geloof. Je moet dus blijven geloven, wan het geloof moet uitreiken in het geestelijk gebied en het antwoord overbrengen naar het fysieke gebied. Daarom is het geloof zo belangrijk.

Samen bidden

Sommige mensen geloven erin dat het samen bidden met andere gelovigen meer kracht aan het gebed zouden kunnen geven. Natuurlijk is Jezus Christus op dat moment in hun midden, maar Jezus Christus is net zo goed aanwezig wanneer een gelovige in zijn eentje bid.

Het samen bidden tijdens de gebedstijden kan een extra support zijn voor mensen die zich eenzaam voelen en of voor die mensen die een hart onder de riem nodig hebben. Of voor de mensen die dat gewoonweg fijn vinden.

De schrift suggereert nergens dat de gezamenlijke gebeden tijdens de gebedstijden krachtiger zijn dan de individuele gebeden in Gods handelen. Het bidden is dus een individuele band opbouwen met God.

De uitspraak van Matteüs

De uitspraak van Matteüs 18:19-20 want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn daar ben ik in hun midden. Die uitspraak wordt vaak als een verkeerde interpretatie gezien. Want het is onzin om te geloven dat er een of andere magische turboknop ingedrukt zou worden als je met meerdere personen bidt. Het kan wel voor een extra sfeer zorgen, dat wel.

En het kan een ander wel support geven als je tegelijkertijd met meerdere personen bidt. Ik zou zeggen: volg je eigen hart hierin, want dat is altijd goed. Voor als je met een gebedsteam of afstand wilt werken, bekijk deze website dan eens The Seekers Trust Addington.

Zoals de Bijbel ons al heeft aangegeven: heeft God de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat we zelf ook over de heilige drie eenheid beschikken.

Met andere woorden, we zullen het toch allemaal zelf moeten doen. We zullen zelf het contact moeten leggen met ons geestelijke deel. Dat geestelijke deel wat God ons geschonken heeft.

Zoals ik al eerder aangaf heeft dat geestelijke deel, niets te maken met ons verstand. Integendeel als we contact willen maken met de geestelijke wereld van God. Dan zullen we onszelf moeten verheffen boven onze 5 zintuigen. Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden en echt te geloven tijdens je gebedstijden.

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het meest krachtigste gebed wat er is. Het was het gebed waarmee Jezus Christus zich tot God wendde. Voorafgaand aan ieder gebed is dus het Onze Vader gebed nodig.

Onze Vader die in den Hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in den hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan andere vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van den boze

Want van u is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in de eeuwigheid

Amen

De letterlijke betekenis van Amen= zo zij het!

Hemelse Vader
Ik dank u dat u door het geloof in Jezus Christus uw natuur en geest met mij gedeeld heeft.
Ik plant dit geloof en geef het water met uw woord
En ik verwacht dat het groeit en bergen zal overwinnen in mijn leven
Dank u Heer dat heel veel voor mij mogelijk gaat zijn, als ik vanuit mijn hart doe
In Jezus Christus naam

Amen

Het is belangrijk dat je tijdens de gebedstijden, openstaat voor de ingevingen en of de inspiratie die je krijgt. Als je op een juiste manier gaat bidden dan zullen de antwoorden vanzelf komen.

Gods wonderbaarlijke en wonder wekkende kracht heeft mij belooft, dat wanneer mijn menselijke kracht eindigt zijn wonder wekkende kracht mij erdoorheen zal helpen.

En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is genoeg want de kracht openbaart zich als eerste ten volle in zwakheid. Opdat de kracht van Christus over mij heen kome.

Op het moment dat je tijdens je gebedstijden gaat bidden, dan bidt je niet meer in theorie. Je gaat je richten op je Geest i.p.v. enkel op je 5 zintuigen. Op die manier verhef jij jouw geest, wanneer je dat doet, vertel jij je lichaam wat het moet doen.

Precies zoals we onze 5 zintuigen getraind hebben zo kunnen we dat ook met onze Geest doen. Denk aan de God van licht…

Door die dingen te doen waar hij jouw geest de kracht voor heeft gegeven. Door te bidden, door te bidden vanuit je hart tijdens je gebedstijden. Want wat je in geloof vrij zet laat kracht ontstaan.

“Zolang u louter en alleen in een stoffelijke en verstandelijke wereld leeft, werpt u uzelf hindernissen op die u zolang u leeft, de weg zullen belemmeren”.

“Wordt u echter uw eenheid, uw verbondenheid met het oneindige leven en de oneindige macht bewust. En opent u uw ziel voor zijn inwerkingen, dan zult u gaan ondervinden dat u een gehele nieuwe levensfase ingaat. En dat is waar dat uw kracht zal zijn als de kracht van tien anderen omdat uw hart zuiver is”.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Evangelist Christendom, leren bidden welke energie brengt dat met zich mee?

Evangelist betekenis? Evangelist wat houd dat in? Een evangelist is letterlijk de brenger van het Evangelie van de “goede boodschap”. Er zijn vele nationale en internationale evangelisten. En iedere evangelist heeft weer zijn eigen methodes om het evangelie te verkondigen.

Als evangelist verspreid ik via internet deze krachtige gebeden die van toepassing zijn op de heling van Ziel, Geest en Lichaam. Vooraf aan deze krachtige gebeden wil ik je het e.e.a. beter laten begrijpen. Want gebrek aan kennis kan je afhouden van genezing. Scroll je mee?

Ik splits allinea’s even op in delen, zodat later e.e.a. wat makkelijker terug te vinden is.

Evangelist Alicia

Evangelist Alicia deel 1

In het dagelijkse leven leef ik vrij geïsoleerd, als soms iemand iets aan me vraagt over het Goddelijke dan geef ik antwoord. Als ze teveel verdriet en tegenslagen moeten verwerken, dan reik ik ze meestal het gebed aan om de Generatievloek op te heffen. Of het gebed om de zelfvervloeking op te heffen.

Een mooi voorbeeld

Een mooi voorbeeld gegrepen uit het dagelijkse leven. 

Heel recent kwam ik per toeval via internet met een Duitse man in gesprek. Hij vertelde me dat zijn moeder was gestorven op haar 46ste. Op latere leeftijd toen hij getrouwd was, verloor hij zijn vrouw aan dezelfde vreselijke ziekte, waar zijn moeder ook aan overleden was. Zijn eigen vrouw stierf dus ook op haar 46ste. Mij begonnen gelijk de alarmbellen te rinkelen.

Ik dacht meteen: goh daar kon wel eens een generatievloek rusten op die Familie? En te wel op de vrouwen in die familie. Hij vertelde me gaanderweg ook, dat hij een dochter had van 28 jaar.

Goh zei ik tegen die onbekende man, heb je er ooit eens bij stilgestaan dat er wel eens een Generatievloek op je familie zou kunnen rusten? Laat het maar eens bezinken, wat ik nu tegen je heb gezegd. En als je mij erom vraagt dan reik ik je dat gebed wel aan. In dit artikel van mij staat het gebed om een Generatievloek op te heffen.

Uitspraak van Jezus Christus: Niemand komt tot de Vader dan door mij,

Heb ik een theologische achtergrond? Nee echt niet, het voordeel hiervan is dat ik het dan ook anders en misschien met meer diepgang kan brengen. Men hoeft ook niet perse een theologische achtergrond te hebben als je wilt bouwen en vertrouwen op het Woord van God en op de Bijbel.

Ik hou er niet zo van om mezelf dan op dat vlak,  in een “hokje” te moeten plaatsen. We zitten nu in de 20ste eeuw! Van oudsher af aan leerde Jezus Christus ons hoe we het Zelf allemaal konden doen.

De Bijbel legt je uit dat alles draait om het triggeren van je eigen Christusbewustzijn. De ene persoon doet het op die manier en een ander weer op een andere manier. Dat maakt allemaal  niet uit, als het je maar lukt en als  je maar bij je doel uitkomt.

Hoe werd ik evangelist?

Ben ik altijd een evangelist geweest? Nee echt niet, ik geloofde wel in God en in al het bovennatuurlijke. Maar daar had je het dan ook mee gehad. Bidden deed ik ook, doch achteraf besefte ik dat ik alleen maar in theorie deed bidden (mijn toenmalige onwetendheid).

Passie

Het was wel van jongs af aan altijd mijn Passie om te werken met energieën. Zo werkte ik met menselijke energieën als relatietherapeute. En met energieën van het menselijk energieveld (de Aura en Chakra’s) als Magnetiseur. Het Etherisch lichaam is de blauwdruk van het fysieke lichaam. En toen?

 • Toen kreeg ik op een dag “per toeval”op een dag een heel groot Kerkelijk Mariabeeld cadeau
 • Daarop kwam ik “per toeval” in contact met The Seekers Trust (The Harmony Prayers)
 • Van daaruit kwam ik weer “per toeval” in contact met verschillende Amerikaanse en andere Internationale Bijbel leraren
 • En zo ging bleef het allemaal maar versneld doorgaan
 • Alsof ik ergens naar toe werd gezogen en ikzelf even niets meer te bepalen had

Evangelist Alicia deel 2

De Bijbel

Ik werd als het ware gezogen naar de diepgang achter de woorden van de Bijbel. Had ik dat ooit van mezelf verwacht? Nee echt niet!

Daarop ging ik eerst een Nederlandse Bijbelstudie volgen, maar daar haalde ik niet echt voldoening uit. Toen kwam van het een weer het ander en ben ik Bijbelstudies bij verschillende Amerikaanse en andere internationale Bijbelleraren gaan volgen. Hier haalde ik wel die voldoening uit waar ik naar op zoek was.

De dingen begonnen me opeens wel te dagen!

Maar nu genoeg over mij, ik ga jullie nu de krachtige gebeden aanreiken in de hoop dat het een mooie en positieve wending aan je leven mag geven.

Ieder mens beloopt zijn of haar weg. En soms wordt je aangestuurd door het bovennatuurlijke of je dat nu wilt of niet. Het gebeurd gewoon en het beste is dan om er ook aan toe te geven.

Evangelist Alicia deel 3

Kritiek op God

Mensen die kritiek hebben op God, die hebben dat meestal omdat ze er zelf geen ervaring mee hebben,
Iemand die er zelf geen ervaring mee heeft kan er uiteraard geen zinnig woord over zeggen. Laten we eerlijk zijn.

Evangelist Alicia deel 4

Gaven van de Geest

De gaven van de geest overstijgen de werking van ons eigen verstand.
Wij zijn een Geest, geschapen naar het beeld van God die Geest is.

De tijden zijn veranderd, vele mensen geven God ergens de schuld van. En dan vraag ik me af waarom ze de Duivel nergens de schuld van geven? Maar goed, hoe meer je de Bijbel bestudeerd, hoe meer inzichten je krijgt.

Het Onze Vader gebed

Ieder evangelist weet dat het Onze Vader gebed het meest belangrijkste gebed is. Jezus Christus gaf ons dat voorbeeld. En Jezus Christus werd ongeveer na zijn 30ste de grootste Evangelist ooit. En niet alleen in woorden maar bovenal ook in daden!

Evangelist Alicia deel 5

Onze Tong

Onze Tong beheerst ons lichaam en stuurt ons bestaan.
Het gebed is het allerbelangrijkste wapen in de Geestelijke strijd.
Je hoeft het niet allemaal te begrijpen het gebeurd gewoon.
Mits je jouw Geest kunt verheffen boven je 5 zintuigen
Want ons verstand gelooft alleen dat wat het met de 5 zintuigen kan waarnemen.
Wat je in geloof vrijzet laat kracht ontstaan.
Zonder die kracht van God in ons leven, is ons leven met God slechts gebaseerd op theorie (1 Korintiers 4:20)

Evangelist Alicia deel 6

Uiteraard gaat ieder mens bij ziekte eerst naar een huisarts en of specialist. Want daar zijn ze voor! Krachtige gebeden voor genezing mag je dan ook alleen zien als een extra aanvulling.
Verklaar in Geloof

Evangelist Alicia deel 7

Verklaar in Geloof

Verklaar in Geloof,
Ook al kan ik het niet zien.
Ik weet dat Gods Woord zegt:
Dat als ik bid en geloof dat ik dan alle antwoorden zal ontvangen.

Het zal zich gaan manifesteren, vanuit het onzichtbare (Geest) wordt het naar het zichtbare toegehaald (Fysiek).

Op het moment dat ik bidt, wordt er een enorme kracht vrij gezet in de Geestelijke wereld.
Want God heeft het al gedaan!
Op het moment dat ik bid, vloeit de kracht van God door me heen.
Ik heb het nog nooit gezien, maar ik weet dat het er is.
Mijn Geest, mijn Christusbewustzijn weet dat het er is!

Gods Geestelijke materie

De Geestelijke dimensie in en om ons heen is veel belangrijker dan het verstandelijke aardse menselijke en stoffelijke.

Om ons te kunnen opbouwen in de Geest hebben we Gods geestelijke gaven nodig. Want de zichtbare wereld wordt geregeerd door het onzichtbare.

De ketenen waarmee mensen geboden zijn die zijn geestelijk. De bolwerken die afgebroken moeten worden zijn Geestelijk.

Evangelist Alicia deel 8

De Wil van God

Om de wil van God tot stand te zien komen, hebben we de gaven van de Geest nodig. Het lichaam is een volger en geen leider!

Als je de navolgende gebeden goed wilt toepassen, dan is het nodig dat je de tweestrijd in jezelf gaat opheffen. Geloven en toch niet helemaal geloven.

Gaan er 2 tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn? Dus wordt het eens met jezelf!

Want het geloof van een persoon die nog in tweestrijd is met zichzelf zal gewoon niet werken. Men moet leren om je Ziel, Geest en Lichaam op elkaar af te stemmen voordat je ook maar iets kunt verwezenlijken.

Evangelist Alicia deel 9

Hoe doe je dat?

Begin als eerst je Geest te voeden met het Woord van God. En wel op die manier zoals je je lichaam voed met voedsel. Op die manier zal jouw Geest de leiding krijgen.

Realiseer je dat het niet in het natuurlijke gedaan kan worden, eerst moet het zich in de Geest gaan rijpen. Op het moment dat het in de Geest gerijpt is. Haal je het van het onzichtbare naar het zichtbare toe. Het woord van God maakt ons meer dan eens duidelijk, dat we leren leven door zijn Geest en niet alleen op eigen kracht. Daar gaat het allemaal om!

Krachtige gebeden

Als eerste bid je het Onze Vader want dit is altijd het voorbereidend gebed. Het zorgt ervoor dat je op de juiste frequentie komt. Jezus Christus gaf ons daar het voorbeeld van.

Indien gij nu van Christus zijt dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen van het Testament (Galaten 3:29)

Evangelist Alicia deel 10

Navolgende krachtige gebeden

Hemelse Vader, ik sta op uw Woord en ik verwacht van U dat u aan mijn zijde blijft.
Ik laat uw wind over al mijn akkers waaien

Kyrie Eleison (Heer ontferm u over ons)

Ik ben Gods Gerechtigheid in Christus
Ik geloof dat ik ontvang
Ik geloof in de liefde die Jezus Christus voor mij heeft
Ik en de Vader zijn een (God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis)

Amen

Hemelse Vader
Ik dank u dat u door het geloof in Jezus Christus uw natuur en geest met mij gedeeld heeft
Ik plant dit geloof en geef het water met uw Woord
En ik verwacht dat het groeit en bergen zal overwinnen in mijn leven (Romeinen 10:17)
Laat de openbaring, ingevingen en antwoorden komen.

In naam van Jezus Christus !

Amen

Evangelist Alicia deel 11

God wonderbaarlijke kracht

Gods wonderbaarlijke kracht en wonderwekkende kracht heeft mij belooft dat wanneer mijn menselijke kracht eindigt zijn wonderwekkende kracht mij er doorheen zal helpen.

Geest ben ik, een Heilige zoon van God. Vrij van alle beperkingen, veilig en vrij om te vergeven.

Ik dank U dat u mij heeft overgebracht van het Koninkrijk van de duisternis in het Koninkrijk van uw licht en liefde.

In naam van Jezus Christus

In naam van Jezus Christus
Leg ik mijn handen op mijn lichaam en spreek ik genezing uit over heel mijn Ziel. Geest en Lichaam.
Laat deze genezing stap voor stap zichtbaar worden in mijn fysieke lichaam.
Ik zegen nu, mijn Ziel, Geest en Lichaam met Gods helende kracht en spreek gezondheid, vreugde en liefde uit.

Evangelist Alicia deel 12

Heilige Geest

Heilige Geest,
Ik sta u via Jezus Christus toe om mijn leven nu te helen en ook om de onderliggende patronen in mijn leven te helen die ten grondslag hebben gelegen van deze kwaal.

Heilige Geest

U staat erom bekend dat u mensen inspireert, leid en bemoedigt, doe dat nu ook bij mij!

Amen

Evangelist Alicia deel 13

Ezfeziers 1:11-13

Ieder persoon die in Jezus Christus gelooft wordt automatisch vergezeld met zijn Heilige Geest

Jezus Christus werd verwekt door de Geest
Jezus Christus werd geleid door de Heilige Geest
Jezus Christus ontving de kracht van de Geest
En het is door de Geest dat hij zich voor ons opofferde

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Het Christendom, welk geheim zit er achter het Goddelijke?

Het Christendom is een religie die gebaseerd is op het Evangelie. In het Nieuwe testament duidt het Evangelie op de boodschap die door Jezus Christus is verkondigd.

In het Christendom maakt Jezus Christus ons duidelijk dat God het al allemaal gedaan heeft. God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. En dat het aan ons is, om ons erfgenaam te maken van het Testament.

Note: Dit artikel is vrij lang omdat het het hoofdartikel is de navolgende artikelen van deze categorie zullen korter zijn.

De zelfverzekerdheid in het Geloof

Als je gelovig bent dan is zelfverzekerdheid in je eigen Christusbewustzijn nodig. Het Christendom maakt je duidelijk dat je zelf aan je eigen kracht kunt werken. Daar wordt niet de gewone kracht mee bedoeld, maar de kracht van je eigen Christusbewustzijn.

Jezus Christus is voor ons door een hel gegaan. Dat deed hij door zich te laten pijnigen en aan het kruis te laten nagelen. Naderhand stond hij uit de dood op. Door de levende Jezus Christus in je leven toe te laten, komt de Geest van Christus in je leven. Jezus Christus noemde deze spirituele eenwording ook wel de wedergeboorte. Waardoor een relatie tussen God en de mens mogelijk wordt.

Het Christendom

God heeft het dus al allemaal gedaan, het is aan ons om ons eigen Christusbewustzijn te laten ontwaken. Hoe doe je dit? Dit doe je door het eerst vooraf te bestuderen en daarna te bidden.

Men kan niet alleen maar bidden in Theorie, alleen om te bidden. Want dan werkt het gebed niet naar behoren. Het gebed krijgt past de juiste intentie als je het ook daadwerkelijk allemaal begrijpt. Want op die manier komt het gebed tot in het allerdiepst van je hart.

Het Christendom, de Bijbel is het allergrootste werk uit de wereldliteratuur. Het is het betrouwbaarste verslag en het meest diepzinnigste boek wat geschreven is.

Grote mannen

Grote mannen uit de geschiedenis hebben de Bijbel gelezen om er hun inspiratie en hoop in te vinden.

Napoleon

 • Napoleon zei: de Bijbel is niet zomaar een boek het is een levende kracht

George Washington

 • George Washington zei: het is onmogelijk om zonder God en de Bijbel de wereld rechtvaardig te regeren.

Abraham Lincoin

 • Abraham Lincoin, geloofde dat de Bijbel het beste geschenk is wat God aan de mensen gegeven heeft. Want alle zegeningen worden ons in de Bijbel medegedeeld.

Internationale schrijvers

Heden ten dagen zijn er nog ontzettend veel internationale schrijvers, die de wijsheid van God in hun boeken vermelden. Nationale schrijvers doen dat trouwens ook. Dan doel ik even voornamelijk op die boeken die gaan over:

 • Hoe je de kracht uit jezelf kunt halen
 • De macht van de gedachte
 • Het Geluk in jezelf
 • The Secret

De Bijbel bevat in het totaal 66 boeken, alles wat in de Bijbel staat behoort tot het Christendom tot God, Jezus Christus en de Heilige Geest. De Heilige drie eenheid.

Het Evangelie van Johannes

Het Evangelie van Johannes was in de eerste plaats geschreven, voor hen die nog niet in Christus in het Christendom geloofden.

De Hoogste Macht

De Hoogste Macht die God kon toekennen gaf hij aan de Geest. Iedere gedachte is dus werkzaam, daar zij doordrenkt is met de macht van de Geest die haar schiep.

Hij of zij die dit bestudeerd treedt geleidelijk binnen in de schepping van de geheimen van de Goddelijke schepping.
Het Christendom probeert ons dus duidelijk te maken, dat alle gedachten hoe zwak en onbeduidend ook een werkelijkheid op zich kunnen worden.

Amerikaanse Bijbelleraren.

In Amerika wordt dit veel meer besproken dan hier in ons Kikkerlandje. Vele Amerikaanse Bijbelleraren leggen het Christendom dan ook op een vele betere manier uit. Dat is mijn persoonlijke mening en mijn mening hoeft natuurlijk niet jouw mening te zijn.

Ik heb hier in mijn eigen land een Bijbelstudie gevolgd en ik heb een Amerikaanse Bijbelstudie gevolgd. Uit die Amerikaanse Bijbelstudie kon ik veel meer voldoening halen omdat ik het toen opeens allemaal nog beter ging begrijpen.

Terwijl toch dezelfde Bijbel besproken werd.

Het Christendom maakt je duidelijk, dat je door te bidden een Geestelijke weerstand opbouwt die het verstand te buiten gaat.

Als je echt goed gaat bidden, dan verhef je jezelf boven je 5 zintuigen. Je zegt dan even volop Nee tegen je 5 zintuigen en Ja tegen het Geloof. Ons verstand gelooft nu eenmaal datgene wat het ook met de 5 zintuigen kan waarnemen.

Het verstand

Het verstand op 0 zetten en gewoon doen! Dat is pas het echte Geloof. Het verstand kan weinig beginnen tegen een Geestelijke tegenstander.

Want op het moment dat je bidt wordt er een enorme kracht vrij gezet in de Geestelijke wereld. Het Christendom probeert ons dat op vele manieren duidelijk te maken.

Want God heeft het al allemaal gedaan. Op het moment dat je bidt, vloeit de kracht van God door je heen. Dan heb ik het niet over het bidden in Theorie, maar bidden vanuit het pure Geloof.

Geestelijke materie

We hebben het allemaal nog nooit gezien, maar we weten dat die kracht er is. Om tot de juiste resultaten te kunnen komen moet je dus bouwen en vertrouwen op je eigen Geest en niet in het Aardse.

Want zoals het Christendom ons duidelijk probeert te maken is God Geestelijke Materie.

Jezus Christus

Jezus Christus was ongeveer tot aan zijn dertigste een gewoon mens. Later handelde Jezus Christus niet in zijn eigen kracht maar was hij diep afhankelijk van de Geest van God.

Jezus Christus zei, dat hij niets kon doen zonder de Heilige Geest en dat alle wonderen die hij deed door de Heilige Geest gedaan werden. De Heilige Geest wordt door Jezus Christus dan ook de Helper (de Trooster) genoemd.

De Heilige Geest

De Heilige Geest kan in veel diepere mate in ons leven werken als we erom bidden. Als de Geest van God echt begint te werken in en door iemand heen dan zijn de gevolgen geweldig. Daar gaat wel dan heel wat studie en geloof aan vooraf.

Maar zo is het toch met alles? Hoe meer je jezelf ergens in verdiept hoe beter je het allemaal begint te begrijpen.

God

Het Testament maakt ons duidelijk, dat God het heel belangrijk vind dat we leren leven door zijn Geest en niet allen op onze eigen kracht. Want dat zegt het woord van God.

Christendom:

 • Daarom zeg ik u al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschiedde (Marcus 11:24)
 • Het Koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht (1 korintiers 4:20)
 • Mijn genade is genoeg want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Opdat de kracht van Christus over u kome (Korintiers 12:9) (Handelingen 14:1-22)

De kracht van het Goddelijke

Zonder de kracht van God in ons leven is ons leven met God slechts Theorie.

Woorden van Geloof

Woorden van het ware geloof houden de vurige pijlen van de Duivel tegen. Want net zoals het licht bestaat, bestaat ook de Duisternis.

Sommige mensen hebben er wel eens een handje aan om God de schuld te geven. Ik vraag me wel eens af waarom ze de Duivel nergens de schuld van geven?

Het Woord van God

Het Woord van God moet zich gaan vestigen in je hart, want anders brengt het geen echt geloof voort. En als het geen echt geloof voortbrengt dan zullen de extra zegeningen ook uitblijven.

Gebrek aan kennis kan ons dus ook afhouden van genezing. Genezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau.

Er is veel kracht voor nodig om alleen aan gezondheid te denken, terwijl men zich ziek voelt.
Of aan rijkdom te denken als men leeft in armoede.
Echter diegene die deze kracht verwerft wordt een meester over zijn Geest. Hij of zij kan dan het lot overwinnen.

De wedergeboorte

Wat verteld het Christendom ons over de wedergeboorte? In het kort uitgelegd: de wedergeboorte is dat moment waarop je vanuit jezelf op zoek gaat naar Jezus Christus.

Het is beter om spontaan te zijn, want dat geeft vreugde. Het is beter om natuurlijk te zijn en het Universum via ons zijn spel te laten spelen. Natuurlijk zijn is de beste staat van zijn.

Het Christendom, de Bijbel maakt ons duidelijk dat een negatieve kijk op zaken onnatuurlijk is.
In stilte ontwaken innerlijke energieën spontaan.

Duurzaam geluk

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat als we duurzaam geluk willen ervaren, we naar de plaats buiten het denken moeten gaan om innerlijke vrede te ervaren.

Waar het omgaat is dat je het verdriet overstijgt en dit kun je doen met je Christusbewustzijn.
Erken zowel je zwaktes als je kwaliteiten. En dat je naast positieve eigenschappen ook negatieve hebt, betekent niet dat je tekort schiet. Want allemaal hebben we onze min en plustekens. Daarvoor zijn we mensen.

De sleutel tot duurzaam geluk

De sleutel tot duurzaam geluk is dat je jezelf vereenzelvigt met de onveranderlijke essentie van je innerlijke zelf. Jouw innerlijke Bron.

Als je zover bent gekomen, als je dat in jezelf ontwikkeld hebt dan ga je niet meer op zoek naar geluk. Want je weet en voelt dat je het al hebt.

Ook dat is een van de vele dingen die ons in het Christendom duidelijk wordt gemaakt.

En als je alle tegenslagen in het leven leert te accepteren, dan laat je jezelf meevoeren tussen de oevers van pijn en genot. Je ervaart dan beiden zonder jezelf eraan vast te blijven houden. Als je zover bent dan heb je jouw vrijheid bereikt.

De Theorie

In Theorie weten we dat allemaal wel vanuit het Christendom, doch de praktijk is vaak een heel ander verhaal. Als je iets in Theorie begrijpt dan wilt dat nog niet zeggen dat je het dan ook altijd in de praktijk kunt toepassen.

Zeker voor wat betreft deze materie, daar is ontzettend veel innerlijke rust en kracht voor nodig. In het leven overkomt ons vaak zoveel, dat er vaak geen sprake meer is van innerlijke rust.

Doch het is ook zo, dat men verlichting zal ervaren wanneer men het eigen Christusbewustzijn weet te activeren. Er zullen dagen zijn dat dit gemakkelijk lukt, maar er zullen ook momenten zijn waarop dit iets moeilijker gaat.

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat het kracht vergt om van binnen stil genoeg te worden. Het is niet altijd even makkelijk om het geroezemoes van je gedachten te stoppen.

Teleurstellingen

Soms zitten we gevangen in een vast patroon van negatieve gevoelens, gedachtes en of houdingen. Op deze manier wordt het scheppen verwaarloosd.

Onthoudt wanneer je in jezelf een toestand bereikt hebt waarin je een bent met je Christusbewustzijn dan bevind je jezelf in de JA stroom. En zodra je jezelf in de JA stroom bevind zullen vele dingen je veel makkelijker afgaan.

Laat het Christendom je richtwijzer zijn die je nieuwe wegen toont. En vraag of het Goddelijke zich in jezelf wilt manifesteren. Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden, niet in theorie maar vanuit het aller-diepst van je hart.

Gezegend zijt gij

Wees gezegend, laat jezelf omringen door Gods licht. Want dit licht bevat alles wat we nodig hebben en ook dit wordt ons duidelijk gemaakt in het Christendom.

Des te meer jij jouw eigen innerlijke verfijnt, des te dichter je uitkomt bij je eigen Christusbewustzijn. En dan kan het hele zuiveringsproces op gang komen.

Datgene wat zich gaat rijpen in de Geest, zal vanuit het onzichtbare naar het zichtbare komen. Zie het als een zaadje dat zich moet rijpen in de Geest. Zodra dit zaadje gerijpt is zal het zichtbaar worden. En dan gaat het van de Geestelijke wereld over naar de fysieke wereld.

De Trooster

Maar de Trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. En de vrede Gods (Johannes 14:26)

Voor als het even tegenzit

 • Ik ga goede moed houden omdat uw woord zegt, dat u mij uit deze situatie gaat redden met behulp van mijn eigen Geest. Met behulp van mijn eigen Christusbewustzijn (Psalm 34:20)

Als je geregeld dicht bij God bent, zal het niet lang duren voordat je dingen wilt gaan doen die de wereld als bovennatuurlijk beschouwt.

Onze Tong

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat onze Tong ons lichaam beheerst en ons bestaan aanstuurt.
Het gebed is het allerbelangrijkste in de Geestelijke strijd. Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat we dit niet allemaal hoeven te begrijpen want het gebeurd gewoon. Want wat je in je Geloof vrijzet laat kracht ontstaan.

Zoals ik al eerder aangaf:

 • Het Koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht (1 Korintiers 4:20) Zonder de kracht van God in ons leven, is ons leven met God slechts een theorie. We zijn een Geest, een geest geschapen naar het beeld van God die Geest is.

Kritiek

Mensen die kritiek hebben op God, die hebben dat meestal omdat ze er zelf geen ervaring mee hebben.
Iemand die er zelf geen ervaring mee heeft kan er uiteraard geen zinnig woord over zeggen. Het Christendom maakt ons meer dan een keer duidelijk dat de gaven van de Geest de werking van ons eigen verstand overstijgen.

God is Geestelijke Materie

En daarom is de Geestelijke dimensie in en om ons heen, veel belangrijker dan het verstandelijke, aardse, menselijke en stoffelijke.

Opbouwen in de Geest

We hebben Gods geestelijke gaven nodig om ons in de Geest te kunnen opbouwen.

Tweestrijd opheffen

Als je jezelf toelegt op het Christendom probeer dan om de tweestrijd in jezelf op te heffen. Ik weet vanuit ervaring dat dit geloof en kracht kost. Maar het is belangrijk dat je het eens met jezelf wordt.

Want het lichaam is een volger en geen leider!

Het Geloof van een persoon die nog in tweestrijd is met zichzelf zal gewoon niet werken.

“Gaan er 2 tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn?”

I.p.v. jezelf vast te blijven houden aan die tweestrijd, kun je jezelf beter ontwikkelen in je Geloof. Want die tweestrijd levert je niets op. Waarom niet? Omdat het Geloof dan niet tot diep in je hart kan binnendringen.

Als jouw Geloof wel tot diep in je hart kan binnendringen, dan zal jouw Geest jouw Christusbewustzijn de leiding krijgen. Want als je echt gelooft dan ontvang je ook.

Wat als het lijkt alsof je gebeden niet werken?

Dan heb je grote kans dat je alleen in de theorie bidt. Realiseer je dat het niet in het natuurlijke gedaan kan worden.
Dit is een Geestelijke wet en dan moet het ook met een Geestelijke autoriteit behandel worden.

Net zoals je ook de Natuur wet hebt (zwaartekracht) zo heb je ook de Geestelijke wet.
Lees geen andere boeken meer die een ander idee aanleren. Want als je keer op keer verward wordt in je Geloof dan zal alle moeite tevergeefs zijn.

Soms wanneer we inzicht in een probleem nodig hebben, proberen wat dat te verkrijgen door onze aandacht helemaal op het probleem te richten. We denken erover na, we bestuderen het, we blijven er misschien ook nog eens over piekeren.

Probeer daarentegen je aandacht te richten op het geschreven Woord van God totdat het antwoord op dat probleem je begint te dagen. Op dat moment ontvang je het licht van de openbaring.

Soms zeggen we wel eens: heb je al licht op de zaak? Hier bedoelen we mee of iemand al inzicht heeft verkregen in de situatie.

Het Christendom probeert ons duidelijk te maken dat de opening van Gods Woord in ons hart Geestelijk licht brengt. Het brengt ons dat inzicht wat we nodig hebben.

In het dagelijks leven richt je jezelf ook niet graag tot de duisternis maar probeer je jouw aandacht te vestigen op het licht. Dit omdat je weet dat het licht jou uit de verwarring van de duisternis kan halen en je inzichten geeft.

Een uitspraak van Johannes

Richt ik me op het licht en het antwoord wat ik nodig heb zal bij mij naar boven komen (Johannes 1:1-9)
Doe aan Geestelijke preventie i.p.v. te wachten tot dat de problemen zich aandienen. Zoals ik al eerder aangaf door te bidden bouw je Geestelijke Weerstand op.

Vergeven

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat we moeten leren vergeven. Iemand vergeven kan soms lastig zijn. Maar wanneer je besluit om niet te vergeven, blijft verdriet en pijn in je voortbestaan en dan zal het aan je blijven vreten.

Iemand heeft je iets vreselijks aangedaan. Het was beslist heel erg want anders had je al kunnen vergeven. Laat het niet toe dat de pijn en het verdriet uit een verleden je heden en of zelfs je toekomst verpest.

Het Christendom wilt ons duidelijk maken, dat als we iemand vergeven we dit doen voor onze eigen gemoedsrust weer terug te kunnen vinden. In de theorie klinkt dat allemaal misschien wel makkelijker dan in de praktijk. Maar het Christendom leert ons ook dat we van onszelf moeten houden.

Verdrongen gevoelens en of onopgeloste problemen belasten onze Geest en ons Lichaam. Vaak zijn ze daarom ziekmaker 1. Als je iemand kunt vergeven ontlast je niet alleen je Geest maar je doet tegelijkertijd ook iets voor je gezondheid en dat wilt het Christendom ons duidelijk maken.

Zoals het Christendom ons duidelijk maakt aan de hand van de Bijbel, kunnen we gedachtes voor ons of tegen onszelf gebruiken.

Intuïtie

Intuïtief voel je waarschijnlijk al aan dat hoe je over iets denkt dat dat je totale gesteldheid beïnvloed.

Het nageslacht van Abraham

Diegene die tegenwoordig nog in God geloven, worden in de Bijbel omschreven als het nageslacht van Abraham.
In deze tijd roepen veel mensen om een God die ze kunnen vormen naar hun eigen beeld. Wanneer ze Gods ondoorgrondelijke wegen niet kunnen begrijpen veranderen ze Hem zodanig zodat hij past bij hun eigen opvattingen. En dat is zo jammer!

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Jezus Christus heeft ons hier het voorbeeld van gegeven.
We komen aan het einde van dit artikel en daar hoort het Onze Vader gebed bij

Onze Vader die in den hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk Kome
Uw wil geschiede zowel in de Hemel als op Aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En Vergeef ons onze schulden
Gelijk wij ook anderen hun schulden vergeven
En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade
Want aan U is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid in der eeuwigheid
Amen

Indien gij nu van Christus zijt dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen (Galaten 3:29)
Wanneer we handelen zoals God het ons op ons hart drukt en ons door hem laten leden dan zullen we in het bovennatuurlijke bewegen. Zo natuurlijk zoals een vogel in de lucht vliegt.

We zullen niet meer zo worstelen en zwoegen en proberen de zee te splijten. We zullen God gewoon vertrouwen, onze staf uitstrekken en de wonderen zien gebeuren.

Wanneer we het besef krijgen van ons Christusbewustzijn, dan raken we twijfels en angsten kwijt.

Uitspraak van Jezus Christus

Wie in mijn gelooft, heeft een verbinding die 24 uur per dag beschikbaar is. Zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt opengedaan, vraag en u zal gegeven worden. Men moet alleen heel goed gaan begrijpen, hoe dit werkt! Later op een ander moment (een andere dag) meer hierover.

Hulp inroepen van Engelen, plaats jezelf op de juiste frequentie
Een vloek opheffen hoe doe je dat?
Een generatievloek opheffen door een gebed?

Hoe haal je een vervloeking weg?

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring