Aartsengel Michael aanroepen een krachtig gebed (video)

Aartsengel Michael aanroepen dan kun je doen via een krachtig gebed.
Aarsengel Michael is wordt dan ook gezien als een van de machtigste engelen. Aartsengel Michael treedt dan ook op als de beschermer. De betekenis van zijn naam luidt als volgt: hij die als God is.

Aartsengel Michael aanroepen

Dit video gebed wat je zo dadelijk hieronder aantreft is dan ook voor iedereen, die net als ik gelooft in de onzichtbare wereld net als ik. Anders gezegd: het gebed is bedoeld voor iedereen die net als ik, gefascineerd is en gelooft in de mysterieuze kant van het leven.

De mysterieuze kant van het Universum, dat houdt o.a. ook in dat je jezelf verheft boven je 5 zintuigen. Want als je alleen maar tewerk gaat op je 5 zintuigen dan blijf je meer in contact met het Aardse.

Zoals een ieder misschien al weet, gaat een gebed door de Ether net zoals het signaal van de Radio en of de TV. Het is onzichtbaar, je kunt het niet waarnemen met je 5 zintuigen maar het is er wel.

Net zoals de zwaartekracht bestaat, de wereld van de bacteriën en virussen die je ook niet met het blote oog kan waarnemen. Zo zou je het mogen bekijken.

Voordat je het gebed van Aartsengel Michael gaat opzeggen. Is het van belang dat je jezelf vooraf al in de Hogere sferen doet plaatsen. Hoe doe je dat? Dat doe je door eerst het Onze Vader gebed op te zeggen.

Want hoe dan ook, het Onze Vader gebed is het meest krachtigste gebed wat er bestaat. Jezus Christus gaf ons hier het voorbeeld van.

Het enigste wat hier van belang is dat je een gebed nooit afraffelt in theorie. Want dan werkt het gewoonweg niet. Dit geldt voor het Onze Vader gebed, maar dat geldt ook voor de gebeden die je richt tot de Aartsengelen. In dit geval dus Aartsengel Michael..

En het is vaak het mysterie, het gebed wat het zo mooi maakt. Anders gezegd: het werken met de krachten die onzichtbaar zijn.
Eigenlijk is alles wat je nu ziet, voorheen onzichtbaar. Denk hierbij even terug aan de telefoon die ze toen hadden uitgevonden, aan de eerste auto’s die er kwamen en ga zo maar door.

Het was voorheen onzichtbaar totdat het zichtbaar was gemaakt. De Universele krachten is iets wat ons menselijk verstand te boven gaat. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je het gebed aan Aartsengel Michael opzegt op het moment dat je jezelf bevind op een hogere trillingsniveau.

En nogmaals dat doe je door hart en ziel in je gebed te leggen, want dan krijg het ook een totale andere frequentie dan dat je het gebed enkel en alleen maar in theorie zou opzeggen.

Even tussendoor: God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Wat houdt dat in? Probeer hier eens bij stil te staan. God schiep de mens naar zijn gelijkenis: wij als mens bestaan uit Ziel, Geest en Lichaam. Net zoals de drie eenheid van God, Jezus Christus en de Heilige Geest.

Aartsengel Michael wordt dan ook samen met Aartsengel Gabriel benoemd, in het eerste en het tweede testament. En dat is niet voor niets.

Alle leven is een, wij zijn allen samen verbonden, in het ene, algemene en in het Universele leven. Vandaar dat je op een hogere frequentie ook contact kunt maken met de Aartsengelen in dat geval dus Aartsengel Michael.

De ware, levende krachten in ons leven en in de wereld rond ons werkende, zijn voor het aardse oog nu eenmaal onzichtbaar. Maar als iets onzichtbaar is dan wilt het nog niet zeggen dat het ook niet bestaat.

De wet van verbondenheid tussen het stoffelijke en het geestelijke is wonderlijk in haar werkingen. Een voorbeeld: mensen die zich door sommige sombere stemmingen laten beheersen, trekken ook sombere dingen tot zich aan. En hierdoor raak je alleen maar ontmoedigd en wanhopig.

Want een mens kan veel hebben, maar overal is een grens. Dus i.p.v. je energie te gaan steken in het piekeren, kun je beter je energie steken in een gebed. In dit geval kun je jouw gebed richten tot Aartsengel Michael, vergeet wel vooraf niet om jezelf op de juiste frequentie te plaatsen door vooraf het Onze Vader gebed op te zeggen.

Zorg er dan ook voor dat er op die momenten niemand is die je stoort want anders wordt je weer uit de juiste flow gehaald en dat is niet de bedoeling.

Hier kun je wat meer lezen over hoe je een vloek kunt opheffen en of generatievloek.

Maar nu gaan we eerst naar het krachtige gebed om Aartsengel Michael aan te roepen

Een krachtig videogebed om Aartsengel Michael aan te roepen

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Gewoon een mooie song….

Sharing with friends is Caring

Het Christendom, welk geheim zit er achter het Goddelijke?

Het Christendom is een religie die gebaseerd is op het Evangelie. In het Nieuwe testament duidt het Evangelie op de boodschap die door Jezus Christus is verkondigd.

In het Christendom maakt Jezus Christus ons duidelijk dat God het al allemaal gedaan heeft. God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. En dat het aan ons is, om ons erfgenaam te maken van het Testament.

Note: Dit artikel is vrij lang omdat het het hoofdartikel is de navolgende artikelen van deze categorie zullen korter zijn.

De zelfverzekerdheid in het Geloof

Als je gelovig bent dan is zelfverzekerdheid in je eigen Christusbewustzijn nodig. Het Christendom maakt je duidelijk dat je zelf aan je eigen kracht kunt werken. Daar wordt niet de gewone kracht mee bedoeld, maar de kracht van je eigen Christusbewustzijn.

Jezus Christus is voor ons door een hel gegaan. Dat deed hij door zich te laten pijnigen en aan het kruis te laten nagelen. Naderhand stond hij uit de dood op. Door de levende Jezus Christus in je leven toe te laten, komt de Geest van Christus in je leven. Jezus Christus noemde deze spirituele eenwording ook wel de wedergeboorte. Waardoor een relatie tussen God en de mens mogelijk wordt.

Het Christendom

God heeft het dus al allemaal gedaan, het is aan ons om ons eigen Christusbewustzijn te laten ontwaken. Hoe doe je dit? Dit doe je door het eerst vooraf te bestuderen en daarna te bidden.

Men kan niet alleen maar bidden in Theorie, alleen om te bidden. Want dan werkt het gebed niet naar behoren. Het gebed krijgt past de juiste intentie als je het ook daadwerkelijk allemaal begrijpt. Want op die manier komt het gebed tot in het allerdiepst van je hart.

Het Christendom, de Bijbel is het allergrootste werk uit de wereldliteratuur. Het is het betrouwbaarste verslag en het meest diepzinnigste boek wat geschreven is.

Grote mannen

Grote mannen uit de geschiedenis hebben de Bijbel gelezen om er hun inspiratie en hoop in te vinden.

Napoleon

 • Napoleon zei: de Bijbel is niet zomaar een boek het is een levende kracht

George Washington

 • George Washington zei: het is onmogelijk om zonder God en de Bijbel de wereld rechtvaardig te regeren.

Abraham Lincoin

 • Abraham Lincoin, geloofde dat de Bijbel het beste geschenk is wat God aan de mensen gegeven heeft. Want alle zegeningen worden ons in de Bijbel medegedeeld.

Internationale schrijvers

Heden ten dagen zijn er nog ontzettend veel internationale schrijvers, die de wijsheid van God in hun boeken vermelden. Nationale schrijvers doen dat trouwens ook. Dan doel ik even voornamelijk op die boeken die gaan over:

 • Hoe je de kracht uit jezelf kunt halen
 • De macht van de gedachte
 • Het Geluk in jezelf
 • The Secret

De Bijbel bevat in het totaal 66 boeken, alles wat in de Bijbel staat behoort tot het Christendom tot God, Jezus Christus en de Heilige Geest. De Heilige drie eenheid.

Het Evangelie van Johannes

Het Evangelie van Johannes was in de eerste plaats geschreven, voor hen die nog niet in Christus in het Christendom geloofden.

De Hoogste Macht

De Hoogste Macht die God kon toekennen gaf hij aan de Geest. Iedere gedachte is dus werkzaam, daar zij doordrenkt is met de macht van de Geest die haar schiep.

Hij of zij die dit bestudeerd treedt geleidelijk binnen in de schepping van de geheimen van de Goddelijke schepping.
Het Christendom probeert ons dus duidelijk te maken, dat alle gedachten hoe zwak en onbeduidend ook een werkelijkheid op zich kunnen worden.

Amerikaanse Bijbelleraren.

In Amerika wordt dit veel meer besproken dan hier in ons Kikkerlandje. Vele Amerikaanse Bijbelleraren leggen het Christendom dan ook op een vele betere manier uit. Dat is mijn persoonlijke mening en mijn mening hoeft natuurlijk niet jouw mening te zijn.

Ik heb hier in mijn eigen land een Bijbelstudie gevolgd en ik heb een Amerikaanse Bijbelstudie gevolgd. Uit die Amerikaanse Bijbelstudie kon ik veel meer voldoening halen omdat ik het toen opeens allemaal nog beter ging begrijpen.

Terwijl toch dezelfde Bijbel besproken werd.

Het Christendom maakt je duidelijk, dat je door te bidden een Geestelijke weerstand opbouwt die het verstand te buiten gaat.

Als je echt goed gaat bidden, dan verhef je jezelf boven je 5 zintuigen. Je zegt dan even volop Nee tegen je 5 zintuigen en Ja tegen het Geloof. Ons verstand gelooft nu eenmaal datgene wat het ook met de 5 zintuigen kan waarnemen.

Het verstand

Het verstand op 0 zetten en gewoon doen! Dat is pas het echte Geloof. Het verstand kan weinig beginnen tegen een Geestelijke tegenstander.

Want op het moment dat je bidt wordt er een enorme kracht vrij gezet in de Geestelijke wereld. Het Christendom probeert ons dat op vele manieren duidelijk te maken.

Want God heeft het al allemaal gedaan. Op het moment dat je bidt, vloeit de kracht van God door je heen. Dan heb ik het niet over het bidden in Theorie, maar bidden vanuit het pure Geloof.

Geestelijke materie

We hebben het allemaal nog nooit gezien, maar we weten dat die kracht er is. Om tot de juiste resultaten te kunnen komen moet je dus bouwen en vertrouwen op je eigen Geest en niet in het Aardse.

Want zoals het Christendom ons duidelijk probeert te maken is God Geestelijke Materie.

Jezus Christus

Jezus Christus was ongeveer tot aan zijn dertigste een gewoon mens. Later handelde Jezus Christus niet in zijn eigen kracht maar was hij diep afhankelijk van de Geest van God.

Jezus Christus zei, dat hij niets kon doen zonder de Heilige Geest en dat alle wonderen die hij deed door de Heilige Geest gedaan werden. De Heilige Geest wordt door Jezus Christus dan ook de Helper (de Trooster) genoemd.

De Heilige Geest

De Heilige Geest kan in veel diepere mate in ons leven werken als we erom bidden. Als de Geest van God echt begint te werken in en door iemand heen dan zijn de gevolgen geweldig. Daar gaat wel dan heel wat studie en geloof aan vooraf.

Maar zo is het toch met alles? Hoe meer je jezelf ergens in verdiept hoe beter je het allemaal begint te begrijpen.

God

Het Testament maakt ons duidelijk, dat God het heel belangrijk vind dat we leren leven door zijn Geest en niet allen op onze eigen kracht. Want dat zegt het woord van God.

Christendom:

 • Daarom zeg ik u al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschiedde (Marcus 11:24)
 • Het Koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht (1 korintiers 4:20)
 • Mijn genade is genoeg want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Opdat de kracht van Christus over u kome (Korintiers 12:9) (Handelingen 14:1-22)

De kracht van het Goddelijke

Zonder de kracht van God in ons leven is ons leven met God slechts Theorie.

Woorden van Geloof

Woorden van het ware geloof houden de vurige pijlen van de Duivel tegen. Want net zoals het licht bestaat, bestaat ook de Duisternis.

Sommige mensen hebben er wel eens een handje aan om God de schuld te geven. Ik vraag me wel eens af waarom ze de Duivel nergens de schuld van geven?

Het Woord van God

Het Woord van God moet zich gaan vestigen in je hart, want anders brengt het geen echt geloof voort. En als het geen echt geloof voortbrengt dan zullen de extra zegeningen ook uitblijven.

Gebrek aan kennis kan ons dus ook afhouden van genezing. Genezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau.

Er is veel kracht voor nodig om alleen aan gezondheid te denken, terwijl men zich ziek voelt.
Of aan rijkdom te denken als men leeft in armoede.
Echter diegene die deze kracht verwerft wordt een meester over zijn Geest. Hij of zij kan dan het lot overwinnen.

De wedergeboorte

Wat verteld het Christendom ons over de wedergeboorte? In het kort uitgelegd: de wedergeboorte is dat moment waarop je vanuit jezelf op zoek gaat naar Jezus Christus.

Het is beter om spontaan te zijn, want dat geeft vreugde. Het is beter om natuurlijk te zijn en het Universum via ons zijn spel te laten spelen. Natuurlijk zijn is de beste staat van zijn.

Het Christendom, de Bijbel maakt ons duidelijk dat een negatieve kijk op zaken onnatuurlijk is.
In stilte ontwaken innerlijke energieën spontaan.

Duurzaam geluk

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat als we duurzaam geluk willen ervaren, we naar de plaats buiten het denken moeten gaan om innerlijke vrede te ervaren.

Waar het omgaat is dat je het verdriet overstijgt en dit kun je doen met je Christusbewustzijn.
Erken zowel je zwaktes als je kwaliteiten. En dat je naast positieve eigenschappen ook negatieve hebt, betekent niet dat je tekort schiet. Want allemaal hebben we onze min en plustekens. Daarvoor zijn we mensen.

De sleutel tot duurzaam geluk

De sleutel tot duurzaam geluk is dat je jezelf vereenzelvigt met de onveranderlijke essentie van je innerlijke zelf. Jouw innerlijke Bron.

Als je zover bent gekomen, als je dat in jezelf ontwikkeld hebt dan ga je niet meer op zoek naar geluk. Want je weet en voelt dat je het al hebt.

Ook dat is een van de vele dingen die ons in het Christendom duidelijk wordt gemaakt.

En als je alle tegenslagen in het leven leert te accepteren, dan laat je jezelf meevoeren tussen de oevers van pijn en genot. Je ervaart dan beiden zonder jezelf eraan vast te blijven houden. Als je zover bent dan heb je jouw vrijheid bereikt.

De Theorie

In Theorie weten we dat allemaal wel vanuit het Christendom, doch de praktijk is vaak een heel ander verhaal. Als je iets in Theorie begrijpt dan wilt dat nog niet zeggen dat je het dan ook altijd in de praktijk kunt toepassen.

Zeker voor wat betreft deze materie, daar is ontzettend veel innerlijke rust en kracht voor nodig. In het leven overkomt ons vaak zoveel, dat er vaak geen sprake meer is van innerlijke rust.

Doch het is ook zo, dat men verlichting zal ervaren wanneer men het eigen Christusbewustzijn weet te activeren. Er zullen dagen zijn dat dit gemakkelijk lukt, maar er zullen ook momenten zijn waarop dit iets moeilijker gaat.

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat het kracht vergt om van binnen stil genoeg te worden. Het is niet altijd even makkelijk om het geroezemoes van je gedachten te stoppen.

Teleurstellingen

Soms zitten we gevangen in een vast patroon van negatieve gevoelens, gedachtes en of houdingen. Op deze manier wordt het scheppen verwaarloosd.

Onthoudt wanneer je in jezelf een toestand bereikt hebt waarin je een bent met je Christusbewustzijn dan bevind je jezelf in de JA stroom. En zodra je jezelf in de JA stroom bevind zullen vele dingen je veel makkelijker afgaan.

Laat het Christendom je richtwijzer zijn die je nieuwe wegen toont. En vraag of het Goddelijke zich in jezelf wilt manifesteren. Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden, niet in theorie maar vanuit het aller-diepst van je hart.

Gezegend zijt gij

Wees gezegend, laat jezelf omringen door Gods licht. Want dit licht bevat alles wat we nodig hebben en ook dit wordt ons duidelijk gemaakt in het Christendom.

Des te meer jij jouw eigen innerlijke verfijnt, des te dichter je uitkomt bij je eigen Christusbewustzijn. En dan kan het hele zuiveringsproces op gang komen.

Datgene wat zich gaat rijpen in de Geest, zal vanuit het onzichtbare naar het zichtbare komen. Zie het als een zaadje dat zich moet rijpen in de Geest. Zodra dit zaadje gerijpt is zal het zichtbaar worden. En dan gaat het van de Geestelijke wereld over naar de fysieke wereld.

De Trooster

Maar de Trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. En de vrede Gods (Johannes 14:26)

Voor als het even tegenzit

 • Ik ga goede moed houden omdat uw woord zegt, dat u mij uit deze situatie gaat redden met behulp van mijn eigen Geest. Met behulp van mijn eigen Christusbewustzijn (Psalm 34:20)

Als je geregeld dicht bij God bent, zal het niet lang duren voordat je dingen wilt gaan doen die de wereld als bovennatuurlijk beschouwt.

Onze Tong

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat onze Tong ons lichaam beheerst en ons bestaan aanstuurt.
Het gebed is het allerbelangrijkste in de Geestelijke strijd. Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat we dit niet allemaal hoeven te begrijpen want het gebeurd gewoon. Want wat je in je Geloof vrijzet laat kracht ontstaan.

Zoals ik al eerder aangaf:

 • Het Koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht (1 Korintiers 4:20) Zonder de kracht van God in ons leven, is ons leven met God slechts een theorie. We zijn een Geest, een geest geschapen naar het beeld van God die Geest is.

Kritiek

Mensen die kritiek hebben op God, die hebben dat meestal omdat ze er zelf geen ervaring mee hebben.
Iemand die er zelf geen ervaring mee heeft kan er uiteraard geen zinnig woord over zeggen. Het Christendom maakt ons meer dan een keer duidelijk dat de gaven van de Geest de werking van ons eigen verstand overstijgen.

God is Geestelijke Materie

En daarom is de Geestelijke dimensie in en om ons heen, veel belangrijker dan het verstandelijke, aardse, menselijke en stoffelijke.

Opbouwen in de Geest

We hebben Gods geestelijke gaven nodig om ons in de Geest te kunnen opbouwen.

Tweestrijd opheffen

Als je jezelf toelegt op het Christendom probeer dan om de tweestrijd in jezelf op te heffen. Ik weet vanuit ervaring dat dit geloof en kracht kost. Maar het is belangrijk dat je het eens met jezelf wordt.

Want het lichaam is een volger en geen leider!

Het Geloof van een persoon die nog in tweestrijd is met zichzelf zal gewoon niet werken.

“Gaan er 2 tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn?”

I.p.v. jezelf vast te blijven houden aan die tweestrijd, kun je jezelf beter ontwikkelen in je Geloof. Want die tweestrijd levert je niets op. Waarom niet? Omdat het Geloof dan niet tot diep in je hart kan binnendringen.

Als jouw Geloof wel tot diep in je hart kan binnendringen, dan zal jouw Geest jouw Christusbewustzijn de leiding krijgen. Want als je echt gelooft dan ontvang je ook.

Wat als het lijkt alsof je gebeden niet werken?

Dan heb je grote kans dat je alleen in de theorie bidt. Realiseer je dat het niet in het natuurlijke gedaan kan worden.
Dit is een Geestelijke wet en dan moet het ook met een Geestelijke autoriteit behandel worden.

Net zoals je ook de Natuur wet hebt (zwaartekracht) zo heb je ook de Geestelijke wet.
Lees geen andere boeken meer die een ander idee aanleren. Want als je keer op keer verward wordt in je Geloof dan zal alle moeite tevergeefs zijn.

Soms wanneer we inzicht in een probleem nodig hebben, proberen wat dat te verkrijgen door onze aandacht helemaal op het probleem te richten. We denken erover na, we bestuderen het, we blijven er misschien ook nog eens over piekeren.

Probeer daarentegen je aandacht te richten op het geschreven Woord van God totdat het antwoord op dat probleem je begint te dagen. Op dat moment ontvang je het licht van de openbaring.

Soms zeggen we wel eens: heb je al licht op de zaak? Hier bedoelen we mee of iemand al inzicht heeft verkregen in de situatie.

Het Christendom probeert ons duidelijk te maken dat de opening van Gods Woord in ons hart Geestelijk licht brengt. Het brengt ons dat inzicht wat we nodig hebben.

In het dagelijks leven richt je jezelf ook niet graag tot de duisternis maar probeer je jouw aandacht te vestigen op het licht. Dit omdat je weet dat het licht jou uit de verwarring van de duisternis kan halen en je inzichten geeft.

Een uitspraak van Johannes

Richt ik me op het licht en het antwoord wat ik nodig heb zal bij mij naar boven komen (Johannes 1:1-9)
Doe aan Geestelijke preventie i.p.v. te wachten tot dat de problemen zich aandienen. Zoals ik al eerder aangaf door te bidden bouw je Geestelijke Weerstand op.

Vergeven

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat we moeten leren vergeven. Iemand vergeven kan soms lastig zijn. Maar wanneer je besluit om niet te vergeven, blijft verdriet en pijn in je voortbestaan en dan zal het aan je blijven vreten.

Iemand heeft je iets vreselijks aangedaan. Het was beslist heel erg want anders had je al kunnen vergeven. Laat het niet toe dat de pijn en het verdriet uit een verleden je heden en of zelfs je toekomst verpest.

Het Christendom wilt ons duidelijk maken, dat als we iemand vergeven we dit doen voor onze eigen gemoedsrust weer terug te kunnen vinden. In de theorie klinkt dat allemaal misschien wel makkelijker dan in de praktijk. Maar het Christendom leert ons ook dat we van onszelf moeten houden.

Verdrongen gevoelens en of onopgeloste problemen belasten onze Geest en ons Lichaam. Vaak zijn ze daarom ziekmaker 1. Als je iemand kunt vergeven ontlast je niet alleen je Geest maar je doet tegelijkertijd ook iets voor je gezondheid en dat wilt het Christendom ons duidelijk maken.

Zoals het Christendom ons duidelijk maakt aan de hand van de Bijbel, kunnen we gedachtes voor ons of tegen onszelf gebruiken.

Intuïtie

Intuïtief voel je waarschijnlijk al aan dat hoe je over iets denkt dat dat je totale gesteldheid beïnvloed.

Het nageslacht van Abraham

Diegene die tegenwoordig nog in God geloven, worden in de Bijbel omschreven als het nageslacht van Abraham.
In deze tijd roepen veel mensen om een God die ze kunnen vormen naar hun eigen beeld. Wanneer ze Gods ondoorgrondelijke wegen niet kunnen begrijpen veranderen ze Hem zodanig zodat hij past bij hun eigen opvattingen. En dat is zo jammer!

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Jezus Christus heeft ons hier het voorbeeld van gegeven.
We komen aan het einde van dit artikel en daar hoort het Onze Vader gebed bij

Onze Vader die in den hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk Kome
Uw wil geschiede zowel in de Hemel als op Aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En Vergeef ons onze schulden
Gelijk wij ook anderen hun schulden vergeven
En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade
Want aan U is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid in der eeuwigheid
Amen

Indien gij nu van Christus zijt dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen (Galaten 3:29)
Wanneer we handelen zoals God het ons op ons hart drukt en ons door hem laten leden dan zullen we in het bovennatuurlijke bewegen. Zo natuurlijk zoals een vogel in de lucht vliegt.

We zullen niet meer zo worstelen en zwoegen en proberen de zee te splijten. We zullen God gewoon vertrouwen, onze staf uitstrekken en de wonderen zien gebeuren.

Wanneer we het besef krijgen van ons Christusbewustzijn, dan raken we twijfels en angsten kwijt.

Uitspraak van Jezus Christus

Wie in mijn gelooft, heeft een verbinding die 24 uur per dag beschikbaar is. Zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt opengedaan, vraag en u zal gegeven worden. Men moet alleen heel goed gaan begrijpen, hoe dit werkt! Later op een ander moment (een andere dag) meer hierover.

Hulp inroepen van Engelen, plaats jezelf op de juiste frequentie
Een vloek opheffen hoe doe je dat?
Een generatievloek opheffen door een gebed?

Hoe haal je een vervloeking weg?

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring