Eerst zien dan geloven, in de Geestelijke wereld is het net andersom

Eerst zien dan geloven dat speelt zich alleen af in de zichtbare wereld. Doch als we contact willen leggen met ons Christus bewustzijn of met onze IK BEN of met onze Hogere Zelf (maakt niet uit welke naam je het geeft).

Dan is het precies andersom, dan is het niet eerst zien dan geloven maar eerst geloven en daarna zullen we het pas gaan zien. Dat geldt trouwens ook voor als je iets wilt gaan creëren. Op het moment dat je het nog niet gecreëerd hebt, is het nog onzichtbaar. Het wordt pas zichtbaar nadat je het gecreëerd hebt.

Een voorbeeld als je iets wilt gaan creëren door middel van een gebed. Of als je hulp in wilt aanroepen van Engelen, dan is het geloof in datgene wat je gaat doen belangrijk. Dan is het ook niet eerst zien en dan geloven.

Als je het gevoel hebt dat je gebeden niet verhoord worden, dan geloof je er niet voldoende in. Je ratio zit dan toch nog vol met iets van ongeloof.

Vreugde en Geloof

Weet je het is de vreugde in iets, wat je kracht zal geven om standvastig te zijn en te blijven. Het is de vreugde die je een soort blijvende kracht geeft die telkens weer een winnaar van je zal maken.

Is het makkelijk om vreugde te voelen, als je de ene tegenslag na de andere hebt gekregen? Nee helemaal niet, maar zorg ervoor dat je altijd blijft geloven. En er zal niets zijn (het duistere) om overwinningen van je te roven. Dus niet: eerst zien dan geloven, maar eerst blijven geloven en daarna zul je het ook gaan zien.

Zie het als het mosterdzaadje wat je plant. Men moet altijd in het licht blijven lopen om daar te komen waar je naar op weg bent. Ook al kan dat soms heel moeilijk voor je zijn, maar het is altijd nog beter dan te blijven wandelen in de duisternis. Vertrouw en bouw op je eigen zelfverzekerdheid.

Probeer het zo te bekijken: jouw Bijbel is de laatste wil en het testament van Jezus Christus. En als jij wilt ben jij de erfgename. Nu niet weer denken eerst zien en dan geloven. Probeer het eerst zien en dan geloven, gewoon voor heel even los te laten.

Alles wat jou toebehoort , is in dat boek opgeschreven en het slimste wat je kunt doen is ontdekken wat erin staat. Probeer de diepgang achter de woorden van de Bijbel goed te begrijpen.

Breng de kritiek vanuit de onwetendheid van sommige mensen tot zwijgen, door goed te blijven doen. Leef vanuit je Geloof en dat heeft even niets met een kerk te maken.

Ik geloof dus ik ontvang

Zoals ik al eerder aangaf laat het:  eerst zien dan geloven los, op het moment dat je gaat bidden.

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Als je het Onze Vader gebed opzegt dan gebeurt er iets met je Auraveld. Het Onze Vader gebed omringt je met een wit onzichtbaar licht, waardoor jij je frequentie verhoogt.

Het Onze Vader gebed, doet meer dan dat je zelf zou kunnen verwachten. Vandaar dat het belangrijk is dat je dit gebed opzegt, vooraf aan alle andere persoonlijke gebeden. Bid en u zal gegeven worden. 

Het Onze Vader is een levende kracht, die letterlijk de macht in zich draagt om de beloftes van Jezus Christus realiteit in jouw leven te maken.

Het geloof werkt in het geestelijke gebied (niet te verwarren met onze ratio) om onze gebeden te verhoren, maar er is geloof nodig aan onze kant om dat te manifesteren.

Het is het geloof wat nodig is om dingen uit de geestelijke wereld te halen en over te plaatsen naar de fysieke wereld. Zoals in de Hebreeën 111.1 beschreven staat: Het geloof nu is de zekerheid er dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet.

Er staat dus niet dat het geloof het bewijs is van de dingen die niet bestaan, maar van dingen die niet gezien worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld. Dus als je iets wilt bereiken met bidden dan zul je het eerst zien dan geloven los moeten laten.

Een voorbeeld

Zie het als volgt, met dit voorbeeld:

We begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten maar het gebeurt. We hoeven niet te weten wanneer het gebeurt. We hoeven ook niet te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon zo is het lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt geloof vrij gezet, als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloftes. We hoeven ook hier niet te begrijpen hoe dat precies in zijn werk gaat. Want het gebeurt gewoon.

In het geloof is het dus niet eerst: eerst zien dan geloven, maar het is net andersom. Als je gaat bidden dan moet je jezelf gewoonweg kunnen verheffen boven je 5 zintuigen. Want eerst zien dan geloven is voornamelijk gericht op je 5 zintuigen, maar er is meer dan dat alleen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Het Onze Vader gebed, doet meer dan dat je verwacht

Het onze Vader gebed kent ook de wet van oorzaak en gevolg. En alle discussie kunnen dit feit niet veranderen.

We kennen allemaal wel de wet van oorzaak en gevolg. Verricht een bepaalde handeling of verzuim om het te doen en de uitkomst is voorstelbaar en staat al vast. We weten ook allemaal dat alles wat nu zichtbaar is eerst onzichtbaar was (totdat het niet gecreëerd werd).

De wet van oorzaak en gevolg geldt ook voor het bidden. Als we goed bidden, ons afstemmen op de juiste frequentie dan ontvangen we resultaten. En als we verkeerd bidden (enkel vanuit onze ratio) dan niet.

Als we het onze Vader gebed bidden, dan leggen we dus een oorzaak. Wat er dan op gaat volgen is het resultaat. Het onze Vader gebed is een opeenvolging van woorden die op zichzelf een mystieke en evocatieve kracht heeft.

Doch wanneer het gebed onverschillig of haastig wordt afgerateld, is het onze Vader gebed niet meer dan een verzameling van geluiden zonder resultaat. Het is de zelfverzekerdheid van het Geloof wat van belang is.

Wanneer het Onze Vader gebed op de juiste manier wordt uitgesproken (met de intentie die vanuit het diepst van je hart komt) is het een gebed van voorbereiding en toenadering. Het activeert de menselijke geest en het etherische dat alles omhult wordt voorbereid op het gebed dat volgt.

Het Onze Vader gebed is uniek, omdat het in alle talen hetzelfde effect heeft, ondanks het verschil in woorden. En wanneer je het Onze Vader gebed hardop leest, er dus ernstig naar verlangt om je geest zo hoog mogelijk te verheffen. Dan pas kan het lichaam ertoe aangezet worden om zijn eigen licht uit te stralen. En dat doet het dan ook.

Het onze Vader gebed, schept speciale trillingen en om deze trillingen te bereiken kan men het grootste voordeel behalen. Het onze Vader gebed wordt uitgesproken met een kalme en zelfverzekerde stem (inclusief de eerbied).

Want wie een antwoord op zijn gebed verlangt, moet zijn eigen licht eerst creëren en dit eigen licht wordt tot stand gebracht door het wonder van het Onze Vader gebed.

Het is gewoon een feit, dat in deze wereld niets zonder inspanning verkregen wordt.

Vandaar dat het Onze Vader gebed meer is dan een op zichzelf staand gebed. Het is een belangrijk voorbereidend gebed dat extra kracht verleend aan de navolgende gebeden.

Onze Vader die in den hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want uwer is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In der eeuwigheid
Amen

De betekenis van het woord Amen= zo zij het

Jezus was de Christus, na zijn geestelijke verheffing bij zijn doop toen hij in de dertig was trad de geest in mystieke overvloed bij hem binnen. En werd hij een Gezalfde. Hij was niet langer een gewoon mens en al helemaal geen intellectueel of priester. Maar Jezus Christus was iemand met totale andere kwaliteiten en hij wist wie de Vader was.

God is een deel van jou en jij bent een deel van God. Alles is een.

Een voorbeeld: wij als mens begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten…maar het gebeurt. Het gebeurt gewoon, zo is ons lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt het geloof vrijgezet. Als je jezelf voedt met het Onze Vader gebed, dan hoef je niet perse te weten hoe het gebeurd. Zo is de Geest gemaakt.

Wij als mens bestaan nu eenmaal uit een drie eenheid. God schiep de mens naar zijn gelijkenis. En Jezus Christus was daar het allermooiste voorbeeld van. Zoekt en gij zult vinden…

Als je geloof maar zo groot is, als een mosterdzaadje…

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring