Aartsengel Michael aanroepen een krachtig gebed (video)

Aartsengel Michael aanroepen dan kun je doen via een krachtig gebed.
Aarsengel Michael is wordt dan ook gezien als een van de machtigste engelen. Aartsengel Michael treedt dan ook op als de beschermer. De betekenis van zijn naam luidt als volgt: hij die als God is.

Aartsengel Michael aanroepen

Dit video gebed wat je zo dadelijk hieronder aantreft is dan ook voor iedereen, die net als ik gelooft in de onzichtbare wereld net als ik. Anders gezegd: het gebed is bedoeld voor iedereen die net als ik, gefascineerd is en gelooft in de mysterieuze kant van het leven.

De mysterieuze kant van het Universum, dat houdt o.a. ook in dat je jezelf verheft boven je 5 zintuigen. Want als je alleen maar tewerk gaat op je 5 zintuigen dan blijf je meer in contact met het Aardse.

Zoals een ieder misschien al weet, gaat een gebed door de Ether net zoals het signaal van de Radio en of de TV. Het is onzichtbaar, je kunt het niet waarnemen met je 5 zintuigen maar het is er wel.

Net zoals de zwaartekracht bestaat, de wereld van de bacteriën en virussen die je ook niet met het blote oog kan waarnemen. Zo zou je het mogen bekijken.

Voordat je het gebed van Aartsengel Michael gaat opzeggen. Is het van belang dat je jezelf vooraf al in de Hogere sferen doet plaatsen. Hoe doe je dat? Dat doe je door eerst het Onze Vader gebed op te zeggen.

Want hoe dan ook, het Onze Vader gebed is het meest krachtigste gebed wat er bestaat. Jezus Christus gaf ons hier het voorbeeld van.

Het enigste wat hier van belang is dat je een gebed nooit afraffelt in theorie. Want dan werkt het gewoonweg niet. Dit geldt voor het Onze Vader gebed, maar dat geldt ook voor de gebeden die je richt tot de Aartsengelen. In dit geval dus Aartsengel Michael..

En het is vaak het mysterie, het gebed wat het zo mooi maakt. Anders gezegd: het werken met de krachten die onzichtbaar zijn.
Eigenlijk is alles wat je nu ziet, voorheen onzichtbaar. Denk hierbij even terug aan de telefoon die ze toen hadden uitgevonden, aan de eerste auto’s die er kwamen en ga zo maar door.

Het was voorheen onzichtbaar totdat het zichtbaar was gemaakt. De Universele krachten is iets wat ons menselijk verstand te boven gaat. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je het gebed aan Aartsengel Michael opzegt op het moment dat je jezelf bevind op een hogere trillingsniveau.

En nogmaals dat doe je door hart en ziel in je gebed te leggen, want dan krijg het ook een totale andere frequentie dan dat je het gebed enkel en alleen maar in theorie zou opzeggen.

Even tussendoor: God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Wat houdt dat in? Probeer hier eens bij stil te staan. God schiep de mens naar zijn gelijkenis: wij als mens bestaan uit Ziel, Geest en Lichaam. Net zoals de drie eenheid van God, Jezus Christus en de Heilige Geest.

Aartsengel Michael wordt dan ook samen met Aartsengel Gabriel benoemd, in het eerste en het tweede testament. En dat is niet voor niets.

Alle leven is een, wij zijn allen samen verbonden, in het ene, algemene en in het Universele leven. Vandaar dat je op een hogere frequentie ook contact kunt maken met de Aartsengelen in dat geval dus Aartsengel Michael.

De ware, levende krachten in ons leven en in de wereld rond ons werkende, zijn voor het aardse oog nu eenmaal onzichtbaar. Maar als iets onzichtbaar is dan wilt het nog niet zeggen dat het ook niet bestaat.

De wet van verbondenheid tussen het stoffelijke en het geestelijke is wonderlijk in haar werkingen. Een voorbeeld: mensen die zich door sommige sombere stemmingen laten beheersen, trekken ook sombere dingen tot zich aan. En hierdoor raak je alleen maar ontmoedigd en wanhopig.

Want een mens kan veel hebben, maar overal is een grens. Dus i.p.v. je energie te gaan steken in het piekeren, kun je beter je energie steken in een gebed. In dit geval kun je jouw gebed richten tot Aartsengel Michael, vergeet wel vooraf niet om jezelf op de juiste frequentie te plaatsen door vooraf het Onze Vader gebed op te zeggen.

Zorg er dan ook voor dat er op die momenten niemand is die je stoort want anders wordt je weer uit de juiste flow gehaald en dat is niet de bedoeling.

Hier kun je wat meer lezen over hoe je een vloek kunt opheffen en of generatievloek.

Maar nu gaan we eerst naar het krachtige gebed om Aartsengel Michael aan te roepen

Een krachtig videogebed om Aartsengel Michael aan te roepen

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Gewoon een mooie song….

Sharing with friends is Caring

Eerst zien dan geloven, in de Geestelijke wereld is het net andersom

Eerst zien dan geloven dat speelt zich alleen af in de zichtbare wereld. Doch als we contact willen leggen met ons Christus bewustzijn of met onze IK BEN of met onze Hogere Zelf (maakt niet uit welke naam je het geeft).

Dan is het precies andersom, dan is het niet eerst zien dan geloven maar eerst geloven en daarna zullen we het pas gaan zien. Dat geldt trouwens ook voor als je iets wilt gaan creëren. Op het moment dat je het nog niet gecreëerd hebt, is het nog onzichtbaar. Het wordt pas zichtbaar nadat je het gecreëerd hebt.

Een voorbeeld als je iets wilt gaan creëren door middel van een gebed. Of als je hulp in wilt aanroepen van Engelen, dan is het geloof in datgene wat je gaat doen belangrijk. Dan is het ook niet eerst zien en dan geloven.

Als je het gevoel hebt dat je gebeden niet verhoord worden, dan geloof je er niet voldoende in. Je ratio zit dan toch nog vol met iets van ongeloof.

Vreugde en Geloof

Weet je het is de vreugde in iets, wat je kracht zal geven om standvastig te zijn en te blijven. Het is de vreugde die je een soort blijvende kracht geeft die telkens weer een winnaar van je zal maken.

Is het makkelijk om vreugde te voelen, als je de ene tegenslag na de andere hebt gekregen? Nee helemaal niet, maar zorg ervoor dat je altijd blijft geloven. En er zal niets zijn (het duistere) om overwinningen van je te roven. Dus niet: eerst zien dan geloven, maar eerst blijven geloven en daarna zul je het ook gaan zien.

Zie het als het mosterdzaadje wat je plant. Men moet altijd in het licht blijven lopen om daar te komen waar je naar op weg bent. Ook al kan dat soms heel moeilijk voor je zijn, maar het is altijd nog beter dan te blijven wandelen in de duisternis. Vertrouw en bouw op je eigen zelfverzekerdheid.

Probeer het zo te bekijken: jouw Bijbel is de laatste wil en het testament van Jezus Christus. En als jij wilt ben jij de erfgename. Nu niet weer denken eerst zien en dan geloven. Probeer het eerst zien en dan geloven, gewoon voor heel even los te laten.

Alles wat jou toebehoort , is in dat boek opgeschreven en het slimste wat je kunt doen is ontdekken wat erin staat. Probeer de diepgang achter de woorden van de Bijbel goed te begrijpen.

Breng de kritiek vanuit de onwetendheid van sommige mensen tot zwijgen, door goed te blijven doen. Leef vanuit je Geloof en dat heeft even niets met een kerk te maken.

Ik geloof dus ik ontvang

Zoals ik al eerder aangaf laat het:  eerst zien dan geloven los, op het moment dat je gaat bidden.

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Als je het Onze Vader gebed opzegt dan gebeurt er iets met je Auraveld. Het Onze Vader gebed omringt je met een wit onzichtbaar licht, waardoor jij je frequentie verhoogt.

Het Onze Vader gebed, doet meer dan dat je zelf zou kunnen verwachten. Vandaar dat het belangrijk is dat je dit gebed opzegt, vooraf aan alle andere persoonlijke gebeden. Bid en u zal gegeven worden. 

Het Onze Vader is een levende kracht, die letterlijk de macht in zich draagt om de beloftes van Jezus Christus realiteit in jouw leven te maken.

Het geloof werkt in het geestelijke gebied (niet te verwarren met onze ratio) om onze gebeden te verhoren, maar er is geloof nodig aan onze kant om dat te manifesteren.

Het is het geloof wat nodig is om dingen uit de geestelijke wereld te halen en over te plaatsen naar de fysieke wereld. Zoals in de Hebreeën 111.1 beschreven staat: Het geloof nu is de zekerheid er dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet.

Er staat dus niet dat het geloof het bewijs is van de dingen die niet bestaan, maar van dingen die niet gezien worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld. Dus als je iets wilt bereiken met bidden dan zul je het eerst zien dan geloven los moeten laten.

Een voorbeeld

Zie het als volgt, met dit voorbeeld:

We begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten maar het gebeurt. We hoeven niet te weten wanneer het gebeurt. We hoeven ook niet te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon zo is het lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt geloof vrij gezet, als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloftes. We hoeven ook hier niet te begrijpen hoe dat precies in zijn werk gaat. Want het gebeurt gewoon.

In het geloof is het dus niet eerst: eerst zien dan geloven, maar het is net andersom. Als je gaat bidden dan moet je jezelf gewoonweg kunnen verheffen boven je 5 zintuigen. Want eerst zien dan geloven is voornamelijk gericht op je 5 zintuigen, maar er is meer dan dat alleen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Het Onze Vader gebed, doet meer dan dat je verwacht

Het onze Vader gebed kent ook de wet van oorzaak en gevolg. En alle discussie kunnen dit feit niet veranderen.

We kennen allemaal wel de wet van oorzaak en gevolg. Verricht een bepaalde handeling of verzuim om het te doen en de uitkomst is voorstelbaar en staat al vast. We weten ook allemaal dat alles wat nu zichtbaar is eerst onzichtbaar was (totdat het niet gecreëerd werd).

De wet van oorzaak en gevolg geldt ook voor het bidden. Als we goed bidden, ons afstemmen op de juiste frequentie dan ontvangen we resultaten. En als we verkeerd bidden (enkel vanuit onze ratio) dan niet.

Als we het onze Vader gebed bidden, dan leggen we dus een oorzaak. Wat er dan op gaat volgen is het resultaat. Het onze Vader gebed is een opeenvolging van woorden die op zichzelf een mystieke en evocatieve kracht heeft.

Doch wanneer het gebed onverschillig of haastig wordt afgerateld, is het onze Vader gebed niet meer dan een verzameling van geluiden zonder resultaat. Het is de zelfverzekerdheid van het Geloof wat van belang is.

Wanneer het Onze Vader gebed op de juiste manier wordt uitgesproken (met de intentie die vanuit het diepst van je hart komt) is het een gebed van voorbereiding en toenadering. Het activeert de menselijke geest en het etherische dat alles omhult wordt voorbereid op het gebed dat volgt.

Het Onze Vader gebed is uniek, omdat het in alle talen hetzelfde effect heeft, ondanks het verschil in woorden. En wanneer je het Onze Vader gebed hardop leest, er dus ernstig naar verlangt om je geest zo hoog mogelijk te verheffen. Dan pas kan het lichaam ertoe aangezet worden om zijn eigen licht uit te stralen. En dat doet het dan ook.

Het onze Vader gebed, schept speciale trillingen en om deze trillingen te bereiken kan men het grootste voordeel behalen. Het onze Vader gebed wordt uitgesproken met een kalme en zelfverzekerde stem (inclusief de eerbied).

Want wie een antwoord op zijn gebed verlangt, moet zijn eigen licht eerst creëren en dit eigen licht wordt tot stand gebracht door het wonder van het Onze Vader gebed.

Het is gewoon een feit, dat in deze wereld niets zonder inspanning verkregen wordt.

Vandaar dat het Onze Vader gebed meer is dan een op zichzelf staand gebed. Het is een belangrijk voorbereidend gebed dat extra kracht verleend aan de navolgende gebeden.

Onze Vader die in den hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want uwer is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In der eeuwigheid
Amen

De betekenis van het woord Amen= zo zij het

Jezus was de Christus, na zijn geestelijke verheffing bij zijn doop toen hij in de dertig was trad de geest in mystieke overvloed bij hem binnen. En werd hij een Gezalfde. Hij was niet langer een gewoon mens en al helemaal geen intellectueel of priester. Maar Jezus Christus was iemand met totale andere kwaliteiten en hij wist wie de Vader was.

God is een deel van jou en jij bent een deel van God. Alles is een.

Een voorbeeld: wij als mens begrijpen niet hoe onze spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als we iets eten…maar het gebeurt. Het gebeurt gewoon, zo is ons lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt het geloof vrijgezet. Als je jezelf voedt met het Onze Vader gebed, dan hoef je niet perse te weten hoe het gebeurd. Zo is de Geest gemaakt.

Wij als mens bestaan nu eenmaal uit een drie eenheid. God schiep de mens naar zijn gelijkenis. En Jezus Christus was daar het allermooiste voorbeeld van. Zoekt en gij zult vinden…

Als je geloof maar zo groot is, als een mosterdzaadje…

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Hulp inroepen van Engelen, stem je af op de juiste frequentie

Hulp inroepen van engelen dat kan als je jezelf op de juiste frequentie afstemt. Woorden kunnen namelijk een volmaakt genezingsinstrument vormen als ze voldoende kracht en gevoel meekrijgen op de juiste wijze.

De hulp inroepen van engelen gaat dus op de manier waarop men het doet. De hulp inroepen van engelen gaat als je jezelf vooraf realiseert dat het universum bestaat uit onzichtbare en zichtbare substantie. Later meer hierover, enfin deze materie is een heerlijk iets om jezelf daarin te verdiepen.

Wij mensen krijgen de hulp van God en zijn engelen als wij daarom vragen, als je dat eenmaal beseft dan kan dit een bron van kracht en inspiratie voor je zijn.

Voordat we hier aan beginnen moeten we eerst eens de substantie van het universum onder de loep nemen. De substantie die alles omvat en alles bij elkaar houdt.

De Ether is beschreven als een substantie die de hele ruimte doordringt. Dus Lichtgolven, stralende warmte en electro-mangnetische straling doorgeeft.

Alle mensen bestaan uit dezelfde stof, maar hebben een verschillende trilling. Het is een trilling die de oneindig vele ween in het heelal omzet van de vrije ether in de stoffelijke ether.

Hulp inroepen van Engelen

Lichaam en ziel bestaan merkwaardig genoeg uit dezelfde stof, namelijk ether. Het lichaam is ether wat zich heeft gemanifesteerd als stevig vanwege zijn specifieke trilling. De ziel is dus een niet gemanifesteerde ether. Het verschil is slechts een kwestie van trilling.

De lichaamsether heeft een langzame trilling, de zielsether trilt met een vele grotere snelheid. Onthoud dit voor je gevoel van zelfverzekerdheid als je hiermee start.

Beschouw het vleselijke dus als ether die een langzame trilling heeft. Dit is van belang bij de hulp inroepen van engelen. Dus in plaats dat je teveel aandacht besteed aan de ether die al manifest is (je lichaam) zou je je moeten bekommeren om dat deel van je wezen dat niet fysiek manifest is, en dat is je ziel.

Het lichaam in zijn fysieke staat verandert alleen wanneer het etherische deel, of tewel de ziel eerst is veranderd.
Anders gezegd: de hogere trilling heeft voorrang op de lagere trilling. Dat is het geheim van de hulp inroepen van engelen.

Onze gedachten zijn nauw verbonden met het etherische en het lichaam ontvang de dingen via ons denken. Het is ons denken dat het etherische beïnvloedt en verandert. En als gevolg daarvan verandert dan het lichaam.

In het lichaam vindt een constante instroomplaats van het etherische wat de ziel wordt genoemd. En de levenskracht die alles beheerst dat is de geest.

Jezus Christus begreep de beginselen al bijna tweeduizend jaar geleden, lang voordat de moderne wetenschap een aanvang had genomen.
Wij als mens zijn nog niet voldoende ontwikkeld om deze mysteriën te begrijpen.

Leer het jezelf af om te spreken over de dingen die boven natuurlijk zouden zijn, alsof de dingen die een mens niet begrijpt duister of eng zouden zijn. Dat zijn ze niet, ze zijn vol licht, vreugde, volmaakt en zuiver.

Een voorbeeld: als we iets eten, dan weet onze spijsvertering precies wat het moet doen. Datzelfde geldt ook voor als we ons boven onze 5 zintuigen plaatsen, door middel van een gebed waarbij we de hulp inroepen van engelen.

Wij als mens weten hoe we de sferen die onder ons liggen kunnen beheersen. Maar we kunnen de heersende krachten boven ons alleen maar voelen.

Je Hogere Zelf ontmoeten, voel dat keerpunt in je leven

Probeer om niet meer te piekeren , maar strek gewoon je handen uit naar het volgende niveau boven je. Uiteraard moet je geloof vanuit het diepst van je hart komen, want zonde geloof werkt nu eenmaal niets. Zonder geloof, dat zou inhouden dat je alleen maar met je ratio bezig bent en dan ben je weer puur en alleen gericht op je 5 zintuigen.

Het geloof wat het diepst vanuit je hart komt, dat verheft zich boven je 5 zintuigen en dan is het een heel ander verhaal.
Je zal nochtans zien dat de verleiding misschien groot is om in de oude patronen te blijven denken en werken. Dit moet je dus proberen te voorkomen. Ergens aan werken is heel belangrijk, maar je moet het kunnen doen vanuit een vreugde.

Als je het vanuit vreugde doet, dan ben jij iemand die vanuit liefde in staat is om de dingen op een nieuwe manier te organiseren in je eigen bestaan.

Het leven vanuit liefde houdt in dat er een hele nieuwe Aura ontstaat in je wezen. Want iedere stap die je zet van vanuit liefde, maakt een vonk wakker in je die weer een draadje vormt tussen je hart en de buitenkant van je Aura.

De mens zou er eigenlijk altijd voor moeten zorgen dat hij zoveel liefde in zich draagt, dat hij de weg terugvindt naar het Goddelijke. En als je het allesomvattende Goddelijke niet meer loslaat dan staat de mens juist en kan hij een groot werk verrichten hier op deze aarde.

Als je niet meer weet op welke manier je vooruit moet gaan, dan sta je niet meer in verbinding met het Goddelijke. Doch wanneer je in liefde leeft, dan ga je telkens weer een nieuwe deur openmaken naar meer licht. De mens vindt altijd wel een uitweg, want hoe duister het doolhof soms ook kan zijn, er is altijd licht. Waar het licht ook is, het roept altijd.

Wanneer je dus liefdevol te werk gaat in jouw leven, dan maak je een leven dat uniek is. Dit is dan jouw schittering, jouw verovering en jouw bestaan. Wie werkelijk goed is , die zal altijd een openheid en een vrijheid bewerken in de ander.

Doch wanneer het kwaad zich camoufleert als goedheid of als liefde dan zal het toch altijd mensen opsluiten en manipuleren. Daar moet je dus heel alert op zijn, dat je jezelf niet laat manipuleren en dat je jezelf niet laat “kooien”.

Het is van belang dat je tot een groeiende vrijheid komt en dat is een reden om echt gelukkig te kunnen zijn. Hoe vrijer je bent, hoe opener je staat tegenover het Goddelijke.

De onzichtbaarheid van de Engelen moet worden aangepakt, want zichtbaarheid kan geen criterium zijn. Zeker niet wanneer het erom gaat het bestaan te bewijzen van dingen, kwaliteiten of aanwezigheid. Zoals al eens eerder is gezegd is al het zichtbare voortgekomen vanuit het onzichtbare. Heel veel dingen waren nog niet zichtbaar totdat ze niet gecreëerd werden.

Het gebed aan de Engelen

Hulp inroepen van Engelen: de juiste methode is dat het juiste vertrouwen en de echte krachten in werking worden gezet.

Ik herhaal het nog maar een keer: emotieloze woorden zonder vertrouwen hebben nagenoeg geen kracht. Echte gebeden vanuit het hart worden door kracht opgeladen. Wie met zijn hele hart bidt, stuurt gewoonweg trillingen de ether in. En deze trillingen zijn voor elk individu volkomen uniek, bekijk het als een vingerafdruk die ook uniek is.

De hulp inroepen van engelen begint met het Onze Vader gebed. Want het onze vader gebed is een resonerend moment van kracht wat de juiste toon aanslaat. Het is nu eenmaal een vaststaande regel van het universum ook wel een natuurwet genoemd. Het is de oorzaak en gevolg in actie, dat je eerst moet vragen voordat je kunt ontvangen. Na het Onze Vader gebed, kun je vragen (vraag dan met vertrouwen).

Het Onze Vader

Het onze vader gebed is hierin uniek omdat het in alle talen hetzelfde effect heet, ondanks het verschil in woorden. Wanneer je het onze Vader hardop leest en er ernstig naar verlangt om je Geest zoveel mogelijk te verheffen, dan kan het lichaam ertoe aangezet worden om zijn eigen licht uit te stralen. Ik heb dat zelf al meerdere keren mogen ervaren. Je voelt ook dat het Onze Vader gebed speciale trillingen bereikt.

Enkel een gebed dat hardop wordt uitgesproken heeft het benodigde effect. Het onze Vader creëert een licht en dat zorgt er weer voor dat de ether begint te trillen. Ook Engelen horen je gebed en geven de kracht die nodig is.

Maar je bidt dus altijd tot God, want er is geen andere kracht in het universum. Hij alleen is de essentie van alle dingen en de schepper van alles. God gebruikt zijn bemiddelaars op aarde die zich op het spirituele bestaansniveau bevinden.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Gebedstijden voor Christenen, wanneer het gebed pas echt werkt

Gebedstijden die kun je zelf invullen, het ligt eraan of je een ochtend of avondmens bent. De gebedstijden in de ochtend werken het allerbeste rond 05.30 het is dan nog vrij stil en rond die tijd of even later gaan de vogeltjes fluiten.

De gebedstijden in de ochtend zijn heel erg fijn, omdat je dan nauwelijks gestoord wordt door je telefoon of door iets anders.

Als je liever kiest voor gebedstijden in de avond dan zou dat zo rond 20.00 uur kunnen zijn of rond 22.00 uur. Sommige mensen passen de gebedstijden ook in de nacht toe, zo tussen 02.00 en 04.00 uur. Volg hierin gewoonweg je eigen hart.

Gebedstijden

Mensen die niet begrijpen dat de verandering eerst moet plaats vinden in hun geest en vanaf daar pas doorwerkt in hun ziel en lichaam zijn meestal teleurgesteld.

We moeten goed beseffen dat alles wat je ooit in het christelijk leven nodig zult hebben, is in zijn geheel al in je geest aanwezig. De heilige geest van god, de trooster die Jezus christus ons zond.

Ons lichaam heeft niet alles onder controle, vaak gaat het met de stroom mee van wat het ziet, proeft, hoort, ruikt en voelt. Tenzij je jezelf verheft boven je 5 zintuigen. Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden.

Een aan zichzelf overgelaten mens reageert gewoon op de 5 zintuigen, en gaat me met wat er in de fysieke dimensie gebeurt.

We moeten niet vergeten dat God alles wat je ooit nodig zult hebben al binnenin je wedergeboren geest gelegd. En als je eenmaal gelooft dat je dat ook daadwerkelijk bezit, dan wordt elke twijfel geëlimineerd.

Op het moment dat je Jezus Christus als je heer en redder hebt aanvaard, zal je geest ook veranderen. Het gaat er dus om dat je tijdens je gebedstijden gaat beseffen hoe je dat gene wat hij binnenin je heeft geplaatst kunt vrijzetten. Daar gaat het dus om.

Tijdens je gebedstijden moet je nooit bidden vanuit de theorie (puur verstandelijk), maar je moet den bidden vanuit je hart. Want als je bid vanuit je hart, dan geeft dat een heel ander effect dan dat je bid vanuit de theorie. Als je bid in de theorie, dan gooi je maar wat woorden de lucht in, neem dat mee in je zelfverzekerdheid.

God heeft je als gelovige alles gegeven toen je wedergeboren werd. Wat houd dat in de wedergeboorte? De wedergeboorte houd in dat je vanuit jezelf op zoek gaat naar Jezus Christus.

Alle wedergeboren christenen hebben dezelfde mate van geloof ontvangen, dezelfde kracht, dezelfde wijsheid en de zelfde capaciteiten als alle andere christenen.

We hebben alles dus al in ons, we hoeven het alleen maar vrij te zetten. God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Dat houdt in dat wij ook over de heilige drie eenheid beschikken. Vergeet dat niet tijdens je gebedstijden.

Sommige mensen denken dat Gods kracht zich ergens bevindt en dat ze iets moeten doen om deze kracht te kunnen verkrijgen. Maar God heeft het allemaal al in ons gelegd. We moeten dus proberen om niet meer alleen naar de fysieke dimensie te kijken maar naar de geestelijke spiegel van God.

Tijdens je gebedstijden moet je geloven dat je de Gods gerechtigheid in Christus bent.
Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn blog en ik zal het bij deze nog eens aanhalen.

Het Lichamelijke

Ik begrijp niet hoe mijn spijsverteringsorganen weten wat ze moeten doen als ik iets eet, maar het gebeurt. Ik hoef niet te weten en of te voelen dat het gebeurt. Het gebeurt gewoon, zo is het lichaam gemaakt.

Het Geestelijke

Op bijna dezelfde manier wordt geloof vrij gezet. Als je jezelf voedt met Gods waardevolle beloften.

“Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft”(Marc 9:23)
“En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen”(Matt 21:22)
“Doch wanneer hij komt de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid”(Joh 16:13)
“Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden”(Matt 15:7)

Gebeden

Vaak voor of na onze gebedstijden lijkt het alsof onze gebeden niet beantwoord worden. Eigenlijk zouden we beter kunnen benadrukken dat het lijkt of onze gebeden niet beantwoord worden.

Een gebed is geen toverstokje. Als je tijdens je gebedstijden bidt, dan bouw je geestelijke weerstand op. Hier wordt met de geestelijke weerstand niet je verstand bedoeld. We hebben het over het geestelijk wat voorkomt vanuit het geloof in God.

God werkt in het geestelijke gebied, omdat God Geest is. Vandaar dat hij in het geestelijke gebied werkt om onze gebeden te verhoren, maar er is dan wel geloof nodig aan onze kant om dat te kunnen manifesteren. Om dat te kunnen vrijzetten, want zonder geloof en of zonder voldoende geloof werkt het gewoonweg niet.

Het geloof

Het geloof is niet het bewijs dat er dingen bestaan, maar van dingen die niet gezien kunnen worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld.

Vaak wordt er gezegd, je moet het van de geestelijke wereld toetrekken naar de fysieke wereld. Dat komt omdat het geloof reikt binnen het geestelijke gebied.

Het is net als een radiosignaal of een televisie of wifi zender. Ze zenden voortdurend uit in de Ether. Je kunt in een ruimte zijn waar je die signalen niet kunt horen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. En hier mag je aan denken als je bid tijdens je gebedstijden.

Tijdens je gebedstijden moet je erbij stil staan, dat je jezelf zult moeten afstemmen op de juiste frequentie. Dan trekt de radio die signalen uit het gebied dat we niet kunnen waarnemen en transformeert ze naar het bereik dat we het kunnen horen met ons menselijk oor.

De fysieke en geestelijke wereld

De fysieke en geestelijke wereld bewegen parallel aan elkaar. God beweegt en antwoord jouw gebed, maar je zul het nooit zien manifesteren in het fysieke, tenzij je jouw geloof de kloof laat overbruggen tussen het ongeziene geestelijk gebied en de fysieke wereld waarin je leeft.

De Bijbel

Zoals in de Bijbel staat verhoort God onze gebeden, maar er kunnen van allerlei dingen aan de hand zijn tussen de tijd dat hij jouw gebed verhoort en dat jij het antwoord ziet manifesteren. Denk daaraan voor en na je gebedstijden.

Je moet blijven geloven, hoe moeilijk dat ook soms kan zijn. Moeilijk in die zin omdat je de ene tegenslag na de andere te verwerken krijgt. Maar dat zou ook zou zijn zonder je geloof. Je moet dus blijven geloven, wan het geloof moet uitreiken in het geestelijk gebied en het antwoord overbrengen naar het fysieke gebied. Daarom is het geloof zo belangrijk.

Samen bidden

Sommige mensen geloven erin dat het samen bidden met andere gelovigen meer kracht aan het gebed zouden kunnen geven. Natuurlijk is Jezus Christus op dat moment in hun midden, maar Jezus Christus is net zo goed aanwezig wanneer een gelovige in zijn eentje bid.

Het samen bidden tijdens de gebedstijden kan een extra support zijn voor mensen die zich eenzaam voelen en of voor die mensen die een hart onder de riem nodig hebben. Of voor de mensen die dat gewoonweg fijn vinden.

De schrift suggereert nergens dat de gezamenlijke gebeden tijdens de gebedstijden krachtiger zijn dan de individuele gebeden in Gods handelen. Het bidden is dus een individuele band opbouwen met God.

De uitspraak van Matteüs

De uitspraak van Matteüs 18:19-20 want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn daar ben ik in hun midden. Die uitspraak wordt vaak als een verkeerde interpretatie gezien. Want het is onzin om te geloven dat er een of andere magische turboknop ingedrukt zou worden als je met meerdere personen bidt. Het kan wel voor een extra sfeer zorgen, dat wel.

En het kan een ander wel support geven als je tegelijkertijd met meerdere personen bidt. Ik zou zeggen: volg je eigen hart hierin, want dat is altijd goed. Voor als je met een gebedsteam of afstand wilt werken, bekijk deze website dan eens The Seekers Trust Addington.

Zoals de Bijbel ons al heeft aangegeven: heeft God de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat we zelf ook over de heilige drie eenheid beschikken.

Met andere woorden, we zullen het toch allemaal zelf moeten doen. We zullen zelf het contact moeten leggen met ons geestelijke deel. Dat geestelijke deel wat God ons geschonken heeft.

Zoals ik al eerder aangaf heeft dat geestelijke deel, niets te maken met ons verstand. Integendeel als we contact willen maken met de geestelijke wereld van God. Dan zullen we onszelf moeten verheffen boven onze 5 zintuigen. Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden en echt te geloven tijdens je gebedstijden.

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het meest krachtigste gebed wat er is. Het was het gebed waarmee Jezus Christus zich tot God wendde. Voorafgaand aan ieder gebed is dus het Onze Vader gebed nodig.

Onze Vader die in den Hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in den hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan andere vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van den boze

Want van u is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in de eeuwigheid

Amen

De letterlijke betekenis van Amen= zo zij het!

Hemelse Vader
Ik dank u dat u door het geloof in Jezus Christus uw natuur en geest met mij gedeeld heeft.
Ik plant dit geloof en geef het water met uw woord
En ik verwacht dat het groeit en bergen zal overwinnen in mijn leven
Dank u Heer dat heel veel voor mij mogelijk gaat zijn, als ik vanuit mijn hart doe
In Jezus Christus naam

Amen

Het is belangrijk dat je tijdens de gebedstijden, openstaat voor de ingevingen en of de inspiratie die je krijgt. Als je op een juiste manier gaat bidden dan zullen de antwoorden vanzelf komen.

Gods wonderbaarlijke en wonder wekkende kracht heeft mij belooft, dat wanneer mijn menselijke kracht eindigt zijn wonder wekkende kracht mij erdoorheen zal helpen.

En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is genoeg want de kracht openbaart zich als eerste ten volle in zwakheid. Opdat de kracht van Christus over mij heen kome.

Op het moment dat je tijdens je gebedstijden gaat bidden, dan bidt je niet meer in theorie. Je gaat je richten op je Geest i.p.v. enkel op je 5 zintuigen. Op die manier verhef jij jouw geest, wanneer je dat doet, vertel jij je lichaam wat het moet doen.

Precies zoals we onze 5 zintuigen getraind hebben zo kunnen we dat ook met onze Geest doen. Denk aan de God van licht…

Door die dingen te doen waar hij jouw geest de kracht voor heeft gegeven. Door te bidden, door te bidden vanuit je hart tijdens je gebedstijden. Want wat je in geloof vrij zet laat kracht ontstaan.

“Zolang u louter en alleen in een stoffelijke en verstandelijke wereld leeft, werpt u uzelf hindernissen op die u zolang u leeft, de weg zullen belemmeren”.

“Wordt u echter uw eenheid, uw verbondenheid met het oneindige leven en de oneindige macht bewust. En opent u uw ziel voor zijn inwerkingen, dan zult u gaan ondervinden dat u een gehele nieuwe levensfase ingaat. En dat is waar dat uw kracht zal zijn als de kracht van tien anderen omdat uw hart zuiver is”.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Gebedsgenezing, genezen door gebed van een Generatievloek?

Gebedsgenezing mag je zien als een toegevoegde waarde. Uiteraard ga je altijd naar een arts als je iets mankeert, want daar zijn ze voor!

Wat is er mis mee als je als Christen naast de behandeling van de arts, ook aan gebedsgenezing doet? Daar is mijns inziens niets mis mee, het kan alleen maar aanvullend voor je zijn. Althans dat is mijn persoonlijke mening en mijn manier van handelen. Mijn manier hoeft uiteraard niet jouw manier van handelen te zijn. Volg  hierin gewoon je eigen hart want dat zal je de juiste weg wijzen. Ergens halverwege dit artikel, tref je een Nederlands gebed aan om een generatievloek op te kunnen heffen.

Heb jij soms het idee, dat er negativiteit op je rust? Of dat iemand anders zwarte magie op je heeft toegepast? (Er zijn gewoon dingen op deze wereld die bestaan, maar die we niet kunnen waarnemen. In een van mijn andere artikelen kun je hier meer over lezen)

Heb je behoefte aan bevrijding van negativiteit en aan een Zegen. Luister dan naar dit gebed van P. Garbriele Amorth, het is een 91 jarige Pater uit Rome die al sinds 30 jaar als exorcist werkt. Het maakt even niet uit, als je de Italiaanse woorden niet verstaat, op een gegeven moment merk je wel dat hij met het gebed van bevrijding en Zegen uitspreekt.

Als je nog meer wilt ontdekken? Lees dan mijn artikel: een vloek opheffen.

Gebedsgenezing

Er zijn talloze gebeden die je kunt toepassen als je jezelf bezig houdt met de gebedsgenezing. Onthoud wel dat het allerbelangrijkste voorgebed het Onze Vader is. Het Onze Vader gebed zorgt er namelijk voor dat je jezelf op de juiste frequentie bevind.

Na het Onze Vader gebed, kun je altijd nog andere gebeden gebruiken.

Note:

Voordat je jezelf toelegt op gebedsgenezing, adviseer ik je om vooraf even dit artikel van het Christendom te lezen. Het stelt je in staat om de kracht achter het gebed nog beter te kunnen begrijpen.

Want alleen maar in bidden in theorie dat werkt niet. Je moet kunnen bidden vanuit het allerdiepst van je hart. Waarom? Omdat je dan op een andere frequentie zit. In het artikel over het Christendom wordt je dat stap voor stap nog beter uitgelegd.

Licht en de duisternis

Net zoals het licht bestaat ook de duisternis. Als je gebedsgenezing gaat toepassen dan zou je het gebed voor de generatievloek op te heffen kunnen toepassen. En of jezelf eventueel gaan verdiepen in een gebed voor duiveluitdrijving.

Joyce Meyer heeft voor de duiveluitdrijving een goed boekje met de titel: ervaar genezing.

Generatievloek

Gebedsgenezing om een Generatievloek ongedaan te kunnen maken.

Eerst zeg je dus altijd ter inleiding het Onze Vader op om in de juiste flow te kunnen komen.

Het Onze Vader gebed

Onze Vader die in den hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk Kome
Uw wil geschiede zowel in de Hemel als op Aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En Vergeef ons onze schulden
Gelijk wij ook anderen hun schulden vergeven
En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade
Want aan U is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid in der eeuwigheid

Amen

Gebed om een Generatievloek op te heffen

Here Jezus Christus, ik geloof dat u de zoon van God bent en de enige weg tot God bent.
Dat U aan het kruis stierf voor mijn zonden en dat u weer opstond uit de dood.
Dat U aan het kruis tot een vloek werd gemaakt, opdat ik bevrijd zou kunnen worden van de vloek en u zegeningen mag ontvangen.
Ik vertrouw op uw genade en vergeving en ik besluit van nu af aan door uw genade U te volgen en te gehoorzamen.

Ik vraag U om iedere zonde begaan door mij of mijn voorouders waardoor ik werd blootgesteld aan de vloek te vergeven. En te verwerpen.
Benoem nu alle zonden die je weet….
Als mensen mij pijn hebben gedaan of mij onjuist behandeld hebben vergeef ik hem, zoals ik zou willen dat God mij vergaf.
Benoem nu de namen …..van alle mensen die het betreft en die God je nu te binnen brengt.

Vader in de Hemel, met de autoriteit die u mij als kind van God gegeven heeft, zet ik mezelf nu vrij van iedere vloek die ooit over mij is uitgesproken. Of mij op welke manier dan ook in mijn leven heeft beïnvloed.

In naam van Jezus Christus!

Amen

Op deze manier kun je gebedsgenezing toepassen. Er zijn nog meerdere gebeden voor gebedsgenezing,  maar die bespreek ik wel weer een volgende keer.

De Tong

Mijn tong maakt mij gezond. Wat ik met mijn tong belijd heb ik al ontvangen (spreuken 12:18)

De Berg

Jezus Christus gaf aan dat we tot de Berg moesten spreken, spreek dan ook rechtstreeks tot de Ziekte!

Dit is een interessant artikel het gaat over een ervaring en over het onderzoek naar gebedsgenezing, klik op deze externe link om het te lezen.

Meer informatie over een vloek opheffen klik dan hier op deze interne link.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Het Christendom, welk geheim zit er achter het Goddelijke?

Het Christendom is een religie die gebaseerd is op het Evangelie. In het Nieuwe testament duidt het Evangelie op de boodschap die door Jezus Christus is verkondigd.

In het Christendom maakt Jezus Christus ons duidelijk dat God het al allemaal gedaan heeft. God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. En dat het aan ons is, om ons erfgenaam te maken van het Testament.

Note: Dit artikel is vrij lang omdat het het hoofdartikel is de navolgende artikelen van deze categorie zullen korter zijn.

De zelfverzekerdheid in het Geloof

Als je gelovig bent dan is zelfverzekerdheid in je eigen Christusbewustzijn nodig. Het Christendom maakt je duidelijk dat je zelf aan je eigen kracht kunt werken. Daar wordt niet de gewone kracht mee bedoeld, maar de kracht van je eigen Christusbewustzijn.

Jezus Christus is voor ons door een hel gegaan. Dat deed hij door zich te laten pijnigen en aan het kruis te laten nagelen. Naderhand stond hij uit de dood op. Door de levende Jezus Christus in je leven toe te laten, komt de Geest van Christus in je leven. Jezus Christus noemde deze spirituele eenwording ook wel de wedergeboorte. Waardoor een relatie tussen God en de mens mogelijk wordt.

Het Christendom

God heeft het dus al allemaal gedaan, het is aan ons om ons eigen Christusbewustzijn te laten ontwaken. Hoe doe je dit? Dit doe je door het eerst vooraf te bestuderen en daarna te bidden.

Men kan niet alleen maar bidden in Theorie, alleen om te bidden. Want dan werkt het gebed niet naar behoren. Het gebed krijgt past de juiste intentie als je het ook daadwerkelijk allemaal begrijpt. Want op die manier komt het gebed tot in het allerdiepst van je hart.

Het Christendom, de Bijbel is het allergrootste werk uit de wereldliteratuur. Het is het betrouwbaarste verslag en het meest diepzinnigste boek wat geschreven is.

Grote mannen

Grote mannen uit de geschiedenis hebben de Bijbel gelezen om er hun inspiratie en hoop in te vinden.

Napoleon

 • Napoleon zei: de Bijbel is niet zomaar een boek het is een levende kracht

George Washington

 • George Washington zei: het is onmogelijk om zonder God en de Bijbel de wereld rechtvaardig te regeren.

Abraham Lincoin

 • Abraham Lincoin, geloofde dat de Bijbel het beste geschenk is wat God aan de mensen gegeven heeft. Want alle zegeningen worden ons in de Bijbel medegedeeld.

Internationale schrijvers

Heden ten dagen zijn er nog ontzettend veel internationale schrijvers, die de wijsheid van God in hun boeken vermelden. Nationale schrijvers doen dat trouwens ook. Dan doel ik even voornamelijk op die boeken die gaan over:

 • Hoe je de kracht uit jezelf kunt halen
 • De macht van de gedachte
 • Het Geluk in jezelf
 • The Secret

De Bijbel bevat in het totaal 66 boeken, alles wat in de Bijbel staat behoort tot het Christendom tot God, Jezus Christus en de Heilige Geest. De Heilige drie eenheid.

Het Evangelie van Johannes

Het Evangelie van Johannes was in de eerste plaats geschreven, voor hen die nog niet in Christus in het Christendom geloofden.

De Hoogste Macht

De Hoogste Macht die God kon toekennen gaf hij aan de Geest. Iedere gedachte is dus werkzaam, daar zij doordrenkt is met de macht van de Geest die haar schiep.

Hij of zij die dit bestudeerd treedt geleidelijk binnen in de schepping van de geheimen van de Goddelijke schepping.
Het Christendom probeert ons dus duidelijk te maken, dat alle gedachten hoe zwak en onbeduidend ook een werkelijkheid op zich kunnen worden.

Amerikaanse Bijbelleraren.

In Amerika wordt dit veel meer besproken dan hier in ons Kikkerlandje. Vele Amerikaanse Bijbelleraren leggen het Christendom dan ook op een vele betere manier uit. Dat is mijn persoonlijke mening en mijn mening hoeft natuurlijk niet jouw mening te zijn.

Ik heb hier in mijn eigen land een Bijbelstudie gevolgd en ik heb een Amerikaanse Bijbelstudie gevolgd. Uit die Amerikaanse Bijbelstudie kon ik veel meer voldoening halen omdat ik het toen opeens allemaal nog beter ging begrijpen.

Terwijl toch dezelfde Bijbel besproken werd.

Het Christendom maakt je duidelijk, dat je door te bidden een Geestelijke weerstand opbouwt die het verstand te buiten gaat.

Als je echt goed gaat bidden, dan verhef je jezelf boven je 5 zintuigen. Je zegt dan even volop Nee tegen je 5 zintuigen en Ja tegen het Geloof. Ons verstand gelooft nu eenmaal datgene wat het ook met de 5 zintuigen kan waarnemen.

Het verstand

Het verstand op 0 zetten en gewoon doen! Dat is pas het echte Geloof. Het verstand kan weinig beginnen tegen een Geestelijke tegenstander.

Want op het moment dat je bidt wordt er een enorme kracht vrij gezet in de Geestelijke wereld. Het Christendom probeert ons dat op vele manieren duidelijk te maken.

Want God heeft het al allemaal gedaan. Op het moment dat je bidt, vloeit de kracht van God door je heen. Dan heb ik het niet over het bidden in Theorie, maar bidden vanuit het pure Geloof.

Geestelijke materie

We hebben het allemaal nog nooit gezien, maar we weten dat die kracht er is. Om tot de juiste resultaten te kunnen komen moet je dus bouwen en vertrouwen op je eigen Geest en niet in het Aardse.

Want zoals het Christendom ons duidelijk probeert te maken is God Geestelijke Materie.

Jezus Christus

Jezus Christus was ongeveer tot aan zijn dertigste een gewoon mens. Later handelde Jezus Christus niet in zijn eigen kracht maar was hij diep afhankelijk van de Geest van God.

Jezus Christus zei, dat hij niets kon doen zonder de Heilige Geest en dat alle wonderen die hij deed door de Heilige Geest gedaan werden. De Heilige Geest wordt door Jezus Christus dan ook de Helper (de Trooster) genoemd.

De Heilige Geest

De Heilige Geest kan in veel diepere mate in ons leven werken als we erom bidden. Als de Geest van God echt begint te werken in en door iemand heen dan zijn de gevolgen geweldig. Daar gaat wel dan heel wat studie en geloof aan vooraf.

Maar zo is het toch met alles? Hoe meer je jezelf ergens in verdiept hoe beter je het allemaal begint te begrijpen.

God

Het Testament maakt ons duidelijk, dat God het heel belangrijk vind dat we leren leven door zijn Geest en niet allen op onze eigen kracht. Want dat zegt het woord van God.

Christendom:

 • Daarom zeg ik u al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschiedde (Marcus 11:24)
 • Het Koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht (1 korintiers 4:20)
 • Mijn genade is genoeg want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Opdat de kracht van Christus over u kome (Korintiers 12:9) (Handelingen 14:1-22)

De kracht van het Goddelijke

Zonder de kracht van God in ons leven is ons leven met God slechts Theorie.

Woorden van Geloof

Woorden van het ware geloof houden de vurige pijlen van de Duivel tegen. Want net zoals het licht bestaat, bestaat ook de Duisternis.

Sommige mensen hebben er wel eens een handje aan om God de schuld te geven. Ik vraag me wel eens af waarom ze de Duivel nergens de schuld van geven?

Het Woord van God

Het Woord van God moet zich gaan vestigen in je hart, want anders brengt het geen echt geloof voort. En als het geen echt geloof voortbrengt dan zullen de extra zegeningen ook uitblijven.

Gebrek aan kennis kan ons dus ook afhouden van genezing. Genezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau.

Er is veel kracht voor nodig om alleen aan gezondheid te denken, terwijl men zich ziek voelt.
Of aan rijkdom te denken als men leeft in armoede.
Echter diegene die deze kracht verwerft wordt een meester over zijn Geest. Hij of zij kan dan het lot overwinnen.

De wedergeboorte

Wat verteld het Christendom ons over de wedergeboorte? In het kort uitgelegd: de wedergeboorte is dat moment waarop je vanuit jezelf op zoek gaat naar Jezus Christus.

Het is beter om spontaan te zijn, want dat geeft vreugde. Het is beter om natuurlijk te zijn en het Universum via ons zijn spel te laten spelen. Natuurlijk zijn is de beste staat van zijn.

Het Christendom, de Bijbel maakt ons duidelijk dat een negatieve kijk op zaken onnatuurlijk is.
In stilte ontwaken innerlijke energieën spontaan.

Duurzaam geluk

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat als we duurzaam geluk willen ervaren, we naar de plaats buiten het denken moeten gaan om innerlijke vrede te ervaren.

Waar het omgaat is dat je het verdriet overstijgt en dit kun je doen met je Christusbewustzijn.
Erken zowel je zwaktes als je kwaliteiten. En dat je naast positieve eigenschappen ook negatieve hebt, betekent niet dat je tekort schiet. Want allemaal hebben we onze min en plustekens. Daarvoor zijn we mensen.

De sleutel tot duurzaam geluk

De sleutel tot duurzaam geluk is dat je jezelf vereenzelvigt met de onveranderlijke essentie van je innerlijke zelf. Jouw innerlijke Bron.

Als je zover bent gekomen, als je dat in jezelf ontwikkeld hebt dan ga je niet meer op zoek naar geluk. Want je weet en voelt dat je het al hebt.

Ook dat is een van de vele dingen die ons in het Christendom duidelijk wordt gemaakt.

En als je alle tegenslagen in het leven leert te accepteren, dan laat je jezelf meevoeren tussen de oevers van pijn en genot. Je ervaart dan beiden zonder jezelf eraan vast te blijven houden. Als je zover bent dan heb je jouw vrijheid bereikt.

De Theorie

In Theorie weten we dat allemaal wel vanuit het Christendom, doch de praktijk is vaak een heel ander verhaal. Als je iets in Theorie begrijpt dan wilt dat nog niet zeggen dat je het dan ook altijd in de praktijk kunt toepassen.

Zeker voor wat betreft deze materie, daar is ontzettend veel innerlijke rust en kracht voor nodig. In het leven overkomt ons vaak zoveel, dat er vaak geen sprake meer is van innerlijke rust.

Doch het is ook zo, dat men verlichting zal ervaren wanneer men het eigen Christusbewustzijn weet te activeren. Er zullen dagen zijn dat dit gemakkelijk lukt, maar er zullen ook momenten zijn waarop dit iets moeilijker gaat.

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat het kracht vergt om van binnen stil genoeg te worden. Het is niet altijd even makkelijk om het geroezemoes van je gedachten te stoppen.

Teleurstellingen

Soms zitten we gevangen in een vast patroon van negatieve gevoelens, gedachtes en of houdingen. Op deze manier wordt het scheppen verwaarloosd.

Onthoudt wanneer je in jezelf een toestand bereikt hebt waarin je een bent met je Christusbewustzijn dan bevind je jezelf in de JA stroom. En zodra je jezelf in de JA stroom bevind zullen vele dingen je veel makkelijker afgaan.

Laat het Christendom je richtwijzer zijn die je nieuwe wegen toont. En vraag of het Goddelijke zich in jezelf wilt manifesteren. Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden, niet in theorie maar vanuit het aller-diepst van je hart.

Gezegend zijt gij

Wees gezegend, laat jezelf omringen door Gods licht. Want dit licht bevat alles wat we nodig hebben en ook dit wordt ons duidelijk gemaakt in het Christendom.

Des te meer jij jouw eigen innerlijke verfijnt, des te dichter je uitkomt bij je eigen Christusbewustzijn. En dan kan het hele zuiveringsproces op gang komen.

Datgene wat zich gaat rijpen in de Geest, zal vanuit het onzichtbare naar het zichtbare komen. Zie het als een zaadje dat zich moet rijpen in de Geest. Zodra dit zaadje gerijpt is zal het zichtbaar worden. En dan gaat het van de Geestelijke wereld over naar de fysieke wereld.

De Trooster

Maar de Trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. En de vrede Gods (Johannes 14:26)

Voor als het even tegenzit

 • Ik ga goede moed houden omdat uw woord zegt, dat u mij uit deze situatie gaat redden met behulp van mijn eigen Geest. Met behulp van mijn eigen Christusbewustzijn (Psalm 34:20)

Als je geregeld dicht bij God bent, zal het niet lang duren voordat je dingen wilt gaan doen die de wereld als bovennatuurlijk beschouwt.

Onze Tong

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat onze Tong ons lichaam beheerst en ons bestaan aanstuurt.
Het gebed is het allerbelangrijkste in de Geestelijke strijd. Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat we dit niet allemaal hoeven te begrijpen want het gebeurd gewoon. Want wat je in je Geloof vrijzet laat kracht ontstaan.

Zoals ik al eerder aangaf:

 • Het Koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht (1 Korintiers 4:20) Zonder de kracht van God in ons leven, is ons leven met God slechts een theorie. We zijn een Geest, een geest geschapen naar het beeld van God die Geest is.

Kritiek

Mensen die kritiek hebben op God, die hebben dat meestal omdat ze er zelf geen ervaring mee hebben.
Iemand die er zelf geen ervaring mee heeft kan er uiteraard geen zinnig woord over zeggen. Het Christendom maakt ons meer dan een keer duidelijk dat de gaven van de Geest de werking van ons eigen verstand overstijgen.

God is Geestelijke Materie

En daarom is de Geestelijke dimensie in en om ons heen, veel belangrijker dan het verstandelijke, aardse, menselijke en stoffelijke.

Opbouwen in de Geest

We hebben Gods geestelijke gaven nodig om ons in de Geest te kunnen opbouwen.

Tweestrijd opheffen

Als je jezelf toelegt op het Christendom probeer dan om de tweestrijd in jezelf op te heffen. Ik weet vanuit ervaring dat dit geloof en kracht kost. Maar het is belangrijk dat je het eens met jezelf wordt.

Want het lichaam is een volger en geen leider!

Het Geloof van een persoon die nog in tweestrijd is met zichzelf zal gewoon niet werken.

“Gaan er 2 tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn?”

I.p.v. jezelf vast te blijven houden aan die tweestrijd, kun je jezelf beter ontwikkelen in je Geloof. Want die tweestrijd levert je niets op. Waarom niet? Omdat het Geloof dan niet tot diep in je hart kan binnendringen.

Als jouw Geloof wel tot diep in je hart kan binnendringen, dan zal jouw Geest jouw Christusbewustzijn de leiding krijgen. Want als je echt gelooft dan ontvang je ook.

Wat als het lijkt alsof je gebeden niet werken?

Dan heb je grote kans dat je alleen in de theorie bidt. Realiseer je dat het niet in het natuurlijke gedaan kan worden.
Dit is een Geestelijke wet en dan moet het ook met een Geestelijke autoriteit behandel worden.

Net zoals je ook de Natuur wet hebt (zwaartekracht) zo heb je ook de Geestelijke wet.
Lees geen andere boeken meer die een ander idee aanleren. Want als je keer op keer verward wordt in je Geloof dan zal alle moeite tevergeefs zijn.

Soms wanneer we inzicht in een probleem nodig hebben, proberen wat dat te verkrijgen door onze aandacht helemaal op het probleem te richten. We denken erover na, we bestuderen het, we blijven er misschien ook nog eens over piekeren.

Probeer daarentegen je aandacht te richten op het geschreven Woord van God totdat het antwoord op dat probleem je begint te dagen. Op dat moment ontvang je het licht van de openbaring.

Soms zeggen we wel eens: heb je al licht op de zaak? Hier bedoelen we mee of iemand al inzicht heeft verkregen in de situatie.

Het Christendom probeert ons duidelijk te maken dat de opening van Gods Woord in ons hart Geestelijk licht brengt. Het brengt ons dat inzicht wat we nodig hebben.

In het dagelijks leven richt je jezelf ook niet graag tot de duisternis maar probeer je jouw aandacht te vestigen op het licht. Dit omdat je weet dat het licht jou uit de verwarring van de duisternis kan halen en je inzichten geeft.

Een uitspraak van Johannes

Richt ik me op het licht en het antwoord wat ik nodig heb zal bij mij naar boven komen (Johannes 1:1-9)
Doe aan Geestelijke preventie i.p.v. te wachten tot dat de problemen zich aandienen. Zoals ik al eerder aangaf door te bidden bouw je Geestelijke Weerstand op.

Vergeven

Het Christendom maakt ons ook duidelijk dat we moeten leren vergeven. Iemand vergeven kan soms lastig zijn. Maar wanneer je besluit om niet te vergeven, blijft verdriet en pijn in je voortbestaan en dan zal het aan je blijven vreten.

Iemand heeft je iets vreselijks aangedaan. Het was beslist heel erg want anders had je al kunnen vergeven. Laat het niet toe dat de pijn en het verdriet uit een verleden je heden en of zelfs je toekomst verpest.

Het Christendom wilt ons duidelijk maken, dat als we iemand vergeven we dit doen voor onze eigen gemoedsrust weer terug te kunnen vinden. In de theorie klinkt dat allemaal misschien wel makkelijker dan in de praktijk. Maar het Christendom leert ons ook dat we van onszelf moeten houden.

Verdrongen gevoelens en of onopgeloste problemen belasten onze Geest en ons Lichaam. Vaak zijn ze daarom ziekmaker 1. Als je iemand kunt vergeven ontlast je niet alleen je Geest maar je doet tegelijkertijd ook iets voor je gezondheid en dat wilt het Christendom ons duidelijk maken.

Zoals het Christendom ons duidelijk maakt aan de hand van de Bijbel, kunnen we gedachtes voor ons of tegen onszelf gebruiken.

Intuïtie

Intuïtief voel je waarschijnlijk al aan dat hoe je over iets denkt dat dat je totale gesteldheid beïnvloed.

Het nageslacht van Abraham

Diegene die tegenwoordig nog in God geloven, worden in de Bijbel omschreven als het nageslacht van Abraham.
In deze tijd roepen veel mensen om een God die ze kunnen vormen naar hun eigen beeld. Wanneer ze Gods ondoorgrondelijke wegen niet kunnen begrijpen veranderen ze Hem zodanig zodat hij past bij hun eigen opvattingen. En dat is zo jammer!

Het Onze Vader gebed

Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Jezus Christus heeft ons hier het voorbeeld van gegeven.
We komen aan het einde van dit artikel en daar hoort het Onze Vader gebed bij

Onze Vader die in den hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk Kome
Uw wil geschiede zowel in de Hemel als op Aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En Vergeef ons onze schulden
Gelijk wij ook anderen hun schulden vergeven
En leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade
Want aan U is het Koninkrijk en de kracht en de Heerlijkheid in der eeuwigheid
Amen

Indien gij nu van Christus zijt dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen (Galaten 3:29)
Wanneer we handelen zoals God het ons op ons hart drukt en ons door hem laten leden dan zullen we in het bovennatuurlijke bewegen. Zo natuurlijk zoals een vogel in de lucht vliegt.

We zullen niet meer zo worstelen en zwoegen en proberen de zee te splijten. We zullen God gewoon vertrouwen, onze staf uitstrekken en de wonderen zien gebeuren.

Wanneer we het besef krijgen van ons Christusbewustzijn, dan raken we twijfels en angsten kwijt.

Uitspraak van Jezus Christus

Wie in mijn gelooft, heeft een verbinding die 24 uur per dag beschikbaar is. Zoekt en gij zult vinden, klopt en er wordt opengedaan, vraag en u zal gegeven worden. Men moet alleen heel goed gaan begrijpen, hoe dit werkt! Later op een ander moment (een andere dag) meer hierover.

Hulp inroepen van Engelen, plaats jezelf op de juiste frequentie
Een vloek opheffen hoe doe je dat?
Een generatievloek opheffen door een gebed?

Hoe haal je een vervloeking weg?

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring