Grenzen stellen met compassie in iedere relatie hints en tips

Grenzen stellen is heel belangrijk. Waarom? Grenzen stellen: is aangeven waar je grenzen liggen op emotioneel en lichamelijk gebied.

Zoals we allemaal al weten kan een slechte communicatie een relatie verpesten. Vandaar dat grenzen stellen met compassie belangrijk is.

Een relatie heb je wanneer je op de een of andere manier verbonden bent met iemand. Omdat elke relatie uniek is, heeft ook elke relatie zijn eigen energie.

En aangezien een relatie altijd tweezijdig is, hebben beiden personen invloed op de relatie. Als de energie die voortkomt uit de relatie goed voelt, dan zal de relatie zich ook in stand houden.

Grenzen stellen

Je zou er dan wel van moeten uitgaan, dat de relatie ook echt voor beiden goed moet voelen. Niet dat de een de ander doet of moet pleasen. Als men dan ander doet pleasen dan is er niet echt een: grenzen stellen.

Als het grenzen stellen niet toegepast wordt, dan kan het wel eens gebeuren dat jij jezelf tekort doet. Dus wees lief voor jezelf en besef dat jij net als ieder ander grenzen mag stellen.

Grenzen stellen: is ook een vorm van houden van jezelf. Als je voldoende van jezelf houd dan blijf je dicht bij jezelf. Natuurlijk is het sluiten van compromis belangrijk, maar het mag eigenlijk niet ten koste van jezelf gaan.

Als je voelt dat een relatie je niet brengt wat je jezelf zou toewensen, dan kost dat meestal energie. Vandaar dat het belangrijk is dat je een relatie hebt (maakt niet uit in welke vorm) met iemand die op jouw golflengte zit.

Want als je een relatie hebt met iemand die op jouw golflengte zit, dan kan alle positieve energie naar de relatie toestromen. Ben je samen met iemand in een relatie die niet op jouw golflengte zit dan heb je grote kans dat alle energie steeds naar de gebruiksaanwijzing van de ander toegaat.

En ook dat kost weer veel levensenergie, ook hier is je eigen grenzen stellen van belang. Want het is de bedoeling dat je beiden opbloeit van een relatie. Of althans dat je beiden positieve energie opdoet van die relatie.

Structuur liefde

Ik vermoed dat we ergens bij intuïtie allemaal wel weten wat liefde inhoud. Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de andere persoon even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing dan is er sprake van liefde.

Liefde is dus een besluit, een verbintenis. En hoe dieper de liefdesrelatie tussen twee personen is, hoe verder ze gaan in het delen van elkaars leven.

Grenzen stellen: vandaar dat het belangrijk is dat een ieder in de relatie zijn gevoelens mededeelt. Het maakt niet uit of dit positieve, negatieve en of neutrale gevoelens zijn.

Bouw hier dan ook je zelfverzekerdheid in op. Als je elkaar echt leert kennen door middel van de dialoog, zal men ook elkaars ideeën, bedoelingen en voorkeuren kunnen begrijpen.

Doch wanneer bemind worden een kwestie is van zichzelf moeten bewijzen, zullen we eerder mislukkingen dan succes boeken. We zouden dan steeds weer nieuwe teleurstellingen kunnen ervaren die weer kunnen leiden tot nieuwe conflicten en verdriet.

De manier om hieraan te kunnen “ontsnappen” is om de bovenstaande methode te gebruiken. Want als we enkel een houding aannemen om andere mensen een plezier te doen, om hun genegenheid te winnen. Dan zijn we onszelf niet meer, maar proberen we iemand anders te zijn.

Grenzen stellen: ieder mens kan aan zijn eigen groei werken. Echte en blijvende liefde maakt het mogelijk dat we onszelf weer bewust worden van onze eigen waarde. Wanneer we dit hebben bereikt, zal heel de rest zich bewegen in positiviteit.

Zoals ik al eens eerder aangaf: pijn is op zichzelf geen kwaad dat ten koste van alles moet worden vermeden. Pijn kan ook een leraar zijn van wie we veel kunnen leren. Pijn kan ons ook aangeven dat we anders zouden moeten gaan leven. Of dat we ergens mee moeten ophouden, of beter een ander richting in zouden kunnen slaan.

Compassie

Als je compassie met iemand hebt dan wordt jezelf ook meestal geraakt door het welzijn van de ander. Je hart reageert dan op iemand anders zijn pijn. Je voelt warmte, zorgzaamheid en de behoefte om de ander te steunen of te willen helpen.

Het mooie hiervan is als beiden dat gevoel voor de ander hebben. Die geweldige wisselwerking in alles. Dat is best uniek, iets om te koesteren. Het is niet dat het zelden voorkomt die wisselwerking, maar je kunt die wisselwerking nu eenmaal niet met iedereen beleven.

Als je voelt dat een relatie jouw teveel energie kost, dan zou dat wel eens ten koste van jezelf kunnen gaan.
Het zijn de personen en gebeurtenissen die in ons leven een rol spelen. Ze kunnen ons ten gronde richten, maar ze kunnen ook een bron van grote verrijking voor ons betekenen. Grenzen stellen is en blijft dus altijd belangrijk.

Zoals ik al eens eerder aangaf op mijn Blog. Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden. Een ander optie is er niet. Of ik koppel een aantal voorwaarden aan mijn liefde of ik doe dit niet.

Het is belangrijk om te onthouden dat alleen onvoorwaardelijke liefde positieve veranderingen kan aanbrengen in iemands leven.

Blijf op afstand van die mensen die hun fouten nooit zullen toegeven en die altijd zullen proberen je te laten voelen dat jij fout zit. Want dat is meer een egoïstische vorm van liefde.

Een voorbeeld van grenzen stellen: Nu stel dat iemand je om een gunst vraagt. Nu eiste de liefde wellicht dat je aan het verlangen van je partner tegemoet komt. Maar er is nog iemand anders, voor wie je evenveel aandacht dient te hebben: jezelf. Dus kijk ook naar jouw behoeftes en of wensen (grenzen stellen)

Grenzen stellen: ook aardige mensen hebben hun grenzen. Probeer dat punt niet te bereiken wat de aardigste mensen zijn de meest resolute mensen wanneer ze beslissen dat ze er genoeg van hebben. Vandaar dat de meest aardigste mensen ook aandacht moeten schenken aan: grenzen stellen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Liefde is dat polshoogte van elkaar nemen?

Liefde is onoverkomelijk als twee personen vanuit het diepst van hun hart, zich tot elkaar aangetrokken voelen. Het hebben van dezelfde interesses is niet essentieel. Wel leuk als de ander zich interesserend voor wat jou bezig houd. Belangrijk is dat je blij wordt van elkaars aanwezigheid en dat je weet dat je op elkaar mag bouwen en vertrouwen.

Zeker op de momenten waarop het even tegenzit. Als tegenslagen komen, dan weet je eigenlijk precies wat je aan de ander hebt. Want leuke dingen doen, dat kan iedereen! Dat zegt niets over het feit, wat de ander voor je over zou hebben als jouw situatie zou veranderen.

Liefde is genieten van elkaars aanwezigheid

Als jij en je partner op dezelfde golflengte zitten dan is dat een voordeel. Want dan kan de positieve energie ook naar de relatie toe. Als je samen niet op dezelfde golflengte zit, dan kunnen er knelpunten komen. Want in dat geval gaat stroomt de positieve energie meer naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe.

Er kan iemand zijn die je liefde duidelijker en intenser naar je terugkaatst, dan anderen en dat is heel mooi.

De onvoorwaardelijke liefde is puur en zuiver. Je wilt net zo graag naar de emoties en gevoelens van de ander luisteren als naar die van jouzelf. Belangrijk is dat je op de een of andere manier aan elkaar datgene laat weten, wat echt belangrijk is. Dat je voldoende “leesbaar” voor elkaar bent en daar is transparantie voor nodig. En te wel van weerskanten.

Niet iedereen heeft van huis uit even goed de kunst ontwikkeld, om op een transparante manier met een ander te praten. Vooral wanneer er emoties in het spel zijn.

Want het is niet altijd zo vanzelfsprekend,  dat twee partners elkaar begrijpen. Want ieder mens heeft altijd zijn eigen gedachtewereld, zelfs als je op dezelfde golflengte zit.

Liefde is soms ook pijnlijk. Bijvoorbeeld als we lijden wanneer we onze gevoelens en of die van de ander moeten verdringen. Doch pijn kan soms ook een leermeester voor ons zijn. Pijn kan ons vertellen dat we misschien beter een andere richting in kunnen slaan. De tekortkomingen van de ander zie je dik, als de liefde dun is.

Als we de liefde moeten verdringen, dan komt er stilstand van de groei in de relatie. Liefde is ook het koesteren van de eigenwaarde. Want als de eigenwaarde ontbreekt, dan kan er van voluit leven in liefde geen sprake meer zijn.

Want een mens kan onmogelijk met de ander in vrede leven,  als hij niet eerst geleerd heeft om vrede met zichzelf te hebben.

Zoals ik al eens eerder aangaf zijn wij als mens geen enkelvoudig wezen. We bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op elk van deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben.

Als de behoeftes en verlangens op een van deze drie niveaus ontbreekt, dan kan het hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Liefde is vermijden om elkaar pijn te doen

Liefde is niet elkaar in een neerwaartse spiraal brengen. Liefde is niet elkaar pijn doen, liefde is rekening met elkaar houden. Het rekening met elkaar houden houdt in dat je jezelf ook bekommerd om de ander. En vice versa

Waarom zie we ons soms verzeild raken in een ongelukkige situatie in de liefde? Waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken? Mensen veranderen niet zo snel, maar de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die kan wel veranderen. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, soms teveel om op te noemen.

Misschien klinkt het allemaal eenvoudig, maar vaak zijn eenvoudige dingen de meest moeilijkste dingen. In theorie weten wel allemaal wat liefde is, doch in de praktijk kan het soms heel anders verlopen.

Liefde is besef van eigenwaarde

Het besef van eigen waarde is ongetwijfeld de kostbaarste gave die we een ander kunnen schenken. We kunnen dit alleen maar schenken als we ook echt van de ander houden.

Liefde is begrip voor elkaar opbrengen in discussies

In een liefdesrelatie moeten beiden partners het eerst op emotioneel vlak met elkaar eens zijn, voordat ze veilig kunnen beginnen aan een discussie.

Twee mensen die van elkaar houden kunnen hun wederzijdse genegenheid blijven verdiepen ook al houden ze er tegengestelde meningen op na.

De meeste problemen zijn gevoelsproblemen, waaraan we het meest lijden onder de emotie die in ons opwelt.

Liefde is de wil om samen misverstanden op te lossen

Misverstanden ontstaan vaak door een veronderstelling, die je niet even toetst om te kijken of het wel klopt. Iets toetsen heeft dus altijd voordelen.

Boosheid kan soms ook ontstaan omdat de ander zich in het nauw gedreven voelt. Hij of zij “slaat” het dan van zich af. In dat geval kan de partner meer beter even niet doorgaan. Het is dan beter om even geduld te hebben en er op een ander moment op terug te komen.

Soms gaat het niet over de inhoud maar over de toon die de irritatie opwekt.

Liefde is rekening houden met elkaars gevoelens

Want naarmate we onze gevoelens verliezen, verliezen we het contact met onszelf.

De sterkste liefde is die liefde die ook zijn zwakte durft laten zien. Liefde is geen liefde als ze verandert wanneer de omstandigheden veranderen. Want dan is het een onvoorwaardelijke liefde.

Liefde is genegenheid en affectie naar elkaar tonen

Affectie en genegenheid wekken weer geborgenheid en vertrouwen op. Wanneer de tevredenheid, ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk is dan je eigen geborgenheid, ontplooiing en tevredenheid dan is er sprake van liefde

Twee vormen van Liefde

Je hebt twee vormen van Liefde de Onvoorwaardelijke Liefde en de Voorwaardelijke liefde. Een andere mogelijkheid is er niet.

Wanneer we aan de liefde willen werken en ons ervoor willen inzetten, dan is het van belang dat we op zoek gaan naar de eenheid en niet naar het geluk. Want de eenheid brengt vanzelf het geluk.

En dan is het niet nodig om van minuut tot minuut bij te houden hoe fijn en of hoe gelukkig men zich voelt. Want dat behoort meer tot een liefde die voorwaardelijk is.

Werken aan de liefde houdt in, dat men samen blijft streven naar absolute eerlijkheid en openheid. Want wanneer ik mijn diepste gevoelens voor jou verberg, zul jij me nooit echt leren kennen. We leren alleen van elkaar als we ook echt naar elkaar luisteren.

Want wanneer jij me een stukje van jezelf toont m.b.t. een innerlijke pijn, dan wordt ik me daardoor meer bewust van wat er diep in je leeft. En dat zorgt er weer voor dat ik op dat vlak meer rekening met je kan houden.

Meer ontdekken?

Ieder artikel bevat weer aanvullende en nieuwe tips. Let’s go

Onthoud: des te meer inzichten je verkrijgt hoe makkelijker het voor je zal worden!

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring