Hulp inroepen van Engelen, stem je af op de juiste frequentie

Hulp inroepen van engelen dat kan als je jezelf op de juiste frequentie afstemt. Woorden kunnen namelijk een volmaakt genezingsinstrument vormen als ze voldoende kracht en gevoel meekrijgen op de juiste wijze.

De hulp inroepen van engelen gaat dus op de manier waarop men het doet. De hulp inroepen van engelen gaat als je jezelf vooraf realiseert dat het universum bestaat uit onzichtbare en zichtbare substantie. Later meer hierover, enfin deze materie is een heerlijk iets om jezelf daarin te verdiepen.

Wij mensen krijgen de hulp van God en zijn engelen als wij daarom vragen, als je dat eenmaal beseft dan kan dit een bron van kracht en inspiratie voor je zijn.

Voordat we hier aan beginnen moeten we eerst eens de substantie van het universum onder de loep nemen. De substantie die alles omvat en alles bij elkaar houdt.

De Ether is beschreven als een substantie die de hele ruimte doordringt. Dus Lichtgolven, stralende warmte en electro-mangnetische straling doorgeeft.

Alle mensen bestaan uit dezelfde stof, maar hebben een verschillende trilling. Het is een trilling die de oneindig vele ween in het heelal omzet van de vrije ether in de stoffelijke ether.

Hulp inroepen van Engelen

Lichaam en ziel bestaan merkwaardig genoeg uit dezelfde stof, namelijk ether. Het lichaam is ether wat zich heeft gemanifesteerd als stevig vanwege zijn specifieke trilling. De ziel is dus een niet gemanifesteerde ether. Het verschil is slechts een kwestie van trilling.

De lichaamsether heeft een langzame trilling, de zielsether trilt met een vele grotere snelheid. Onthoud dit voor je gevoel van zelfverzekerdheid als je hiermee start.

Beschouw het vleselijke dus als ether die een langzame trilling heeft. Dit is van belang bij de hulp inroepen van engelen. Dus in plaats dat je teveel aandacht besteed aan de ether die al manifest is (je lichaam) zou je je moeten bekommeren om dat deel van je wezen dat niet fysiek manifest is, en dat is je ziel.

Het lichaam in zijn fysieke staat verandert alleen wanneer het etherische deel, of tewel de ziel eerst is veranderd.
Anders gezegd: de hogere trilling heeft voorrang op de lagere trilling. Dat is het geheim van de hulp inroepen van engelen.

Onze gedachten zijn nauw verbonden met het etherische en het lichaam ontvang de dingen via ons denken. Het is ons denken dat het etherische beïnvloedt en verandert. En als gevolg daarvan verandert dan het lichaam.

In het lichaam vindt een constante instroomplaats van het etherische wat de ziel wordt genoemd. En de levenskracht die alles beheerst dat is de geest.

Jezus Christus begreep de beginselen al bijna tweeduizend jaar geleden, lang voordat de moderne wetenschap een aanvang had genomen.
Wij als mens zijn nog niet voldoende ontwikkeld om deze mysteriën te begrijpen.

Leer het jezelf af om te spreken over de dingen die boven natuurlijk zouden zijn, alsof de dingen die een mens niet begrijpt duister of eng zouden zijn. Dat zijn ze niet, ze zijn vol licht, vreugde, volmaakt en zuiver.

Een voorbeeld: als we iets eten, dan weet onze spijsvertering precies wat het moet doen. Datzelfde geldt ook voor als we ons boven onze 5 zintuigen plaatsen, door middel van een gebed waarbij we de hulp inroepen van engelen.

Wij als mens weten hoe we de sferen die onder ons liggen kunnen beheersen. Maar we kunnen de heersende krachten boven ons alleen maar voelen.

Je Hogere Zelf ontmoeten, voel dat keerpunt in je leven

Probeer om niet meer te piekeren , maar strek gewoon je handen uit naar het volgende niveau boven je. Uiteraard moet je geloof vanuit het diepst van je hart komen, want zonde geloof werkt nu eenmaal niets. Zonder geloof, dat zou inhouden dat je alleen maar met je ratio bezig bent en dan ben je weer puur en alleen gericht op je 5 zintuigen.

Het geloof wat het diepst vanuit je hart komt, dat verheft zich boven je 5 zintuigen en dan is het een heel ander verhaal.
Je zal nochtans zien dat de verleiding misschien groot is om in de oude patronen te blijven denken en werken. Dit moet je dus proberen te voorkomen. Ergens aan werken is heel belangrijk, maar je moet het kunnen doen vanuit een vreugde.

Als je het vanuit vreugde doet, dan ben jij iemand die vanuit liefde in staat is om de dingen op een nieuwe manier te organiseren in je eigen bestaan.

Het leven vanuit liefde houdt in dat er een hele nieuwe Aura ontstaat in je wezen. Want iedere stap die je zet van vanuit liefde, maakt een vonk wakker in je die weer een draadje vormt tussen je hart en de buitenkant van je Aura.

De mens zou er eigenlijk altijd voor moeten zorgen dat hij zoveel liefde in zich draagt, dat hij de weg terugvindt naar het Goddelijke. En als je het allesomvattende Goddelijke niet meer loslaat dan staat de mens juist en kan hij een groot werk verrichten hier op deze aarde.

Als je niet meer weet op welke manier je vooruit moet gaan, dan sta je niet meer in verbinding met het Goddelijke. Doch wanneer je in liefde leeft, dan ga je telkens weer een nieuwe deur openmaken naar meer licht. De mens vindt altijd wel een uitweg, want hoe duister het doolhof soms ook kan zijn, er is altijd licht. Waar het licht ook is, het roept altijd.

Wanneer je dus liefdevol te werk gaat in jouw leven, dan maak je een leven dat uniek is. Dit is dan jouw schittering, jouw verovering en jouw bestaan. Wie werkelijk goed is , die zal altijd een openheid en een vrijheid bewerken in de ander.

Doch wanneer het kwaad zich camoufleert als goedheid of als liefde dan zal het toch altijd mensen opsluiten en manipuleren. Daar moet je dus heel alert op zijn, dat je jezelf niet laat manipuleren en dat je jezelf niet laat “kooien”.

Het is van belang dat je tot een groeiende vrijheid komt en dat is een reden om echt gelukkig te kunnen zijn. Hoe vrijer je bent, hoe opener je staat tegenover het Goddelijke.

De onzichtbaarheid van de Engelen moet worden aangepakt, want zichtbaarheid kan geen criterium zijn. Zeker niet wanneer het erom gaat het bestaan te bewijzen van dingen, kwaliteiten of aanwezigheid. Zoals al eens eerder is gezegd is al het zichtbare voortgekomen vanuit het onzichtbare. Heel veel dingen waren nog niet zichtbaar totdat ze niet gecreëerd werden.

Het gebed aan de Engelen

Hulp inroepen van Engelen: de juiste methode is dat het juiste vertrouwen en de echte krachten in werking worden gezet.

Ik herhaal het nog maar een keer: emotieloze woorden zonder vertrouwen hebben nagenoeg geen kracht. Echte gebeden vanuit het hart worden door kracht opgeladen. Wie met zijn hele hart bidt, stuurt gewoonweg trillingen de ether in. En deze trillingen zijn voor elk individu volkomen uniek, bekijk het als een vingerafdruk die ook uniek is.

De hulp inroepen van engelen begint met het Onze Vader gebed. Want het onze vader gebed is een resonerend moment van kracht wat de juiste toon aanslaat. Het is nu eenmaal een vaststaande regel van het universum ook wel een natuurwet genoemd. Het is de oorzaak en gevolg in actie, dat je eerst moet vragen voordat je kunt ontvangen. Na het Onze Vader gebed, kun je vragen (vraag dan met vertrouwen).

Het Onze Vader

Het onze vader gebed is hierin uniek omdat het in alle talen hetzelfde effect heet, ondanks het verschil in woorden. Wanneer je het onze Vader hardop leest en er ernstig naar verlangt om je Geest zoveel mogelijk te verheffen, dan kan het lichaam ertoe aangezet worden om zijn eigen licht uit te stralen. Ik heb dat zelf al meerdere keren mogen ervaren. Je voelt ook dat het Onze Vader gebed speciale trillingen bereikt.

Enkel een gebed dat hardop wordt uitgesproken heeft het benodigde effect. Het onze Vader creëert een licht en dat zorgt er weer voor dat de ether begint te trillen. Ook Engelen horen je gebed en geven de kracht die nodig is.

Maar je bidt dus altijd tot God, want er is geen andere kracht in het universum. Hij alleen is de essentie van alle dingen en de schepper van alles. God gebruikt zijn bemiddelaars op aarde die zich op het spirituele bestaansniveau bevinden.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Aartsengelen aanroepen? Wat is er vooraf zeker nodig?

Aartsengelen aanroepen? Lees dan eerst dit even vooraf, want dat is wel zo belangrijk! Vandaag gaan we ons verdiepen in de Magie van Aartsengelen en of je Beschermengel. De Bijbel bevat ongeveer tweehonderd rechtstreekse verwijzingen naar engelen. En er zijn nog ontelbare indirecte verwijzingen te vinden.

Hier tref je een videogebed aan voor Aartsengel Michael aan te roepen.

Gaandeweg in dit artikel bespreek ik stuk voor stuk enkele van de meest bekende aartsengelen.  Wil je dat meteen lezen? Scoll dan naar beneden. Doch misschien mis je dan dat ene aanknopingspunt wat oh zo belangrijk is. Dus ik zou tegen je willen zeggen, neem je de tijd om dit artikel op je gemak door te lezen.

Hulp inroepen van Engelen, plaats jezelf op de juiste frequentie ( Tip!)

Aartsengelen aanroepen

De oude schrijvers gaven eigenlijk geen toelichting om de eigenschappen van de aartsengelen te omschrijven omdat ze er vanuit gingen dat iedereen dat wel al wist. Aartsengel aanroepen wat de normaalste zaak van de wereld. In de tijd van de Bijbel verschenen de aartsengelen wanneer dat nodig was. En vertrokken ze ook weer als hun taak volbracht was.

Engelen van de lagere rangen, zijn over het algemeen geesten van mensen die overleden zijn en doorleven als een wezen op een hoger bestaansniveau.

Boven de engelen, staan de aartsengelen. Zij bevinden zich op een nog hogere staat van bewustzijn. Aartsengelen aan roepen omdat zij kunnen je inspireren, verzachten en of veranderen. Als je de aartsengelen aanroept is het van belang dat je jezelf ontvankelijk kunt opstellen.

Op deze aarde moeten we dagelijks leren omgaan met acceptatie, teleurstellingen en afwijzingen. Helaas kunnen wij ons hier niet aan onttrekken, zo werkt het nu eenmaal in deze wereld. En wij zitten eraan vast of we dat nu willen of niet.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

En helaas beroven al deze dingen ons van onze levensenergie. Als je jezelf wendt tot de aartsengelen, engelen en of tot het Goddelijke deel in jezelf. Vergelijk dit met een dynamo die spirituele kracht of licht genereert waarmee het Universum is gevuld. Aartsengelen aanroepen doe je met veel warmte en liefde.

In de Bijbel staan talloze verwijzingen naar dit licht.

Gebeden

Aan alle gebeden, waarmee je de aartsengelen aanroept gaat eerst het Onze Vader aan vooraf. Dit is iets wat je niet mag onderschatten. De frequentie van het Onze Vader heeft een mystieke en scheppende kracht. Het bidden of te wel aanroepen moet even georganiseerd zijn als een chemische formule. Je moet vragen om iets gedaan te kunnen krijgen.

Het Onze vader gebed is een voorbereidend gebed dat aan andere gebeden extra kracht verleend.

Het Onze Vader

Onze vader, die in de hemelen zijt.
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Zowel in de hemel als op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook vergeven wij onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwaad
Want uwer is het Koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In der eeuwigheid
Amen

Zoals Jezus Christus het uitlegde, mijn vader is jouw vader. De vader van iedereen en daarom Onze Vader.
Vandaar dat het belangrijk is dat je eerst de activerende kracht moet inschakelen, voordat je de aartsengelen aanroept.

Het gebed zorgt ervoor dat het effect geeft en het via de juiste kanalen kan lopen. Je moet jezelf dus eerst aansluiten, als je dit niet doet dan gaan je gebeden verloren.

Aartsengel Michael

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Michael wordt ook wel de machtige beschermer genoemd. Hij is de aartsengel die ongewenste energieën kan wegnemen. Hij heeft een zwaard in zijn hand waarmee hij etherische koorden kan doorsnijden.
Denk hierbij aan de verbindingen met mensen uit je verleden. Jet kunt aartsengel Michael ook vragen om je moed en kracht te geven. Of om stappen te zetten, waarvan jij weet dat het belangrijk is dat je ze zet.
Aartsengel Michael, begeleid je als het gaat om je levensdoel.

Aartsengel Raphael

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Raphael heeft de taak om heling tot stand te brengen. Zowel voor mensen, dieren en of situaties. Aartsengel Raphael help je om weer in je eigen kracht te kunnen komen.

Aartsengel Gabriel

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Gabriel Is de boodschapper van God, de beschermer van de communicatie. Aartsengel Gabriel helpt ons bewust te worden van de Christus in onszelf. Daarnaast kan aartsengel Gabriel helpen bij het vinden van de juiste motivatie. Of bij het overwinnen van uitstelgedrag.

Aartsengel Uriel

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Aartsengel Uriel is de engel van de wijsheid en ideeën. Je kunt aan aartsengel Uriel altijd vragen om je oplossingen voor je probleem te laten zien. Ook hij helpt je om in contact te komen met je diepe innerlijke.

Aartsengel Metatron

Aartsengelen aanroepen: praat liefdevol met ze en stort je hart uit, op die manier maak je er een persoonlijk gebed van wat echt bij jou past!

Hij is de aartsengel die de nieuwetijds kinderen begeleid en ondersteunt. Je kunt bij hem terecht om je innerlijke kind te voelen. Voor alle spirituele inzichten kun je bij aartsengel Metatron terecht. Je kunt aan hem ook vragen om hulp te geven bij de opvoeding van je kinderen. Dat wordt vaak gedaan als het om hooggevoelige kinderen gaat.

God

Aartsengelen aanroepen doe je omdat zij de boodschappers van God zijn. Geen enkel mens kan met zekerheid zeggen wat of wie God is. De onmetelijkheid van God valt buiten elke beschrijving om. Het enigste wat we van de Bijbel weten is dat God de mens schiep naar zijn gelijkenis.

Vandaar dat je jouw binnenkamer zult moeten vinden. Niets is te klein of te groot om voor te bidden. Vraag hulp bij al die dingen in je leven, waarover je jezelf zorgen maakt.

Er is door niemand minder dan door Jezus Christus zelf verteld, dat wanneer je op de juiste manier bidt het je ook gegeven zal worden. En wat is de juiste manier van bidden? Je bid met je hele hart en ziel. Je verheft jezelf voor een moment boven je 5 zintuigen, omdat je weet dat er meer is dan datgene wat je kunt waarnemen.

Je moet ernaar streven om een sfeer van kracht en betrokkenheid op te bouwen. Als je in die sfeer zit, dan merk je dat vanzelf. Het is eigenlijk niet goed in woorden uit te leggen hoe je jezelf dan voelt. Weet je woorden kunnen je wel iets laten begrijpen, maar het zijn de ervaringen die het je laten voelen.

Hoe meer en toegewijd jouw gebed wordt uitgesproken hoe meer het een opeenhoping van psychische kracht wordt.

Generatievloek

Als jij vermoed dat je last zou kunnen hebben van een generatievloek of van een zelfvervloeking.

Het gebed

Het gebed werkt door in de Geest. Net zoals je niet begrijpt hoe je spijsverteringsorganen werken, wat ze moeten doen als je iets eet. Hoef je het ook niet te begrijpen want het gebeurd gewoon. Zo is het lichaam gemaakt.

Op bijna dezelfde manier wordt het Geloof vrij gezet als je jezelf voedt met het gebed. Jouw Geest jouw Goddelijke ik weet dan wat het moet doen.

Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft (Marc. 9:23)
En al wat gij in het gebed gelovig vragen, zult gij ontvangen (Matt 21:22)

Het enigste wat je echt niet moet doen, is bidden in Theorie want dan werkt het gewoonweg niet.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Het kan zomaar zijn, dat het zoekwoord wat je ingetypt hebt bij Google, je op dit Blog al een antwoord geeft. Kijk daarvoor bij de categorie. Zo werkt het nu eenmaal bij de aartsengelen….

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring