Wat is dan liefde ; als je geloof in de liefde is aangetast

Wat is dan liefde ; Allereerst is liefde is samengaan met en niet een “vallen voor”. Het “vallen voor” berust eigen lijk mee op de fysieke/lichamelijke aantrekkingskracht.

Het uiterlijk brengt je weliswaar in eerste instantie bij elkaar, maar alleen de innerlijke match bepaald of dit contact blijvend is.

Wat is dan liefde

Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijke gegeven worden. Dat geldt trouwens ook voor het ontvangen van de liefde.

Een andere mogelijkheid is er gewoonweg niet. Of ik koppel een aantal voorwaarde aan mijn liefde of ik doe dit niet. Dat is het verschil tussen een onvoorwaardelijke en een voorwaardelijke liefde.

De onvoorwaardelijke liefde, is natuurlijk het allermooiste wat je kan overkomen.

Wat is dan liefde ; Dat is eigenlijk in het kort te omschrijven. Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk voor je worden. Hoe bedoel ik dat precies? Nou heel simpel dat de ontplooiing, tevredenheid en de geborgenheid van de ander net zo belangrijk is als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing.

Wat houd lief zijn voor de ander in? Lief zijn betekent niet dat je moet pleasen en of alleen maar ja moet knikken. Want op die manier kun je jezelf verliezen. Dan ben je weliswaar lief voor de ander, maar niet voor jezelf! En dat is de bedoeling niet, want dat kan energie gaan vreten.

Wat houdt lief zijn voor de ander dan wel in? Lief zijn voor de ander houdt in dat je ook rekening met de gevoelens en emoties van de ander houd. Deze vorm van lief zijn is pas echt waardevol. En je kunt jezelf zijn en blijven door je eigen mening te uitten iets wat wel zo belangrijk is.

Wat is dan liefde ; Soms vraagt de liefde veel, maar je krijgt er dan ook heel veel voor terug. Hoe bedoel ik dat precies?
Hoe dieper de liefdesrelatie tussen twee partners is, hoe verder ze moeten gaan in het delen van elkaars leven.

Anders gezegd: naar de mate waarin ik mij als persoon voor jou open en waarin jij je opent voor mij, maken we elkaar deelgenoot van onszelf. Hier wordt zowel de openheid van de Geest als de fysieke opening mee bedoeld.

Want geest en lichaam gaan altijd samen op. Mensen veranderen ook niet zomaar, maar de manier waarop we naar elkaar gaan kijken die kan wel opeens veranderen. Bijvoorbeeld als je enorm teleurgesteld wordt door je partner, of dat je merkt dat je partner enkel op een egoïstische manier van je houd. En zo kan ik nog wel tientallen andere voorbeelden geven.

Wat is dan liefde ; Iemand die enkel op een egoïstische manier van je houd, zal alleen met de relatie doorgaan als het precies verloopt zoals hij of zij zou willen. Mensen die op een egoïstische manier van een ander houden zullen dan ook maar weinig rekening houden met de gevoelens en emoties van de ander.

Ze horen je misschien wel aan, maar het gaat vaak het ene oor in en het andere oor weer uit. Dit is ook een eigenschap van Manipulators en of Narcisten.

Manipulators en of Narcisten

Manipulators en of Narcisten, zoeken meestal een persoonlijkheid uit waarvan ze vooraf inschatten dat ze die persoon naar hun hand kunnen zetten. Ze maken gebruik van iemands goedheid, om er alleen zelf beter van te worden.

Het is vaak veel gemakkelijker om van gedachten te wisselen dan ze in daden omzetten. Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog. Wat zegt iemand, wat doet iemand is dat in balans? Hoor niet alleen de woorden, maar voel de daden.

Als dat niet in balans is, dan klopt er iets niet. Dus laat je niet overrompelen door mooie woorden, beloftes die toch geen enkele vorm van waarde hebben.

Wat is dan liefde ; Als beiden partners de emoties en gevoelens met elkaar delen, dan geven ze de wederhelft de gelegenheid om hun partner goed te leren kennen.

Wie heeft de Macht

Er wordt ook wel eens gezegd: diegene die zwijgt heeft de macht in handen. En heel vaak klopt dit. Hoe bedoel ik dit? Als een van de twee partners zwijgt (niet eerlijk verteld wat er in hem of haar omgaat) dan moet de ander maar blijven gissen.

Diegene die zwijgt weer hoe alles precies in elkaar zit en de ander kan vaak weer eens voor de zoveelste keer op een dwaalspoor worden gebracht.

Wat is dan liefde ; Nou dat is in ieder geval geen liefde, maar meer een vorm van egoïstisch houden van. En als er geen wisselwerking is, het alom bekende geven en nemen dan wordt het een eenrichtingsverkeer met alle gevolgen van dien.

Wat is dan liefde ; Wanneer je mij een stukje van jezelf toont bijvoorbeeld een innerlijke pijn, tederheid of een angst dan wordt ik me daardoor meer bewust van wat er diep in je leeft. Op die manier kan ik ook rekening houden met jouw gevoelens en emoties.
Vaak leren we alleen wanneer we ook goed kunnen luisteren.

Wij als mens

Wij als mens zijn nu eenmaal geen enkelvoudige wezens. Wij zijn een samenstel van ziel, geest en lichaam. En op elk van deze drie niveaus hebben we onze behoeftes en verlangens. Frustraties of verdriet op een van deze drie niveaus kan een onbalans veroorzaken in heel het organisme.

Moeilijke jeugd

Als iemand een moeilijke en of onveilige jeugd heeft gehad, dan kan dat op latere leeftijd invloed hebben op een relatie. Als dat jouw geval is, dan doe je er goed aan om extra goed over jezelf te waken. Stel je eigen grenzen.

Een gebrek en of gemis aan affectie en geborgenheid op jongere leeftijd kan er voor zorgen, dat je een verstoord beeld krijgt van het begrip liefde.

Je geloof in de liefde kan dan aangetast zijn. Maar het geloof in de liefde kan ook aangetast worden doordat je een of meerdere verkeerde relaties hebt gehad.

Mensen kunnen elkaar maken, maar mensen kunnen elkaar ook “breken”. Helaas is dat een realiteit van het leven.

Partners die een moeilijke en of onveilige jeugd hebben gehad, denken vaak dat de liefde iets is wat moeilijk te bereiken is. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Doch deze soort partners hebben wel vaak meer tijd nodig om echt te kunnen vertrouwen en bouwen op de ander. Dit geld trouwens ook weer voor mensen die een of meerdere verkeerde relatie hebben gehad.

Maar goed, als de relatie tussen twee partners goed zit dan hersteld zich dat wel allemaal. Bij het ene koppel heeft dat wat meer tijd nodig als bij het andere koppel.

Onthoudt ook dat de wrijving die soms door negatieve gevoelens ontstaat, helemaal niet zo’n slecht teken is. Het wijst eerder op een gezonde en vitale relatie omdat beiden partners zichzelf zijn.

Per slot van rekening ben je niet samen met een fotokopie van jezelf. En feedback kan heel vaak positief zijn, want het kan je in je geest nog meer laten groeien.

Crisissen

Crisissen zijn vaak nodig om te groeien en zij die hieraan moedig gehoor geven, zullen in hun liefdesrelatie een verfrissende dimensie gaan ontdekken. Belangrijk hierin is alleen dat de liefde van beiden kanten komt.

Want crisissen die ontstaan omdat de ander je liefheeft op een egoïstische manier, dat zijn verkeerde crisissen. Want die crisissen zijn alleen maar energiezuigend. En kunnen de ander compleet verward in zijn of haar hoofd maken. Psychische mishandeling wordt dat ook wel genoemd.

Dus wat is dan liefde ; Juist ja dat heb je hierboven heel goed kunnen lezen. Natuurlijk ligt het er ook aan wat je jezelf gunt? Of nog gunt?

Als je iets meer wilt weten over verschillende relatieproblemen, klik daar dan op. Je wilt niet weten hoeveel relatieproblemen er zijn en hoe ze allemaal kunnen ontstaan. Wees en of wordt hierin zelfverzekerd, bouw je zelfvertrouwen hierin op.  Wat kan het mooie proces van onvoorwaardelijke liefde blokkeren? Klik erop om daarover meer te lezen.

En als je niet gediend bent van lustjagers, dan lees je daar ook hoe je ze het beste kunt aanpakken. Want er zijn sommige mannen die alleen maar op zoek zijn naar seks, onder het mom van: ik zoek een relatie. En ja dan ontstaan van allerlei problemen, teleurstellingen en onnodige stress.

Dat soort mannen, laten altijd een spoor van gebroken harten achter zich.

Wil je van jezelf de antwoorden krijgen of hij of zij de ware voor je is. Klik daar dan op.

Heb je het er nog moeilijk mee? Probeer dan je onderbewustzijn te herprogrammeren. Klik daar dan op.

En luister ten alle tijden naar je onderbuikgevoel.

Op mijn Blog herhaal ik sommige dingen, zodat ze ook bij je blijven hangen voor je eigen bestwil en gemoedsrust.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Is hij de ware? Er is er maar een iemand die daar het antwoord op weet

Is hij de ware? Om de gedachte: is hij de ware? Goed te kunnen begrijpen ga ik je eerst even iets uitleggen.
Liefde houdt in: een samengaan met en absoluut niet een vallen voor, want grote kans dat het maar eventjes duurt.

Is hij de ware

Ik vermoed dat we ergens allemaal wel bij intuïtie weten wat liefde is. We hebben 2 verschillende vormen van liefde. De onvoorwaardelijke liefde en de voorwaardelijke liefde een andere optie is er gewoonweg niet.

Is hij de ware? Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, ontplooiing en geborgenheid dan kunnen we spreken van een onvoorwaardelijke liefde. Als je dat voelt van en bij je partner dan is hij de ware.

In dat geval ontstaat er ook die mooie wisselwerking (dat alles vanzelf gaat)

Als twee partners op emotioneel vlak met elkaar tot klaarheid zijn gekomen, dan kunnen ze ook ten alle tijden veilig beginnen met een gesprek. Op die manier kunnen ze samen keuzes maken, plannen uitvoeren en de dingen beoordelen naar waarde. Voel je ook dat bij je partner? Dan is hij de ware.

Het is dus van belang dat beiden partners hun gevoelens kunnen delen. Als ze werkelijk een met elkaar willen worden, dan moeten ze ook het risico durven te nemen om elkaar de absolute openheid te geven. Als deze bereidheid aanwezig is, dan zullen ze in de liefde blijven groeien. Dan zijn ze beiden voor elkaar de ware.

Want de gevoelens zijn de sleutel voor het begrijpen van de persoon.

Als een van de twee partners niet bereid is om te luisteren, dan kan dat komen omdat hij of zij niet echt geïnteresseerd is. Of omdat hij of zij zich wel eens bedreigd zou kunnen gaan voelen door wat hij of zij te horen zou kunnen krijgen.

Onthoudt dat alleen de dialoog ons kan verlossen van de eventuele vijandigheid tegenover elkaar. Als de gedachte: is hij de ware, te vaak bij je opkomt dan mis je wellicht iets in je relatie.

Als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je partner niet mee werkt, dan zou je jezelf eens de volgende vragen kunnen stellen:

  • Heb ik inderdaad naar de eenheid gestreefd?
  • Of heb ik alleen naar mijn eigen voldoening gezocht?
  • Nodig ik mijn partner wel uit tot het geven van openheid omdat ik zelf meer dan voldoende openheid geef?
  • Wil ik dat mijn partner zich openstelt voor zijn bestwil of voor mijn bestwil?
  • Heb ik misschien onbewust blokkades opgeworpen?
  • Weet mij partner dat ik er echt naar verlang om hem goed te leren kennen? En dat ik graag alles wat er in mijn partner omgaat met hem of haar zou willen delen?

Want wanneer een van beiden partners de diepste gevoelens voor de ander verbergt, dan zal de ander hem of haar nooit echt leren kennen.

Wanneer de ander jou een stukje van jezelf toont: een reactie, tederheid, angst of een innerlijke pijn die je nog nooit eerder van hem of haar hebt gezien, dan wordt men zich meer bewust over wat er in de ander leeft.

Want naar mate beiden partners zich naar elkaar toe openen, maken ze elkaar deelgenoot van henzelf. Maar ook het tegendeel is waar. Naar mate waarin partners zich van elkaar terugtrekken en de wederzijdse openheid weigeren, neem de liefde af.

Dit ontstaat omdat de liefde zich niet alleen richt tot het uiterlijk van de ander. Het uiterlijk (de uitstraling) zorgt weliswaar voor een eerste contact, maar alleen het innerlijke bepaald of dit contact blijvend is.

Als de gedachte: is hij de ware, te vaak bij je opkomt dan voel je jezelf wellicht niet zo prettig bij het karakter van de ander.

Bijvoorbeeld omdat jullie niet op dezelfde golflengte zitten. Als jullie niet op dezelfde golflengte zitten dan heb je grote kans dat alle positieve energie, naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe gaat in plaats van naar de relatie zelf.

Dus vraag jezelf eens af: waarom de vraag is hij de ware door je hoofd speelt. Stoor je jezelf wellicht aan de randverschijnselen? De randverschijnselen ontstaan meestal als er iets in de Kern niet goed zit.

Als je op mijn pagina kijkt van: verschillende relatieproblemen, dan kun je daar wellicht meer ontdekken. Daar worden vanallerlei relatieproblemen besproken en geloof me dat zijn er heel veel.

Mocht er nog steeds de gedachte: is hij de ware bij je opkomen. Stel die vraag dan voordat je gaat slapen aan je eigen onderbewustzijn. Daar zul je gegarandeerd de antwoorden van krijgen.

Stel de vraag: is hij de ware nooit aan iemand anders. Want niemand maar dan ook niemand kan je hier een antwoord op geven. Jouw onderbewustzijn is de enigste die dit weet, dus wees zo wijs om je door niemand anders te laten beïnvloeden.

Ook niet door al die testen van: is hij de ware voor mij. Ieder man en vrouw is weer anders en iedere man en vrouw reageren ook weer anders op elkaar.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring