Duivels gedrag, satanisch, demonisch. Jazeker bestaat dat nog

Duivels wat houd dat in? Dat is een persoon die het totale kwaad voorstelt. Denk hierbij aan iemand die je kwaad aandoet. Dan denk je …of beter gezegd: je weet het vrijwel zeker onbewust of bewust dat diegene een duivels plan aan het uitvoeren is.

Sommige mensen zijn nu eenmaal meedogenloos of te wel onmenselijk of gevoelsarm. Dat soort mensen hebben geen Ziel.

Duivels gedrag

Enkele voorbeelden van een duivels gedrag:

Duivels gedrag voorbeeld 1

Pedofielen, verkrachters een aanranders vertonen ook een duivels gedrag, ze zijn onmenselijk omdat ze jonge kinderen jeugdtrauma’s meegeven.

Want een trauma zit hem niet alleen in de gebeurtenis, maar het ankert zich voor altijd vast in de Geest en in het Lichaam.
Of het slachtoffer dit nu wil of niet.

Het is gewoonweg niet meer uit het systeem te krijgen, het kan wel vervagen maar het zit en blijft erin. En wel levenslang!

Dat is dus ook een teken van een duivels gedrag. Mensen die een duivels gedrag vertonen zijn meedogenloos en daardoor denken ze alleen maar aan datgene wat ze zelf willen. Het maakt hen niet uit, of ze daarmee het slachtoffer levenslang beschadigen.

Want door dat duivels gedrag van hun, krijgt het slachtoffer hoe dan ook steeds vormen van herbelevingen. M.a.w. als iets gebeurd wat er ook maar enigszins op lijkt, dan gaan alle alarmbellen rinkelen en storten ze weer in.

De pijn van de herinneringen van het verleden begint bij de enkels van de voeten omhoog te komen, het stijgt als een draaikolk naar boven en dan schreeuwt het slachtoffer de innerlijk de pijn uit. Zie het als een vulkaan die Lava moet spuwen. Het is niet meer tegen te houden, het limiet is bereikt.

Duivels gedrag voorbeeld 2

Narcisten, manipulators, gaslighters. ( Zij hebben enkel het kwaad met iemand anders voor en om daarin te kunnen slagen willen ze eerst de volledige macht krijgen over hun slachtoffer).

En een van de dingen die ze dan doen is het slachtoffer isoleren. Hoe doen ze dat? Bijvoorbeeld: ze proberen ten koste van alles een wig te drijven tussen het slachtoffer en zijn of haar dierbare vrienden. Mijn advies heden ten dagen: het siert je als je iemand wilt beschermen tegen het kwaad! Maar wees en blijf waakzaam.

Een voorbeeld een dierbare platonische vriend van je, deelt zijn verdriet met je. Een radeloos verdriet,  waarin hij je laat blijken dat hij zijn partner niet meer vertrouwd omwille van haar  chronische leugens en bedrog. Dan wil jij die vriend beschermen, maar die bescherming die je dan aan de ander wilt geven,  mag nooit ten koste van jezelf gaan. Onthoud dat voor altijd. Onderschat manipulators niet!

Zeker dat soort vrienden die het slachtoffer van manipulatie “wakker” proberen te maken.

Bijvoorbeeld omdat men als buitenstaander intuïtief aanvoelt, dat er iets in zijn geheel niet klopt. Een buitenstaander heeft vaak de beste helikopterview, want het slachtoffer zit er midden in en bedrijft de liefde met zijn manipulator en of narcist.

Dat houdt in dat het slachtoffer enkel en alleen constant geconfronteerd wordt met het masker van de ander, wat verborgen is achter een lieve en of vriendelijke lach.

Duivels gedrag voorbeeld 3

De eeuwig durende glimlach. Alle mensen die van generatie op generatie afstammen van het Dna van de Duivel (van Satan) die dragen een masker.

En meestal hebben ze altijd een hele vriendelijke lach op hun gezicht, zijn ze strontvriendelijk. Er zijn nauwelijks emoties in hun gezicht af te lezen. Kan ook niet, want ze dragen een masker.

Als er een type mens is wat je beter niet kunt vertrouwen, dan is het dat soort mens. Het dragen van een masker behoort dus ook tot het duivels gedrag. Onthoud voor altijd, dat iemand met een duivels gedrag zich altijd vermomd achter een masker.

Het duivels gedrag, maakt het slachtoffer verward. Zie het als het paard van Troje of als een wolf met schaapskleren.

Helaas krijgen we allemaal in ons leven wel eens te maken met mensen die een duivels, demonisch, satanisch gedrag vertonen.

En ook nog heel vaak zonder dat we dat beseffen. Intuïtief voel je dan wel wat aan dat er iets niet klopt, maar je kunt er niet precies de vinger op leggen.

Dat zijn mensen die van generatie op generatie door geplant worden via het Dna van de Duivel. Het ultieme duivelse! Niet alleen het goede, maar zeker ook het slechte kan zich voortplanten. Daar is deze maatschappij wel een groot voorbeeld van.

Duivels gedrag voorbeeld 4

Ongezonde jaloezie is vaak ook een uiting van een Duivels gedrag. Want dat soort duivels gedrag gunt de andere nog niet eens het licht in de ogen.

Zou je denken, dat dit niet zo vaak voortkomt. Nou daar zou je jezelf dan wel eens behoorlijk in kunnen vergissen.
Want men weet nooit en ten nimmer wat er achter een “gemaakte” glimlach schuil gaat. En dan komen we weer terug op de uitspraak een wolf in schapenkleren.

In rationeel opzicht weet iedereen wel dat elk mens niet zomaar te vertrouwen is. Maar in de praktijk kunnen mensen zich vaak laten misleiden door datgene wat er achter een gemaakte glimlach zit.

Duivels gedrag voorbeeld 5

Pesten het chronisch pesten is ook een duivels gedrag. Ja dat zijn die kleine duiveltjes, die later ook volwassen worden.
Pesters tref je dan ook aan in alle leeftijdscategorieën. Pesters komen al voor op de lagere school, gezien dat soort kinderen ook volwassen worden. Heb je grote kans dat je ze later ook op de werkvloer tegenkomt o whatever.

Kleine kinderen die van jongsaf al aan gepests worden, raken op den duur ook beschadigd in hun psyche. En dat is vreselijk voor deze kinderen! De gevolgen van het pesten zullen ze levenslang met zich mee blijven dragen. Hoe je het ook wendt en keert.

Nogmaals het zit hem niet alleen in de gebeurtenis en of in de gebeurtenissen. Het leed, de pijn die ze hieraan overhouden verankert zich in hun geest en lichaam. En ik vind het heel triest dat dit zo vaak door de massa wordt onderschat.
Het leven van sommige mensen gaat over rails, het leven van andere mensen gaat enkel over hobbels.

Er zijn niet veel manieren om het ongezien kwaad te kunnen bestrijden. Het enigste waarmee we het duivelse gedrag kunnen bestrijden is het gebed. Precies zoals het in de Bijbel wordt weergegeven.

Wat God staat voor het licht en het duivelse gedrag staat enkel voor de duisternis. Mensen kunnen God ook nooit de schuld geven van iets. Want het is niet God die iets verkeerds doet, het zijn sommige mensen die door hun duivelse gedrag iets doen wat eigenlijk niet het licht kan zien.

Zoals ik het al eens vaker heb aangegeven op mijn Blog. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Ieder mens draagt iets goddelijks in zich, behalve die mensen die van generatie op generatie afstemmen van het DNA van de Duivel. Dat zulk mensen staan alleen in de duisternis.

Aangezien de mensen, die van God afstammen uit de drie eenheid bestaan hebben ze ook de mogelijkheid om zich tot hun Geloof te wenden. En hier bedoel ik geen kerken en of andere gemeenschappen mee. Want die zijn ook vaak manipulatief.

Ik bedoel hiermee te zeggen, dat jij en alleen jij je kunt verheffen boven je 5 zintuigen en dat doe je door een gebed. Het allerbelangrijkste gebed hierin is het Onze Vader. Dat gebed zorgt ervoor dat je op de juiste trillingsfrequentie komt.

Maar goed hier is zoveel over te zeggen en te schrijven, meer hierover vind je in een van mijn andere artikelen. Bijvoorbeeld het artikel vloek opheffen of het artikel hoe verwijder je een generatievloek.

Ik weet nu even niet meer waar precies, maar in een van dit soort artikelen staat ook een verwijzing naar een boekje en naar een video van een van de meest bekende Exorcisten in Rome. Misschien versta je het Italiaans niet, maar het is al voldoende om er aandachtig naar te luisteren. De energieën die daardoor over je heen komen.

Die alom bekende exorcist is al overleden. R.I.P maar via youtube kun je nog heel veel over hem vinden (wel allemaal Italiaans talig)

Enfin m.b.t. dat onderwerp kun je heel veel informatie lezen op mijn Blog. Dus help je zelf met al die informatie, zeker als je leven alleen nog maar uit hobbels bestaat!

Er lopen, dwalen zoveel onzichtbare energieën door het Universum waar wij als mens nog niet eens het benul van hebben.
Als je nagaat al dat wat nu zichtbaar is, was eerst onzichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan het simpele voorbeeld van een auto. Voordat iemand de eerste auto had ontworpen was de auto nog onzichtbaar.

Een ander simpel voorbeeld: voordat de smartphone werd ontworpen, was hij nog onzichtbaar.

Het Geloof in God is ook onzichtbaar, totdat je het in jezelf tot stand laat komen.

De zwaartekracht is onzichtbaar, terwijl we allemaal weten dat het bestaat. De wereld van de bacteriën is onzichtbaar, de wereld van de virussen is onzichtbaar terwijl we allemaal weten dat het bestaat.

Als je jezelf gaat wenden tot je 3 eenheid, doe dan niet een gebed afrafelen want zo werkt het niet. Ook hierover leg ik meer uit in een van mijn artikelen die ik al geplaatst heb. Als jij jezelf hierin wat meer wilt verdiepen, dan moet je daar zelf ook moeite voor doen.

Zo is het met alles in het leven, dus ook met dit.

Tot slot: zoals ik al eens eerder aangeven heb. Kunnen mensen elkaar maken, maar kunnen ze elkaar ook afbranden. Onderschat het Duivelse gedrag van sommige mensen nooit en ten nimmer.

Sommige mensen denken dat de Bijbel een of ander sprookjes boek is. In die zin dat God en de Duivel niet bestaan. Maar in de Bijbel wordt hiermee aangeven het Goede en het Kwade. Dat heeft nog altijd bestaan, gezien het kwaad zich ook voortplant van generatie op generatie zal dit ook altijd blijven bestaan.

Probeer jezelf hierin te beschermen, hoe je dat kunt doen dat kun je ook ergens op mijn Blog lezen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Negatieve energie zelf weghalen en hoe je jezelf weer beschermt

Negatieve energie komt in van allerlei vormen voor.  Negatieve energieën komen meer voor dan dat we wellicht zelf denken. Shakespeare zei ooit eens: helaas kunnen we bedrogen worden door negatieve energieën, die eerlijk lijken maar slecht aanvoelen.

Je kunt zelfs van een negatieve energie goed en kwaad ontvangen. In die zin: het goede geeft je eerst een vals gevoel van hoop of veiligheid, waarna het kwade je in een andere richting mee voert. Denk hierbij o.a. aan manipulators en of narcisten.

Je treft in dit artikel verschillende interne links aan waarop je kunt klikken, doch als ik jou was zou ik eerst het hele artikel doorlezen want onderaan staat iets geschreven wat je voor jezelf ten harte mag nemen. De interne links lopen toch niet van je weg, dus neem jezelf de tijd om het goed door te lezen.

Kijk ook eens naar deze link Een Vloek opheffen 

Negatieve energie

Het is de kunst om dit goed van elkaar te kunnen ontleden. Je zou jezelf kunnen aanleren om welke boodschap dan ook, op waarde te gaan schatten met je eigen hogere zelf. Het Hogere zelf wat ook wel je je chirstusbewustzijn en of innerlijke bron genoemd wordt.

Op die manier voel je steeds sneller en beter aan, wie er niet deugt en wat er niet deugt.

Sommige mensen houden er nu eenmaal van om anderen bewust of onbewust de macht te ontnemen. Denk hierbij o.a. aan energiezuigers.

Zij kunnen ervoor zorgen dat je jezelf gaat verzwakken. Doch als we onszelf op een hogere frequentie bevinden is het voor hun veel moeilijker om bij ons binnen te kunnen komen. En mochten ze dan toch verschijnen dan kunnen we ze veel makkelijker herkennen. En daar gaat het om.

Ieder mens heeft de gave om zijn intuïtie te activeren. Als er teveel twijfels en of angsten aanwezig zijn, dan hebben de negatieve energieën weer meer kans om in je te kunnen sluipen.

Vandaar dat het altijd goed is om jezelf te omringen met een wit licht. Zie dit als een isolatiemantel tegen negatieve energie. En sluit diezelfde isolatiemantel aan op je intuïtie.

Zodat negatieve uitspraken en of negatieve energieën zo weinig mogelijk wortel kunnen schieten. Daarbij kun je ook een gebed toepassen. Klik daarvoor op deze interne link.

De drie eenheid

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Geest, Ziel en Lichaam dit houdt in dat we op al deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben. Ontbreek dat op een van deze drie niveaus dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Zo kan het dus ook voorkomen dat je jezelf op drie verschillende niveaus moet gaan beschermen. Denk hierbij even aan de negatieve energie die voortkomt uit negatieve gedachtes. Het maakt niet uit of die gedachtes nu van onszelf zijn of tegen ons gericht zijn.

Zoals ik al eens eerder aangehaald heb, hebben gedachtes een kracht van macht. Vandaar dat we moeten leren om te gaan met de gedachten en emoties van degenen die het niet goed met ons voor hebben en ook met onze eigen negatieve gedachtes die wel eens kunnen opspelen.

En als je aanvoelt dat jou eigen intuïtie, je hogere zelf, Al wat is je waarschuwt voor een negatieve energie die jouw kant op aan het komen is, dan moet je jezelf daar tegen beschermen.

Zelf denk ik hierbij niet aan wraak of vergelding want dan zou ik mezelf op hetzelfde niveau plaatsen als diegene die mij kwaad zou willen doen. Ik wens niemand iets slechts toe, ik vertrouw er gewoon op dat het Universum voor diegene zal zorg dragen want uiteindelijk komt alles toch weer in evenwicht. Dat zien en maken we wel eens vaker mee in deze wereld.

Als je op deze interne link klikt, dan vind je ergens in dat artikel een gebed waarmee je de negatieve energie terugstuurt naar diegene die het je gezonden heeft en dat doe je dan in Christus Naam, het bloed van het Lam. Want dan ben je er zeker van dat je jezelf tot de goede energieën wendt. Niet dat het van kwaad naar erger gaat.

Verder wil ik het graag nog even hebben over de “negatieve afval” dat is een vorm van negatieve energie die anderen bij je kunnen achterlaten. Denk hierbij even aan mensen die je enkel en alleen maar gebruiken als “praatpaal” om hun negatieve energie elders achter te laten.

Een voorbeeld: als je in de nabijheid van een supermarkt en of winkels bent dan lopen daar van allerlei mensen rond. Maar jij bent diegene die bepaalt met wie je in gesprek wilt raken. Datzelfde geldt als je ergens op een terras zit en naar een andere uitgaansgelegenheid gaat.

Of een vriendin of vriend die alleen maar langs komen wanneer ze in de chit zitten en dat je totaal niets meer van ze hoort als het ze weer goed gaat. Dat zijn geen echte vriendschappen, dat lijkt meer op een surrogaat vriendschap.

Ik heb het nu niet over die mensen die je dierbaar zijn en waar geven en nemen bij thuishoort. Om jezelf goed te kunnen afschermen mag je eigenlijk niet te liefhebbend en zorgzaam zijn want dan bestaat er een grote kans dat je die negatieve energie gaat overnemen.

Je mag wel met iemand meeleven maar je kunt er beter voor waken dat je niet gaat meelijden. Want dat gaat vroeg of laat ten koste van jezelf. Vandaar dat het goed is om je hierin af te schermen, zodat er nog genoeg positieve energie voor jezelf overblijft.

Anders bestaat er een grote kans, dat je op den duur zelf uitgeput raakt.

Om je huis te zuiveren kun je de wierook Nag Champa of salie branden en of wijwater plaatsen. En als je huis weer eenmaal vol zit met positieve energie dan zal de negatieve energie zich niet langer kunnen handhaven.

Een kaars branden en of een gebed opzeggen kan ook tot deze mogelijkheden behoren.

Weet dat de meest volledige en beste bescherming die je maar van jezelf kunt ontvangen, je gegeven is door God en dat is je zesde zintuig probeer dit dan ook te gebruiken om jezelf tegen negatieve energie af te schermen.

Meestal gebruiken we alleen onze 5 zintuigen, je zesde zintuig gebruik je als je jezelf boven je 5 zintuigen gaat plaatsen. M.a.w. dat je geloof dat er meer is dan alleen datgene wat je kunt waarnemen met je 5 zintuigen.

Hou er ook rekening mee dat onze intuïtie binnen intieme relaties, zowel kan opbloeien als blokkeren. Het kan je dan soms ook “blind” maken, of te wel je kijkt dan misschien te zeer door die roze bril.

Als we ons tot iemand aangetrokken voelen en er niet achter kunnen komen waarom dat zo is, dan betekent dat nog niet dat het Universum diegene voor ons uit heeft gekozen.

We zouden ons wellicht aangetrokken kunnen voelen door een energie die helemaal niet goed voor ons is.

Ik geef je een voorbeeld: stel dat iemand in zijn jeugd geestelijk en of lichamelijk is mishandeld. Of affectie, geborgenheid en liefde heeft gemist En dus nooit een vorm van waardering kreeg. Datzelfde kind wat dus geestelijk en of lichamelijk was mishandeld (of gemis had van liefde) blijft op zoek gaan naar waardering, maar tegelijkertijd kan het zich ook aangetrokken voelen tot de energie die het van haar ouders kreeg.

Ook al waren dat negatieve energie, die negatieve energieën waren haar of hem namelijk vertrouwd. Vaak zoek men ook naar het “vertrouwde” omdat men niet beter weet. Weet dat dit een grote valkuil voor jezelf kan zijn, want datgene wat je vertrouwt is dat wilt niet zeggen dat het dan ook altijd goed voor je is.

Ik hoop dat ik het op die manier een beetje goed heb uitgelegd.

Maar meestal worden goede en liefdevolle relaties alleen maar intenser door de intuïtie.

Dus leer jezelf aan om je intuïtie heel goed te gaan gebruiken.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring