Duivels gedrag, satanisch, demonisch. Jazeker bestaat dat nog

Duivels wat houd dat in? Dat is een persoon die het totale kwaad voorstelt. Denk hierbij aan iemand die je kwaad aandoet. Dan denk je …of beter gezegd: je weet het vrijwel zeker onbewust of bewust dat diegene een duivels plan aan het uitvoeren is.

Sommige mensen zijn nu eenmaal meedogenloos of te wel onmenselijk of gevoelsarm. Dat soort mensen hebben geen Ziel.

Duivels gedrag

Enkele voorbeelden van een duivels gedrag:

Duivels gedrag voorbeeld 1

Pedofielen, verkrachters een aanranders vertonen ook een duivels gedrag, ze zijn onmenselijk omdat ze jonge kinderen jeugdtrauma’s meegeven.

Want een trauma zit hem niet alleen in de gebeurtenis, maar het ankert zich voor altijd vast in de Geest en in het Lichaam.
Of het slachtoffer dit nu wil of niet.

Het is gewoonweg niet meer uit het systeem te krijgen, het kan wel vervagen maar het zit en blijft erin. En wel levenslang!

Dat is dus ook een teken van een duivels gedrag. Mensen die een duivels gedrag vertonen zijn meedogenloos en daardoor denken ze alleen maar aan datgene wat ze zelf willen. Het maakt hen niet uit, of ze daarmee het slachtoffer levenslang beschadigen.

Want door dat duivels gedrag van hun, krijgt het slachtoffer hoe dan ook steeds vormen van herbelevingen. M.a.w. als iets gebeurd wat er ook maar enigszins op lijkt, dan gaan alle alarmbellen rinkelen en storten ze weer in.

De pijn van de herinneringen van het verleden begint bij de enkels van de voeten omhoog te komen, het stijgt als een draaikolk naar boven en dan schreeuwt het slachtoffer de innerlijk de pijn uit. Zie het als een vulkaan die Lava moet spuwen. Het is niet meer tegen te houden, het limiet is bereikt.

Duivels gedrag voorbeeld 2

Narcisten, manipulators, gaslighters. ( Zij hebben enkel het kwaad met iemand anders voor en om daarin te kunnen slagen willen ze eerst de volledige macht krijgen over hun slachtoffer).

En een van de dingen die ze dan doen is het slachtoffer isoleren. Hoe doen ze dat? Bijvoorbeeld: ze proberen ten koste van alles een wig te drijven tussen het slachtoffer en zijn of haar dierbare vrienden. Mijn advies heden ten dagen: het siert je als je iemand wilt beschermen tegen het kwaad! Maar wees en blijf waakzaam.

Een voorbeeld een dierbare platonische vriend van je, deelt zijn verdriet met je. Een radeloos verdriet,  waarin hij je laat blijken dat hij zijn partner niet meer vertrouwd omwille van haar  chronische leugens en bedrog. Dan wil jij die vriend beschermen, maar die bescherming die je dan aan de ander wilt geven,  mag nooit ten koste van jezelf gaan. Onthoud dat voor altijd. Onderschat manipulators niet!

Zeker dat soort vrienden die het slachtoffer van manipulatie “wakker” proberen te maken.

Bijvoorbeeld omdat men als buitenstaander intuïtief aanvoelt, dat er iets in zijn geheel niet klopt. Een buitenstaander heeft vaak de beste helikopterview, want het slachtoffer zit er midden in en bedrijft de liefde met zijn manipulator en of narcist.

Dat houdt in dat het slachtoffer enkel en alleen constant geconfronteerd wordt met het masker van de ander, wat verborgen is achter een lieve en of vriendelijke lach.

Duivels gedrag voorbeeld 3

De eeuwig durende glimlach. Alle mensen die van generatie op generatie afstammen van het Dna van de Duivel (van Satan) die dragen een masker.

En meestal hebben ze altijd een hele vriendelijke lach op hun gezicht, zijn ze strontvriendelijk. Er zijn nauwelijks emoties in hun gezicht af te lezen. Kan ook niet, want ze dragen een masker.

Als er een type mens is wat je beter niet kunt vertrouwen, dan is het dat soort mens. Het dragen van een masker behoort dus ook tot het duivels gedrag. Onthoud voor altijd, dat iemand met een duivels gedrag zich altijd vermomd achter een masker.

Het duivels gedrag, maakt het slachtoffer verward. Zie het als het paard van Troje of als een wolf met schaapskleren.

Helaas krijgen we allemaal in ons leven wel eens te maken met mensen die een duivels, demonisch, satanisch gedrag vertonen.

En ook nog heel vaak zonder dat we dat beseffen. Intuïtief voel je dan wel wat aan dat er iets niet klopt, maar je kunt er niet precies de vinger op leggen.

Dat zijn mensen die van generatie op generatie door geplant worden via het Dna van de Duivel. Het ultieme duivelse! Niet alleen het goede, maar zeker ook het slechte kan zich voortplanten. Daar is deze maatschappij wel een groot voorbeeld van.

Duivels gedrag voorbeeld 4

Ongezonde jaloezie is vaak ook een uiting van een Duivels gedrag. Want dat soort duivels gedrag gunt de andere nog niet eens het licht in de ogen.

Zou je denken, dat dit niet zo vaak voortkomt. Nou daar zou je jezelf dan wel eens behoorlijk in kunnen vergissen.
Want men weet nooit en ten nimmer wat er achter een “gemaakte” glimlach schuil gaat. En dan komen we weer terug op de uitspraak een wolf in schapenkleren.

In rationeel opzicht weet iedereen wel dat elk mens niet zomaar te vertrouwen is. Maar in de praktijk kunnen mensen zich vaak laten misleiden door datgene wat er achter een gemaakte glimlach zit.

Duivels gedrag voorbeeld 5

Pesten het chronisch pesten is ook een duivels gedrag. Ja dat zijn die kleine duiveltjes, die later ook volwassen worden.
Pesters tref je dan ook aan in alle leeftijdscategorieën. Pesters komen al voor op de lagere school, gezien dat soort kinderen ook volwassen worden. Heb je grote kans dat je ze later ook op de werkvloer tegenkomt o whatever.

Kleine kinderen die van jongsaf al aan gepests worden, raken op den duur ook beschadigd in hun psyche. En dat is vreselijk voor deze kinderen! De gevolgen van het pesten zullen ze levenslang met zich mee blijven dragen. Hoe je het ook wendt en keert.

Nogmaals het zit hem niet alleen in de gebeurtenis en of in de gebeurtenissen. Het leed, de pijn die ze hieraan overhouden verankert zich in hun geest en lichaam. En ik vind het heel triest dat dit zo vaak door de massa wordt onderschat.
Het leven van sommige mensen gaat over rails, het leven van andere mensen gaat enkel over hobbels.

Er zijn niet veel manieren om het ongezien kwaad te kunnen bestrijden. Het enigste waarmee we het duivelse gedrag kunnen bestrijden is het gebed. Precies zoals het in de Bijbel wordt weergegeven.

Wat God staat voor het licht en het duivelse gedrag staat enkel voor de duisternis. Mensen kunnen God ook nooit de schuld geven van iets. Want het is niet God die iets verkeerds doet, het zijn sommige mensen die door hun duivelse gedrag iets doen wat eigenlijk niet het licht kan zien.

Zoals ik het al eens vaker heb aangegeven op mijn Blog. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. God schiep de mens naar zijn gelijkenis. Ieder mens draagt iets goddelijks in zich, behalve die mensen die van generatie op generatie afstemmen van het DNA van de Duivel. Dat zulk mensen staan alleen in de duisternis.

Aangezien de mensen, die van God afstammen uit de drie eenheid bestaan hebben ze ook de mogelijkheid om zich tot hun Geloof te wenden. En hier bedoel ik geen kerken en of andere gemeenschappen mee. Want die zijn ook vaak manipulatief.

Ik bedoel hiermee te zeggen, dat jij en alleen jij je kunt verheffen boven je 5 zintuigen en dat doe je door een gebed. Het allerbelangrijkste gebed hierin is het Onze Vader. Dat gebed zorgt ervoor dat je op de juiste trillingsfrequentie komt.

Maar goed hier is zoveel over te zeggen en te schrijven, meer hierover vind je in een van mijn andere artikelen. Bijvoorbeeld het artikel vloek opheffen of het artikel hoe verwijder je een generatievloek.

Ik weet nu even niet meer waar precies, maar in een van dit soort artikelen staat ook een verwijzing naar een boekje en naar een video van een van de meest bekende Exorcisten in Rome. Misschien versta je het Italiaans niet, maar het is al voldoende om er aandachtig naar te luisteren. De energieën die daardoor over je heen komen.

Die alom bekende exorcist is al overleden. R.I.P maar via youtube kun je nog heel veel over hem vinden (wel allemaal Italiaans talig)

Enfin m.b.t. dat onderwerp kun je heel veel informatie lezen op mijn Blog. Dus help je zelf met al die informatie, zeker als je leven alleen nog maar uit hobbels bestaat!

Er lopen, dwalen zoveel onzichtbare energieën door het Universum waar wij als mens nog niet eens het benul van hebben.
Als je nagaat al dat wat nu zichtbaar is, was eerst onzichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan het simpele voorbeeld van een auto. Voordat iemand de eerste auto had ontworpen was de auto nog onzichtbaar.

Een ander simpel voorbeeld: voordat de smartphone werd ontworpen, was hij nog onzichtbaar.

Het Geloof in God is ook onzichtbaar, totdat je het in jezelf tot stand laat komen.

De zwaartekracht is onzichtbaar, terwijl we allemaal weten dat het bestaat. De wereld van de bacteriën is onzichtbaar, de wereld van de virussen is onzichtbaar terwijl we allemaal weten dat het bestaat.

Als je jezelf gaat wenden tot je 3 eenheid, doe dan niet een gebed afrafelen want zo werkt het niet. Ook hierover leg ik meer uit in een van mijn artikelen die ik al geplaatst heb. Als jij jezelf hierin wat meer wilt verdiepen, dan moet je daar zelf ook moeite voor doen.

Zo is het met alles in het leven, dus ook met dit.

Tot slot: zoals ik al eens eerder aangeven heb. Kunnen mensen elkaar maken, maar kunnen ze elkaar ook afbranden. Onderschat het Duivelse gedrag van sommige mensen nooit en ten nimmer.

Sommige mensen denken dat de Bijbel een of ander sprookjes boek is. In die zin dat God en de Duivel niet bestaan. Maar in de Bijbel wordt hiermee aangeven het Goede en het Kwade. Dat heeft nog altijd bestaan, gezien het kwaad zich ook voortplant van generatie op generatie zal dit ook altijd blijven bestaan.

Probeer jezelf hierin te beschermen, hoe je dat kunt doen dat kun je ook ergens op mijn Blog lezen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Gaslighting effect , als je door de ander onterecht aan jezelf gaat twijfelen

Wat is het gaslighting effect? Het gaslighting effect is een vorm van manipulatie. Diegene die het gaslighting effect toepast dat is de manipulator en of narcist. Hij of zij doet heel bewust om zijn partner mentaal te ontredderen. Je kunt hier beter slachtoffer dan partner lezen.

Gaslighting effect

Het gaslightin effect bij 2 partners mag je zien als een combinatie van 2 mensen, waarbij de gastlighter twijfel en verwarring bij de ander zaait. En het – gaslighting effect slachtoffer – wat gaat twijfelen aan de eigen manier van kijken of denken om de relatie in stand te houden.

De methode van het Gaslighting effect wordt veel gebruikt door manipulators en narcisten. Je mag wel stellen dat diegene die het Gaslighting effect toepast op de ander dat hij of zij een psychische mishandelaar is.

Door het Gaslighting effect kan het slachtoffer behoorlijk gaan twijfelen aan zichzelf en dat is ook de bedoeling van deze narcist en of manipulator.

Ze kunnen soms zo ver gaan, dat je je bij jezelf af gaat vragen of jij nu gek bent of de ander? De narcist en of manipulator past dit Gaslighting effect toe om de macht over jou belevingswereld te kunnen krijgen. Ze kunnen hierdoor je zelfvertrouwen laten wankelen en dat is ook hun opzet.

Het Gaslighting effect komt niet alleen voor tussen 2 partners, je kunt het overal tegenkomen.

Diegene die het Gaslighting effect toe passen is een ander soort mens. Een mens met kwaadaardige bedoelingen en intenties. Meestal zoeken ze een persoon die lief en goed in elkaar steekt, omdat ze deze personen vaak makkelijker kunnen bewerken. Hoe geraffineerd is dat?

Onthoud dat voldoende zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen de energie in jezelf naar boven halen. Je hoeft dan niet meer om iets te “vechten” want je merkt dat alles vanzelf gaat. Zoals het ook zou moeten zijn.

Diegene die het Gaslighting effect toepassen, doen zich meestal heel lief voor. Ze passen het “pleasen” toe, vertellen niet veel. Knikken vaak ja en amen, maar ondertussen bereiden ze hun terrein voor.

Lief zijn voor de ander

Lief zijn dat houd niet in, dat je maar altijd JA moet knikken of niet uit mag komen voor je eigen mening. Lief zijn voor de ander dat houd in eerste instantie in, dat je ook respect en begrip toont voor de gevoelens en emoties van je partner. Diegene die dat niet doet is geen waardevolle partner.

Gezien manipulators en narcisten nauwelijks rekening houden met de gevoelens en emoties van de partner, mag je dus stellen dat ze alles behalve lief zijn. Hun uiterlijk vertoon lijkt misschien lief, maar dat zijn ze dus absoluut niet. Ze behoren meer tot de “kwaadaardige” mensen die alleen maar denken aan hun eigen belang en doelen, doch op een hele egoïstische manier.

Natuurlijk zeggen ze tegen je: ik hou van je. Maar ze houden alleen maar van de ander op een egoïstische manier. Want als je echt van iemand houd, dan hou je ook rekening met de gevoelens en emoties van de ander. Dus let niet alleen het horen van de zin: ik hou van je. Maar let op de daad die daarbij getoond wordt.

Verlang niet naar de goedkeuring van de ander, als je van jezelf weet dat je goed bezig bent dan heb je geen goedkeuring nodig. Leer dus om goed voor jezelf op te komen, wees lief voor jezelf (ik dacht ik herinner je even hieraan).

Want er is niets zo erg, dan dat je ontrouw aan jezelf bent. Vroeg of laat gaat dat jouw persoonlijkheid afbrokkelen en dat is het allemaal niet waard.

Het Gaslighting effect is bedoel om jou “klein” te houden, trap daar niet in. Een manipulator en of narcist zal ten alle tijden met de vinger naar jou toe wijzen. Ik zeg dan altijd: doe dat gebaar maar eens met je handen dan wijzen er 3 vingers naar jou toe.

Daarbij praten ze altijd in de IK- vorm, ik dit en ik dat. En nauwelijks in de WIJ -vorm. Waar ben, sta  en blijf jij dan?

Gaslighters hebben er dus ook een handje aan om de zaken om te draaien. Daar wordt je als normaal mens toch hartstikke gestoord van, dus bescherm jezelf hierin goed.

Soms verdwijnen mensen uit je leven, omdat je door het Universum (het Al is) beschermd wordt dus loop ze niet achterna. Verwerk je verdriet en laat het dan los.

Let er ook op dat de Gaslighter niet gaat inspelen op je gevoelige punten. Om elkaar als partners beter te leren kennen, moet je jezelf ook transparant en kwetsbaar openstellen, dat is waar. Maar als je de pech hebt dat je iemand voor je hebt die het Gaslighting effect toepast dan is het hek van de dam. Met alle gevolgen van dien.

Kwetsbaarheid tonen is altijd goed, maar kijk eerst even de kat uit de boom met welk type mens je te maken hebt.

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog en ik doen het nu nog een keer. Manipulators en Narcisten zijn er vaker alleen maar op uit om een seksmaatje te vinden (of iemand waar ze alles van gedaan krijgen). Doch onder het mom van: ik zoek een relatie.

En op dat punt ontstaan veel gebroken harten. Ik verwijs je hiervoor naar het volgende artikel: mhhh wat voelt deze man voor mij is het liefde of enkel lust.

Want als je echt van iemand houd, lees goed a.u.b. Als je echt van iemand houd dan zij de gevoelens en emoties van de ander even belangrijk voor je als je eigen emoties en gevoelens. En dat geldt ook voor de ontplooiing als persoon en de behoeftes en wensen. Het rekening houden met de ander…

Houd de ander alleen maar van je op een egoïstische manier, dan is alles alleen maar gericht op de manipulator en narcist. Heb geen angst om tijdelijk alleen door het leven te gaan, dat is altijd nog vele malen beter dan dat je gebruikt en of misbruikt wordt.

Verwijder jezelf van het Gaslighting effect, daar doe je jezelf een heel groot plezier mee. In het begin ben je misschien heel erg verdrietig omdat je op iets beters had gehoopt. Maar onthoud: een nieuwe deur kan pas voor je opengaan als de vorige deur al dicht is. Dus laat ook je eigen stem gelden! Kom voor jezelf op, wees lief voor jezelf.

Wil je nog wat meer duidelijkheid, surf dan naar het menu en klik daar op verschillende relatieproblemen en oplossingen. Geloof me er zal een wereld voor je opengaan.

Gaslighting effect= wegwezen en dat doe je alleen maar voor je eigen bestwil. Luister naar je eigen intuïtie, je eigen hart en onderbuikgevoel want dat weet altijd de juiste weg.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Wat is dan liefde ; als je geloof in de liefde is aangetast

Wat is dan liefde ; Allereerst is liefde is samengaan met en niet een “vallen voor”. Het “vallen voor” berust eigen lijk mee op de fysieke/lichamelijke aantrekkingskracht.

Het uiterlijk brengt je weliswaar in eerste instantie bij elkaar, maar alleen de innerlijke match bepaald of dit contact blijvend is.

Wat is dan liefde

Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijke gegeven worden. Dat geldt trouwens ook voor het ontvangen van de liefde.

Een andere mogelijkheid is er gewoonweg niet. Of ik koppel een aantal voorwaarde aan mijn liefde of ik doe dit niet. Dat is het verschil tussen een onvoorwaardelijke en een voorwaardelijke liefde.

De onvoorwaardelijke liefde, is natuurlijk het allermooiste wat je kan overkomen.

Wat is dan liefde ; Dat is eigenlijk in het kort te omschrijven. Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk voor je worden. Hoe bedoel ik dat precies? Nou heel simpel dat de ontplooiing, tevredenheid en de geborgenheid van de ander net zo belangrijk is als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing.

Wat houd lief zijn voor de ander in? Lief zijn betekent niet dat je moet pleasen en of alleen maar ja moet knikken. Want op die manier kun je jezelf verliezen. Dan ben je weliswaar lief voor de ander, maar niet voor jezelf! En dat is de bedoeling niet, want dat kan energie gaan vreten.

Wat houdt lief zijn voor de ander dan wel in? Lief zijn voor de ander houdt in dat je ook rekening met de gevoelens en emoties van de ander houd. Deze vorm van lief zijn is pas echt waardevol. En je kunt jezelf zijn en blijven door je eigen mening te uitten iets wat wel zo belangrijk is.

Wat is dan liefde ; Soms vraagt de liefde veel, maar je krijgt er dan ook heel veel voor terug. Hoe bedoel ik dat precies?
Hoe dieper de liefdesrelatie tussen twee partners is, hoe verder ze moeten gaan in het delen van elkaars leven.

Anders gezegd: naar de mate waarin ik mij als persoon voor jou open en waarin jij je opent voor mij, maken we elkaar deelgenoot van onszelf. Hier wordt zowel de openheid van de Geest als de fysieke opening mee bedoeld.

Want geest en lichaam gaan altijd samen op. Mensen veranderen ook niet zomaar, maar de manier waarop we naar elkaar gaan kijken die kan wel opeens veranderen. Bijvoorbeeld als je enorm teleurgesteld wordt door je partner, of dat je merkt dat je partner enkel op een egoïstische manier van je houd. En zo kan ik nog wel tientallen andere voorbeelden geven.

Wat is dan liefde ; Iemand die enkel op een egoïstische manier van je houd, zal alleen met de relatie doorgaan als het precies verloopt zoals hij of zij zou willen. Mensen die op een egoïstische manier van een ander houden zullen dan ook maar weinig rekening houden met de gevoelens en emoties van de ander.

Ze horen je misschien wel aan, maar het gaat vaak het ene oor in en het andere oor weer uit. Dit is ook een eigenschap van Manipulators en of Narcisten.

Manipulators en of Narcisten

Manipulators en of Narcisten, zoeken meestal een persoonlijkheid uit waarvan ze vooraf inschatten dat ze die persoon naar hun hand kunnen zetten. Ze maken gebruik van iemands goedheid, om er alleen zelf beter van te worden.

Het is vaak veel gemakkelijker om van gedachten te wisselen dan ze in daden omzetten. Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog. Wat zegt iemand, wat doet iemand is dat in balans? Hoor niet alleen de woorden, maar voel de daden.

Als dat niet in balans is, dan klopt er iets niet. Dus laat je niet overrompelen door mooie woorden, beloftes die toch geen enkele vorm van waarde hebben.

Wat is dan liefde ; Als beiden partners de emoties en gevoelens met elkaar delen, dan geven ze de wederhelft de gelegenheid om hun partner goed te leren kennen.

Wie heeft de Macht

Er wordt ook wel eens gezegd: diegene die zwijgt heeft de macht in handen. En heel vaak klopt dit. Hoe bedoel ik dit? Als een van de twee partners zwijgt (niet eerlijk verteld wat er in hem of haar omgaat) dan moet de ander maar blijven gissen.

Diegene die zwijgt weer hoe alles precies in elkaar zit en de ander kan vaak weer eens voor de zoveelste keer op een dwaalspoor worden gebracht.

Wat is dan liefde ; Nou dat is in ieder geval geen liefde, maar meer een vorm van egoïstisch houden van. En als er geen wisselwerking is, het alom bekende geven en nemen dan wordt het een eenrichtingsverkeer met alle gevolgen van dien.

Wat is dan liefde ; Wanneer je mij een stukje van jezelf toont bijvoorbeeld een innerlijke pijn, tederheid of een angst dan wordt ik me daardoor meer bewust van wat er diep in je leeft. Op die manier kan ik ook rekening houden met jouw gevoelens en emoties.
Vaak leren we alleen wanneer we ook goed kunnen luisteren.

Wij als mens

Wij als mens zijn nu eenmaal geen enkelvoudige wezens. Wij zijn een samenstel van ziel, geest en lichaam. En op elk van deze drie niveaus hebben we onze behoeftes en verlangens. Frustraties of verdriet op een van deze drie niveaus kan een onbalans veroorzaken in heel het organisme.

Moeilijke jeugd

Als iemand een moeilijke en of onveilige jeugd heeft gehad, dan kan dat op latere leeftijd invloed hebben op een relatie. Als dat jouw geval is, dan doe je er goed aan om extra goed over jezelf te waken. Stel je eigen grenzen.

Een gebrek en of gemis aan affectie en geborgenheid op jongere leeftijd kan er voor zorgen, dat je een verstoord beeld krijgt van het begrip liefde.

Je geloof in de liefde kan dan aangetast zijn. Maar het geloof in de liefde kan ook aangetast worden doordat je een of meerdere verkeerde relaties hebt gehad.

Mensen kunnen elkaar maken, maar mensen kunnen elkaar ook “breken”. Helaas is dat een realiteit van het leven.

Partners die een moeilijke en of onveilige jeugd hebben gehad, denken vaak dat de liefde iets is wat moeilijk te bereiken is. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Doch deze soort partners hebben wel vaak meer tijd nodig om echt te kunnen vertrouwen en bouwen op de ander. Dit geld trouwens ook weer voor mensen die een of meerdere verkeerde relatie hebben gehad.

Maar goed, als de relatie tussen twee partners goed zit dan hersteld zich dat wel allemaal. Bij het ene koppel heeft dat wat meer tijd nodig als bij het andere koppel.

Onthoudt ook dat de wrijving die soms door negatieve gevoelens ontstaat, helemaal niet zo’n slecht teken is. Het wijst eerder op een gezonde en vitale relatie omdat beiden partners zichzelf zijn.

Per slot van rekening ben je niet samen met een fotokopie van jezelf. En feedback kan heel vaak positief zijn, want het kan je in je geest nog meer laten groeien.

Crisissen

Crisissen zijn vaak nodig om te groeien en zij die hieraan moedig gehoor geven, zullen in hun liefdesrelatie een verfrissende dimensie gaan ontdekken. Belangrijk hierin is alleen dat de liefde van beiden kanten komt.

Want crisissen die ontstaan omdat de ander je liefheeft op een egoïstische manier, dat zijn verkeerde crisissen. Want die crisissen zijn alleen maar energiezuigend. En kunnen de ander compleet verward in zijn of haar hoofd maken. Psychische mishandeling wordt dat ook wel genoemd.

Dus wat is dan liefde ; Juist ja dat heb je hierboven heel goed kunnen lezen. Natuurlijk ligt het er ook aan wat je jezelf gunt? Of nog gunt?

Als je iets meer wilt weten over verschillende relatieproblemen, klik daar dan op. Je wilt niet weten hoeveel relatieproblemen er zijn en hoe ze allemaal kunnen ontstaan. Wees en of wordt hierin zelfverzekerd, bouw je zelfvertrouwen hierin op.  Wat kan het mooie proces van onvoorwaardelijke liefde blokkeren? Klik erop om daarover meer te lezen.

En als je niet gediend bent van lustjagers, dan lees je daar ook hoe je ze het beste kunt aanpakken. Want er zijn sommige mannen die alleen maar op zoek zijn naar seks, onder het mom van: ik zoek een relatie. En ja dan ontstaan van allerlei problemen, teleurstellingen en onnodige stress.

Dat soort mannen, laten altijd een spoor van gebroken harten achter zich.

Wil je van jezelf de antwoorden krijgen of hij of zij de ware voor je is. Klik daar dan op.

Heb je het er nog moeilijk mee? Probeer dan je onderbewustzijn te herprogrammeren. Klik daar dan op.

En luister ten alle tijden naar je onderbuikgevoel.

Op mijn Blog herhaal ik sommige dingen, zodat ze ook bij je blijven hangen voor je eigen bestwil en gemoedsrust.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Onderbuikgevoel: ja hoor, het heeft het altijd bij het juiste eind

Onderbuikgevoel, als je daarna luistert dan kun je juiste beslissingen maken. Sommigen zien dan ook het onderbuik gevoel als hun kompas. Andere zien het onderbuik gevoel weer als de intuïtie.

Mijns inziens mag je het onderbuikgevoel beoordelen als je Hogere Ik, dat aangestuurd wordt door je eigen intuïtie. Onze intuïtie is gewoonweg razend slim, onze intuïtie kan ervoor zorgen dat de alarmbellen af gaan. En soms is dat inderdaad nodig. Mijn mening: bouw en vertrouw altijd op je onderbuikgevoel.

Wat zegt jouw onderbuikgevoel?

Wij als mens bestaan niet voor niks uit een drie eenheid, het is dan ook fijn dat we dat in zijn geheel aanvaarden. Het onderbuikgevoel kan dus soms veel belangrijker zijn, dan het rationele denken. Zeker als je met mensen te maken hebt die je zouden kunnen manipuleren.

Zie het onderbuikgevoel als een soort van zelfbescherming. Albert Einstein zei ooit: dat ieder mens onbewust informatie oppakt en dat was in zijn ogen te definiëren als het onderbuikgevoel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: iemand zegt iets in woorden tegen je, maar door zijn of haar lichaamstaal pik je wat anders op.

Wat zegt iemand? Wat doet iemand? Is dat in balans?

Angsten

Doch als je enkel angst voor een bepaalde situatie voelt, dan kan dat ook voortkomen uit een of meerdere emoties (bv. vanuit een trauma of een andere erge gebeurtenis).

Gezien er een verschil is tussen emoties en gevoelens, is het van belang om deze twee goed van elkaar te kunnen scheiden.
De gevoelens van het onderbuikgevoel worden je gegeven door innerlijke wijsheid. De emotie van angst kan dus ergens anders vandaan komen. Het is dus goed dat je dat bij jezelf probeert te analyseren. Neem jezelf hier dan ook de tijd voor, want over beslissingen daar mag je over nadenken.

Beslissingen hoef je niet altijd alla minuut te nemen. Dus laat je onderbuikgevoel gewoonweg even bezinken. En observeer dan of jouw onderbuikgevoel jou nog altijd bepaalde signalen wilt doorgeven.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Sommige mensen voelen een onderbuikgevoel dat hun partner wel eens vreemd zou kunnen gaan. Anderen krijgen weer een onderbuikgevoel bij een date, of in een relatie.

Ik zie het onderbuikgevoel meestal als dat engeltje wat op je schouder meekijkt. Want het onderbuikgevoel heeft het meestal bij het rechte eind. Jouw antennes voelen dan gewoonweg iets wat niet helemaal klopt.

Maar zoals ik al eerder aangaf kan een onderbuikgevoel ook voortkomen vanuit angst, vanuit eerdere beleefde ervaringen, emoties. Probeer dus goed bij jezelf te analyseren of het daadwerkelijk je onderbuikgevoel is, want je aan het twijfelen brengt. Of gewoonweg tegen je zegt: handen van af houden, niet doen!

Als jouw onderbuikgevoel aangeeft, dat er bijvoorbeeld iets niet meer klopt in je relatie ga dan naar mijn pagina, waar heel veel verschillende relatieproblemen besproken worden.

Het is goed om te luisteren naar je innerlijke stem, want dan volg je het pad van vreugde. En op dat pad ligt de kennis van alles wat bestaat.

Dus als je onderbuikgevoel je aangeeft, dat je iets beter niet kunt doen luister daar dan na. Het komt zo vaak voor dat mensen in contact komen met manipulators en of narcisten. Dit soort mensen kunnen jouw zelfbeeld gaan beschadigen.

Het is een vorm van geestelijke mishandeling. En anders dan bij fysieke mishandelingen laat geestelijke mishandeling op het eerste gezicht geen sporen na.

Als manipulators en of narcisten lief tegen je doen, dan is dat vaak uit eigen belang. Ze kunnen weliswaar van je houden, maar hou er rekening mee dat ze dan van je houden op een egoïstische manier.

Van iemand houden op een egoïstische manier is geen liefde, als er echt liefde heerst dan gaat het welzijn van de ander de net zo goed aan het hart als je eigen welzijn.

Giftige mensen

Onthoud dat een giftig mens, net zoals een giftige paddenstoel kan zijn je moet ze leren herkennen. Want hun voorkomen kan heel charmant zijn, daarnaast zijn ze vaak welbespraakt. Ze kunnen heel goed met woorden iemand bespelen.

Manipulators en narcisten zullen jou ook bijna geen medeleven tonen. Alles is namelijk gericht op hun welzijn en hun Ego.
Het misbruik sluipt er dan ook op een hele geniepige manier in. Terwijl jij bewijze van spreken er maar op blijft hopen dat de “droomfase” weer terugkomt. Die “droomfase” zal niet meer terugkomen want het was een manipulatieve vorm.

Als een manipulator en of narcist in de gaten krijgt dat jij niet meer zonder hem of haar kunt, dan begint het giftige gedrag er heel langzaam in te sluipen. Vandaar dat het zo belangrijk voor jezelf is om te luisteren naar je onderbuikgevoel. Wat zegt jouw onderbuikgevoel? Luister daar dan ook naar.

Soms hoef je niet alles tot in de details te begrijpen (een normaal lief mens kan een manipulator en of een narcist maar heel moeilijk begrijpen). Waarom? Omdat dat ander soort mensen zijn en als je zelf niet zo bent, dan is het vaak onmogelijk om de ander hierin te kunnen begrijpen.

Onderschat hierbij niet dat een manipulator en of narcist, jou weer heel even in de “droomfase” laat geloven zodat je er weer intrapt. Dit zal zo voort blijven bestaan totdat je het patroon gaat herkennen. Dit kan soms wel maanden en of jaren duren.

Op die manier ontstaat ook vaker een stoplicht relatie, want jouw onderbuik gevoel geeft aan dat er iets niet klopt. Daarop beëindig je bijvoorbeeld de relatie. De manipulatieve en of narcistische partner zal zich dan weer heel snel bij je gaan melden. Hij of zij zal ervoor gaan zorgen dat je aan jezelf gaat twijfelen en of je zelfbeeld proberen te verlagen. Grote kans dat je hier dan weer in mee gaat.

Je gelooft de ander weer op zijn of haar woord en dan zal de herhaling van de herhaling weer op gang komen.
Want een manipulator en of narcist wordt nooit die empathische liefdevolle persoon die je graag aan je zijde zou willen zien. Het liefdeloze gedrag dat is iets wat er in hakt, hiermee bedoel ik meer het geestelijke liefdeloze gedrag (dat staat los van intimiteit).

Jouw gevoelens en emoties zijn niet interessant voor een narcist of manipulator, het gaat hem of haar een oor in en het andere weer uit.

Wie heeft de macht in handen?

Onthoud dit: diegene die zwijgt (geen oprechte eerlijkheid geeft) heeft de macht in handen. Always, want de ander moet dan maar blijven gissen met alle gevolgen van dien.

En als je altijd maar moet blijven gissen, naar wat er daadwerkelijk in de ander omgaat dat is iets verschrikkelijks. Het kan je “kapot” maken zeker op de langere duur. Het haalt je zelfbeeld vroeg of laat ook naar beneden. Dus als jouw onderbuikgevoel je waarschuwt (signalen afgeeft) luister daar dan naar. Het kan je heel wat ongelukkige jaren en verdriet besparen.

Wil je nog wat meer lezen over al die verschillende relatie problemen die er zijn, klik dan op deze pagina van mij : relatieproblemen.

Hoe meer informatie jij tot je neemt hoe meer je zelfverzekerdheid gaat groeien. En dat zelfvertrouwen heb je nodig om jezelf goed te kunnen beschermen tegen giftige mensen.

Als iemand tegen jou de zin uitspreekt: ik hou van je. Let dan op of de daden dat tonen. Als iemand het in de daden naar jou toe toont dat hij van je houd, dan bestaan daar geen twijfels over.

Dus nogmaals: wat zegt iemand tegen je? Wat doet hij of zij? Is dat in balans of zit daar een grote kloof tussen. Als daar een grote kloof tussen zit, dan weet je voor jezelf het antwoord al. Negeer jouw onderbuikgevoel hierin niet.

Als je moet vechten voor de liefde, dan is het van de ander zijn kant geen echte liefde. Liefde ontstaat vanzelf dat is niet iets waar je voor zou moeten vechten om het te kunnen krijgen.

Want als dat zo is, dan ben je niet samen met de juiste persoon. Het allerbeste wat je kunt doen is om altijd je eigen hart en je onderbuik gevoel te blijven volgen. Laat je niet door een manipulator of narcist van de wijs brengen. Want dan ben je in principe ontrouw aan jezelf, want jou intuïtie, jouw onderbuikgevoel heeft het gewoonweg bij het juiste eind.

Als een ander je dan door zijn geweldige manipulatieve woordenschat van de wijs wilt brengen, dan is dat zijn of haar probleem en niet meer dat van jou. Als je jezelf niet meer wilt laten beschadigen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Lustobject of liever een echte Lady. Date tips voor vrouwen

Lustobject; zolang een vrouw met respect behandelt wordt en ze door een man niet alleen als lustobject wordt gezien dan zal bijna geen enkele vrouw dit vervelend vind als een man haar aandacht geeft (op enkele uitzonderingen na).

Zodra een echte Lady ook maar enigszins merkt dat het enkel en alleen om de lust gaat, dan knapt ze alla minuut op die man af. Ze zegt het dan rechtuit tegen die desbetreffende man, of ze verzint wel iets (meer dan een smoesje is hij per slot van rekening niet meer waard).

Een echte lady wilt nu eenmaal ook dat men haar karakter weet te waarderen en niet alleen haar uiterlijk. Want als je alleen maar als lustobject wordt gezien, dan kan het ook zo weer voorbij zijn. Zeker als je met een foute man en of player te maken hebt.

Want zij zoeken alleen maar een seksbuddy. Grote kans dat je voordat je het weet, nog een of andere SOA als laatste aandenken van hem krijgt. Is het dat waard?

Uiteraard komt niet iedere man (dat soort type man) hier recht voor uit.  Hij zal tientallen smoesjes verzinnen en wellicht ook nog wel met de vinger naar jou toe wijzen (manipulatie).  Of hij kan bijvoorbeeld tegen je uitspreken: ik merk dat ik nog niet aan een vaste relatie toe ben. Later meer hierover.

Lustobject

Een man denkt meestal in 3 hokjes

 • Niet aantrekkelijk
 • Een leuk speeltje
 • Relatiemateriaal

Uiteraard mag je niet alle mannen generaliseren, ook dat is een feit.

Lustobject

Als je alleen als lustobject gezien of gebruikt wilt worden dan heb je eigenlijk geen enkele date tips nodig. Mannen kunnen anders zijn dan vrouwen, zij kunnen seks meestal heel goed loskoppelen van liefde en of van een relatie. Een man die enkel en alleen op zoek is naar een lustobject, maakt het meestal ook niets uit welk type vrouw het is.

Grof gezegd: als zij maar een gat heeft waar hij zijn kwakje in kwijt kan. Met gemak dumpt hij die vrouw de dag en of de keren erna. Want hij heeft die desbetreffende vrouw enkel gezien als lustobject.

In de fantasie van een man speelt zich vaak globaal een scene af waarin hij zichzelf in contact met die ander zeit functioneren. In dit geval ligt de focus alleen op het seksuele genot. Als hij een vrouw ontmoet die daar hetzelfde over denkt dan hebben ze elkaar “gevonden”. Op die manier kwets de ene de andere niet.

Manipulatie

Meestal geeft een man vooraf niet aan, dat het hem alleen gaat om de lust. Want dan zou hij zijn eigen ruiten wel eens kunnen ingooien. Dit soort mannen geeft meestal aan dat ze ook op zoek zijn naar een relatie. Dat is hun wijze van manipuleren, op die manier verbergen ze hun ware aard. En gebruiken of misbruiken ze een vrouw zowel op het geestelijk als lichamelijk vlak.

Er zijn ook enkele mannen die er recht voor uit komen, dat ze alleen maar op zoek zijn naar een lustobject. Die eerlijkheid zou men dan kunnen waarderen, accepteren of afwijzen. Dit soort mannen gebruikt in ieder geval de vrouw niet op een geestelijke manier, maar alleen op een lichamelijke manier.

Een echte Lady

Een echte Lady pakt het allemaal anders aan. Ze heeft meestal haar eigen handleiding. Wanneer ze een man ziet waar ze door getroffen raakt. Kijkt ze meestal eerst de kat uit de boom. Want laten we eerlijk zijn mannen, die enkel en alleen seksbelust zijn daar vind je er tienduizenden van.

 • In hoeverre is hij geïnteresseerd in mij?Praat hij alleen over zichzelf?
 • Gebruikt hij me enkel als praatpaal?
 • Of toont hij ook betrokkenheid naar mij toe, als ik iets over mezelf vertel?
 • Neigt hij alleen naar seksueel getinte gesprekken?
 • Stelt hij zich ook kwetsbaar en transparant naar me op?
 • Geeft hij iets van zijn eigen leven en of verleden prijs?
 • Houd hij ook rekening met mijn gevoelens?
 • Toont hij ook aandacht voor de kleine dingen?
 • Bespreekt hij met mij zijn doelen en of wensen?
 • Is hij inlevend?
 • Is hij attent?
 • Hoe zit het met zijn zorgzaamheid?
 • Kan ik met hem over gevoelens en emoties spreken?
 • Spreekt hij maar al te snel lieve woordjes naar mij en naar iedereen uit?
 • In welke mate is hij egoïstisch?
 • Hoort hij alleen wat ik zeg? Of luistert hij ook echt naar me?
 • Wordt het hem te snel moeilijk?

Een echte Lady hapt niet zo snel toe, ze wilt eerst ontdekken met welke persoonlijkheid ze te maken heeft. Een echte Lady zegt meestal ook: ik wil eerst eens zien hoe het zich verder tussen ons gaat ontwikkelen alvorens ik met je het bed in duik.

Een man die op zoek is naar “relatiemateriaal” zal dit alleen maar weten te waarderen. Hij is dan allang blij dat je niet het type vrouw bent wat met jan en alleman het bed deelt.

Een echte Lady, bekijkt eerst wat die man voor haar over heeft en dan doel ik voornamelijk eerst op de kleine dingetjes. Die vaak zo belangrijk kunnen zijn.

Een man die enkel en alleen op zoek is naar een lustobject, zal in dat geval ook weer snel afhaken. Of hij probeert het alsnog nog een paar keer. Bouw op je zelfverzekerdheid.

Op die manier screen je een man al vooraf. Dat kan je een hoop tranen, teleurstellingen en verdriet besparen. Mits je als vrouw op zoek bent naar een echte en hechte relatie. Een keuze die je uiteraard zelf mag maken.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Sharing with friends is Caring

Woorden en daden komen niet overeen, gebruik dan deze maatstaf

Woorden en daden kunnen bij sommige mensen heel verschillend zijn. Neem nu bijvoorbeeld een manipulator, hij of zij kan woorden gebruiken om zijn of haar werkelijke daden te verbloemen. Personen die oprecht, goed en of zachtaardig van Ziel zijn die doen zoiets niet!

Woorden kunnen naar binnen slaan. Vandaar dat het belangrijk is dat je niet verliefd raakt op de woorden die je van iemand hoort. Het zijn de woorden van die persoon die je een heerlijk gevoel kunnen geven. Het zijn de woorden die je op kunnen hemelen. En niet de persoon in kwestie die deze woorden uitspreekt!

Daar zit namelijk een wereld van verschil tussen deze woorden en daden.

Woorden en daden

De woorden kloppen pas als ze ook in balans zijn met de daden. Een daad is nu eenmaal een vele betere maatstaf dan woorden.

Want hoe iemand iets doet, is de enigste aanwijzing hoe hij of zij is als persoon. Een andere optie is er niet.

De combinatie van woorden en daden kan dus naar binnen slaan, maar de combinatie van woorden en daden kunnen je ook laten groeien en heel goed laten voelen.

De combinatie van de woorden en daden, dus niet alleen de woorden. Wat zegt iemand? Wat doet iemand? Zit daar een kloof tussen? Als het antwoord hierop ja is dan mag je ervan uitgaan dat je met een manipulator te maken hebt. Het hoeft niet, maar eerlijk is het sowieso niet.

Geen woorden maar daden

Als je een sterk ontwikkelde intuïtie hebt, dan kun je voelen dat er iets niet klopt wanneer iemand bepaalde woorden uitspreekt. Je doet er goed aan door altijd naar je intuïtie te luisteren, ook al kun je er op dat moment je vinger niet opleggen.

Wanneer de woorden en daden op een lijn staan, dan ontstaat er ook geen verwarring. Verwarring en twijfels ontstaan wanneer iemand verbaal iets zegt en het non verbale iets anders verkondigt.

Het is nooit fair om “gemengde” boodschappen met woorden en daden uit te zenden. Want de ander, de ontvanger voelt zich hier niet goed bij.

De boodschap is dan zo tegenstrijdig, dat het de ontvanger alleen maar kan verwarren. Met alle gevolgen van dien.
Om achter de ware beweegredenen van iemand te kunnen komen, richt je jezelf dus op de daden van de ander.
Want woorden en daden, zonder de daden zullen slechts een lege boodschap zijn. Vaak berusten ze op een leugen. Woorden doen maar vrij weinig, de daden maken het verschil.

Ik heb al vaker besproken dat wij als mens uit een drie eenheid bestaan, Ziel, Geest en Lichaam en dit houdt in dat we op al deze 3 niveaus ook onze behoeftes en verlangens hebben. Ontbreken de verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus, dan kan ons gestel in onbalans raken.

Als je met iemand te doen hebt waarbij woorden en daden niet in balans zijn, dan gaat je dat opbreken. Je voelt dat er iets niet klopt, luister dan naar dat gevoel. Want het is je kompas wat je aangeeft …wees voorzichtig.

Als de woorden en daden niet in balans zijn, dan ontstaat er een probleem in de Kern. Als er een probleem in de Kern zit, dan uit zich dat weer in randverschijnselen. De randverschijnselen benoem ik als de kleine irritaties.

Logisch dat die irritaties er ontstaan, want de woorden en daden van de ander zijn niet in balans. Zo simpel is het.

Bouw en vertrouw op de oneindige kracht in jezelf. En blijf op je hoede voor manipulerende woorden en of negatieve woorden.

Zolang we weigeren om ons aan te sluiten bij mensen waarvan de woorden en daden in balans zijn, blijven we helaas een speelbal voor anderen. Wees niet al te gevoelig voor woorden, wees gevoeliger voor de daden die je voor ogen komen.

Liefde

Liefde is een keuze die je van het ene moment op het andere kunt maken. Dit geldt ook voor de eigen liefde, het houden van jezelf.

Voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen, helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, verloopt alles opeens soepel.

Als je echt naar je eigen gevoelens wilt luisteren, dan zullen zij tot je spreken. Zolang je maar niet verteld aan je gevoelens hoe ze zouden moeten zijn.

Als je gevoel zegt, hier klopt iets niet! Dan ga er maar vanuit dat je gevoel gelijk heeft. Gevoelens zijn net als antenne sprieten. Ze vangen onbewust of bewust signalen op, zeker als de balans tussen woorden en daden ontbreekt.

In een goede relatie is het de bedoeling, dat het gaat om het delen van emoties en gevoelens. OP deze manier komen beiden partners tot een diepere kennis. Op die manier ontstaat er meer begrip en volledige aanvaarding van elkaar in de liefde. En dit kan alleen maar zo ontstaan als de woorden in balans zijn met de daden.

Probeer als spreker nooit beter te zijn als mens, want je partner zal dit gaan merken. Het wordt dan een doodlopende weg.

Het is nu eenmaal belangrijk dat je jezelf veilig bij een ander kunt voelen en dat kan alleen als de woorden en daden in balans met elkaar zijn.

Enfin volg je eigen hart, dat is altijd het beste.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring