Wat is een goede relatie? Wat is de basis van een gezonde relatie

Wat is een goed relatie? Het houdt in dat het een samen gaan met is… en niet een vallen voor. Om een liefdevolle en serieuze relatie tot volle ontplooiing te laten komen, zal deze relatie aan optimale basis voorwaarden moeten voldoen.

Misschien klinkt dit heel eenvoudig, maar eenvoudige dingen kunnen soms het moeilijkste zijn. Geliefd zijn op grond van je kwaliteiten laat altijd twijfel achter. Bovendien heeft de “verdiende” liefde als bittere nasmaak dat je niet om jezelf wordt bemind.

Wat is een goede relatie?

Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van de ander even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing. Dat is wat je noemt een onvoorwaardelijke liefde.

Je hebt maar twee vormen van liefde. De voorwaardelijke liefde en de onvoorwaardelijke liefde. De voorwaardelijke liefde zou je ook kunnen omschrijven als een vorm van “surrogaat” liefde.

En liefdevolle relatie houdt in: dat het van belang dat iemand niet een liefdesverbintenis aangaat die hij of zij niet kan nakomen. Want dat kan ten koste van de ander zijn.

Een breekbaar hart

Niet alleen je eigen hart is breekbaar, ook het hart van een ander is breekbaar. Dus een optimale relatie houdt in dat je net zo goed rekening houdt met de gevoelens en emoties van de ander, als van jezelf.

Eigenwaarde

Het besef van eigenwaarde is ook van belang in een liefdevolle relatie. Want het is de kostbaarste gave die je aan jezelf en aan de ander kunt bieden. In een oprechte en liefdevolle relatie mag men de ander niet manipuleren, want dat kan weer zorgen voor een energie lek bij de ander. Met de gevolgen dat dit ontzettend energieslopend kan zijn.

Manipulatie en egoïsme horen nu eenmaal niet thuis in een goede relatie. Als dit wel aanwezig is dan kan dat trieste ontsnappingspogingen met zich teweeg brengen. Dit om de scherpte van het verdriet en de pijn te verzachten.

In een liefdevolle relatie is het dus ook van belang dat de twee partners zich veilig voelen op het emotionele vlak. Want een breuk in een relatie, kan ontstaan door slechte communicatie en of emotionele problemen.

Zolang iemand zich in een goede relatie niet benauwd en of niet begrepen voelt, dan is er al een juiste basis.

Een liefdevolle relatie

In een goede relatie is het ook van belang dat we ons realiseren dat de problemen meestal gevoelsproblemen zijn. We lijden het meest door de emoties die in ons op kunnen wellen.

Als er teveel irritaties zijn, dan zoek je in een goede relatie samen naar de Kern van het probleem. Want als er iets in de Kern niet goed zit, dan uit zich dat in irritaties. Ik benoem die irritaties vaak als de randverschijnselen.

Als je in een goede relatie samen de Kern van het probleem kunt oplossen, dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf weer als sneeuw voor de zon. En dat besef je dat je echt een goede relatie hebt.

Dezelfde Golflengte

Meestal is de kans op een heerlijk voelende relatie groter, als je beiden op dezelfde golflengte zit? Waarom? Nou als je beiden op dezelfde golflengte zit, dan kan de positieve energie stromen naar de relatie zelf.

Als je niet op elkaars golflengte zit, dan gaat deze positieve energie meestal naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. Je begrijpt de ander niet zo goed, je voelt hem of haar niet goed aan.

Hierdoor kunnen verschillende stress situaties ontstaan. En daarom gaat die positieve energie steeds naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. Dat is iets wat zeer energieslopend kan zijn.

Trouw en solidair blijven is ook een onderdeel van een goede relatie. Je houdt je trouw aan wat je samen met elkaar afgesproken hebt. M.a.w. je moet elkaar serieus nemen. De gevoelens en de emoties van de ander moeten je net zo aan het hart gaan als je eigen gevoelens en emoties.

Dit geldt ook voor de verlangens en doelen die jullie nog samen willen behalen. Je houdt er rekening mee dat je met 2 personen in een relatie leeft en dat beiden zichzelf moeten kunnen zijn.

De basis van een goede relatie bestaat uit jij, ik en wij. Je houdt dus rekening met jezelf met de ander en met de relatie. Men moet er dus voor zorgen dat men voldoende “leesbaar” voor elkaar is en daar is de transparantie naar elkaar toe weer een groot onderdeel van.

Meestal als je een goede innerlijke match hebt met elkaar, dan hoef je niet zozeer over al deze punten na te denken. De relatie verloopt dat vanzelf goed.

Voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, gaat het allemaal van zelf.

En dat is eigenlijk de allermooiste relatie die je kunt hebben. Je behoed elkaar voor verdriet en pijn. Je kunt misschien niet altijd de problemen van de ander oplossen. Maar belangrijk hierin is, dat je de ander het gevoel geeft dat hij of zij er niet alleen voor staat.

Overigens is het helemaal niet zo vreemd dat twee mensen die van elkaar houden, soms botsen. Want er zullen altijd wel verschillen zijn, zelfs als je op elkaars golflengte zit. Maar goed je leeft samen omdat je om elkaar geeft en daardoor komt het gewoonlijk ook weer goed. Enfin, overal is wel eens wat.

Oh ja voordat ik het vergeet er is nog een belangrijk element in een goede goede verstandhouding. Je moet elkaar kunnen “bevestigen”. Hier bedoel ik mee dat je niet moet vergeten dat ieder mens een vorm van waardering nodig heeft.

In grote lijnen waren dit allemaal de ingrediënten van een liefdevolle relatie. De voorwaarden van een een liefdevolle  relatie, de eigenschappen van een liefdevolle en serieuze relatie.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Op dezelfde golflengte zitten, geeft geen energie lek meer

Als jij en je partner op dezelfde golflengte zitten, dan brengt dat heel wat voordelen met zich mee. Datzelfde geldt trouwens ook voor de vrienden en of vriendinnen om je heen.

Want als je op dezelfde golflente zit, dan kan alle positieve energie naar de relatie zelf en of naar de vriendschap toestromen.

Als je niet op dezelfde golflente zit of als je totaal niet op dezelfde golflente zit, dan gaat de meeste positieve energie naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe. In plaats van naar de relatie zelf en dat kost een hele hoop energie.

Op dezelfde golflengte zitten

Als je voelt dat er een innerlijke klik met iemand ontstaat, dan is dat meestal omdat je al aanvoelt dat je op dezelfde golflengte zit. Een half woord is dan vaak al voldoende om elkaar goed te kunnen aanvoelen en of te begrijpen. Uiteraard werpt dit alleen maar zijn vruchten af.

Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog, maar ik zal het nog eens aanhalen. Eigenwaarde en de juiste mensen om je heen, helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken verloopt alles opeens vanzelf.

Met de juiste mensen wordt bedoeld die mensen die op jouw golflente zitten. Bedenk dat het een heel goed evenwicht is, als je op dezelfde golflengte zit.

Om zich emotioneel echt goed te voelen, moeten mensen ook voelen dat ze er werkelijk toe doen. En steeds als we voelen dat we iets zinvols doen, dan geeft dat ook een extra betekenis aan ons leven. En betekenis geeft vreugde.

Als je samen bent met iemand of met anderen die niet op jouw golflente zitten, dan kan er een gebrek aan vreugde ontstaan. Dit omdat er misschien te vaak of geregeld onbegrip in de relatie ontstaat. En dat kan energieslopend voor je zijn.

Het kan zelfs de kracht uit je innerlijke bron wegzuigen, omdat je jezelf niet altijd begrepen voelt. Of omdat er te vaak en te veel conflicten en of stress situaties ontstaan.

Gebrek aan vreugde doet onze energie weglekken. Datzelfde geldt trouwens ook voor een gebrek aan oprechtheid. Dat soort ervaringen kunnen een mens laten “opbranden”.

Vandaar dat het belangrijk is dat je samen bent en of omgaat met mensen die op dezelfde golflengte zitten.

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid en te wel Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op al deze drie niveaus ook onze verlangens en behoefte hebben.

Ontbreekt het verlangen en of de behoefte op een van deze drie niveaus dan kan ons gestel in onbalans raken. Ik kan dit niet vaak genoeg herhalen.

Om een gevoel van vervulling te ervaren, moeten we deel zijn van iets wat in verband staat met een groter geheel. En dan kom je weer terug op die partner en of die vrienden die op dezelfde golflengte zitten.

Om ons goed over onszelf te voelen, moeten we ons goed voelen over dat wat we doen.

Of het nu goed of slecht uitvalt, allemaal hebben wij een beeld van onszelf. Daar zijn ook negatieve trekken en gedragingen bij, maar het is wat we zijn. We bestaan nu eenmaal allemaal uit plus en min.

En trouw blijven aan onszelf is belangrijk. Natuurlijk kunnen we ons ook realiseren, dat we nog altijd onze verbeterpunten hebben. Ik benoem de negatieve eigenschappen, liever als de verbeterpunten. Innerlijke groei, zelfinzicht en zelfkennis zijn belangrijk voor onze ontwikkeling. Het is dus altijd een pre is als we open staan voor innerlijke groei. Want uiteindelijk gaat dat altijd zijn vruchten afwerpen in positieve zin van het woord.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring