Wispelturig gedrag? Niet meer nadat je dit artikel leest

Wispelturig gedrag kan ontstaan omdat je te flexibel bent. Of omdat je niet weet wat je wilt, of omdat je steeds weer wat anders wilt. Of als je geregeld besluiteloos bent, niet precies weet wat je wilt. En je daardoor onrustig voelt.

Door aandacht te schenken aan hoe je jezelf voelt, weet je of je aandacht gericht is op wat je verlangt of niet.

Zodra de vibratie van je gedachten gelijk is aan je verlangen dan voel je jezelf goed. Er kunnen dan emoties van vreugde en blijdschap ontstaan.

Je emoties vormen een mooi besturingssysteem en als je er met je aandacht in blijft, dan ben je in staat jezelf goed te leiden.

Wispelturig gedrag

Sommige mensen die een wispelturig gedrag vertonen, zijn niet gewend dat ze ook aan zichzelf mogen denken. Meestal houden ze te veel rekening met de ander. Hiermee doen ze zichzelf te kort.

Een relatie met je partner weerspiegelt zonder meer het overgrote deel van je gedachtes. Als je single bent dan heb je daar wat minder last van. Je kinderen kunnen ook een overgroot deel van je gedachtes weerspiegelen.
Vandaar dat het belangrijk is dat je ook voor jezelf mag kiezen. Op het moment dat je dat goed gaat beseffen dan zal je wispelturig gedrag gaan afnemen.

De mate waarin jij je gezegend voelt, is een aanwijzing van de mate waarin je het kunt toelaten. Jouw heden en toekomst, wordt rechtstreeks en gericht beïnvloed door het signaal wat je nu uitzendt. Het is een krachtige bundeling van energie.

Een elke keer dat je jouw aandacht op een gedachte richt, activeer je inwendig de vibratie van die gedachte. Wanneer diezelfde gedachte geen aandacht meer van je krijgt, wordt deze gedachte sluimerend en is hij niet meer actief.

Als jij van je zelf weet dat je een wispelturig gedrag vertoont en dit wilt oplossen. Dan zul je jouw aandacht niet meer moeten richten op je wispelturig gedrag maar op stabiliteit. Op stabiliteit en op de wetenschap dat ook jij je eigen hart mag volgen.

Je diepste wensen

Leer je diepste wensen te manifesteren en het zal zijn vruchten afwerpen.

Wij als mens zijn allemaal geboren met een hoogontwikkeld systeem dat vibraties interpreteert. Datzelfde systeem helpt je bij het begrijpen van een ervaring en of situatie.

Om de bewuste schepper van je eigen ervaringen te zijn, is het van belang dat je het wispelturig gedrag loslaat. Als je jezelf pijnlijk bewust bent van wat je niet wilt dan ben je niet afgestemd op wat je wel wilt en dan kan jouw wispelturig gedrag weer de overhand krijgen.

Schenk aandacht aan hoe je jezelf voelt en kies zorgvuldig die gedachten, observeer ze ook. En alles wat goed aanvoelt dat is de juiste richting.

Wispelturig gedrag oefeningen

Oefeningen voor een wispelturig gedrag

Als je jezelf wilt bevrijden van het wispelturig gedrag, dan kun je proberen om je gedachtes anders te gaan formuleren
Ik schrijf hier maar even een paar voorbeelden:

  • Zou het niet fijn zijn als ik meer zekerheid in mijn gedachtes voel.
  • Zou het niet fijn zijn, als ik de meest geweldige partner vind die net zo dol is op mij als ik op hem.
  • Zou het niet fijn zijn, als er ergens iemand is die iemand zoals ik zoekt?
  • Zou het niet fijn zijn, als mijn lichaam mijn voedsel sneller zou verbranden zodat het afvallen bijna moeiteloos wordt.
  • Zou het niet fijn zijn, als ik weer de juiste baan zou vinden
  • Zou het niet fijn zijn, als ik precies weet wat mijn verlangens en doelen zijn.
  • Zou het niet fijn zijn, als ik binnenkort kan gaan genieten van mijn zelfvertrouwen.

Het allerbelangrijkste is dat je de zin: zou het niet fijn zijn gebruikt.
Je kiest dan namelijk iets zonder verzet en zonder kopzorgen, druk en of problemen. Iedere keer als jezelf de zin: zou het niet fijn zijn voorhoudt dan gebeurd het vroeg of laat ook.

Het gevolg is namelijk dat je jezelf in deze afstemming houdt. Weet dat alles komt op de juiste tijd en op het juiste moment.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door Alicia

Sharing with friends is Caring

Liefde is dat polshoogte van elkaar nemen?

Liefde is onoverkomelijk als twee personen vanuit het diepst van hun hart, zich tot elkaar aangetrokken voelen. Het hebben van dezelfde interesses is niet essentieel. Wel leuk als de ander zich interesserend voor wat jou bezig houd. Belangrijk is dat je blij wordt van elkaars aanwezigheid en dat je weet dat je op elkaar mag bouwen en vertrouwen.

Zeker op de momenten waarop het even tegenzit. Als tegenslagen komen, dan weet je eigenlijk precies wat je aan de ander hebt. Want leuke dingen doen, dat kan iedereen! Dat zegt niets over het feit, wat de ander voor je over zou hebben als jouw situatie zou veranderen.

Liefde is genieten van elkaars aanwezigheid

Als jij en je partner op dezelfde golflengte zitten dan is dat een voordeel. Want dan kan de positieve energie ook naar de relatie toe. Als je samen niet op dezelfde golflengte zit, dan kunnen er knelpunten komen. Want in dat geval gaat stroomt de positieve energie meer naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe.

Er kan iemand zijn die je liefde duidelijker en intenser naar je terugkaatst, dan anderen en dat is heel mooi.

De onvoorwaardelijke liefde is puur en zuiver. Je wilt net zo graag naar de emoties en gevoelens van de ander luisteren als naar die van jouzelf. Belangrijk is dat je op de een of andere manier aan elkaar datgene laat weten, wat echt belangrijk is. Dat je voldoende “leesbaar” voor elkaar bent en daar is transparantie voor nodig. En te wel van weerskanten.

Niet iedereen heeft van huis uit even goed de kunst ontwikkeld, om op een transparante manier met een ander te praten. Vooral wanneer er emoties in het spel zijn.

Want het is niet altijd zo vanzelfsprekend,  dat twee partners elkaar begrijpen. Want ieder mens heeft altijd zijn eigen gedachtewereld, zelfs als je op dezelfde golflengte zit.

Liefde is soms ook pijnlijk. Bijvoorbeeld als we lijden wanneer we onze gevoelens en of die van de ander moeten verdringen. Doch pijn kan soms ook een leermeester voor ons zijn. Pijn kan ons vertellen dat we misschien beter een andere richting in kunnen slaan. De tekortkomingen van de ander zie je dik, als de liefde dun is.

Als we de liefde moeten verdringen, dan komt er stilstand van de groei in de relatie. Liefde is ook het koesteren van de eigenwaarde. Want als de eigenwaarde ontbreekt, dan kan er van voluit leven in liefde geen sprake meer zijn.

Want een mens kan onmogelijk met de ander in vrede leven,  als hij niet eerst geleerd heeft om vrede met zichzelf te hebben.

Zoals ik al eens eerder aangaf zijn wij als mens geen enkelvoudig wezen. We bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op elk van deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben.

Als de behoeftes en verlangens op een van deze drie niveaus ontbreekt, dan kan het hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Liefde is vermijden om elkaar pijn te doen

Liefde is niet elkaar in een neerwaartse spiraal brengen. Liefde is niet elkaar pijn doen, liefde is rekening met elkaar houden. Het rekening met elkaar houden houdt in dat je jezelf ook bekommerd om de ander. En vice versa

Waarom zie we ons soms verzeild raken in een ongelukkige situatie in de liefde? Waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken? Mensen veranderen niet zo snel, maar de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die kan wel veranderen. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, soms teveel om op te noemen.

Misschien klinkt het allemaal eenvoudig, maar vaak zijn eenvoudige dingen de meest moeilijkste dingen. In theorie weten wel allemaal wat liefde is, doch in de praktijk kan het soms heel anders verlopen.

Liefde is besef van eigenwaarde

Het besef van eigen waarde is ongetwijfeld de kostbaarste gave die we een ander kunnen schenken. We kunnen dit alleen maar schenken als we ook echt van de ander houden.

Liefde is begrip voor elkaar opbrengen in discussies

In een liefdesrelatie moeten beiden partners het eerst op emotioneel vlak met elkaar eens zijn, voordat ze veilig kunnen beginnen aan een discussie.

Twee mensen die van elkaar houden kunnen hun wederzijdse genegenheid blijven verdiepen ook al houden ze er tegengestelde meningen op na.

De meeste problemen zijn gevoelsproblemen, waaraan we het meest lijden onder de emotie die in ons opwelt.

Liefde is de wil om samen misverstanden op te lossen

Misverstanden ontstaan vaak door een veronderstelling, die je niet even toetst om te kijken of het wel klopt. Iets toetsen heeft dus altijd voordelen.

Boosheid kan soms ook ontstaan omdat de ander zich in het nauw gedreven voelt. Hij of zij “slaat” het dan van zich af. In dat geval kan de partner meer beter even niet doorgaan. Het is dan beter om even geduld te hebben en er op een ander moment op terug te komen.

Soms gaat het niet over de inhoud maar over de toon die de irritatie opwekt.

Liefde is rekening houden met elkaars gevoelens

Want naarmate we onze gevoelens verliezen, verliezen we het contact met onszelf.

De sterkste liefde is die liefde die ook zijn zwakte durft laten zien. Liefde is geen liefde als ze verandert wanneer de omstandigheden veranderen. Want dan is het een onvoorwaardelijke liefde.

Liefde is genegenheid en affectie naar elkaar tonen

Affectie en genegenheid wekken weer geborgenheid en vertrouwen op. Wanneer de tevredenheid, ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk is dan je eigen geborgenheid, ontplooiing en tevredenheid dan is er sprake van liefde

Twee vormen van Liefde

Je hebt twee vormen van Liefde de Onvoorwaardelijke Liefde en de Voorwaardelijke liefde. Een andere mogelijkheid is er niet.

Wanneer we aan de liefde willen werken en ons ervoor willen inzetten, dan is het van belang dat we op zoek gaan naar de eenheid en niet naar het geluk. Want de eenheid brengt vanzelf het geluk.

En dan is het niet nodig om van minuut tot minuut bij te houden hoe fijn en of hoe gelukkig men zich voelt. Want dat behoort meer tot een liefde die voorwaardelijk is.

Werken aan de liefde houdt in, dat men samen blijft streven naar absolute eerlijkheid en openheid. Want wanneer ik mijn diepste gevoelens voor jou verberg, zul jij me nooit echt leren kennen. We leren alleen van elkaar als we ook echt naar elkaar luisteren.

Want wanneer jij me een stukje van jezelf toont m.b.t. een innerlijke pijn, dan wordt ik me daardoor meer bewust van wat er diep in je leeft. En dat zorgt er weer voor dat ik op dat vlak meer rekening met je kan houden.

Meer ontdekken?

Ieder artikel bevat weer aanvullende en nieuwe tips. Let’s go

Onthoud: des te meer inzichten je verkrijgt hoe makkelijker het voor je zal worden!

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring