Compromis sluiten, compromis relatie, Jij, ik en Wij samen

Een compromis sluiten doe je als je met minder tevreden bent, dan wat je eigenlijk zou willen. Een compromis sluiten is kiezen voor een goede middenweg. We kiezen dan voor een weg die ook begaanbaar is.

Onze innerlijke houding telt mee als we een compromis sluiten, we houden net zo goed rekening met de ander als met onszelf. Een compromis sluiten wilt dus zeggen dat je samen streeft naar een verandering en verbetering.

Een compromis sluiten

Een compromis sluiten is misschien niet de allerbeste uitkomst voor jezelf, maar wel voor jullie tweetjes.

Een compromis sluiten houdt dus in dat je goed kunt verwoorden hoe jij het ziet en de ander ook iets gunt. Als beiden partners echt tevreden zijn met het compromis, dan zullen ze zich eraan blijven houden en niet zomaar weer even terugkrabbelen.

Als beiden partners bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, dan komt het meestal wel goed. Beiden weten van elkaar dat ze iets “inleveren” en daardoor voelt een compromis fair en oprecht aan.

Compromis sluiten hints

 • We denken dan allereerst aan het serieus nemen van de ander het herkennen en erkennen van diens eigenheid
 • We houden er rekening mee dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je elkaar gelijk begrijpt
 • Ontdek eerst wat persoonlijk voor jou haalbaar is
 • Ga er vanuit dat het mogelijk is dat jullie het optimale uit het compromis halen
 • Zoek niet gelijk naar verdedigingen
 • Kies de juiste woorden, want soms kan een bepaald woord voor de ene partner een andere betekenis hebben dan voor de ander
 • Wijs elkaars ideeën niet direct van de hand, laat ze eerst goed bezinken
 • Gun elkaar de victorie maar niet ten koste van elkaar
 • Stel je ontvankelijk op, wellicht kun je wat van de ervaringswereld van de ander opsteken
 • Ga nooit over je maximale haalbare grens, want dan zal het compromis niet goed aanvoelen
  Blijf attent op datgene wat bij jezelf en bij de ander leeft
 • Vermijd misverstanden want die ontstaan vaak door een veronderstelling, die je niet even toetst om te kijken of het wel klopt
 • Als de gemoederen verhit mochten raken, las dan even een pauze in. Want als iemand boos of geïrriteerd raakt luister hij of zij nu eenmaal slecht. Het dringt dan allemaal niet meer zo goed door
 • Luister goed naar elkaar, hoor het niet alleen wat de ander zegt maar luister goed want dan zul je de ander ook minder in de rede vallen
 • Las tussendoor even een praatpauze in en laat de ander uitpraten want misschien komt er nog wel een stukje achteraan waar je niet op gerekend had

Sommige regels ontstaan vanzelf bij een compromis sluiten en anders spreek je ze nog eens duidelijk af. Stel het bij daar waar nodig.

Laat een compromis sluiten nooit hoog oplopen, want dan gaat het vertrouwen weg.
Laat de verwachting open dat je beiden wederzijds iets hebt te bieden en dat ook voor elkaar kunt krijgen.

Genegenheid

Ondertussen toon je op zijn minst genegenheid naar elkaar toe. En dan kun je op verschillende manieren tot uitdrukking brengen. Zo blijft het compromis aantrekkelijk voor elkaar.

Een compromis sluiten houdt ook in dat er iemand bij je is, die jou probeert te begrijpen en dat geeft altijd een fijn gevoel. Het geeft een vorm van veiligheid en houvast.
Je kunt op me rekenen

Een compromis sluiten houdt ook in dat je de ander duidelijk maakt dat hij of zij op je kan rekenen. Hij of zij kan op jou rekenen als het erop aan komt. Jij kunt op hem of haar rekenen als het erop aankomt. Vandaar dat het zo belangrijk is om een goed compromis in stand te houden, want het kan vele positieve vruchten voor je gaan afwerpen.

Een compromis sluiten kan ook inhouden dat we iets uit zijn aan het praten. Je bent in contact met elkaar, je spreekt de gevoelens uit die je dwars zitten, of je helder misverstanden op. Je kunt eventuele missers rechtzetten, of je heldert taboes op. Je bent bereid van je fouten te leren Of je bent misschien wel bereid om sorry tegen de ander te zeggen.

Overal tal van zaken nemen partners gezamenlijke besluiten. Het zijn dan ook besluiten waar ze samen verantwoordelijk voor zijn. Een conflict sluiten moet nooit met ergernis beginnen, want dan begint het al verkeerd.

Het is heel normaal dat beiden partners van tijd tot tijd eens met elkaar botsen. Maar ze leven samen omdat ze om elkaar geven en daardoor komen ze er gewoonlijk ook weer uit.

Ben het niet met de ander eens, om de goed vrede te bewaren want vroeg of laat breekt dit op. Er blijft op die manier van binnen toch een irritatie ontstaan. Want blijvende irritaties kunnen een man of vrouw verzuren en of verbitteren. Kom dus op voor je eigen emoties en gevoelens, want anders trek je aan het kortste eind.

Het heeft geen zin om toe te geven om de lieve vrede te bewaren, want dat is maar tijdelijk vroeg of laat gaat dit hoe dan ook toch opbreken.

Ga op zoek naar de meest gangbare weg voor jullie tweetjes, want daar zullen jullie uiteindelijk de meeste baat bij hebben.

Soms houden we onze diepste gevoelens voor de ander verborgen, wees moedig en vertel de ander wat er bij jou van binnen leeft.

Wij als mens kunnen ontzettend vindingrijk zijn al het erom gaat om ons aan te passen aan uiteenlopende situaties, maar ga nooit over je eigen grenzen heen. Want als je te vaak over je eigen grenzen heengaat, dan ben je bezig om jezelf ontrouw te zijn.

En dat is het niet waard om een proces van het compromis sluiten in gang te zetten.

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam en dat houdt in dat we op al deze drie niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als dat ontbreekt op een van deze drie niveaus dan kan ons gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Waak dus ook goed over jezelf, want dat recht heb je. Het is heerlijk als je jezelf kunt zijn, want dat zorgt ervoor dat je ook blij met jezelf kunt zijn. Laat die blijdschap er ook blijven als je in het proces van het compromis sluiten zit.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Relatieconflict oplossen, voordat de noodklok gaat luiden

Een relatieconflict oplossen is hoog nodig als beiden partners gelukkig met elkaar willen zijn. Wij als mens zijn gevormd uit een drie eenheid: Ziel, Geest en Lichaam en dat houdt in dat we op al deze 3 niveaus onze verlangens en wensen hebben. Ontbreekt dat op een van deze 3 niveaus dan kan ons gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Relatieconflict oplossen

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat partners elkaar goed begrijpen. Vaak kunnen er misverstanden ontstaan en het is dan de kunst om deze misverstanden op te sporen.

Relatieconflict oplossen hint 1

Probeer altijd te komen tot de Kern van het relatieconflict. Hoe bedoel ik dat? De kleine irritaties ontstaan altijd als er iets in de Kern niet goed zit. Deze kleine irritaties benoem ik als de randverschijnselen. Als het relatieconflict in de Kern wordt opgelost dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf als sneeuw voor de zon.

Relatieconflict oplossen hint 2

Iedere man en of vrouw heeft zijn of haar gedachtewereld, dat houdt ook in dat een ieder zijn golflengte heeft. Doch soms heeft een bepaald woord voor de ene mens een andere gevoelslading dan voor de andere mens. Vandaar dat het van belang is dat je dan vraagt: wat bedoel je nu precies? Of hoe bedoel je dat?

Relatieconflict oplossen hint 4

Als je een relatieconflict wilt oplossen dan is het van belang dat je doorvraagt. Heb ik nu goed begrepen dat je dit of dat bedoeld? Of je kunt ook vragen: wat heb ik nu volgens jou gezegd?

Weet je als er boosheid optreedt tijdens een relatieconflict dan luistert men ook slecht naar de ander. Of men sluit zich in principe van de ander af. Probeer dan een rustmoment in te lassen, probeer weer met elkaar te praten als de gemoederen gesist zijn.

Relatieconflict oplossen hint 5

Als het waar is dat we geboren zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan zo vaak in ongelukkige situaties terechtkomen. Situaties waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken.

Ergens op de een of andere manier moet er dan iets misgegaan zijn. Of te wel ergens is onderweg het licht verflauwd en dat is heel erg jammer.

Als er teveel teleurstellingen zijn, dan kunnen verlamde emoties de overhand krijgen en dat is zonde. Toch gebeurd dit met regelmaat. Woorden kunnen een mens ophemelen, maar woorden kunnen ook een mens ten onder richten. Vandaar dat de woordkeuze zo belangrijk kan zijn.
Wat er eenmaal gezegd is geworden, is gezegd geworden. Ook al was dat in een opwelling de ander zal het zich blijven herinneren.

Relatieconflict oplossen hint 6

Mensen veranderen niet zomaar, maar de manier waarop ze opeens naar elkaar gaan kijken die kan wel opeens veranderen. Als er nog voldoende liefde aanwezig is, dan is het altijd de moeite waard om een relatieconflict op te lossen.

Relatieconflict oplossen hint 7

Een stelletje moet beseffen dat de communicatiestoornissen altijd van emotionele oorsprong zijn. Daarvoor is het van belang dat ze elkaars gevoelens delen en te wel op een hele transparante en kwetsbare manier. Als het niet transparant of kwetsbaar genoeg is, dan gaat het niet werken! Om tot de kern van het relatieconflict te komen.

Als we de ander goed willen leren kennen, dan moeten we ook openstaan voor de gevoelsreacties van de ander. We moeten er niet alleen voor openstaan, maar we moeten ze ook leren te respecteren. En dat is vice versa alleen op deze manier kun je een relatieconflict oplossen.

Maak een afspraak met elkaar waarbij jullie een uurtje of twee praten over jullie relatieconflict. Op die manier kunnen beiden partners van te voren even alles op een rijtje zetten, wat ze zouden willen bespreken.

Zowel mannen als vrouwen voelen zich lekker in de relatie als de ander lief voor hun is. We willen nu eenmaal allemaal erkenning ontvangen voor al het goede wat we doen. Dat is nu eenmaal menselijk.

Relatieconflict oplossen hint 8

Als er teveel relatieconflicten ontstaan, dan wilt dat zeggen dat je op de verkeerde toer zit. Als je op de verkeerde toer door blijft gaan dan zal vroeg of laat de noodklok luiden. En dan kan er een scheiding in zicht komen.

Als je partner aan het woord is, probeer dan zijn of haar woorden goed in jezelf op te nemen. Geef desnoods aan dat je tijd nodig hebt om zijn of haar woorden te laten bezinken.

Relatieconflict oplossen hint 9

Probeer de verschillen die er tussen jullie zijn op een soepele manier op te lossen. Want dat gaat vroeg of laat de vruchten afwerpen. Leer elkaar desnoods een onderhandelmanier aan, ook dat kan zijn voordelen met zich mee brengen.

Relatieconflict oplossen hint 10

Denk aan het goede en er zal goeds uit voortkomen. Doch als je alleen negatief denkt dan zal er ook iets negatiefs uit voortkomen.

Je kunt ten alle tijden ervoor kiezen om vriendelijk te zijn. De enige kracht schuilt in de richting van je eigen gedachten. Let op je woorden, want voor sommige woorden moet je nu eenmaal “tol” betalen.

Alles wat je bewuste geest accepteert en waarvan jouw bewustzijn gelooft dat het waar is, zal door je onderbewustzijn worden overgenomen. Het zal zelfs verwezenlijkt worden. Geloof daarom in geluk en in alle zegeningen die de relatie te geven heeft.

Als je jezelf een voorstelling maakt van je einddoel, noodzaak je jouw onderbewustzijn om daarop te reageren door dit denkbeeld te verwezenlijken.

Om met een verkeerde gewoonte af te rekenen zul je het begrip vrijheid en gemoedsrust moeten inbouwen in je geesteshouding en wel op zo’n manier dat het in jouw onderbewustzijn wordt gegrift.

Besef dat uit ieder lijden iets goeds kan voorkomen. Pijn en verdriet kunnen soms ook een leraar voor ons zijn, omdat ze ons iets duidelijk kunnen maken.

Je bent ten alle tijden vrij om te kiezen. Je kunt goede gewoontes verkiezen boven slechte gewoontes. En ook dit geldt natuurlijk vice versa.

Het relatieconflict oplossen, houdt in dat je openstaat voor wat de ander te vragen of te zeggen heeft. Ook wanneer je dit even moeilijk vind. Zorg ervoor dat de communicatielijn niet verbroken wordt. Handel in liefde want ook dat zal zijn vruchten afwerpen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring