Wat is dan liefde ; als je geloof in de liefde is aangetast

Wat is dan liefde ; Allereerst is liefde is samengaan met en niet een “vallen voor”. Het “vallen voor” berust eigen lijk mee op de fysieke/lichamelijke aantrekkingskracht.

Het uiterlijk brengt je weliswaar in eerste instantie bij elkaar, maar alleen de innerlijke match bepaald of dit contact blijvend is.

Wat is dan liefde

Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijke gegeven worden. Dat geldt trouwens ook voor het ontvangen van de liefde.

Een andere mogelijkheid is er gewoonweg niet. Of ik koppel een aantal voorwaarde aan mijn liefde of ik doe dit niet. Dat is het verschil tussen een onvoorwaardelijke en een voorwaardelijke liefde.

De onvoorwaardelijke liefde, is natuurlijk het allermooiste wat je kan overkomen.

Wat is dan liefde ; Dat is eigenlijk in het kort te omschrijven. Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk voor je worden. Hoe bedoel ik dat precies? Nou heel simpel dat de ontplooiing, tevredenheid en de geborgenheid van de ander net zo belangrijk is als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing.

Wat houd lief zijn voor de ander in? Lief zijn betekent niet dat je moet pleasen en of alleen maar ja moet knikken. Want op die manier kun je jezelf verliezen. Dan ben je weliswaar lief voor de ander, maar niet voor jezelf! En dat is de bedoeling niet, want dat kan energie gaan vreten.

Wat houdt lief zijn voor de ander dan wel in? Lief zijn voor de ander houdt in dat je ook rekening met de gevoelens en emoties van de ander houd. Deze vorm van lief zijn is pas echt waardevol. En je kunt jezelf zijn en blijven door je eigen mening te uitten iets wat wel zo belangrijk is.

Wat is dan liefde ; Soms vraagt de liefde veel, maar je krijgt er dan ook heel veel voor terug. Hoe bedoel ik dat precies?
Hoe dieper de liefdesrelatie tussen twee partners is, hoe verder ze moeten gaan in het delen van elkaars leven.

Anders gezegd: naar de mate waarin ik mij als persoon voor jou open en waarin jij je opent voor mij, maken we elkaar deelgenoot van onszelf. Hier wordt zowel de openheid van de Geest als de fysieke opening mee bedoeld.

Want geest en lichaam gaan altijd samen op. Mensen veranderen ook niet zomaar, maar de manier waarop we naar elkaar gaan kijken die kan wel opeens veranderen. Bijvoorbeeld als je enorm teleurgesteld wordt door je partner, of dat je merkt dat je partner enkel op een egoïstische manier van je houd. En zo kan ik nog wel tientallen andere voorbeelden geven.

Wat is dan liefde ; Iemand die enkel op een egoïstische manier van je houd, zal alleen met de relatie doorgaan als het precies verloopt zoals hij of zij zou willen. Mensen die op een egoïstische manier van een ander houden zullen dan ook maar weinig rekening houden met de gevoelens en emoties van de ander.

Ze horen je misschien wel aan, maar het gaat vaak het ene oor in en het andere oor weer uit. Dit is ook een eigenschap van Manipulators en of Narcisten.

Manipulators en of Narcisten

Manipulators en of Narcisten, zoeken meestal een persoonlijkheid uit waarvan ze vooraf inschatten dat ze die persoon naar hun hand kunnen zetten. Ze maken gebruik van iemands goedheid, om er alleen zelf beter van te worden.

Het is vaak veel gemakkelijker om van gedachten te wisselen dan ze in daden omzetten. Ik heb het al eens vaker aangehaald op mijn Blog. Wat zegt iemand, wat doet iemand is dat in balans? Hoor niet alleen de woorden, maar voel de daden.

Als dat niet in balans is, dan klopt er iets niet. Dus laat je niet overrompelen door mooie woorden, beloftes die toch geen enkele vorm van waarde hebben.

Wat is dan liefde ; Als beiden partners de emoties en gevoelens met elkaar delen, dan geven ze de wederhelft de gelegenheid om hun partner goed te leren kennen.

Wie heeft de Macht

Er wordt ook wel eens gezegd: diegene die zwijgt heeft de macht in handen. En heel vaak klopt dit. Hoe bedoel ik dit? Als een van de twee partners zwijgt (niet eerlijk verteld wat er in hem of haar omgaat) dan moet de ander maar blijven gissen.

Diegene die zwijgt weer hoe alles precies in elkaar zit en de ander kan vaak weer eens voor de zoveelste keer op een dwaalspoor worden gebracht.

Wat is dan liefde ; Nou dat is in ieder geval geen liefde, maar meer een vorm van egoïstisch houden van. En als er geen wisselwerking is, het alom bekende geven en nemen dan wordt het een eenrichtingsverkeer met alle gevolgen van dien.

Wat is dan liefde ; Wanneer je mij een stukje van jezelf toont bijvoorbeeld een innerlijke pijn, tederheid of een angst dan wordt ik me daardoor meer bewust van wat er diep in je leeft. Op die manier kan ik ook rekening houden met jouw gevoelens en emoties.
Vaak leren we alleen wanneer we ook goed kunnen luisteren.

Wij als mens

Wij als mens zijn nu eenmaal geen enkelvoudige wezens. Wij zijn een samenstel van ziel, geest en lichaam. En op elk van deze drie niveaus hebben we onze behoeftes en verlangens. Frustraties of verdriet op een van deze drie niveaus kan een onbalans veroorzaken in heel het organisme.

Moeilijke jeugd

Als iemand een moeilijke en of onveilige jeugd heeft gehad, dan kan dat op latere leeftijd invloed hebben op een relatie. Als dat jouw geval is, dan doe je er goed aan om extra goed over jezelf te waken. Stel je eigen grenzen.

Een gebrek en of gemis aan affectie en geborgenheid op jongere leeftijd kan er voor zorgen, dat je een verstoord beeld krijgt van het begrip liefde.

Je geloof in de liefde kan dan aangetast zijn. Maar het geloof in de liefde kan ook aangetast worden doordat je een of meerdere verkeerde relaties hebt gehad.

Mensen kunnen elkaar maken, maar mensen kunnen elkaar ook “breken”. Helaas is dat een realiteit van het leven.

Partners die een moeilijke en of onveilige jeugd hebben gehad, denken vaak dat de liefde iets is wat moeilijk te bereiken is. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Doch deze soort partners hebben wel vaak meer tijd nodig om echt te kunnen vertrouwen en bouwen op de ander. Dit geld trouwens ook weer voor mensen die een of meerdere verkeerde relatie hebben gehad.

Maar goed, als de relatie tussen twee partners goed zit dan hersteld zich dat wel allemaal. Bij het ene koppel heeft dat wat meer tijd nodig als bij het andere koppel.

Onthoudt ook dat de wrijving die soms door negatieve gevoelens ontstaat, helemaal niet zo’n slecht teken is. Het wijst eerder op een gezonde en vitale relatie omdat beiden partners zichzelf zijn.

Per slot van rekening ben je niet samen met een fotokopie van jezelf. En feedback kan heel vaak positief zijn, want het kan je in je geest nog meer laten groeien.

Crisissen

Crisissen zijn vaak nodig om te groeien en zij die hieraan moedig gehoor geven, zullen in hun liefdesrelatie een verfrissende dimensie gaan ontdekken. Belangrijk hierin is alleen dat de liefde van beiden kanten komt.

Want crisissen die ontstaan omdat de ander je liefheeft op een egoïstische manier, dat zijn verkeerde crisissen. Want die crisissen zijn alleen maar energiezuigend. En kunnen de ander compleet verward in zijn of haar hoofd maken. Psychische mishandeling wordt dat ook wel genoemd.

Dus wat is dan liefde ; Juist ja dat heb je hierboven heel goed kunnen lezen. Natuurlijk ligt het er ook aan wat je jezelf gunt? Of nog gunt?

Als je iets meer wilt weten over verschillende relatieproblemen, klik daar dan op. Je wilt niet weten hoeveel relatieproblemen er zijn en hoe ze allemaal kunnen ontstaan. Wees en of wordt hierin zelfverzekerd, bouw je zelfvertrouwen hierin op.  Wat kan het mooie proces van onvoorwaardelijke liefde blokkeren? Klik erop om daarover meer te lezen.

En als je niet gediend bent van lustjagers, dan lees je daar ook hoe je ze het beste kunt aanpakken. Want er zijn sommige mannen die alleen maar op zoek zijn naar seks, onder het mom van: ik zoek een relatie. En ja dan ontstaan van allerlei problemen, teleurstellingen en onnodige stress.

Dat soort mannen, laten altijd een spoor van gebroken harten achter zich.

Wil je van jezelf de antwoorden krijgen of hij of zij de ware voor je is. Klik daar dan op.

Heb je het er nog moeilijk mee? Probeer dan je onderbewustzijn te herprogrammeren. Klik daar dan op.

En luister ten alle tijden naar je onderbuikgevoel.

Op mijn Blog herhaal ik sommige dingen, zodat ze ook bij je blijven hangen voor je eigen bestwil en gemoedsrust.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

De ware liefde vinden, wat kan dit mooie proces blokkeren?

De ware liefde vinden; als je nog boosheid, frustraties en angst in je hebt. Bijvoorbeeld door een of meerdere ervaringen met een vorige ex relatie, dan kan dat het proces van de: ware liefde vinden tegenhouden.

Het kan dan zomaar gebeuren dat je jouw ware liefde nog niet eens opmerkt omdat je nog in die “pijnlijke spiraal” zit. Althans op dit vlak.

Op het moment dat je deze pijnlijke en of verdrietige gevoelens m.b.t. een vorige ex kunt loslaten, dan kom je pas weer echt tot jezelf.

En weer echt tot jezelf komen is nodig, wil je alles kunnen vergeten. Vergeten doe je natuurlijk nooit, dus laten we het woord vergeten omzetten naar het woord vergeven.

In de theorie weten we natuurlijk allemaal dat het belangrijk is om iemand te kunnen vergeven. Maar in de praktijk werkt dat vaak anders. Het zijn de herinneringen die we met ons mee blijven dragen die onze verdere energie op vooruitgang kunnen blokkeren. Althans op het vlak: de ware liefde vinden.

De ware liefde vinden

De ware liefde komt pas, als we er ook echt voor klaar zijn. Je kunt jezelf misschien wijs maken dat je open staat voor een nieuwe relatie. Maar je gevoelens en emoties moeten er ook klaar voor zijn. Je kunt op rationeel gebied dan wel beslissen dat je er klaar voor bent. Maar dan is er nog steeds een innerlijk conflict in jezelf aanwezig, als je hart niet op dezelfde golflente als je ratio zit.

De drie eenheid

Ik heb het al eens vaker aangehaald in een van mijn vorige artikelen, nu doe ik dat nog eens. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op al deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben. Ontbreken deze op een van deze drie niveaus dan kan het hele gestel in onbalans geraken. Met alle gevolgen van dien.

Vandaar dat het zo belangrijk is om je innerlijke conflict op te lossen. Want op die manier komt het vermogen om vrij en puur lief te hebben weer vrij. En dan kan het ook blijven voortduren.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan zo af en toe of “vaak” verzeild raken in ongelukkige situaties? Ongelukkige situaties waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het “beste van te maken”.

Blijkbaar ontbreekt er in ons leven iets wat onmisbaar is om tot volledige ontplooiing te kunnen komen. Of misschien is het wel aanwezig, maar herkennen we het door omstandigheden gewoonweg niet.

Ergens op een of andere manier moet er dan iets mis gegaan zijn, dat houdt in dat ergens onderweg het licht verflauwt is. Vandaar dat het zo belangrijk is om weer tot jezelf te komen. Het allerbeste is natuurlijk altijd als je probeert om contact te leggen met je Hogere Zelf.

Voorwaardelijke liefde

Geliefd zijn op grond van je kwaliteiten en of bezit laat altijd twijfel achter. Want de voorwaardelijke liefde heeft de bittere nasmaak dat je niet om jezelf wordt bemind. Dat is anders bij de onvoorwaardelijke liefde.

Er zijn twee vormen van liefde de onvoorwaardelijke liefde en de voorwaardelijke liefde. Een andere keuze is er niet. Okay er zijn ook nog de “surrogaat liefdes” waar je mee te maken krijgt. Als je in zee gaat met fouten mannen , verkeerde mannen en of players. Die zogenaamde liefdes die staan nog onder de voorwaardelijke liefde.

Liefde voor jezelf

Wie geen liefde heeft voor zichzelf, heeft ook geen gevoel van eigenwaarde. Want de enige waarde die men heeft berust dan alleen op het vermogen om iets te kunnen presteren. Men probeert dan steeds om aan de hoogste normen te voldoen om op die manier het gevoel van eigenwaarde te versterken.

Doch je eigenwaarde moet je nooit buiten jezelf zoeken. Je moet ervoor waken dat je zou kunnen lijden aan een gevoel van persoonlijke waardeloosheid. Want op die manier ga je jezelf tegen je eigen ik keren. Zorg er dus voor dat je zelfcompassie met je meedraagt.

Men hoeft geen volmaakt en goed gehoorzaam mens te zijn, als men zich wilt openstellen tot: de ware liefde vinden. Want de ware liefde zal ook geen perfect en gehoorzaam mens op van allerlei gebieden zijn.

Het heeft geen enkele zin om perfectie na te streven, want niemand is perfect. Want dan zouden we eerder robots dan mensen zijn. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn positieve kanten en “verbeterpunten”. De negatieve kanten, benoem ik dus liever als verbeterpunten. Dan klinkt het niet zo negatief en dat geeft opening tot Geestelijke groei.

Wie als mens in zijn of haar leven alleen maar voorwaardelijke liefde heeft gekend, kan maar heel weinig kritiek verdragen op zijn of haar persoon.

Want een persoon die alleen maar voorwaardelijke liefde kent, is gewond en wilt in geen geval niet nog meer gekwetst worden. Dat is ook vrij logisch. Doch dit kan deze persoon weer belemmeren in het proces van: de ware liefde vinden.

Enkel door de ander deelgenoot te maken van onze gevoelens of emoties vertellen we aan de ander wie we daadwerkelijk zijn. We zijn dan in staat om onszelf weer aan de ander te geven.

Het is altijd verstandig om eerst de kat uit de boom te kijken. Er zijn nu eenmaal ook mannen die zich anders voordoen, dan dat ze in werkelijkheid zijn. Puur en alleen om hun doelen te bereiken.

Wat je hierbij kan helpen is te letten op de balans tussen woorden en daden. Wat zegt iemand? En hoe handelt iemand? Is dat met elkaar in balans? Of zit daar een groot gat tussen? Op het moment dat je ontdekt dat daar een groot gat tussen zit, dan mogen de alarmbellen alvast gaan rinkelen.

Onvoorwaardelijke liefde

Hoe zou je de onvoorwaardelijke liefde kunnen definiëren?

Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de ander even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing dan is er sprake van een echte liefde.

Er is dan in de basis liefde aanwezig. De structuur van de liefde kan gecompliceerd zijn, gezien er heel veel aspecten bij komen kijken waar we aandacht aan zouden moeten geven.

Liefde is dan ook een samen gaan met en niet een “vallen voor”. Onvoorwaardelijke liefde houdt ook in dat je jouw aller diepste gevoelens openstelt voor de ander. Want dat is pas de manier waarop de ander je goed kan leren kennen.

Want wanneer je de ander dat stukje van jezelf toont, dan wordt de ander zich bewust van wat er diep in jou leeft. En dat is belangrijk in het proces van: de ware liefde vinden.

Want wat je geestelijk uitstraalt, dan zal onvermijdelijk als een boemerang op jezelf terug slaan. Iemand kan er fysiek nog zo geweldig uitzien, doch als men niets uitstraalt dan zal dat ook niets met een ander doen.

Nu heb ik het even niet over de aandacht van lustbeluste mannen, want voor puur en alleen lustbeluste mannen is meestal altijd alles goed.

Een man die op zoek gaat, heeft meestal maar 3 gedachtes:

 • Nee
 • Een leuk speeltje voor mijn behoeftes en verlangens
 • Relatiemateriaal

En als je de wens hebt om de ware liefde vinden, dan behoor je tot het relatiemateriaal. Je hebt besloten dat je niet voor minder gaat!

Onthoud: voldoende eigenwaarde en de juiste mensen om je heen geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten blijven trekken, verloop opeens alles van zelf. Hoe fijn is dat?

Belangrijk is dus dat je jezelf de ware liefde gunt en daarvoor zul je eerst klaar moeten komen met je innerlijke conflict. Zodra je dat opgelost hebt, zul je zien dat de ware liefde vinden ook voor jou is weggelegd.

Bemind worden

Bemind worden, als dat een kwestie moet zijn van zichzelf te moeten bewijzen, dat we enkel aan bepaalde verwachtingen moeten doen. Dan neigt dat eerder naar een mislukking dan naar succes.

Dus waak ervoor dat je niet in een voorwaardelijke liefde terecht komt, want dan ga je gewoonweg veel missen.
Ieder mens bezit bij zijn of haar geboorte een unieke waarde en ieder mens heeft het recht om gelukkig te mogen zijn. Ga eens bij jezelf na hoe hoog de gunfactor naar jezelf toe is?

Het is een beetje moeilijk om dat hier even in een paar woorden uit te leggen, maar als jij jezelf “gesloten” hebt in je hart voor de ware liefde. Dan werkt dat via de Universele energieën ook tegen je op (dit vlak).

Alles werkt nu eenmaal via de Universele krachten en moleculen. In een navolgend artikel zal ik hier eens uitgebreid op ingaan. Het helpt je al als je het artikel van Je Hogere Zelf gaat lezen. Klik daarvoor op deze interne link van mij.

Pijn

Laat de ervaringen van gevoelens en pijn die je ondervonden hebt door een ex relatie nu heel eventjes achterwege. Probeer eerst tot jezelf te komen zodat het proces van: de ware liefde vinden plaats kan vinden.

Pijn is niet iets wat ten koste van alles moet worden vermeden. Pijn kan voor ons ook een harde leraar zijn, van wie we veel kunnen leren. Een pijn zou ons aan kunnen geven dat we bijvoorbeeld anders zouden moeten gaan leven of dat we ergens mee moeten ophouden.

Trek jezelf niet al te zeer in je eigen wereld terug, als je teveel teleurstellingen hebt gehad. Het is vrij normaal dat je jezelf voor een tijdje terug trekt omdat je niet zit te wachten op nieuwe teleurstellingen.

Maar voel je op een gegeven moment weer vrij, nadat je het innerlijke conflict in jezelf hebt opgelost. Geef jezelf dan ook echt de mogelijk om in het proces van: de ware liefde vinden terecht te komen. Anderen benoemen dit ook wel als de soulmate.

Mensen veranderen niet zo snel, maar het is wel de manier waarop je naar elkaar kunt gaan kijken die wel opeens kan veranderen. Dit gebeurd door teleurstellingen, boosheid,  frustraties,  die je tot op het bot kunnen kwetsen. Dat geldt ook voor een rebound relatie.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Liefde, alles over de liefde, haar Glorie en de imitaties ervan

Alles over de liefde, kun je dat in een keer kort omschrijven? Nee niet echt want er komen meerdere factoren bij kijken. Maar we kunnen alles wel beetje bij beetje gaan ontleden en dat gaan we hier ook doen.

Liefde in al haar glorie, geeft meer het gevoel van een samengaan met dan een “vallen voor”. Terwijl een imitatie liefde en of onvoorwaardelijke liefde meer kan neigen naar een “vallen voor”.

Alles over de Liefde

Wat voor een omschrijving zou je nu het beste aan het woord liefde kunnen geven?

Ik zou in het kort alles over de liefde als volgt willen omschrijven:

 • Wanneer de tevredenheid, de geborgenheid en de ontplooiing van de ander even belangrijk voor je worden als je eigen tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing.

Doch de structuur van de liefde kan ook zo gecompliceerd zijn, dat er eigenlijk nog veel meer aspecten zijn waar we aandacht aan zouden moeten geven.  Zie dit artikel dan ook als een eerste en belangrijke inleiding.

Als je in de menubalk op hints klikt dan kom je vanzelf bij de meeste artikelen van mijn Blog.

Enfin als de tevredenheid, geborgenheid en de ontplooiing in de basis zitten, dan komt de rest eigenlijk allemaal wel vanzelf.

Eigenwaarde en zelfvertrouwen

Eigenwaarde en een gezonde dosis van zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen, helpen je bij je ontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, verloopt alles opeens soepel.

Liefde ontvangen en geven

We worden allemaal geboren met de behoefte om liefde te ontvangen en te geven. Liefde kan ontstaan onder verschillende omstandigheden en om van allerlei redenen.

De liefde kan ook verschillende vormen aannemen. En het uiteindelijke doel van elke relatie is om steeds beter contact met elkaar te krijgen. Er is altijd wel wat aan de hand in een relatie, want perfectie bestaat nu eenmaal niet. Daardoor kan de weg naar ons doel soms over hobbels lopen.

Liefdes en relaties kunnen ook een spiegel voor ons zijn, omdat we door de relatie ook meer over onszelf leren en te wel datgene wat we elders nooit zouden kunnen leren.

Als twee mensen van elkaar houden, dan kunnen ze van allerlei reden opgeven waarom ze van elkaar houden. Ze hebben goede gevoelens voor elkaar, beleven veel plezier aan hun samenzijn. En ze verlangen naar de warmte van de partner en delen er samen de liefde en het leed mee.

Natuurlijk gaat dit allemaal wat makkelijker als je partner juist degene is die jou ook gelukkig wilt maken. Het geven en nemen in een relatie.

Mensen veranderen niet zo snel

Mensen veranderen niet zo snel, maar de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die kan wel opeens gaan veranderen. Als je jezelf keer op keer gekwetst voelt door de ander, dan ga je op een gegeven moment anders naar de ander kijken en dan kan de liefde ook gaan verdwijnen.

Op zo’n soort momenten realiseren we ons hoe goed ons geheugen is, als we iets proberen te vergeten wat ons gekwetst heeft.

Crisis in de liefde

Als er iets voorgevallen is waardoor je anders naar elkaar gaat kijken, dan kunnen dus de alarmbellen gaan rinkelen. Kan zich dat nog herstellen? Ja soms kan zich dat nog herstellen in andere artikelen op mijn Blog kun je hier meer over lezen.

Discussies voorkomen

Als er irritaties ontstaan in de liefde dan komt dat meestal omdat er iets in de Kern niet meer goed zit. Als de problemen of het probleem in de Kern wordt opgelost, dan verdwijnen de randverschijnselen weer vanzelf.

Als een discussie verhit wordt, dan kun je beter tegen elkaar zeggen: laten we deze weg niet inslaan want dat willen we geen van beiden. Ook zou je kunnen zeggen: praat eens tegen me alsof ik iemand ben waarvan je houd. Ook dit mag je onthouden als je geïnteresseerd bent in van alles over de liefde.

Vaak geeft iemand aan wat goed voor hem of haar is. Ook al kun je jezelf er op dat moment niet in verplaatsen is het toch belangrijk dat je het probeert te respecteren. Naderhand kun je dan altijd nog doorvragen.

Doorvragen is van belang als je het probleem in de Kern op wilt lossen, het is dan ook van belang dat de ander zich kwetsbaar durft op te stellen. Transparantie naar elkaar toe is van belang als je samen naar oplossingen wilt zoeken. Het zoeken naar oplossingen is altijd beter dan in de problemen te blijven rondhangen.

Als een van beiden partners het verdriet verbergt, dan heeft dat geen zin want het verdriet vind toch altijd een weg naar buiten. Vandaar dat het veel beter is om over je verdriet te praten met je partner.

Er is vaak maar een positieve gedachte nodig, om een negatieve gedachte de baas te kunnen zijn.

Voorwaardelijke liefde

Iemand die alleen ervaringen heeft opgedaan met een voorwaardelijke liefde kent eigenlijk niet de onvoorwaardelijke liefde. Het gevolg hiervan kan zijn dat hij of zij maar weinig kritiek kan verdragen op zijn persoon.

Hij of zij is eenmaal gewond geraakt in de voorwaardelijke liefde en of surrogaat liefde en wilt in ieder geval niet meer gekwetst worden.

Soms kan iemand met een gewonde geest er ook van uit gaan dat het stukken veiliger is om geen relaties meer met anderen aan te gaan. Dat zijn weer van die momenten waarop bindingsangst en of verlatingsangst kan ontstaan.

Het zijn de personen en gebeurtenissen die dus een rol in ons leven spelen. Zij kunnen een bron van verrijking voor ons betekenen. Als de personen en de gebeurtenissen van positieve aard waren.

Waren die personen en of gebeurtenissen niet van positieve aard, dan geven ze meer “beschadigingen” dan persoonlijke verrijkingen. Dit kan heel pijnlijk zijn vandaar dat het ook zo belangrijk is dat je weet wat een onvoorwaardelijke liefde inhoudt.

Pijn, verdriet en teleurstellingen

Verdriet, pijn en liefde is niet iets wat altijd vermeden moet worden. Hoe ik dat bedoel? Soms kunnen we van verdriet en pijn ook iets leren. Het verdriet zou ons duidelijk kunnen maken dat we anders moeten gaan leven of dat we ergens mee op moeten houden. Of dat we beter een andere weg in kunnen slaan.

Echte liefde erkent de behoeftes, gevoelens en emoties van de geliefde persoon en probeert hieraan tegemoet te komen.

Door de ander deelgenoot te maken van jouw gevoelens en emoties, vertel je hem of haar wie je in werkelijkheid bent. Je geeft jezelf dus aan de ander en dat is iets wat heel belangrijk is in de liefde. Uiteraard geldt dit voor beiden partners.

Want als een van beiden partners zijn of haar gevoel, niet voor de ander openstelt dan zal de ander alleen maar zijn of haar eigen emoties of gevoelens in de ander projecteren. Vandaar dat het zo belangrijk is dat beiden partners hun diepere gevoelens kunnen prijsgeven.

Hoe dieper de liefdesrelatie tussen twee geliefden is hoe verder ze zullen gaan in het “delen” van elkaars leven.

Liefde werkt dan ook voor degenen die er ook aan willen blijven werken. De liefde bestaat nu eenmaal niet uit rozengeur en maneschijn en de liefde komt ook niet vanzelf.

Het ligt voor de hand dat gevoelens en emoties samengaan met liefde. Want de eerste aantrekkingskracht van de liefde is een ervaring die samengaat met sterke emoties.

De onvoorwaardelijke liefde is dus een besluit van een mooie verbintenis. De onvoorwaardelijke liefde is niet gebaseerd op voorwaarden.

De imitaties van liefde

 • Een imitatie liefde houdt in dat of te wel een of beiden partners de ander voornamelijk zien als bron van seksueel genot.
 • Daarnaast is de psychologische verovering een tweede vorm van imitaties van liefde. Denk hier bij bijvoorbeeld aan narcisme.

Er bestaan nog meer imitaties van liefde, ook die kun je allemaal op mijn Blog vinden.

Enfin op mijn Blog vind je ook alles over verschillende relatiecrisissen, oplossingen, eigenwaarde, zelfvertrouwen en de liefde die je voor jezelf zou moeten hebben.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Weetjes over Liefde, alles over liefde. Kraak die code!

Weetjes over liefde kunnen oh zo handig zijn, je leest hier in dit artikel geen grappige en of leuke weetjes over liefde, maar wijze weetjes over liefde. Wijze weetjes die jouw innerlijke kunnen verrijken waardoor je er op een dag de vruchten van kan plukken.

Afgezien van weetjes over liefde, reik ik je ook oplossingen aan. Als iets niet goed voelt of niet goed meer voelt in de liefde. Dan is het altijd beter om jezelf aan te wennen om in oplossingen te gaan denken i.p.v. in problemen.

Eerst geef ik enkele hints van weetjes over liefde in het kort, verderop in dit artikel geef ik je interne links die je tot in de details meer vertellen over de weetjes in de liefde.

Weetjes over liefde in het kort deel 1

 • Piekeren heeft op zo’n momenten niet zoveel zin, want door te piekeren over stress en of problemen zorgt er alleen maar voor dat je die gedachtes keer op keer weer vermenigvuldigt
 • Liefde is een samengaan met en geen “vallen” voor
 • Liefde is een keuze, die je van het ene op het andere moment kunt maken
 • Geliefd zijn op grond van je kwaliteiten omdat je het verdient laat altijd twijfel achter
 • Een mens die alleen maar onvoorwaardelijke liefde heeft ontvangen en geen andere liefde kent, kan maar heel weinig kritiek verdragen op zijn persoon
 • Vaak gaat iemand met een gewonde geest ervan uit, dat het veiliger is om geen relaties met anderen aan te gaan
 • Wanneer de tevredenheid, de ontplooiing en de geborgenheid van een ander persoon even belangrijk voor je wordt als jouw geborgenheid, tevredenheid en ontplooiing dan is er sprake van liefde.

Weetjes over liefde in het kort deel 2

  • In de lichamelijkheid wisselen mensen non verbaal informatie uit over de wijze waarop zij zichzelf zien en hoe zij door de ander worden waargenomen
  • Er zijn maar twee vormen van liefde, de onvoorwaardelijke liefde en de voorwaardelijke liefde een andere keuze is er niet
  • Het uiterlijk zorgt weliswaar voor een eerste contact, doch alleen het innerlijke bepaald of dit contact blijvend is
  • Als er irritaties ontstaan, dan houdt dat in dat er iets in de Kern niet goed zit. Los je het probleem in de Kern op dan verdwijnen de irritaties vanzelf als sneeuw voor de zon
  • Je kunt in de liefde beter iets wat minder goed doen, dan niets doen zonder fouten
  • Of je nou gelooft dat je iets kunt, of gelooft dat het niet kunt je hebt gelijk.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Liefde is dat polshoogte van elkaar nemen?

Liefde is onoverkomelijk als twee personen vanuit het diepst van hun hart, zich tot elkaar aangetrokken voelen. Het hebben van dezelfde interesses is niet essentieel. Wel leuk als de ander zich interesserend voor wat jou bezig houd. Belangrijk is dat je blij wordt van elkaars aanwezigheid en dat je weet dat je op elkaar mag bouwen en vertrouwen.

Zeker op de momenten waarop het even tegenzit. Als tegenslagen komen, dan weet je eigenlijk precies wat je aan de ander hebt. Want leuke dingen doen, dat kan iedereen! Dat zegt niets over het feit, wat de ander voor je over zou hebben als jouw situatie zou veranderen.

Liefde is genieten van elkaars aanwezigheid

Als jij en je partner op dezelfde golflengte zitten dan is dat een voordeel. Want dan kan de positieve energie ook naar de relatie toe. Als je samen niet op dezelfde golflengte zit, dan kunnen er knelpunten komen. Want in dat geval gaat stroomt de positieve energie meer naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe.

Er kan iemand zijn die je liefde duidelijker en intenser naar je terugkaatst, dan anderen en dat is heel mooi.

De onvoorwaardelijke liefde is puur en zuiver. Je wilt net zo graag naar de emoties en gevoelens van de ander luisteren als naar die van jouzelf. Belangrijk is dat je op de een of andere manier aan elkaar datgene laat weten, wat echt belangrijk is. Dat je voldoende “leesbaar” voor elkaar bent en daar is transparantie voor nodig. En te wel van weerskanten.

Niet iedereen heeft van huis uit even goed de kunst ontwikkeld, om op een transparante manier met een ander te praten. Vooral wanneer er emoties in het spel zijn.

Want het is niet altijd zo vanzelfsprekend,  dat twee partners elkaar begrijpen. Want ieder mens heeft altijd zijn eigen gedachtewereld, zelfs als je op dezelfde golflengte zit.

Liefde is soms ook pijnlijk. Bijvoorbeeld als we lijden wanneer we onze gevoelens en of die van de ander moeten verdringen. Doch pijn kan soms ook een leermeester voor ons zijn. Pijn kan ons vertellen dat we misschien beter een andere richting in kunnen slaan. De tekortkomingen van de ander zie je dik, als de liefde dun is.

Als we de liefde moeten verdringen, dan komt er stilstand van de groei in de relatie. Liefde is ook het koesteren van de eigenwaarde. Want als de eigenwaarde ontbreekt, dan kan er van voluit leven in liefde geen sprake meer zijn.

Want een mens kan onmogelijk met de ander in vrede leven,  als hij niet eerst geleerd heeft om vrede met zichzelf te hebben.

Zoals ik al eens eerder aangaf zijn wij als mens geen enkelvoudig wezen. We bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op elk van deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben.

Als de behoeftes en verlangens op een van deze drie niveaus ontbreekt, dan kan het hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Liefde is vermijden om elkaar pijn te doen

Liefde is niet elkaar in een neerwaartse spiraal brengen. Liefde is niet elkaar pijn doen, liefde is rekening met elkaar houden. Het rekening met elkaar houden houdt in dat je jezelf ook bekommerd om de ander. En vice versa

Waarom zie we ons soms verzeild raken in een ongelukkige situatie in de liefde? Waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken? Mensen veranderen niet zo snel, maar de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die kan wel veranderen. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, soms teveel om op te noemen.

Misschien klinkt het allemaal eenvoudig, maar vaak zijn eenvoudige dingen de meest moeilijkste dingen. In theorie weten wel allemaal wat liefde is, doch in de praktijk kan het soms heel anders verlopen.

Liefde is besef van eigenwaarde

Het besef van eigen waarde is ongetwijfeld de kostbaarste gave die we een ander kunnen schenken. We kunnen dit alleen maar schenken als we ook echt van de ander houden.

Liefde is begrip voor elkaar opbrengen in discussies

In een liefdesrelatie moeten beiden partners het eerst op emotioneel vlak met elkaar eens zijn, voordat ze veilig kunnen beginnen aan een discussie.

Twee mensen die van elkaar houden kunnen hun wederzijdse genegenheid blijven verdiepen ook al houden ze er tegengestelde meningen op na.

De meeste problemen zijn gevoelsproblemen, waaraan we het meest lijden onder de emotie die in ons opwelt.

Liefde is de wil om samen misverstanden op te lossen

Misverstanden ontstaan vaak door een veronderstelling, die je niet even toetst om te kijken of het wel klopt. Iets toetsen heeft dus altijd voordelen.

Boosheid kan soms ook ontstaan omdat de ander zich in het nauw gedreven voelt. Hij of zij “slaat” het dan van zich af. In dat geval kan de partner meer beter even niet doorgaan. Het is dan beter om even geduld te hebben en er op een ander moment op terug te komen.

Soms gaat het niet over de inhoud maar over de toon die de irritatie opwekt.

Liefde is rekening houden met elkaars gevoelens

Want naarmate we onze gevoelens verliezen, verliezen we het contact met onszelf.

De sterkste liefde is die liefde die ook zijn zwakte durft laten zien. Liefde is geen liefde als ze verandert wanneer de omstandigheden veranderen. Want dan is het een onvoorwaardelijke liefde.

Liefde is genegenheid en affectie naar elkaar tonen

Affectie en genegenheid wekken weer geborgenheid en vertrouwen op. Wanneer de tevredenheid, ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk is dan je eigen geborgenheid, ontplooiing en tevredenheid dan is er sprake van liefde

Twee vormen van Liefde

Je hebt twee vormen van Liefde de Onvoorwaardelijke Liefde en de Voorwaardelijke liefde. Een andere mogelijkheid is er niet.

Wanneer we aan de liefde willen werken en ons ervoor willen inzetten, dan is het van belang dat we op zoek gaan naar de eenheid en niet naar het geluk. Want de eenheid brengt vanzelf het geluk.

En dan is het niet nodig om van minuut tot minuut bij te houden hoe fijn en of hoe gelukkig men zich voelt. Want dat behoort meer tot een liefde die voorwaardelijk is.

Werken aan de liefde houdt in, dat men samen blijft streven naar absolute eerlijkheid en openheid. Want wanneer ik mijn diepste gevoelens voor jou verberg, zul jij me nooit echt leren kennen. We leren alleen van elkaar als we ook echt naar elkaar luisteren.

Want wanneer jij me een stukje van jezelf toont m.b.t. een innerlijke pijn, dan wordt ik me daardoor meer bewust van wat er diep in je leeft. En dat zorgt er weer voor dat ik op dat vlak meer rekening met je kan houden.

Meer ontdekken?

Ieder artikel bevat weer aanvullende en nieuwe tips. Let’s go

Onthoud: des te meer inzichten je verkrijgt hoe makkelijker het voor je zal worden!

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring