Liefde is dat polshoogte van elkaar nemen?

Liefde is onoverkomelijk als twee personen vanuit het diepst van hun hart, zich tot elkaar aangetrokken voelen. Het hebben van dezelfde interesses is niet essentieel. Wel leuk als de ander zich interesserend voor wat jou bezig houd. Belangrijk is dat je blij wordt van elkaars aanwezigheid en dat je weet dat je op elkaar mag bouwen en vertrouwen.

Zeker op de momenten waarop het even tegenzit. Als tegenslagen komen, dan weet je eigenlijk precies wat je aan de ander hebt. Want leuke dingen doen, dat kan iedereen! Dat zegt niets over het feit, wat de ander voor je over zou hebben als jouw situatie zou veranderen.

Liefde is genieten van elkaars aanwezigheid

Als jij en je partner op dezelfde golflengte zitten dan is dat een voordeel. Want dan kan de positieve energie ook naar de relatie toe. Als je samen niet op dezelfde golflengte zit, dan kunnen er knelpunten komen. Want in dat geval gaat stroomt de positieve energie meer naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe.

Er kan iemand zijn die je liefde duidelijker en intenser naar je terugkaatst, dan anderen en dat is heel mooi.

De onvoorwaardelijke liefde is puur en zuiver. Je wilt net zo graag naar de emoties en gevoelens van de ander luisteren als naar die van jouzelf. Belangrijk is dat je op de een of andere manier aan elkaar datgene laat weten, wat echt belangrijk is. Dat je voldoende “leesbaar” voor elkaar bent en daar is transparantie voor nodig. En te wel van weerskanten.

Niet iedereen heeft van huis uit even goed de kunst ontwikkeld, om op een transparante manier met een ander te praten. Vooral wanneer er emoties in het spel zijn.

Want het is niet altijd zo vanzelfsprekend,  dat twee partners elkaar begrijpen. Want ieder mens heeft altijd zijn eigen gedachtewereld, zelfs als je op dezelfde golflengte zit.

Liefde is soms ook pijnlijk. Bijvoorbeeld als we lijden wanneer we onze gevoelens en of die van de ander moeten verdringen. Doch pijn kan soms ook een leermeester voor ons zijn. Pijn kan ons vertellen dat we misschien beter een andere richting in kunnen slaan. De tekortkomingen van de ander zie je dik, als de liefde dun is.

Als we de liefde moeten verdringen, dan komt er stilstand van de groei in de relatie. Liefde is ook het koesteren van de eigenwaarde. Want als de eigenwaarde ontbreekt, dan kan er van voluit leven in liefde geen sprake meer zijn.

Want een mens kan onmogelijk met de ander in vrede leven,  als hij niet eerst geleerd heeft om vrede met zichzelf te hebben.

Zoals ik al eens eerder aangaf zijn wij als mens geen enkelvoudig wezen. We bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. Dat houdt in dat we op elk van deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben.

Als de behoeftes en verlangens op een van deze drie niveaus ontbreekt, dan kan het hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Liefde is vermijden om elkaar pijn te doen

Liefde is niet elkaar in een neerwaartse spiraal brengen. Liefde is niet elkaar pijn doen, liefde is rekening met elkaar houden. Het rekening met elkaar houden houdt in dat je jezelf ook bekommerd om de ander. En vice versa

Waarom zie we ons soms verzeild raken in een ongelukkige situatie in de liefde? Waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken? Mensen veranderen niet zo snel, maar de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die kan wel veranderen. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, soms teveel om op te noemen.

Misschien klinkt het allemaal eenvoudig, maar vaak zijn eenvoudige dingen de meest moeilijkste dingen. In theorie weten wel allemaal wat liefde is, doch in de praktijk kan het soms heel anders verlopen.

Liefde is besef van eigenwaarde

Het besef van eigen waarde is ongetwijfeld de kostbaarste gave die we een ander kunnen schenken. We kunnen dit alleen maar schenken als we ook echt van de ander houden.

Liefde is begrip voor elkaar opbrengen in discussies

In een liefdesrelatie moeten beiden partners het eerst op emotioneel vlak met elkaar eens zijn, voordat ze veilig kunnen beginnen aan een discussie.

Twee mensen die van elkaar houden kunnen hun wederzijdse genegenheid blijven verdiepen ook al houden ze er tegengestelde meningen op na.

De meeste problemen zijn gevoelsproblemen, waaraan we het meest lijden onder de emotie die in ons opwelt.

Liefde is de wil om samen misverstanden op te lossen

Misverstanden ontstaan vaak door een veronderstelling, die je niet even toetst om te kijken of het wel klopt. Iets toetsen heeft dus altijd voordelen.

Boosheid kan soms ook ontstaan omdat de ander zich in het nauw gedreven voelt. Hij of zij “slaat” het dan van zich af. In dat geval kan de partner meer beter even niet doorgaan. Het is dan beter om even geduld te hebben en er op een ander moment op terug te komen.

Soms gaat het niet over de inhoud maar over de toon die de irritatie opwekt.

Liefde is rekening houden met elkaars gevoelens

Want naarmate we onze gevoelens verliezen, verliezen we het contact met onszelf.

De sterkste liefde is die liefde die ook zijn zwakte durft laten zien. Liefde is geen liefde als ze verandert wanneer de omstandigheden veranderen. Want dan is het een onvoorwaardelijke liefde.

Liefde is genegenheid en affectie naar elkaar tonen

Affectie en genegenheid wekken weer geborgenheid en vertrouwen op. Wanneer de tevredenheid, ontplooiing en de geborgenheid van de andere persoon even belangrijk is dan je eigen geborgenheid, ontplooiing en tevredenheid dan is er sprake van liefde

Twee vormen van Liefde

Je hebt twee vormen van Liefde de Onvoorwaardelijke Liefde en de Voorwaardelijke liefde. Een andere mogelijkheid is er niet.

Wanneer we aan de liefde willen werken en ons ervoor willen inzetten, dan is het van belang dat we op zoek gaan naar de eenheid en niet naar het geluk. Want de eenheid brengt vanzelf het geluk.

En dan is het niet nodig om van minuut tot minuut bij te houden hoe fijn en of hoe gelukkig men zich voelt. Want dat behoort meer tot een liefde die voorwaardelijk is.

Werken aan de liefde houdt in, dat men samen blijft streven naar absolute eerlijkheid en openheid. Want wanneer ik mijn diepste gevoelens voor jou verberg, zul jij me nooit echt leren kennen. We leren alleen van elkaar als we ook echt naar elkaar luisteren.

Want wanneer jij me een stukje van jezelf toont m.b.t. een innerlijke pijn, dan wordt ik me daardoor meer bewust van wat er diep in je leeft. En dat zorgt er weer voor dat ik op dat vlak meer rekening met je kan houden.

Meer ontdekken?

Ieder artikel bevat weer aanvullende en nieuwe tips. Let’s go

Onthoud: des te meer inzichten je verkrijgt hoe makkelijker het voor je zal worden!

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Een onzekere liefde? Tsja dat is niet niks wat nu?

Een onzekere liefde kan energieslopend en heel vermoeiend zijn. Als je te lang in een onzekere liefde verblijft dan zou dat ook wel eens je zelfvertrouwen kunnen aantasten. In een onzekere liefde komt het wel eens vaker voor dat de ene partner geestelijke spelletjes speelt met de ander. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben.

Een onzekere liefde

Een onzeker liefde komt het meest voor als een van de twee partners een meester in het manipuleren is. Een manipulator houdt ervan om de partner onzeker te maken, want op die manier voelt hij dat de macht aan zijn zijde is.

Liefde

De Liefde behoort geen pijn te doen en het behoort ook geen onzeker gevoel op te wekken. Als dat wel zo is dan heb je grote kans dat je te maken hebt met een voorwaardelijke liefde. Dat is een vorm van “surrogaat” liefde die enkel en alleen gebaseerd is op voorwaarden.

De voorwaardelijke liefde is dan ook niet te vergelijken met de onvoorwaardelijke liefde. Want dit laatste is een liefde die het wonder van de genezing.

Intuïtie

Allemaal weten we wel bij intuïtie wat een onvoorwaardelijke liefde inhoud. Wanneer we zelf beminnen en tegelijkertijd bemind worden.

Wanneer de affectie, vreugde, geborgenheid en ontplooiing van de ander ons aan het hart gaat net zoals bij onszelf dan is er sprake van liefde. Anders gezegd: je bekommerd je om jezelf, maar ook om de ander.

Dit houd in dat de emoties en gevoelens van de ander, net zo belangrijk zijn als de jouwe.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan soms verzeild raken in een onzekere liefde? Waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van maken. Ergens moet er dan op de een of andere manier iets mis zijn gegaan.

Drie eenheid

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam. En op al die drie niveaus hebben we onze verlangens en behoeftes. Ontbreekt het op een van deze 3 niveaus dan heb je grote kans dat je hele gestel in onbalans raakt.

Als je voelt dat je gestel in onbalans raakt, dan heb je grote kans dat je in een onzekere liefde zit.

Eigen waarde

Sommigen mensen denken, beter een onzekere liefde dan geen liefde. Maar daar kan men zich wel eens in vergissen. Een onzekere liefde zorgt er namelijk voor dat je niet meer dicht bij jezelf kunt blijven.

Op het moment dat je niet meer dicht bij jezelf kunt blijven, ontstaat er een risico dat je jezelf kwijt raakt. En dat is erg als je dat overkomt.

Want op den duur gaat dat zelfs je houding veranderen, je houding kan dan wel eens switchen van een zeker gevoel naar een onbehaaglijk onzeker gevoel.

Waarom zou je dat jezelf aan doen? Ieder mens is uniek en ieder mens heeft recht op de liefde van zijn leven.

Een onzekere liefde zorgt er op den duur ook voor dat jij jezelf gaat blokkeren op verschillende vlakken. En als je jezelf te lang blokkeert dan kan je levensenergie niet meer stromen zoals die zou moeten stromen. Dit heeft uiteraard weer andere gevolgen.

Voor jezelf kiezen

Als je merkt dat je er onderdoor gaat aan die onzekere liefde, dan wordt het tijd dat je voor jezelf gaat kiezen. Blijven piekeren heeft vaak geen zin, want door te piekeren vermenigvuldig je alleen maar je gedachtes.

Richtlijn

Om een onzeker liefde beter te kunnen doorgronden, helpt het om de balans van woord en daad van de ander te observeren. Wat zegt hij of zij? Wat doet hij of zij? Is dat in balans? Als de woorden niet matchen met de daden dan is er sprake van een grote onbalans. Op die manier kun je een manipulator ook beter doorgronden.

Woorden kunnen manipulatief zijn, doch de daden van een persoon die tonen de waarheid aan. Als je in een onzeker liefde verkeerd dan heb je niks aan al dat bla bla bla. Daar heb je denk ik dan al genoeg van gehad!

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring