Zelfverzekerdheid opbouwen, lukt je nooit zonder zelfcompassie

Zelfverzekerdheid opbouwen en of zelfvertrouwen opbouwen dat is iets wat gebeurt in kleine stapjes. Datgene wat je enorm kan helpen tijdens het proces van zelfverzekerdheid opbouwen is jouw eigen zelfcompassie.

Wees niet alleen aardig voor anderen, vergeet jezelf niet. Dit houdt in dat je op de eerste plaatst aardig voor jezelf moet zijn. Op die manier zet je het proces van zelfverzekerdheid opbouwen in gang.

We zijn allemaal even imperfect als een ander, daarvoor zijn we mensen. We kunnen wel qua geest blijven groeien als we hiervoor kiezen.

Zelfverzekerdheid opbouwen

Probeer het geheel onder ogen te zien, in plaats van je alleen te focussen op het goede en het onderdrukken van de “verbeterpunten”. Allemaal hebben we zo onze positieve kanten en negatieve kanten. De negatieve kanten benoem ik liever als de verbeterpunten. Ik benoem ze als verbeterpunten omdat ze zo ten alle tijden kunnen verdwijnen.

Zelfcompassie

Ieder mens is goed zoals hij of zij is. Wat is dan die eigenliefde, die het wonder van genezing en bevrijding van de mens bewerkt? Zelfcompassie.

Wat houdt zelfcompassie eigenlijk in? Zelfcompassie houdt in dat je begrip en vriendelijkheid voor jezelf bezit als je fouten maakt en of tegenslagen ondervindt in plaats van je zelf te veroordelen.

Het zou noodlottig zijn als we onze zelfverzekerdheid gelijkstelden met een gevoel, gezien onze gevoelens soms zo wispelturig kunnen zijn. Zelfcompassie zorgt ervoor dat je warme en liefdevolle gevoelens voor jezelf gaat ontwikkelen. Waarom zou je dat niet doen?

Toon jezelf een gebaar van tederheid wat je misschien nog nooit aan jezelf getoond hebt. Op die manier wordt je meer bewust van wat er diep in je leeft. Van jouw mysterie, want elk mens is weer een mysterie op zichzelf.

Blijf niet opgesloten in je eigen binnenwereld, want dat geef je jezelf geen faire kans. Op dat proces van zelfverzekerdheid opbouwen, laat het niet gesloten blijven want dan doe je jezelf te kort.

Wanneer jij je diepste gevoelens voor jezelf openstelt dan is dat een uitnodiging om jezelf te bevrijden. Op die manier lukt het proces van zelfverzekerdheid opbouwen ook en wel gegarandeerd.

Ieder mens bezit bij zijn geboorte een unieke, absolute waarde. De ene mens heeft dat op een bepaald gebied en de andere mens weer op een ander gebied. Maar de unieke en absolute waarde is er wel in een ieder van ons.

Elk mens is een mysterie, dat zich in de loop van de tijd niet meer herhaalt, want we zijn uniek.

Impact van een opvoeding

Als we geen proces van zelfverzekerdheid opbouwen nodig hebben, dan hebben we dat voornamelijk te danken aan onze ouders.

Doch als je pech hebt gehad dat je weinig of geen zelfvertrouwen vanuit je opvoeding hebt gekregen dan hebben we geleerd dat onze waarde ergens buiten onszelf ligt. En dat is niet zo want de echte status die zit in ons en die hangt niet af van onze status of ons materieel bezit. Dat zijn allemaal maar bijkomstigheden. Natuurlijk is het leven makkelijker als je hoge status en of materieel bezit hebt, daar twijfel ik niet aan. Maar daarmee kun je niet je innerlijke geluk kopen.

En dat is hetgeen waar het hier om draait, het is de zelfcompassie die ervoor zorgt dat je jouw innerlijke geluk kunt opbouwen. Het is de reis zelf die vreugde brengt, niet de race naar een eindbestemming.

Als we de behoefte voelen dat we ons moeten wijden aan het proces van zelfverzekerdheid opbouwen. Dan heb je grote kans dat dit voorkomt uit het feit dat de liefde van onze ouders niet gebaseerd was op wie we waren, maar op datgene wat we presteerden.

Wanneer bemind worden een kwestie is van zichzelf moeten bewijzen dan zullen we eerder mislukkingen dan succes boeken. Het ervaren van steeds weer nieuwe teleurstellingen kan leiden tot conflicten, frustraties, verdriet en zelfs tot een vorm van zelfverachting. En dat is niet niks!

Dat is heftig, want dat kan er weer voor zorgen dat we ons de rest van ons leven proberen bezig te houden om aan dit innerlijke leed te kunnen ontsnappen.

Mensen die opstaand, nemen de lessen van het lijden ter harte en willen pogingen doen om te veranderen. Ze zullen daartoe zelf het initiatief nemen en zoeken naar de voor hen meest geschikte manier om op de pijn te reageren en ermee om te gaan. Ieder mens kan aan zijn eigen innerlijke groei werken.

Er bestaat een manier om persoonlijke waarde en zelfrespect te vinden en daarmee een reden tot vreugde en dat begint met zelfcompassie.

Er is een Universele energie, die ons schept, ons steunt en ons met elkaar verbindt en die werkt met onze gedachten, woorden en daden om vorm te geven aan onze levenservaringen. En als we deze welwillende kracht in onszelf erkennen en ermee leren werken dan zal de zelfcompassie zich gaan vergroten.

Denk aan de gedachten waarbij je jezelf goed voelt en maak alleen de keuzes waardoor je jezelf goed voelt.

Als het gaat om het mobiliseren van de gedachtekracht moeten we gewoon op een nieuwe manier te werk gaan en erop vertrouwen dat het goed komt.

Tijd voor jezelf nemen

Belangrijk hierin is dat je de tijd voor jezelf neemt, waarin je in verbinding kunt blijven met je eigen gedachtes en gevoelens. Zonder jezelf door anderen te laten beïnvloeden, want het gaat zich hier nu om jou en niet om de anderen.

Het is heel belangrijk voor je dat je jouw zelfcompassie meer gaat ontwikkelen, want dat is hetgeen wat je helpt tijdens het proces van zelfverzekerdheid opbouwen. Men kan tientallen boeken lezen over hoe het in theorie moet, maar als al deze teksten niet datgene in je raken wat je nodig hebt dan komt het proces van zelfverzekerdheid opbouwen niet van start.

Jouw zelfcompassie zal ervoor gaan zorgen dat het proces van zelfverzekerdheid opbouwen vanzelf van start gaat.

Als er in je leven iets goeds gebeurd, zeg dan dank je wel tegen jezelf. Als er in je leven iets gebeurd waardoor je verdriet en of frustraties voelt zeg dan tegen jezelf: het is goed dit gaat weer voorbij en het is niet voor altijd. Het leven bestaat nu eenmaal uit ups en downs en het is aan ons om er het beste van te maken.

Want we kunnen nu eenmaal niet alles onder controle houden, niemand kan dat.

Op die manier ondersteun je jezelf met woorden en of gedachtes in plaats van dat je jezelf onderuit gaat halen. Dus leer om niet al te streng voor jezelf te zijn, want dan doe je jezelf alleen maar te kort. Waarom zou je dat doen?

Onthouden en niet meer vergeten

Voldoende eigenwaarde, zelfcompassie en de juiste mensen om je heen geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, verloopt opeens alles vanzelf.

Dus werk aan je zelfcompassie dan verloopt het proces van zelfverzekerdheid opbouwen vanzelf. Woorden kunnen je iets laten begrijpen, doch het zijn de persoonlijke ervaringen die je iets kunnen laten voelen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Eigenwaarde vergroten of stabiel houden? Onthoud dan dit…

Eigenwaarde moet je nooit peilen aan het succes. Want datgene wat je aan materialisme bezit zegt niets maar ook totaal niets, over het feit hoe je als persoon bent.

Mensen die de eigenwaarde bepalen door hun behaalde succes, hebben geen stabiele eigenwaarde. Op het moment dat hun succesvol leven verdwijnt zijn ze nergens meer.

Eigenwaarde moet voortkomen vanuit het diepst van je hart. Om gezond te zijn, te groeien en om tot volle ontplooiing te komen denken vele vaak dat ze dan ook succesvol moeten zijn. Maar dat is helemaal niet zo.

Eigenwaarde

Iemand die genoeg karakter bezit, heeft maar weinig behoefte aan materieel bezit. Natuurlijk wordt het leven makkelijker als je voldoende geld tot je beschikking hebt. Dat is iets wat muurvast staat. Maar het geld op zich maakt niet gelukkig.

Het is jouw eigenwaarde die je pas echt gelukkig kan maken. Je hebt geen goedkeuring van anderen nodig never en ten nooit als je bezit over voldoende liefde voor jezelf.

Niemand is perfect, dus wat voor een waarde heeft de mening van een ander in bepaalde situaties? De kunst van de eigenwaarde is dat je bouwt en vertrouwt op jezelf.

De magie van het onzichtbare

De Ether is onzichtbaar, maar het bestaat wel. Net zoals de zwaartekracht die ook onzichtbaar is. De Ether vorm het materiaal van deze aarde en het reikt tot aan de gebieden, die het menselijk begrip te boven gaan.
Er is geen plek waar de Ether zich niet bevindt. Het is de plek waar ook de geest in functioneert. Hier wordt niet het verstand mee bedoeld, maar de Geest. Dus verwar dit niet met elkaar, want het zijn twee totaal verschillende dingen.

Want het is met de Geest dat we onszelf kunnen verheffen, boven onze 5 zintuigen. Hoewel het onzichtbaar is, vormt het de ruggengraat van je leven.

Onze gedachtes

Als onze gedachtes besluiteloosheid uitstralen, m.b.t. onze eigenwaarde dan ontvangen we dit ook. Als we niet in onze eigenwaarde geloven dan staat het resultaat in directe verhouding tot ons ongeloof.

Hoewel het onderbewuste direct verbonden is met de Ziel is het vatbaar voor afdwalingen. Het kan weinig zelf beslissen, maar reproduceert wel je eigen gedachtes.

Als we onszelf leeg maken van gewoontes en of zelfveroordelingen, dan zal nieuwe kracht ontstaan. Eigenwaarde is namelijk al een kracht die in onszelf zit, alleen moet het naar boven worden gehaald.

En de enigste persoon die het naar boven kan halen, ben jij zelf. Baseer je eigenwaarde niet op die lieve woordjes en of aardige zinnen die je door een ander worden gezegd. Want zodra dat dan weer wegvalt, zakt je eigenwaarde weer.

Ik zal je een voorbeeld geven over een gemagnetiseerd stuk ijzer. Een gemagnetiseerd stuk ijzer kan ongeveer twaalf keer zijn eigen gewicht optillen. Maar zodra je dit stuk ijzer weer demagnetiseert, blijft er niets meer aan hangen.
Zo bestaan er ook 2 verschillende mensen. Er is een “gemagnetiseerd” mens die vol zelfvertrouwen en geloof is. En een gedemagnetiseerd mens, die beheerst wordt door onzekerheid, twijfels en angsten.

Jezelf magnetiseren

Hoe kun je jezelf nu magnetiseren? Dat kun je doen door de wonderbaarlijke vermogens van je onderbewustzijn naar boven te halen.

Je kunt jezelf inspireren door een nieuw licht op bepaalde situaties te werpen. Dit nieuwe licht zal je weer nieuwe kracht geven. Mits je ontvankelijk van geest ben.

Veel mensen doen dit door te mediteren, anderen doen dit door te bidden. En dat staat los van welke Religie dan ook. Het bidden staat rechtstreeks in contact met je Goddelijke Ik. Anderen benoemen dit ook wel als je Hogere Zelf en of je Geest.

Dit vermogen kan de boeien van je menselijke geest bevrijden, van alle geestelijke belemmeringen die je in je hebt meegedragen.

Schatkamer

We hebben allemaal een schatkamer in ons innerlijke. Belangrijk is alleen dat je jouw blik naar binnen slaat. Zodat je jouw hartenwensen in vervulling kunt laten gaan.

Jouw onderbewustzijn heeft jouw lichaam gecreëerd en daarom kent het ook de meeste antwoorden op je problemen. De wet waaraan het leven gehoorzaamt is de wet van datgene wat je gelooft. En dat weerspiegeld zich weer op je eigenwaarde.

Geloven

Geloof daarom niet in de dingen die je kunnen schaden en of verdriet kunnen doen. Hou deze gedachtes niet vast. Denk gewoon het is wat het is. Het behoort allemaal tot het verleden en je kunt de klok toch niet terugdraaien.
Geloof daarentegen in het vermogen van je eigen onderbewustzijn. Jouw eigen onderbewustzijn dat je welvarend kan maken.

Door je gedachten te veranderen, kun je ook je lot veranderen. Want dat wat je in je hart gelooft zal zich vroeg of laat ook verwezenlijken.

Als jouw bewustzijn de een of andere veronderstelling als juist erkent dan zal ook je onderbewustzijn die veronderstelling van je aannemen.

Zo werkt het nu eenmaal, onze Geest gehoorzaamt aan de wetten der Logica. Daarvoor moet je wel eerst alle twijfels in jezelf kunnen uitschakelen. En ja dat kost een beetje oefening en zelfberadenheid, maar goed als dat je leven in positief kan veranderen waarom dan niet?

Doelen en verlangens

Wens je doel langs de eenvoudige weg te bereiken, geholpen door de feilloze steun van je eigen Geest en eigenwaarde.
We zijn in feite, de optelsom van onze gedachten. En de duisternis verdrijf je met licht en is geen andere optie. Dit wetende zou ervoor moeten zorgen dat je voorrang geeft aan je positieve gedachten. Als je voorrang geeft aan je positieve gedachten dan verdwijnen de negatieve en onzekere gedachtes vanzelf.

Geef voor het slapen gaan, je onderbewustzijn de opdracht om je problemen op te lossen en zie wat er na verloop van tijd gebeurd.

De voornaamste oorzaken van mislukkingen komen voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Probeer nooit jouw onderbewustzijn met jouw wilskracht iets op te leggen want dan werkt het gewoonweg niet.

Laat de gedachtes dat je jouw probleem toch niet kunt overwinnen los, want je onderbewustzijn reageert alleen op datgene wat je met je bewuste denkt.

Want als je alleen van je wilskracht uitgaat, dan ga je er in feite al vanuit dat er ook een weerstand overwonnen moet worden. Laat het gewoonweg zijn natuurlijk proces belopen, stel jezelf open en forceer niets.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door Alicia

Sharing with friends is Caring

Omgaan met boosheid, frustraties en woede

Leren omgaan met boosheid is een wijsheid die je jezelf geeft.

Wanneer je jezelf bezig houd met het proces van: leren omgaan met boosheid. Dan is het goed om e.e.a. te onthouden.

Wanneer je de voorkeur aan boosheid en of woede geeft als een reactie op het gedrag van iemand anders dan denk je waarom kan die persoon niet zijn zoals ik?

Vergeet niet dat anderen nooit zo zullen zijn, zoals je ze graag zou zien. Als je samen bent met iemand die op jouw golflengte zit dan heb je er niet zoveel last van. Doch als je samen bent met iemand die op een totale andere golflengte zit, dan gaat de meeste energie uit naar de gebruiksaanwijzing van de ander.

Als dit laatste te vaak voorkomt, dan is er sprake van een stilstaande energie. De energie blijft in een vicieuze cirkel rondhangen. Met alle gevolgen van dien.

Omgaan met boosheid

Boosheid, onrecht, frustraties en woede brengen allemaal fysieke en geestelijke kwellingen met zich mee. Boosheid vreet enorm veel energie van je. Een nieuwe denkwijze zal je helpen om te slagen in het proces van: omgaan met boosheid.

In theorie weten we allemaal wel hoe we zouden moeten omgaan met boosheid. Maar tussen iets weten in theorie en het dan ook daadwerkelijk kunnen toepassen in de praktijk dat is vaker een ander verhaal.

Want in de praktijk krijgen de gevoelens en emoties vaak gelijk de overhand. Als iets niet zo loopt zoals je het graag zou willen, dan kun je daardoor van je stuk gebracht worden.

Als een partner boos op jou wordt dan zou je tegen hem of haar kunnen zeggen: praat eens tegen me alsof ik een persoon ben waar je van houd!

Elke keer dat je voor boosheid kiest, wanneer je geconfronteerd wordt met iets wat je niet aanstaat dan besluit je om jezelf te laten kwetsen. Boosheid zorgt vaak voor afweer, we willen ons energieveld niet laten aantasten door de ander. Boosheid kan vaak naar binnen toe slaan, met alle gevolgen van dien. Als je te vaak boos en of gefrustreerd bent dan is die energie aanwezig in heel je lichaam.

Jouw organen moeten dan leven in die energie van boosheid. Terwijl ze veel liever zouden willen vertoeven in een relaxed en positieve energie. Dat is eens goed om daar bij stil te blijven staan. Dus met een boosheid doe je jezelf het meeste pijn.

Over de toeren raken

Over de toeren raken van iets wat je zelf toch niet in de hand hebt, dat maakt jezelf alleen nog maar meer van streek.
Als je boos wordt op iemand, dan zou je bewijze van spreken kunnen denken. Tot hier en niet verder ik laat jou mijn energieveld niet betreden. Ik laat me door jou niet meer leegzuigen.

Hoewel de uitdager van de boosheid, misschien even schrikt , weet hij ook dat hij de macht heeft om de ander uit zijn vel te laten springen.

Geef hem of haar die macht niet meer. Leg het even naast je neer want de boosheid lost toch niks op. Het proces: omgaan met boosheid zal je laten inzien dat je jezelf hierin wat meer moet beschermen.

Iedereen weet dat hij tijdens het omgaan met boosheid niet meer zo helder kan denken. Het zijn niet alleen je hersenen die op zo’n moment vertroebeld kunnen raken. Al jouw andere organen zouden daar ook last van kunnen krijgen.

Wanneer je geconfronteerd wordt met mensen of gebeurtenissen die het proces van: omgaan met boosheid willen verstoren. Wordt je dan heel goed bewust van je boosheid. Desnoods zou je aan je boosheid kunnen vragen? Wat kom je doen?

Als je eenmaal merkt dat je het proces van: omgaan met boosheid beheerst dan ben je jouw zelfbeheersing aan het trainen.

Je kunt iets onsympathiek of pijnlijk vinden en er toch niet kwaad om worden. Uiteraard vergt dat training van jezelf.

Wat zit er vaak achter boosheid?

Achter boosheid, frustraties, onrecht en woede gaat heel vaak een diepe pijn schuil. Probeer bij jezelf te ontdekken waar deze pijn precies zit?

Meestal is die pijn terug te voeren naar iets van het verleden.

Wanneer je eenmaal verwacht dat anderen het niet altijd me je eens zullen zijn dan zul je niet meer zo snel voor boosheid kiezen.

Verwacht gewoon dat de ander het niet met je eens zal zijn en als hij of zij het wel met je eens is dan is dat meegenomen.

Ruim de verwachting die je van iemand hebt op en je zult zien dat als de verwachtingen verdwijnen dat je boosheid ook minder zal worden. Of ontdek samen waar het knelpunt zit, de irritaties ontstaan vaak door de randverschijnselen. En de randverschijnselen ontstaan weer omdat er in de Kern iets niet goed zit.

Het is logisch dat wij als mens onze verwachtingen hebben. En als hier niet aan voldaan wordt dan voelen we pijn. En diezelfde pijn laat weer boosheid ontstaan. Pijn kan soms ook een leermeester voor ons zijn, het kan ons aanduiden dat we beter een andere weg in kunnen slaan of misschien anders moeten gaan handelen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Ben jij een pechvogel?

Als je jezelf een pechvogel voelt, dan is de uitdaging niet van je matige of slechte kanten uit te gaan maar van je kwaliteiten. Ook een pechvogel kan boven zichzelf uitstijgen en fantastisch worden waar hij goed in is.

Plaats jezelf op een plek waar je het meest tot zijn recht komt. Dat houd in dat je moet leren om positieve gedachtes aan te nemen. Ja ook, als je vele teleurstellingen en tegenslagen hebt moeten verwerken en of nog moet verwerken.

Pechvogel

Blijf niet in die flow van pechvogel hangen, want dan heb je grote kans dat je in die vicieuze cirkel blijft hangen. En niet je aandacht richten op alles wat mis loopt in je leven. Want op die manier geef je telkens dezelfde signalen af aan je onderbewustzijn. En dat zal hier weer op zijn manier op reageren.

Als je jezelf een pechvogel voelt, dan moet je dus daar niet halsstarrig je aandacht op blijven richten. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft recht om het allerbeste aan te trekken. Onze gedachtekrachten komen vaak als een boemerang bij ons terug.

En dat is een goede reden om je te richten op positieve gedachtes, ook al voel je jezelf nog even een pechvogel. Dat wat we “voeden” in onze Geest dat blijft bestaan. Sterker nog dat blijft groeien.

Vertroebel je geest niet meer langer en begin erin te geloven. Dat de tijd van pechvogel verleden tijd was en dat je nu op weg bent om een ander leven te krijgen. Ook op deze gedachte reageert je onderbewustzijn.

Omarm het tegendeel

Als je geen pechvogel meer wilt zijn omarm dan het tegendeel. Het tegendeel van pechvogel is de geluksvogel. En dat je alles mag zijn wat je maar kunt bedenken. Laat de fantasie de loop en geniet er in gedachte van.

Hou het licht en vergroot deze positieve gedacht uit.

Zeg ja tegen je verlangens

Ik heb het al eens eerder aangehaald op mijn Blog. Ik zal het nog een keer aanhalen. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. Dit houd in dat we op alle deze 3 niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben. Als de verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt, dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Als je iets leuk vind, dan doe je dat toch het liefst zoveel mogelijk? Wat voelt beter voor je de gedachte dat je een pechvogel bent of de gedachte dat je wel eens een geluksvogel zou kunnen worden.

Als je voor het ene kiest, dan zul je het andere moeten laten.

Verlangens

Verlangens zijn er in alle soorten en maten. Maar ze hebben een ding met elkaar gemeen. Ze hebben betrekking op iets wat jij wilt.

Het is heel goed mogelijk een verlangen te koesteren en er tegelijkertijd niet naar te handelen. Dat is een valkuil die je als pechvogel kunt tegenkomen. Vandaar dat het belangrijk is dat je die overtuiging dat je een pechvogel bent zo snel mogelijk laat varen.

Op mijn Blog vind je ook enkele artikelen over het positief denken, via de homepagina kun je snel door het hele archief scrollen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Uitstelgedrag aanpakken? Doe je zo!

Het uitstelgedrag aanpakken heeft meer voordelen dan nadelen. Alleen hoe maak je een begin? Wat motiveert ju nu echt om het uitstelgedrag aan te pakken?

Het uitstelgedrag aanpakken, zorgt er sowieso voor dat je innerlijk meer rust krijgt. Je hoeft datgene wat je maar steeds uitstelt niet meer in je hoofd mee te dragen.

Niet morgen maar nu

Het oplossen van problemen is vaak een nuttige bijeenkomst van je innerlijk geluk. Iedereen heeft de macht te denken wat je in je hoofd wilt laten opkomen. Als er bijvoorbeeld een negatieve gedachte bij je naar binnen schiet, dan heb je nog altijd de macht om het te verdrijven.

Uitstelgedrag aanpakken

Als je jouw uitstelgedrag wilt aanpakken, dan moet je leren om anders te gaan denken. Als het proces van het uitstelgedrag aanpakken maar niet op gang wilt komen dan kost het je wat inspanning om sommige denkgewoontes af te leren.

Je krijgt er dan ook wel iets voor terug als je het proces van het uitstelgedrag aanpakken de baas bent geworden. Je zult een andere kant van jezelf leren kennen, die je op dat gebied wat meer voldoening zal gaan geven.

Woorden kunnen je iets laten begrijpen, daden kunnen je iets laten voelen. Want net zoals je vrij bent om gelukkig boven ongelukkig te verkiezen, zo ben je vrij om het proces van het uitstelgedrag aan te pakken.

Laat je hersenen gewoon voor je werken en dan zul je de gewoonte krijgen om niet meer overstuur te raken als iets misloopt. Leer om te bouwen en te vertrouwen op je eigen innerlijke kracht.

Het Lot

Alleen jij kunt je lot verbeteren of jezelf gelukkig maken. Het is aan jou de macht over je eigen Geest te nemen. Je kunt je beter laten leiden door een verlangen naar groei, dan door een drang om je tekortkomingen goed te maken.

Motivatie om te groeien

De motivatie om te groeien betekend dat je je eigen levensenergie gebruikt voor een groter geluk. Om jezelf het proces van: uitstelgedrag aanpakken eigen te maken, zul je blijven moeten herhalen dat de Geest van jou is.

Laat het zelfvernietigend denken achterwege, want dat vertroebeld alleen maar je Geest. Want al je gevoelens die je over jezelf hebt vertellen je hoeveel je van jezelf houd. Of als je al of niet van jezelf houd.

Verwar nooit je eigenwaarde met je gedrag. Ieder mens heeft intellectuele, sociale en emotionele gevoelens over zichzelf. Met voldoende inspanning en tijd kun je, als je dat verkiest ook het proces van het uitstelgedrag aanpakken.

Gewoon jezelf in gang zetten, stap voor stap. Ervaar dan hoe dat voelt. Liefde voor jezelf betekent jezelf als een waardevol mens aanvaarden omdat je dat beslist. Klagen is een toevlucht van diegene die niet zoveel zelfvertrouwen hebben.

Hou jezelf niet voor dat je slecht bent in het proces: uitstelgedrag aanpakken. Want dan kun je nooit de inzet opbrengen die de verandering op dit terrein nu eenmaal van je vergt.

Zolang jij jezelf het etiket onbekwaam opplakt m.b.t. het proces: uitstelgedrag aanpakken , dan heb je altijd een ingebouwde reden om het te laten afweten.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Ben ik nog gelukkig in mijn relatie?

Als je jezelf afvraagt: ben ik nog gelukkig in mijn relatie dan ben je niet meer zeker van iets. Misschien kun je niet precies op dat “iets” de vinger leggen maar er is wel iets. Want dat voel je!

Ben ik nog gelukkig in mijn relatie?

De gedachte van : ben ik nog gelukkig in mijn relatie? Kan met vlagen of met regelmaat in je opkomen. Dit geeft de ernst van deze gedachte ook aan. Of misschien heb je wel de gedachte: ik ben niet meer gelukkig in mijn relatie?

 • Misschien speel je met de gedachte van een ander leven?
 • Misschien ben je even de weg kwijt?
 • Misschien houd je jezelf voor dat het niet zo slecht is?
 • Je weet het gewoon even niet meer?

Als dit laatste het geval is klik dan eens op deze link. Op die manier leer je om contact te maken met je onderbewustzijn, dat is altijd handig als je het even niet meer weet.

Om jezelf een nog beter beeld van de situatie te geven, klik daarvoor hier. Je komt dan uit bij dit artikel: Liefde is dat polshoogte van elkaar nemen? Nee echt niet! Wat is liefde dan wel?

Mensen veranderen niet zo snel, maar het is de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die wel opeens kan veranderen.

In plaats van de gedachte: ben ik nog gelukkig in mijn relatie? Zou je jezelf ook het volgende kunnen afvragen:

Het terugkaatsen

Misschien voel ik wel het gemis van het terugkaatsen van mijn liefde, affectie, begrip en geborgenheid? Alles kan en om goed te begrijpen wat er diep in je speelt is het van belang dat je jouw inzichten en kennis gaat vergroten.

Mijn Blog behandeld diverse situaties die in een relatie en of in de liefde kunnen voorkomen. Meestal is het niet een ding wat iemand dwars zit. Vaak is het en, en, en en.

Vandaar dat het van belang is dat je naar de Kern van het probleem kijkt en niet naar de randverschijnselen. De randverschijnselen zijn de kleine irritaties die voortkomen uit het feit dat er in de Kern iets niet meer klopt. Dit mag je in gedachte meenemen, als de vraag van ben ik nog wel gelukkig in mijn relatie weer bij je opkomt.

Omdat ieder mens uniek is en ieder mens ook weer anders is, heeft het maken van een test vaak geen zin. Een test is meer globaal genomen. Men kijkt dan meer naar de theorie, als naar de persoon zelf. Althans dat is mijn persoonlijke mening. Want je laat een test toch niet je lot bepalen?

Elke keuze die we maken, bepaald ons lot.

En de gedachte van: ben ik nog gelukkig in mijn relatie? Daar mag tijd en aandacht aan gegeven worden. Opdat je in alle rust een beslissing voor jezelf kunt nemen. Haastige spoed is zelden goed. Het loont zich dus altijd om iets goed te overwegen.

Iedereen heeft zijn min en pluspunten. En zolang de min en pluspunten in balans zijn is er niets aan de hand. Want overal is wel eens wat. Doch als de minpunten de pluspunten grotendeels gaan overheersen. Ja dan mag je de alarmbellen bij jezelf gaan laten rinkelen.

Ik heb het al eens eerder aangehaald op mijn Blog. Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid Ziel, Geest en Lichaam. Dit houd in dat we op al deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als onze verlangens of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreken dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Ook dit kan de oorzaak zijn van de gedachte: ben ik nog gelukkig in mijn relatie?

Op dit Blog vind je nog veel meer informatie. Ik zou zeggen snuffel eens wat rond en open die link van een artikel waarvan je denkt dat die van toepassing op jouw zou kunnen zijn. Het gaat zich nu om jou en daar mag tijd en aandacht aan besteed worden. Dat heeft te maken met je eigenwaarde en de liefde die je voor jezelf hebt.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Lust of liefde? Mhh wat voelt deze man nu echt voor mij?

Is het lust of liefde? Dat is een vraag die sommige vrouwen zich wel eens afvragen. Waarom? Ze voelen dat er iets niet klopt, maar kunnen het niet precies met de vinger aanwijzen. Vrouwen hebben nu eenmaal een sterke vrouwelijke intuïtie en dan beginnen ze zich af te vragen is het lust of liefde?

En dat is maar goed ook, want het internet wemelt van players, genotsjagers en foute mannen. Hier wil ik niet alle mannen mee in diskrediet brengen. Want er zijn ook genoeg foute vrouwen. Als een man en of een vrouw de ander gebruikt dan deel ik ze in de categorie: foute mannen en of vrouwen in.

Want ze weten bij voorbaat al dat ze heel manipulatief bezig zijn. Ik kan echt allergisch reageren op mannen en of vrouwen die een ander gebruiken en of misbruiken.

Lust of liefde

Gebruik maken van iemands goedheid dat is nooit goed te praten. Ik ga nu even het voorbeeld van een foute man aanhalen. Je weet toch al dat ik aangegeven heb dat er ook foute vrouwen zijn.

Er zijn mannen die enkel en alleen op zoek naar lust zijn. Sommige mannen bezoeken om heel veel redenen liever geen prostituee. Uiteraard hebben ze wel zin in lust. En ze willen hun lust bevredigd zien. Wat doen ze dan?

Manipulatie

Ze maken gewoon een profiel aan op een datingsite. Niet omdat ze zo graag een relatie aan zouden willen gaan, maar puur en alleen omdat ze op zoek naar lust zijn. Met andere woorden ze gaan manipulatief te werk, om hun doel te kunnen behalen. In dit geval is hun doel dan de lust.

Dit gaan ze jou echt niet bij voorbaat vertellen, want dan gooien ze hun eigen ruiten in. Dit soort mannen wisselt dan ook vaak van vrouw. Als het ze te “moeilijk” wordt dan gaan ze er van door.

Dit is allemaal niet zo leuk om te horen, maar zo werkt het wel bij dit soort mannen.

Deze mannen willen dan ook liever niet een persoonlijke en of emotionele band aangaan met een vrouw die ze uitzoeken voor de lust.

Als je het gevoel hebt dat alles mis gaat in de liefdesrelatie, dan heb je grote kans dat die man alleen maar voor de lust in jou geïnteresseerd is.

Lust gericht

Als de man alleen maar gericht is op lust, dan:

 • Is hij niet echt in jou als persoon geïnteresseerd
 • Is hij ook niet geïnteresseerd in datgene wat jou bezig houd
 • Hij interesseert zich nauwelijks voor jouw gevoelens en emoties
 • Hij bagatelliseert het gene waar jij mee zit
 • Hij is niet bezig over een toekomst samen
 • Hij is niet echt geïnteresseerd om jouw familie en of vrienden te ontmoeten
 • Of hij blijft er liever niet al te lang hangen
 • Hij is voornamelijk op zichzelf gericht
 • Hij weet als geen ander heel goed te manipuleren
 • Hij heeft het vaak te druk
 • Hij neemt zich niet voldoende de  tijd voor jou
 • Hij blijft niet langer bij jou dan nodig is
 • Hij heeft niet veel… voor je over
 • Hij geeft je nauwelijks affectie of een gevoel van geborgenheid
 • Hij gaat in seksueel opzicht ook anders met je om

Als je deze dingen bij een man kunt opmerken, dan mogen je alarmbellen af gaan. Hele grote kans dat deze man alleen maar zijn lust wilt bevredigen. En te wel op een hele egoïstische manier puur en alleen om de ander te gebruiken en misbruiken. En natuurlijk doet dit pijn.

Bouw en vertrouw hierin op je eigen intuïtie, op je zelfverzekerdheid hierin.

Mocht dit het geval zijn, dan kun je beter voor jezelf kiezen. Op die manier laat je jezelf niet meer onnodig kwetsen. Lijd je niet aan dat onzekere gevoel. En je geeft jezelf de mogelijkheid om:

Op een dag een man tegen te komen, die de liefde duidelijker en intenser naar je terugkaatst en dat is heel mooi. Grote kans dat daaruit wel een onvoorwaardelijke liefde ontstaat. En dan ben je achteraf alleen maar blij dat je deze manipulator hebt verlaten.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Patronen doorbreken? Hoe doorbreek je een patroon? Wat helpt nu echt?

Patronen doorbreken is vaak moeilijk omdat er pijn achter kan schuilen, maar dat hoeft niet altijd. Het ligt er helemaal aan welke patronen je moet doorbreken. En hoeveel? Het doorbreken van een patroon wordt nog een stuk moeilijker, als dat patroon er al vanaf een oud verleden is.

Patronen doorbreken

Patronen doorbreken lukt je het allerbeste als je echt heel goed begrijpt waarom je ze moet doorbreken en wat dan de voordelen voor je zullen zijn.

De voordelen wakkeren het proces van patronen doorbreken aan. Als je een patroon moet doorbreken en je krijgt er alleen maar nadelen voor terug, wat heeft het dan voor een zin? Want je wordt dan niet echt gemotiveerd om een patroon te doorbreken.

En zonder motivatie lukt nu bijna eenmaal niets.

De weg naar verandering

Soms wordt er teveel aandacht gegeven aan de genoegens van de zintuigen en dit kan vaak ten koste gaan van inzichten.

De weg van het proces van patronen doorbreken gaat stap voor stap. Op die manier heb je de minste kans op een terugval.

Probeer jezelf een beeld te vormen van hoe het proces van patronen doorbreken bij jou tot stand zou kunnen komen. Hou dit beeld vast zodat het verankerd kan worden in je onderbewustzijn.

Geef je geworstel op en begin er op te vertrouwen dat het je gaat lukken om een patroon te doorbreken. Het is tijd geworden om op jezelf te vertrouwen.

Willen is kunnen

Er gebeurd niets totdat je iets in gang zet en datzelfde geldt ook voor het proces van patronen doorbreken. Op die manier ga je letterlijk een nieuw energieveld voor jezelf creëren.

Een hogere frequentie zal je helpen bij het oplossen van een probleem. Terwijl een lagere frequentie je problemen zal verergeren en oplossingen in de weg zal staan’

Ieder mens bezit het vermogen om de frequentie te verhogen. Door de snelheid waarmee je vibreert, beweeg je in die frequentie die ik Geest noem.

Snellere vibraties betekenen dat je dichter bij de “Geest” komt. En langzamere vibraties houden je vast in de wereld van de problemen.

Als je naar deze pagina zou kijken door een bijzondere sterke microscoop dan zou je het zien dansen van de moleculen etc. Dat geldt ook voor je lichaam het is allemaal vertraagde energie die niet lijkt te vibreren maar als je alles onder de microscoop zou bekijken dan zou je een verbasend beeld van beweging zien.

Alle informatie die je ontvangt komt binnen via je 5 zintuigen. Elk probleem waarmee je wordt geconfronteerd gaat gepaard met een vibratiefrequentie.

Wanneer dit probleem in botsing komt met ons zijn, dan voel je dit conflict in je energieveld. We noemen iets een probleem omdat we het niet kunnen begrijpen en of oplossen.
In de langzame vibraties bevinden zich ziektes en disharmonie. Je kunt de kwaliteiten van je geest oproepen om het fouten denken weg te nemen. Dat denken wat de problemen creëert.

Anders gezegd, als jij er van overtuigd bent dat je met gemak door het proces van patronen doorbreken heen komt dan gaat je dat ook lukken! Waar een wil is een weg.

Patronen doorbreken wilt zeggen, niet meer willen leven in het verleden maarin het nu. Want patronen ontstaan meestal vanuit een verleden.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Hoe kom ik van mijn onzekerheid af?

Hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Dat is een vraag die we ons allemaal wel eens stellen. Als je zo af en toe een onzeker gevoel hebt, dan is dat helemaal is niet zo erg.

Doch als je last hebt van een chronische onzekerheid dan stel je jezelf niet alleen regelmatig de vraag: hoe kom ik van mijn onzekerheid af?

Het gaat dan nog dieper. Het kan je op de een of andere manier van binnen “verscheuren”. En dat doet alleen maar pijn! En daarmee doe je jouw eigen waarde en zelfliefde te kort. Ze horen ook bij jou en al wat bij jou hoort behoor je met liefde te behandelen.

Hoe kom ik van mijn onzekerheid af?

Je komt van je onzekerheid af door te beseffen, dat je helemaal niet perfect hoeft te zijn. En waarom hoef je niet perfect te zijn? Omdat niemand maar dan ook niemand perfect is. Anders zou hij of zij wel een robot zijn en gelukkig zijn we dat niet.

We zijn allemaal mensen en allemaal hebben we onze plus en min punten. Het is de kunst om zowel van je plus punten als van je min punten te gaan houden.

Tip

Klik op deze interne link van mijn artikel wat gaat over meer zelfvertrouwen krijgen, kraak die code in jezelf. Want dat is de basis om je zelfvertrouwen te vergroten.

Op die manier erken je ook je minpunten. Je omarmt ze met liefde. Je kijkt wat er mogelijk is om ze hier en daar nog wat bij te schaven.

We maken allemaal fouten. En als we van die fouten leren, dan zal ons dat een volgende keer niet meer overkomen. Zie het als een groeiproces wat je innerlijke keer op keer verrijkt.

Als je jezelf afvraagt: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Ga dan bij jezelf na waar bij jou het knelpunt zit?

 • Ben je van nature onzeker?
 • Komt dat door het gemiste basisvertrouwen wat ouders zouden moeten meegeven?
 • Komt dat door een of andere ex relatie?
 • Komt dat door de sfeer die er bij vrienden heerst?
 • Komt dat door de sfeer die er op je werk heerst?
 • Komt dat doordat je jouw baan hebt verloren?
 • Komt dat doordat je jouw partner bent verloren?
 • Komt dat omdat je het financieel moeilijk hebt?
 • Komt dat omdat je de juiste partner nog niet gevonden hebt?
 • Komt dat omdat je twijfels in je relatie hebt?
 • Komt dat door relatieproblemen?
 • Komt dat doordat je jezelf gebruikt en of misbruikt voelt?
 • Of ben je onzeker over je uiterlijk? Klik dan eens hier

Als het gevoel van onzekerheid daarvan moet afhangen? Dan laat je de omstandigheden jouw zelfvertrouwen bepalen en dat is nooit en ten nimmer goed. De echte Status van de Persoon zit in de persoon zelf en niet in datgene wat hij of zij heeft.

Als je jezelf afhankelijk maakt van anderen, dan ga je “wankelend” door het leven. Want zodra ook maar iets wegvalt, valt ook je zelfvertrouwen weg. Maak jezelf dus niet afhankelijk van datgene wat er rondom je om gebeurd. Onderaan dit artikel vind je links van mij, waar ik er nog dieper op inga.

Spermazaadcel

Alleen de sterkte spermazaadcel, is in staat om de eicel van de vrouw te bevruchten. Dit houd in dat je al gecreëerd bent door de sterkste spermazaadcel die er maar bestond. Dat houd in dat er al een bepaalde kracht in jezelf zit.

In plaats van tegen jezelf te zeggen: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Kun je beter tegen jezelf zeggen: hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?

Elke gedachte draagt een kracht en macht in zich. Als je tegen jezelf zegt: hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten? Dan geef je dat signaal af aan je onderbewustzijn. Als je dit vaak genoeg doet dan zal jouw onderbewustzijn je vanzelf de oplossing aanreiken. Ieder mens is uniek en ieder mens is weer anders.

Oplossing

Leer jezelf dus aan om niet in het probleem te denken maar in de oplossing. Het is de enigste manier waardoor jouw intuïtie en of onderbewustzijn  je de handvaten zal aanreiken. Die persoonlijk op jou gericht zijn.

Dus maak je Geest niet aanhoudend troebel. Stel jezelf niet steeds de vraag: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Nee, laat dat vanaf nu achterwege.

Geloof erin dat er stapsgewijs een oplossing vanuit jezelf komt als je vanaf nu gaat denken: hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten? En wees ervan overtuigd dat de oplossing zich gaat aandragen.

Het klinkt misschien heel simpel, maar zo is het wel. Dat is namelijk de eerste stap om de zin: hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Niet meer te voeden en datgene wat je niet meer blijft voeden, zal vroeg of laat afsterven.

Geef jezelf wat meer waardering en zelfliefde, je Geest en lichaam zullen daar heel blij mee zijn. Jouw organen voelen zich op hun best als ze kunnen functioneren in positieve energie. Verpest niet alles voor jezelf! Omarm je eigenwaarde en zelfliefde en dan komt de rest stap voor stap vanzelf.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Positief denken, welke voordelen heeft positieve energie?

Dit artikel over positief denken, is meer gericht op mensen die vanuit zichzelf het positief denken niet goed kunnen vasthouden. En voor mensen die christelijk zijn, want anders is het niet interessant voor je.

Het is nu eenmaal een realiteit dat de ene persoon het proces van positief denken beter en langer vast kan houden dan de ander.

Als het je vanuit jezelf niet lukt om het positief denken vast te houden dan kun je van je verstand switchen naar de Geest. Dan is het dus een ander weg die je gaat belopen. Maakt niet uit als je maar bij je doel uitkomt. Er zijn wel meerdere wegen die naar Rome leiden.

De Theorie

In theorie weten wel allemaal dat het proces van positief denken altijd staande moet worden gehouden. Doch in de praktijk valt dat soms echt niet mee! Dan wordt de diepgang pas interessant.

Het aanleren van het positief denken werd ons al van oudsher bijgebracht. Het Woord van God leerde ons al dat we positief moesten denken. Het Woord van God wilde ons al duidelijk maken dat je ten alle tijden moet bouwen en vertrouwen op je eigen Christusbewustzijn.

Positief denken

Hoe maak je contact met je Christusbewustzijn. Je maakt contact met je Christusbewustzijn door de wedergeboorte. Een andere mogelijkheid is er niet. Wat is de wedergeboorte? De wedergeboorte houd in het kort in: dat je uit jezelf op zoek gaat naar Jezus Christus.

Jezus Christus

De uitspraak van Jezus Christus: niemand komt tot de Vader dan door mij.

Het positief denken houd in dat je volledig bouwt en vertrouwt op je eigen Christusbewustzijn. Het is een proces wat je gaanderweg moet leren. En dit gaat stap voor stap.

Onderaan dit artikel vind je links waarin je uitgelegd wordt dat bidden in theorie niet werkt. En waarom dat niet werkt?

Als je niet gelovig bent, dan verwijs ik je door naar de artikelen over zelfvertrouwen en of zelfverzekerdheid.

Als je vanuit je verstand het proces van positief denken niet kunt volharden. Bijvoorbeeld omdat je teveel tegenslagen en of teleurstellingen hebt moeten incasseren. Dan is het altijd nog mogelijk om de andere weg te belopen. De weg van en naar de Geest. Je kunt dan contact gaan maken met je eigen Christusbewustzijn.

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matt. 6 31-33)

Zoek eerst het Koninkrijk van God

Je hebt vertrouwen en spreek het uit alsof het al zo is, want zo wordt het ook in de Bijbel uitgelegd.

 • Zoekt en gij zult vinden
 • Bidt en gij zult ontvangen
 • Klopt er en wordt opengedaan

Positief denken

Als dingen je in het leven tegen kunnen zitten, dan is het vrij logisch dat je dan ook last kunt krijgen van negatieve gedachtes. Dit is iets wat niet meer dan menselijk is.

Onbegrensde mogelijkheden

Doch diep in ons onderbewustzijn liggen onbegrensde mogelijkheden van wijsheid op ons te wachten. De oneindige wijsheid in ons Christelijke bewustzijn en of onderbewuste kan ons veel onthullen. Ook m.b.t de vruchten van het positief denken, mits we ontvankelijk van geest zijn.

Het grootste geschenk wat ouders aan hun kinderen kunnen geven is het basisvertrouwen. Als ouders hier niet in slagen dan kan dat de kinderen mogelijk voor hun hele leven schaden. In zo’n situatie zullen ze moeite hebben om te kunnen geloven in een echte vertrouwensrelatie of dat nu met mensen is of met God.

Omgaan met problemen

Als je een probleem hebt, richt je dan op de oplossing van het probleem. Want als je alleen aan het probleem denkt dan kan dat ervoor zorgen dat je chronisch gaat piekeren. Piekeren heeft geen zin want door te piekeren vermenigvuldig je het probleem alleen.

Als je jezelf richt op het positief denken, dan voel je een vorm van geestelijke verlichting. En die vorm van geestelijke verlichting is weer nodig om innerlijke vrede te kunnen voelen. En die innerlijke vrede is weer nodig om goed contact te kunnen maken met je Christusbewustzijn.

Negatieve gedachtes zou je kunnen vergelijken met de beet van een slang. Het is niet de beet die het meest pijnlijke is, maar het is het gif wat de slang inspuit wat de meest grote gevolgen heeft.

 • Het positief denken zou je kunnen zien als het licht
 • Het negatief denken zou je kunnen zien als de duisternis

Als je moeite hebt met het positief denken dan pleeg je in principe een aanslag op je Geest, ziel en lichaam. Het positief denken verhoogt je levensenergie en je levenslust en dat is wel zo belangrijk.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring