Verliefd op iemand met bindingsangst. Tips Bindingsangst oplossen

Je bent verliefd op iemand met bindingsangst? Als je verliefd bent op iemand met bindingsangst dan is het van belang dat je de desbetreffende persoon ruimte geeft. Want op die manier krijgt de ander een gevoel van “veiligheid”. Zodra je deze persoon wat meer ruimte geeft, komt hij vanzelf weer naar je toe. Waarom weet ik dit zo zeker?

Even tussendoor

Ik weet er alles van want ik heb jarenlang zelf , voor een bepaalde periode in mijn leven aan bindingsangst geleden.  Ik vind (vond) dat zelf erg genoeg. Op een gegeven moment moet je het ook erkennen, want alleen als je het erkent kun je er pas aan gaan werken.

Het was toen gewoonweg een realiteit die voortkwam vanuit angsten. Later in dit artikel rijk ik je een magische zin aan (een spel tussen het onderbewust en het bewuste). Maar eerst nog even dit omdat deze voorkennis belangrijk is.

Nu denk je misschien een erkend relatietherapeute die zelf last had van bindingsangst? Ja inderdaad dat klopt helemaal. Als jezelf het probleem van een oprechte bindingsangst hebt gehad, dan kun je daar ook over praten als geen ander. En dan kun je zelfs juistere oplossingen aandragen, omdat je weet dat ze werken vanuit eerste hand.

Zie het zo:  net zoals een chirurg zichzelf niet kan opereren en een kapper zijn haren van achter zelf niet kan knippen. Kan een relatietherapeute ook niet zelf al haar emotionele problemen in haar eigen relatie oplossen. Waarom niet? Omdat ze er midden in zit met haar emoties en gevoelens. En dan ben je niet meer in staat om het objectief te kunnen bekijken (vanaf de zijlijn).

Woorden kunnen je iets laten begrijpen (in theorie), doch het zijn enkel de persoonlijke ervaringen die je echt iets kunnen laten voelen (praktijkervaring).

Ieder mens heeft zijn goede kanten en zijn of haar verbeterpunten.

Niemand is perfect

Ik hou er niet van om perfectie voor te schotelen, want geen enkel mens op deze aarde is perfect. En als iemand wel denkt dat hij of zij perfect is, dan zal hij of zij innerlijk niet meer groeien. Hij of zij zal dan dogmatisch worden. Helemaal niet meer openstaan voor meningen en of adviezen van anderen. Een dogmatisch persoon kan maar zelden herkaderen (de dingen van uit een ander perspectief willen zien).

Nu even terug naar het proces verliefd op iemand met bindingsangst. Mijn ex partners waren dus verliefd op iemand met bindingsangst. Als je aan bindingsangst lijd dan laat je jezelf eigenlijk leiden door pijn en verdriet van het verleden. Je laat jezelf dus leiden door een diepgewortelde angst.

En diegene die in het proces zit van:  verliefd op iemand met bindingsangst, die voelt maar al te goed met zijn of haar voelsprieten dat de ander angst heeft en dat is heel vervelend en kan zelfs heel pijnlijk zijn.  Dit geldt alleen als de ander een oprechte bindingsangst heeft (dus niet iemand die zich verstopt achter de smoes van: ik heb bindingsangst).

Lees straks ook: bindingsangst of niet verliefd?

Twee vormen van bindingsangst

Want er is nogal een verschil tussen een oprechte bindingsangst en iemand die het excuus bindingsangst gebruikt (dit valt enkel onder manipulatie en of narcisme). Ja klopt er zijn ook mannen en of vrouwen die hun zogenaamde bindingsangst als excuus gebruiken. Straks kom ik daarop nog terug.

Enfin, diegene die verliefd op iemand met bindingsangst is, weet dat de ander zijn of haar liefde wel kan geven, maar dat de ander nog steeds een bepaalde muur om zichzelf heen heeft.

Dat is pure zelfbescherming. Mensen die lijden aan bindingsangst kunnen wel zeker heel veel van iemand houden. Maar het is de angst om opnieuw gekwetst te worden, die hun van verdere stappen weerhoud (onverwerkte ervaringen vanuit het verleden). Er zit gewoon een hele diepe wond in mensen met een oprechte bindingsangst.

Verliefd op iemand met bindingsangst

Zowel mannen als vrouwen moeten zich heel goed gaan realiseren. Dat niet alleen hun hart breekbaar is, maar dat ook het hart van de ander breekbaar kan zijn. Dat was iets wat ik mezelf toen ook moest realiseren.

En op het moment dat je jezelf dat gaat realiseren, maak je al een kleine stap naar het overwinnen van de bindingsangst.

Met bindingsangst hebben we dus angst, door die angst voelen we ons gedeeltelijk afgescheiden. En als we ons gedeeltelijk afgescheiden voelen, dan verliezen we het gevoel van Eenheid.

Zowel mannen als vrouwen moeten zich gaan realiseren dat hoe meer je vanuit je ware aard kunt leven, hoe beter je afgestemd raakt op het niveau van het eenheidsgevoel.

Je ware aard

Je ware aard, is dat deel in ons dat intact is gebleven. En het is juist dat deel wat we kunnen aanboren om onszelf te helen van de bindingsangst.

Met het deel van ons wat in tact is gebleven, kunnen we dus onze wond verwerken en doorvoelen. Zodra dat ons lukt worden we ons er ook bewust van de obstakels die we naar een partner kunnen opwerpen. Als je last hebt van bindingsangst dan sta je er niet zo zeer bij stil, dat de bindingsangst meer een werk is van het onderbewustzijn.

Allemaal hebben we diep in ons hart de wens om geaccepteerd te worden door de personen die we lief hebben. En allemaal hebben we diep in onszelf de behoefte om de liefde met een lief en goed iemand te delen.

Omgaan met Bindingsangst

Verliefd op iemand met bindingsangst. Diegene die in het proces terecht komen van: omgaan met bindingsangst, kunnen er soms moedeloos van worden. En dat is heel begrijpelijk, doch iemand die last heeft van een oprechte bindingsangst beseft dat op dat moment niet zo goed.

Bindingsangst kenmerken

Bindingsangst houdt in:

 • Terugtrekken
 • Afsluiten van diepere gevoelens
 • Contact abrupt kunnen verbreken
 • Stil worden
 • Zich niet echt helemaal transparant durven opstellen
 • Muur om zichzelf bouwen
 • Moeite met het volledig kunnen vertrouwen van een ander
 • Grenzen opwerpen
 • Angst voor een volledige verbinding
 • Zoekend naar dat ene belangrijke veilig gevoel

Overwinnen Bindingsangst

Maar goed een oprechte bindingsangst kan zich ook op lossen, want daar ben ik zelf het levend bewijs van en ik had dus echt een hardnekkige oprechte bindingsangst.

Het oplossen van bindingsangst is geen kwestie van even een knop om kunnen draaien. Nee daar moet je stap voor stap uit kunnen en willen groeien. Zeker als deze bindingsangst diep van binnen geworteld is. Het zaadje zal zich eerst gaan moeten rijpen in de Geest, als dat gebeurd dan uit het zich ook in de fysieke wereld.

Diegene die diep van binnen een oprechte bindingsangst hebben, willen gewoon wegrennen van hun eigen angsten. Want diep in hun schuilt een diepe wond, een wond die ontstaan is vanuit een ervaring zonder veiligheid.

Ik, jij, wordt Wij

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid en te wel Ziel, Geest en Lichaam. Dit houdt in dat we op al deze drie niveaus ook onze verlangens en behoeftes hebben. Als die verlangens of behoeftes op een van deze drie niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Als je in het proces van verliefd op iemand met bindingsangst zit, dan is het voor diegene die met het probleem van bindingsangst zit fijn als je daar samen over kunt praten.

En wanneer we ervoor kiezen om onze zielenwens te volgen. Onze verlangens van onze Ziel dan brengen we in feite onze vrij wil in harmonie met de werking van een hogere vibratie op het vlak van de bindingsangst.

De Kern

Als er iets in de Kern niet goed zit, dan uit zich dat in kleine irritaties. Deze kleine irritaties benoem ik ook wel als de randverschijnselen. Als men het probleem van de bindingsangst in de Kern weet op te lossen dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf als sneeuw voor de zon.

Veiligheid

De veiligheid het veilige gevoel is het meest belangrijkste als je verliefd op iemand met bindingsangst bent. Het geven van vertrouwen zodat de ander daadwerkelijk gaat beseffen dat hij of zij op je kan bouwen en vertrouwen.

In een liefdesrelatie, zelfs als je in het proces zit van verliefd op iemand met bindingsangst dan moeten beiden partners eerst op emotioneel vlak met elkaar tot klaarheid komen. Van belang hierbij is dat beiden partners bereid moeten zijn om zichzelf transparant naar de ander toe op kunnen stellen.

Met transparantie bedoel ik je voor 100% kwetsbaar willen en kunnen opstellen, dat is de enigste manier om problemen op te kunnen lossen. Daarna ga je samen in oplossingen denken in plaats van in problemen.

Je zoekt samen naar een goed compromis, wat voor beiden partners goed voelt. Dat is een van de wegen die leid tot het oplossen van bindingsangst bij de ander.

Twee mensen

Twee mensen die echt van elkaar houden kunnen zich in hun wederzijdse genegenheid blijven verdiepen. Ook al houden ze er op verschillende terreinen anderen meningen op na. Dat zou geen hinderpaal voor de liefde mogen zijn, althans zolang een of beiden partners zich niet emotioneel bedreigd gaan voelen. Want dan is het hek van de dam.

Onthoud: zolang iemands gevoel vol angst is, iemand absoluut niet in staat is om met jou of wie dan ook een open en eerlijke liefdevolle discussie aan te gaan. Eerst zal de ander partij met zijn of haar gevoelens tot klaarheid komen en dat doe je door ze oprecht te uiten.

Pas daarna is men bereid tot het zoeken naar oplossingen.

Als je in het proces zit van verliefd op iemand met bindingsangst dan moet je leren beseffen dat iemand met een gewonde geest. Er vanuit kan gaan dat het soms veiliger is om geen vaste relatie met iemand anders aan te gaan. En dit houdt eigenlijk in dat hij of zijn diep in zijn of haar hart in wezen alleen is.

Bindingsangst oorzaken

Bindingsangst oorzaken kunnen van allerlei opgedane ervaringen teweeg komen. Het zijn er eigenlijk teveel op om te noemen. Maar goed wat de oorzaak dan ook moge zijn, een oprechte bindingsangst kan zich altijd oplossen. Alleen heeft de persoon met bindingsangst daar wat langer tijd voor nodig dan een ander. Maar oplossen kan het zich zeker wel!

Magische zin

Op mijn blog heb ik een artikel geschreven over een magische zin. Deze magische zin, wordt magisch genoemd omdat het een spel is tussen je onderbewuste en bewuste. In dat desbetreffende artikel leg ik dat wat meer in de details uit. Klik daarvoor op deze interne link.

Als je in het proces zit van verliefd op iemand met bindingsangst dan kan deze zin jouw helpen. Maar het mooie ervan is dat het diegene met bindingsangst ook kan helpen! Hoe mooi is dat!

Het verschil tussen 2 vormen van bindingsangst

 • Je hebt oprechte bindingsangst die ontstaat vanuit een of meerdere wonden, die nog niet geheeld zijn. En die desbetreffende persoon lijd zelf ook onder zijn of haar bindingsangst net zoals jij.
 • Je hebt ook een vorm van bindingsangst, de excuses bindingsangst. Dit houdt in dat manipulerende personen gebruik maken van de deze term bindingsangst. M.a.w. ze hebben niet echt bindingsangst ze gebruiken het alleen als excuus om zich niet te willen binden. Bindingsangst of niet verliefd? Klik daarvoor hier 

En tussen die 2 vormen van bindingsangst daar zit een heel groot verschil tussen. De ene vorm is oprecht en de andere vorm is alleen maar manipulerend. Hoe dan ook, luister naar je onderbuikgevoel.

Manipulators

Het is gewoon zo, dat vele foute mensen gebruik maken van de tweede vorm van bindingsangst. Ze verschuilen hun ware aard achter de naam van: bindingsangst.

En ja deze laatste bindingsangst zal zich dus nooit kunnen oplossen, waarom niet? Omdat het geen echte bindingsangst is, maar gewoonweg een verzonnen bindingsangst.

Of het dan waard is om daar jouw energie in te blijven steken, dat is iets wat je jezelf zou moeten afvragen. Klik daarvoor eens op de navolgende link Bindingsangst of niet verliefd.

Als je in het proces zit van verliefd op iemand met bindingsangst is het van belang om veel kennis voor jezelf te vergaren. Wat zegt iemand? Wat doet iemand? Is dat in balans? Als dat in balans is dan heb je met een oprecht persoon te maken.

Enfin in de categorie vind je meerdere artikelen van mij, die je verder op weg helpen. Per slot van rekening heeft ieder mens het recht om gelukkig in de liefde te zijn. Ook jij dus! En zelfs die persoon met een oprechte bindingsangst!

Beter geen liefde dan geen oprechte liefde

Een liefde die niet oprecht is, is alleen maar een surrogaat liefde en dat kan je meer schaden berokkenen dan dat je zelf misschien kunt verwachten. Als je hier meer over wilt lezen, klik dan eens op het artikel van foute mannen, foute vrouwen en players. Klik daarvoor op deze interne link. Dat artikel is misschien niet zo prettig om te lezen, maar beter een korte hevige pijn door de waarheid, dan een langdurige jaren lange pijn door een leugen.

Ik zou zeggen luister naar je eigen hart, want dat is altijd het allerbeste. Het is jouw kompas in je leven. Onthoud gewoon dat niet altijd alles in het leven is, zoals het lijkt. Wees daarom waakzaam voor jezelf, want dat zal je hoe dan ook ten goed komen.

Ieder mens heeft zijn of haar intelligentie, dat geldt ook voor jou. En zelfverzekerdheid opbouwen, zonder dat je compassie voor jezelf hebt lukt nooit.

Doorzie als eerst of het proces waar je momenteel inzit: verliefd op iemand met bindingsangst, bestaat uit een oprechte bindingsangst? Welke zich met de tijd gaat oplossen? Of dat het bestaat uit een excuus? Dat hij of zij een zogenaamde bindingsangst heeft.

Zo’n persoon die een zogenaamde bindingsangst heeft, zal jou bijvoorbeeld nooit voorstellen aan zijn of haar familie en of dierbare vrienden. Dat is alvast 1 kenmerk van de zogenaamde bindingsangst. Maar goed in het artikel over foute mannen, vrouwen, players kun je daar weer meer over lezen. Klik daarvoor op deze interne link.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Bouw en vertrouw op je eigen intuïtie!

Pijn en verdriet

En onthoud dat pijn en verdriet soms ook een leraar voor ons kunnen zijn. Ze kunnen ons aangeven dat we misschien een betere weg in kunnen slaan. Dus pijn en verdriet hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Maar goed, ook daarover zul je je eigen idee moeten vormen, want ieder situatie kan weer anders zijn. Volg gewoonweg je hart, want het weet wel de juiste antwoorden. Indien nodig, herprogrammeer dan je onderbewustzijn. 

Verschillende video’s die je kijk op het leven DAADWERKELIJK kunnen veranderen, kies die video uit die vandaag bij je past.

 

 

Hoe sluit je een goed compromis?
Emotionele eenzaamheid in een relatie, eenzaam maar niet single
Ambivalente relatie, de voortdurende pijnlijke haat liefde verhouding

Bindingsangst of niet verliefd?
De waarde van communicatie tijdens een relatiediscussie
Relatie verbreken, relatie redden? Crisis op identiteitsniveau

Een relatieverslaving, waar herken je het aan?
Lust of liefde? Mhhhh wat voelt deze man voor mij?
Alles over mannen, maar je mag nooit generaliseren

Hulp inroepen van Engelen, plaats jezelf op de juiste frequentie (Tip!)
Een vloek opheffen, hoe doe je dat?
Een Generatievloek opheffen door een gebed

Je onderbewustzijn herprogrammeren
Als je twijfelt of hij de juiste voor je is
Als je geloof in de liefde is aangetast

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Geef een reactie