Zelfverzekerdheid opbouwen, lukt je nooit zonder zelfcompassie

Zelfverzekerdheid opbouwen en of zelfvertrouwen opbouwen dat is iets wat gebeurt in kleine stapjes. Datgene wat je enorm kan helpen tijdens het proces van zelfverzekerdheid opbouwen is jouw eigen zelfcompassie.

Wees niet alleen aardig voor anderen, vergeet jezelf niet. Dit houdt in dat je op de eerste plaatst aardig voor jezelf moet zijn. Op die manier zet je het proces van zelfverzekerdheid opbouwen in gang.

We zijn allemaal even imperfect als een ander, daarvoor zijn we mensen. We kunnen wel qua geest blijven groeien als we hiervoor kiezen.

Zelfverzekerdheid opbouwen

Probeer het geheel onder ogen te zien, in plaats van je alleen te focussen op het goede en het onderdrukken van de “verbeterpunten”. Allemaal hebben we zo onze positieve kanten en negatieve kanten. De negatieve kanten benoem ik liever als de verbeterpunten. Ik benoem ze als verbeterpunten omdat ze zo ten alle tijden kunnen verdwijnen.

Zelfcompassie

Ieder mens is goed zoals hij of zij is. Wat is dan die eigenliefde, die het wonder van genezing en bevrijding van de mens bewerkt? Zelfcompassie.

Wat houdt zelfcompassie eigenlijk in? Zelfcompassie houdt in dat je begrip en vriendelijkheid voor jezelf bezit als je fouten maakt en of tegenslagen ondervindt in plaats van je zelf te veroordelen.

Het zou noodlottig zijn als we onze zelfverzekerdheid gelijkstelden met een gevoel, gezien onze gevoelens soms zo wispelturig kunnen zijn. Zelfcompassie zorgt ervoor dat je warme en liefdevolle gevoelens voor jezelf gaat ontwikkelen. Waarom zou je dat niet doen?

Toon jezelf een gebaar van tederheid wat je misschien nog nooit aan jezelf getoond hebt. Op die manier wordt je meer bewust van wat er diep in je leeft. Van jouw mysterie, want elk mens is weer een mysterie op zichzelf.

Blijf niet opgesloten in je eigen binnenwereld, want dat geef je jezelf geen faire kans. Op dat proces van zelfverzekerdheid opbouwen, laat het niet gesloten blijven want dan doe je jezelf te kort.

Wanneer jij je diepste gevoelens voor jezelf openstelt dan is dat een uitnodiging om jezelf te bevrijden. Op die manier lukt het proces van zelfverzekerdheid opbouwen ook en wel gegarandeerd.

Ieder mens bezit bij zijn geboorte een unieke, absolute waarde. De ene mens heeft dat op een bepaald gebied en de andere mens weer op een ander gebied. Maar de unieke en absolute waarde is er wel in een ieder van ons.

Elk mens is een mysterie, dat zich in de loop van de tijd niet meer herhaalt, want we zijn uniek.

Impact van een opvoeding

Als we geen proces van zelfverzekerdheid opbouwen nodig hebben, dan hebben we dat voornamelijk te danken aan onze ouders.

Doch als je pech hebt gehad dat je weinig of geen zelfvertrouwen vanuit je opvoeding hebt gekregen dan hebben we geleerd dat onze waarde ergens buiten onszelf ligt. En dat is niet zo want de echte status die zit in ons en die hangt niet af van onze status of ons materieel bezit. Dat zijn allemaal maar bijkomstigheden. Natuurlijk is het leven makkelijker als je hoge status en of materieel bezit hebt, daar twijfel ik niet aan. Maar daarmee kun je niet je innerlijke geluk kopen.

En dat is hetgeen waar het hier om draait, het is de zelfcompassie die ervoor zorgt dat je jouw innerlijke geluk kunt opbouwen. Het is de reis zelf die vreugde brengt, niet de race naar een eindbestemming.

Als we de behoefte voelen dat we ons moeten wijden aan het proces van zelfverzekerdheid opbouwen. Dan heb je grote kans dat dit voorkomt uit het feit dat de liefde van onze ouders niet gebaseerd was op wie we waren, maar op datgene wat we presteerden.

Wanneer bemind worden een kwestie is van zichzelf moeten bewijzen dan zullen we eerder mislukkingen dan succes boeken. Het ervaren van steeds weer nieuwe teleurstellingen kan leiden tot conflicten, frustraties, verdriet en zelfs tot een vorm van zelfverachting. En dat is niet niks!

Dat is heftig, want dat kan er weer voor zorgen dat we ons de rest van ons leven proberen bezig te houden om aan dit innerlijke leed te kunnen ontsnappen.

Mensen die opstaand, nemen de lessen van het lijden ter harte en willen pogingen doen om te veranderen. Ze zullen daartoe zelf het initiatief nemen en zoeken naar de voor hen meest geschikte manier om op de pijn te reageren en ermee om te gaan. Ieder mens kan aan zijn eigen innerlijke groei werken.

Er bestaat een manier om persoonlijke waarde en zelfrespect te vinden en daarmee een reden tot vreugde en dat begint met zelfcompassie.

Er is een Universele energie, die ons schept, ons steunt en ons met elkaar verbindt en die werkt met onze gedachten, woorden en daden om vorm te geven aan onze levenservaringen. En als we deze welwillende kracht in onszelf erkennen en ermee leren werken dan zal de zelfcompassie zich gaan vergroten.

Denk aan de gedachten waarbij je jezelf goed voelt en maak alleen de keuzes waardoor je jezelf goed voelt.

Als het gaat om het mobiliseren van de gedachtekracht moeten we gewoon op een nieuwe manier te werk gaan en erop vertrouwen dat het goed komt.

Tijd voor jezelf nemen

Belangrijk hierin is dat je de tijd voor jezelf neemt, waarin je in verbinding kunt blijven met je eigen gedachtes en gevoelens. Zonder jezelf door anderen te laten beïnvloeden, want het gaat zich hier nu om jou en niet om de anderen.

Het is heel belangrijk voor je dat je jouw zelfcompassie meer gaat ontwikkelen, want dat is hetgeen wat je helpt tijdens het proces van zelfverzekerdheid opbouwen. Men kan tientallen boeken lezen over hoe het in theorie moet, maar als al deze teksten niet datgene in je raken wat je nodig hebt dan komt het proces van zelfverzekerdheid opbouwen niet van start.

Jouw zelfcompassie zal ervoor gaan zorgen dat het proces van zelfverzekerdheid opbouwen vanzelf van start gaat.

Als er in je leven iets goeds gebeurd, zeg dan dank je wel tegen jezelf. Als er in je leven iets gebeurd waardoor je verdriet en of frustraties voelt zeg dan tegen jezelf: het is goed dit gaat weer voorbij en het is niet voor altijd. Het leven bestaat nu eenmaal uit ups en downs en het is aan ons om er het beste van te maken.

Want we kunnen nu eenmaal niet alles onder controle houden, niemand kan dat.

Op die manier ondersteun je jezelf met woorden en of gedachtes in plaats van dat je jezelf onderuit gaat halen. Dus leer om niet al te streng voor jezelf te zijn, want dan doe je jezelf alleen maar te kort. Waarom zou je dat doen?

Onthouden en niet meer vergeten

Voldoende eigenwaarde, zelfcompassie en de juiste mensen om je heen geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten trekken, verloopt opeens alles vanzelf.

Dus werk aan je zelfcompassie dan verloopt het proces van zelfverzekerdheid opbouwen vanzelf. Woorden kunnen je iets laten begrijpen, doch het zijn de persoonlijke ervaringen die je iets kunnen laten voelen.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Geef een reactie