Zelfverzekerdheid

Zelfverzekerdheid vergroten geeft veel meer plezier aan je leven

Zelfverzekerdheid vergroten kan gevoelig liggen. Vandaar dat ik dit onderwerp met kwetsbaarheid, compassie en liefde omarm.

Je mag dit non-profit Blog over zelfverzekerdheid, dan ook zien als een soort van “studie” Blog. Een studie Blog wat je stap voor stap verder op weg helpt, naar meer zelfvertrouwen. Gaandeweg zul je meer vreugde en plezier voelen en daar gaat het uiteindelijk om.

Voor mij als Blogger vloeit hier een onverklaarbare rijkdom uit voort. Een rijkdom die enkel en alleen gebaseerd is op pure blijdschap. Blijdschap omdat je een ander een handvat hebt kunnen aanreiken. Een handvat waarmee hij of zij een belangrijke en positieve wending aan het leven kan geven.

Dit artikel is het hoofdartikel van zelfverzekerdheid, vandaar dat dit best een vrij lang artikel is. De navolgende artikelen over zelfverzekerdheid zullen een stuk korter zijn omdat deze nog aanvullende en nieuwe tips zullen geven.

Lees dit artikel dan ook door, als je er voldoende tijd voor hebt. Per slot van rekening is het de bedoeling dat je aan jezelf gaat werken met behulp van dit Blog. En dit doe je stap voor stap. Je bent net zoals velen andere een mooi mens  die het waard is om  zelfverzekerd te worden.

Zelfverzekerdheid vergroten

Je zult via dit Blog over zelfverzekerdheid vergroten, ook je mensenkennis gaan vergroten. Je zult jezelf nog meer gaan ontplooien. Je leert beter onderscheid te maken tussen grote en kleine problemen en je leert om je gedachtes te gaan beheersen.

Je leert de waarde van jou als persoon kennen en dat schept weer een vreugdevolle band met jezelf. Daarnaast ga je leren om dicht bij jezelf te blijven en dit zorgt er weer voor dat je op tijd je grenzen kunt stellen.

Want als mens willen we uiteindelijk allemaal hetzelfde , we willen ons goed in ons vel voelen. En daar hoort een gezonde dosis zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen nu eenmaal bij.

Zonder dat kunnen we ons verloren voelen. Sterker nog we kunnen onszelf gaan verliezen als we een chronisch onzekerheidsgevoel in onszelf blijven ontwikkelen.

Zelfverzekerdheid vergroten van binnenuit

Zelfverzekerdheid vergroten is dus iets wat zich in je innerlijke moeten gaan wortelen. Het zal zich stap voor stap moeten gaan ontplooien in je gedachtes, gevoelens en verlangens.

Anders gezegd, dus ook in de woorden en in de gebaren. We moeten leren om in harmonie met onszelf te gaan leven. We moeten leren om van onszelf te houden, zoals we zijn.

We zullen het op dit Blog ook gaan hebben over zelfverzekerdheid vergroten in relaties en over nog meer onderwerpen die gerelateerd zijn aan het vergroten van zelfverzekerdheid.

Dit eerste artikel over zelfverzekerdheid vergroten is vrij lang om te lezen, alle andere navolgende artikelen zullen een stuk korter zijn. Waarom is dit ene artikel over zelfverzekerdheid vergroten dan zo lang? Omdat ik je vooraf alvast een goede basis wil meegeven. Een basis die je alvast tot jezelf kunt laten doordringen.

Als je jouw doel wilt bereiken dan gaat het zich niet om de race, maar om datgene wat het met je doet. Het gaat niet om de kwantiteit maar eerder om de kwaliteit.

Alles wat je hier gaat leren kun je samenbundelen. Je kunt het gaan ontwikkelen, toepassen en uiteindelijk zul je er de vruchten van gaan plukken.

In Theorie zal het niet zo moeilijk zijn om alle informatie tot je te laten komen. Doch de praktijk (het jezelf eigen maken) dat is toch vaak een ander verhaal. Een onderwerp waar ik naderhand op die Blog ook weer verder op zal ingaan.

Alles heeft zijn tijd nodig, maar zo is het toch eigenlijk met alles in het leven? Tenminste als je iets kans van slagen wilt geven.

Als we ons referentiekader veranderen door met een ander gezichtspunt naar dezelfde situatie te kijken, dan kunnen we onze manier van reageren in het leven ook veranderen.

Zelfbewust zijn

Zelfbewust zijn is van belang bij het vergroten van de zelfverzekerdheid. Want als je jezelf bewust bent van wat er allemaal in je gebeurt, dan kun je er beter mee omgaan en eventuele veranderingen aanbrengen. Veranderingen die jij nodig acht.

Het allerbelangrijkste van alles is dat je leert om dicht bij jezelf te blijven en dat je hoe dan ook je eigen hart zult blijven volgen.

Als je jouw zelfverzekerdheid wilt ontwikkelen dan ga je ervan uit dat je streeft naar vooruitgang en niet naar perfectie. Geen enkel mens is perfect, want anders zou het haast geen mens meer zijn.

Zelfverzekerdheid zorgt ervoor dat je leeft met een gezonde dosis zelfvertrouwen. Ieder mens is uniek en daar hoort dan ook vanzelfsprekend een stukje zelfvertrouwen  bij.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan zo vaak verzeild raken in ongelukkige situaties? Situaties waarin we vaak niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken.

Blijkbaar ontbreekt er iets in ons leven wat onmisbaar is om tot de volledige ontplooiing te kunnen komen. Ergens is er dan iets onbewust of bewust mis gegaan.

Het is goed om te onthouden dat verdriet en pijn, soms ook een leermeester voor ons kunnen zijn. Want meestal komt er pas echt een ommekeer in jezelf, als je een moeilijke periode achter de rug hebt gehad.

Ervaringen kunnen ervoor zorgen, dat je anders tegen het leven aan gaat kijken. Als je anders tegen het leven aan gaat kijken, dan ga je vanzelf ook weer andere beslissingen nemen. Je zou jezelf de navolgende vraag kunnen stellen: wat heb ik onderweg geleerd van toen naar nu?

Ieder mens heeft het vermogen om zich te verbeteren. Het maakt niet uit hoeveel je al hebt geleerd, je kunt altijd weer iets bijleren. Als ieder mens het vermogen heeft om zich te verbeteren, dan heeft een ieder ook de mogelijkheid om zich het -zelfverzekerdheid vergroten- eigen te maken.

Bijna elke tegenslag heeft ons een waardevolle les te leren. Door van deze ervaringen te leren zul je waardevolle inzichten verkrijgen, waar je iets mee kunt.

Op het moment dat er obstakels en of nieuwe tegenslagen op je pad komen, is het van belang dat je contact legt met je eigen vastberadenheid. Het is logisch dat je weer eerst tijd nodig hebt om deze ervaringen te kunnen verwerken, want daarvoor ben je een mens.

Zelfverzekerdheid vergroten met voorbereiding

Wil je met veranderingen kunnen omgaan, dan helpt het je als je jezelf erop hebt voorbereid. Het zal je helpen om met de realiteit van de situatie om te gaan. Natuurlijk kun je niet alles wat komen gaat voorzien, maar het is wel nuttig om je er in beeld van te vormen.

Jouw zelfverzekerdheid vergroten omvat ook een stukje liefde voor jezelf. Als je voldoende liefde voor jezelf kunt opbrengen, dan ben je al een stapje op weg naar meer zelfvertrouwen.

Weet je, wij als mens zijn geen enkelvoudige wezens. Wij bestaan allemaal uit een drie eenheid, Ziel, Geest en Lichaam. Dat wilt ook zeggen dat wij op al deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als de verlangens en behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons gestel in onbalans raken, met alle gevolgen van dien.

Als onbehagen, teleurstellingen en verlammende emoties de overhand krijgen, dan zal dat ons zelfvertrouwen kunnen aantasten.

Wij als mens kunnen onmogelijk van anderen houden, als we niet eerst hebben geleerd om van onszelf te houden. Als je jouw zelfverzekerdheid vergroten een boost wilt geven, dan is het van belang dat je meer van jezelf leert houden.

Mensen die in belangrijke mate slagen, verschillen in hun overtuigingen enorm van diegene die falen. Want onze overtuigingen over wat we zijn en kunnen worden, bepalen precies wat we zullen zijn.

Dit Blog zal je verschillende manieren aanreiken, waarmee je jouw overtuigingen kunt veranderen. Opdat het je steunt in het bereiken van meer zelfvertrouwen.

Overtuigingen vormen vaak de stuwkracht, waarmee passie in daden kan worden omgezet. Als het verlangen naar meer zelfverzekerdheid een passie wordt, dan zul je het ook gaan ontwikkelen. De eerste taak die ik je zou willen meegeven is dat je leert om te gaan waken over je gedachtes.

Werp een blik naar binnen om te zien hoe je gedachtes gesteld zijn en wat het met je doet. Deze zelfanalyse zou eigenlijk een gewoonte moeten worden. Want op die manier krijg je meer controle over jezelf.

Het allerbelangrijkste is dat je dicht bij jezelf blijft. Als je jezelf teveel afhankelijk van anderen maakt, dan kan jouw zelfverzekerdheid hierdoor een deuk oplopen. Je wordt dan misschien teveel beïnvloed door andermans energieën. Soms kan dit in je voordeel werken, maar het kan ook in je nadeel werken.

Als tijdens de ontwikkeling van onze persoonlijkheid vooral in de vroegste jeugd niet aan onze menselijke behoeftes wordt voldaan, dan kan dit een grote leegte in onszelf achterlaten. Een leegte die we ons leven lang proberen op te vullen. Dit toont aan dat het gebrek aan zelfverzekerdheid al in een vroege jeugd kan zijn ontstaan.

Een onzeker gevoel

Je kunt jezelf bijvoorbeeld steeds onzekerder gaan voelen, als je tegen je zin aan de eisen van anderen toegeeft. Er is niks mis mee om het anderen naar hun zin te maken, als je jezelf hierin maar niet verliest.

Hoe kun je jezelf verliezen? Je kunt jezelf verliezen als je jouw grenzen niet op tijd trekt. Als je jouw grenzen op tijd aangeeft dan kom jee voor jezelf op. Het opkomen voor jezelf zal je weer meer zelfvertrouwen geven.

De Zelfverzekerdheid vergroten is niet los te denken van de positieve energie, die het mogelijk maakt om het beste uit jezelf te halen. De manier waarop we zowel met anderen als met onszelf communiceren, bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van ons leven.

De denkgewoontes van onze bewuste geest kunnen diepe groeven veroorzaken in ons onderbewustzijn.

Ons onderbewustzijn zal alles aanvaarden waaraan het bewuste deel van de mens geloof aan hecht. Als jij gelooft dat je jouw zelfverzekerdheid kunt vergroten dan zal het daar gevolg aan geven. Onze houding kan onze problemen omzetten in zegeningen. Want onze geest gehoorzaamt nu eenmaal aan de wetten van de logica.

Als jouw bewustzijn een veronderstelling als juist erkent, dan neemt jouw onderbewustzijn die veronderstelling meteen voor waar aan.

Het is belangrijk voor je welzijn dat je leert om negatieve emoties te beheersen. Want wanneer wanhoop en frustraties zich opbouwen, kun je jezelf weer onzeker gaan voelen. Besef dat de zelfverzekerdheid een gevoel is dat je jezelf in de hand hebt en elke dag kunt veranderen. Probeer dat voor ogen te houden want dat zorgt ervoor, dat je met meer zelfvertrouwen door het leven zult gaan.

Als je jouw zelfverzekerdheid wilt vergroten, dan zou je hier als eerste bij stil moeten staan. Op die manier gaat het je beter af om te heersen over jouw eigen gedachtes. Als jouw gedachtes willen afzakken naar een onzeker gevoel, fluit ze dan terug. Zet bij een onzeker gevoel een stapje terug en probeer je emoties op een objectieve manier te bekijken.

Als het je lukt om de zaken dan van op een afstand te bekijken, dan kun je de negatieve gedachtes beter distantiëren. Dit zorgt er weer voor dat je alles vanuit een nieuw perspectief kunt gaan bekijken.

Want de stem in je hoofd voert het bevel over je gemoedstoestand. Zelfverzekerdheid vergroten en in stand weten te houden is eigenlijk een levenslange bezigheid. In de ene fase in je leven misschien wat minder dan in de andere, maar een onzeker gevoel kan altijd weer terugkomen. Dat heeft weer te maken met de ups en downs in het leven.

Want als je negatief of destructief denkt, dan verwekken jouw gedachtes ook dat soort gevoelens. Soms kunnen we onszelf zo erg schaden, omdat we teveel aandacht geven aan negatieve gedachtes. Een laag zelfvertrouwen is vaak het gevolg van een gedachtegang die naar binnen is gericht. Het concentreert zich dan op negatieve emoties in plaats van op positieve emoties.

Het verkrijgen van meer zelfverzekerdheid mag je dan ook zien als een vorm van zelfgenezing. Ieder mens heeft zo zijn sterke en zwakke punten. Een laag zelfvertrouwen kan ontstaan wanneer je jezelf te sterk richt, op je beperkingen en tekortkomingen.

Verlies niet uit het oog, dat ieder mens negatieve en positieve karaktertrekken heeft. Ieder mens heef een plus en een min teken. Anders zouden ze misschien nog niet eens kunnen functioneren en dan denk ik nu heel even aan een batterij. Want een batterij kan nu eenmaal niet functioneren zonder het plus en het min teken.

Zelfverzekerdheid vergroten, houdt in dat je jezelf richt op je stabiele kwaliteiten. Stabiele kwaliteiten zoals integriteit, vriendelijkheid en intelligentie. Plaats je vertrouwen in datgene wat je in je hart voelt.

Als je te vaak last hebt van een onzeker gevoel, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je in jezelf “gevangen” zit. Als je in jezelf gevangen zit, doordat je te vaak overspoeld wordt met negatieve gedachtes dan kan dat de positieve groei en veranderingen tegen houden.

Dat deel van jou wat het waard is om van te houden, dat ga je op deze manier verwaarlozen. Je onderdrukt het en dat mag je jezelf eigenlijk niet aan doen. Want ook jij bent het waard om van jezelf te houden.

Heb jezelf lief en leer het jezelf aan om beter te gaan functioneren. Dit doe je in eerste instantie alleen voor jezelf. Wen jezelf aan om de kracht van je positieve gedachtes te gaan gebruiken. Dit draagt allemaal bij om je doel te kunnen bereiken.

Meer dan maar een ding

De zelfverzekerdheid vergroten, bestaat meestal nooit uit een ding. Het is meestal altijd een samenhang van en…en…en …en.

Het creëren van de juiste balans tussen Ziel, Geest en Lichaam, maakt hier ook onderdeel van uit. De belangrijkste sleutel voor de realisatie om je zelfvertrouwen te vergroten ben je zelf.

Anderen mogen je overtuigend willen toespreken, maar dat helpt niet als je jouw innerlijke kracht niet bespeurt en aan het werk zet. Deze motivatie zal zich eerst in je moeten gaan wortelen, dat gebeurd stap voor stap als je jezelf lief hebt.

De wereld waarin je leeft, wordt grotendeels bepaald door je gedachtes. Daarom is het van belang dat je negatieve en of ontmoedigende gedachtes vermijd. Hou jezelf regelmatig voor dat je niets kunt ervaren, wat niet uit je eigen geesteshouding voortvloeit.

De gedachtes die gewoontegetrouw in je hoofd omgaan, hebben de onweerstaanbare neiging om zich te verwezenlijken in de tastbare wereld.

Weet je dat je jezelf kunt “herbouwen”door aan je onderbewustzijn een nieuwe blauwdruk voor te leggen? Je onderbewustzijn zal altijd in overeenstemming met je denkgewoontes zijn, vandaar dat je jouw innerlijke leven kunt “herbouwen”.

Alles wat je met stelligheid aan je onderbewustzijn voorhoudt, zal zich in je geest en levensomstandigheden gaan manifesteren. Dat is een reden om voor het positieve te kiezen. Laat het gebrek aan vertrouwen vervagen en vervang het door gedachtes die je weer vertrouwen zullen geven.

Wat wilt jou hart vandaag voor jou?

Vraag jezelf af: wat jouw hart vandaag voor jou wilt? Zodra je het antwoord krijgt, kun je hier mee aan de slag. Als je het doel van zelfverzekerdheid vergroten wilt bereiken dan hoort daar ook een bepaald doorzettingsvermogen en discipline bij.  Want als dat ontbreekt dan ben je weer snel bij af. De discipline is iets wat je jezelf kunt aanleren, net zoals het vermogen om in iets door te zetten.

Uiteindelijk doe je dit allemaal voor jezelf. Je gaat aan de slag met jezelf, vanuit de liefde die je voor jezelf voelt. Dat is een natuurlijke wens naar werkelijkheid.

Denk aan het positieve wat je jezelf toe zou willen wensen. Denk en praat zo weinig mogelijk over wat je jezelf niet meer toewenst. Want dan geef je weer de vrijheid aan het negatieve creatieproces en dat is toch wel het allerlaatste wat je wenst.

Formuleer je wensen altijd positief zeg wat je wel wenst, op die manier geeft je de vrijheid aan het positieve denkproces. De volgende stappen komen dan eigenlijk vanzelf.

Wie denkt dat hij iets niet kan, blijkt uiteindelijk gelijk te krijgen aangezien hij het negatieve blijft voeden. Wie denkt dat hij iets wel kan, blijkt uiteindelijk ook gelijk te krijgen aangezien hij het positieve blijft voeden.

Een beslissing is een moeilijke stap als je het geloof en de planning overslaat. Als je deze stappen wel zet, dan groei je vanzelf naar je beslissing toe. Dat geldt uiteraard ook voor de beslissing van zelfverzekerdheid vergroten.

Bye te way:

het zou niet voor het eerst zijn dat er iets mis gaat in een huwelijk en of relatie, de positieve oplossingen daarvoor vind je onder deze link van relatieproblemen, relatiestress. Mocht je online een kaarsje willen branden dan kan dat ook en wel onder deze link kaarsje branden.

Geschreven door: Alicia

Sharing with friends is Caring

Niemand is perfect, maar er is altijd wel iemand tussen de massa in... die gelijkgestemd is. Voldoende kennis, zelfvertrouwen en de juiste mensen om je heen, zullen jou helpen bij je zelfontwikkeling en geven je het gevoel geliefd te zijn. In plaats van overal aan te moeten blijven trekken, verloopt alles opeens vanzelf. Als je geïnteresseerd in een of meerdere onbaatzuchtige handreikingen m.b.t  relatiestrubbelingen, stress en of relatieproblemen. Snuffel dan eens op je gemak door deze pagina heen. Neem er desnoods een kopje koffie of thee bij. Heb je de behoefte om voor jezelf of voor iemand anders een online kaarsje te branden (om welke reden dan ook) ga dan naar deze pagina. Ik geloof niet in Religies, maar wel in het Goddelijke deel wat we in onszelf hebben. Ons Hogere Zelf, Ik Ben, zoals anderen het vaak benoemen. Maar goed het komt allemaal op hetzelfde neer. Ben je geïnteresseerd in een gebed voor Voorspoed en Zegeningen, klik dan hier. Trust your vibes, energy doesn't lie. En wees lief voor jezelf, ik dacht ik herinner je er even aan...Tot aan een volgende keer.

Leave a Reply